Zostavy služieb Office 365 v Centre spravovania – výkaz aktivít skupín v Yammeri

Vďaka novej tabuli Zostavy v Office 365 získate prehľad o aktivitách v rámci produktov služieb Office 365 vo svojej organizácii. Táto novinka vám umožní preniknúť k zostavám na úrovni jednotlivých produktov, čo vám poskytne podrobnejší prehľad o aktivitách v rámci každého produktu. Pozrite si prehľad zostáv. Zostava aktivít skupín v Yammeri vám umožní získať prehľad o aktivitách skupín v Yammeri vo vašej organizácii a o počte vytvorených a používaných skupín.

Poznámka: Ak chcete zobraziť zostavy služieb Office 365, musíte byť globálnym správcom služieb Office 365 alebo správcom Exchangeu, SharePointu či Skypu for Business, prípadne čitateľom zostáv.

Ako sa dostať k zostave aktivít skupín v Yammeri

 1. Prejdite na položky Centrum spravovania služieb Office 365 > Zostavy > Používanie

 2. V rozbaľovacom zozname Vyberte zostavu vyberte položku Aktivita skupín v Yammeri.

  V rozbaľovacom zozname Vyberte zostavu vyberte položku Aktivita skupín v Yammeri.

Interpretácia zostavy aktivít skupín v Yammeri

Ak sa chcete dozvedieť o aktivitách v rámci skupín v Yammeri, pozrite si grafy SkupinyAktivita.

Graf aktivít skupín v Yammeri

1

V zostave Aktivity skupín v Yammeri možno zobraziť trendy za uplynulých 7, 30, 90 alebo 180 dní. Ak však v zostave kliknete do určitého dňa, tabuľka (7) zobrazí údaje za uplynulých 28 dní od aktuálneho dátumu (nie od dátumu vytvorenia zostavy).

2

Každá zostava obsahuje dátum signalizujúci, kedy bola vytvorená. Zostava zvyčajne odráža časové oneskorenie v dĺžke 24 alebo 48 hodín od času aktivity.

3

Zobrazenie Skupiny poskytuje prehľad o celkovom počte existujúcich skupín a informácie o tom, v koľkých z nich prebehla skupinová konverzácia.

4

Zobrazenie Aktivita poskytuje prehľad o počte správ, ktoré boli v rámci skupín v Yammeri poslané, prečítané a označené ako Páči sa mi to.

5

 • Os Y v grafe Skupiny uvádza celkový počet skupín alebo počet aktívnych skupín.

 • Os Y v grafe Aktivita uvádza počet zadaných aktivít pre skupiny používajúce Yammer.

Vo všetkých troch grafoch sa os X používa na označenie vybratého rozsahu dátumov danej zostavy.

6

Série údajov, ktoré sa zobrazujú v grafe, môžete filtrovať kliknutím na položku v legende. Kliknite alebo ťuknite napríklad v grafe Skupiny na položku Celkové alebo Aktívne Snímka obrazovky: zostava o skupinách v Office 365 – celkový počet skupín a počet aktívnych skupín a zobrazia sa vám len informácie, ktoré s ňou súvisia. Zmenou výberu nezmeníte informácie v tabuľke s mriežkou.

7

Zoznam skupín, ktoré sú zobrazené, závisí od množiny všetkých skupín, ktoré existovali (neboli odstránené) v rámci najdlhšieho (180-dňového) vykazovaného časového obdobia. Počet aktivít (prijatých správ) sa líši podľa výberu dátumov.

Poznámka: Všetky položky v zozname nižšie sa zobrazia v stĺpcoch až po ich pridaní.

 • Stĺpec Názov skupiny uvádza názov skupiny.

 • Stĺpec Správca skupiny uvádza meno správcu alebo vlastníka skupiny.

 • Stĺpec Odstránené uvádza počet odstránených skupín v Yammeri. Ak je skupina odstránená, ale vo vykazovanom období sa v nej uskutočnila aktivita, v mriežke sa zobrazí s týmto príznakom nastaveným na hodnotu true.

 • Stĺpec Typ uvádza typ skupiny, teda či je verejná alebo súkromná.

 • Stĺpec Pripojenie k službám Office 365 uvádza, či je skupina v Yammeri zároveň skupinou v Office 365.

 • Stĺpec Dátum poslednej aktivity uvádza dátum, kedy skupina naposledy prečítala alebo odoslala správu alebo označila, že sa jej niektorá správa páči.

 • Stĺpec Členovia uvádza počet členov skupiny.

 • Stĺpec Uverejnené uvádza počet správ, ktoré boli uverejnené v skupine v Yammeri počas vykazovaného obdobia.

 • Stĺpec Prečítané uvádza počet konverzácií, ktoré boli prečítané v skupine v Yammeri počas vykazovaného obdobia.

 • Stĺpec Označené Páči sa mi to uvádza počet správ, ktoré boli v skupine v Yammeri počas vykazovaného obdobia označené ako „Páči sa mi to“.

Ak politika vašej organizácie neumožňuje zobraziť zostavy, v ktorých sa nachádzajú informácie umožňujúce identifikovať používateľa, môžete zmeniť nastavenie ochrany osobných údajov pre všetky tieto zostavy. Pozrite si časť Skryť podrobnosti o používateľovi v zostavách, ktorá sa nachádza v Výkaz aktivít v ukážke centra spravovania služieb Office 365.

8

Ak chcete do zostavy pridať stĺpce alebo ich z nej chcete odstrániť, kliknite alebo ťuknite na položku Stĺpce.

Aktivita skupín v Yammeri – výber stĺpcov

9

Kliknutím alebo ťuknutím na prepojenie Export Zostavy služieb Office 365 – exportovanie údajov do súboru Excelu môžete tiež exportovať údaje zostavy do excelového súboru vo formáte.csv. Tento krok vyexportuje údaje všetkých používateľov a umožní vám jednoducho si ich zoradiť a filtrovať pre potreby ďalšej analýzy. Ak máte menej ako 2 000 používateľov, zoradenie a filtrovanie v tabuľke môžete uskutočniť priamo v zostave. Ak máte viac než 2 000 používateľov, pred filtrovaním a zoraďovaním je potrebné údaje exportovať.

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×