Zostavy služieb Office 365 v Centre spravovania – Skupiny v službách Office 365

Vo vašej organizácii máte vďaka tabuli Zostavy služieb Office 365 prehľad o aktivite produktov služieb Office 365. Umožní vám to preniknúť k jednotlivým zostavám na úrovni produktov, vďaka čomu budete mať podrobnejší prehľad o aktivitách v rámci každého produktu. Pozrite si tému Prehľad zostáv. So zostavou skupín v Office 365 získate prehľad o aktivite skupín v Office 365 vo vašej organizácii a zistíte, koľko skupín v Office 365 sa vytvorilo a používa.

Poznámka: Na to, aby ste zobrazili zostavy služieb Office 365, musíte byť globálnym správcom služieb Office 365, prípadne správcom Exchangeu, SharePointu alebo Skypu for Business.

Postup získania zostavy skupín v Office 365

 1. Prejdite na položky Centrum spravovania služieb Office 365 > Zostavy > Používanie

 2. V rozbaľovacom zozname Vyberte zostavu vyberte položku Aktivita v rámci skupín v Office 365.

  Výber zostavy – skupiny v službách Office 365

Výklad zostavy skupín v Office 365

Ak chcete zobraziť prehľad aktivít v rámci skupín v Office 365, pozrite si grafy Skupiny, Aktivita, SúboryUkladací priestor.

Snímka obrazovky: Zostavy služieb Office 365 – aktivity skupín

1

V zostave Skupiny v Office 365 možno zobraziť trendy za uplynulých 7, 30, 90 alebo 180 dní. Ak však v zostave kliknete do určitého dňa, tabuľka (7) zobrazí údaje za uplynulých 28 dní od aktuálneho dátumu (nie od dátumu vytvorenia zostavy).

2

Každá zostava obsahuje dátum signalizujúci, kedy bola vytvorená. Zostava zvyčajne odráža časové oneskorenie v dĺžke 24 alebo 48 hodín od času aktivity.

3

Zobrazenie Skupiny zobrazuje celkový počet skupín, ktoré existovali v daný deň a aktívne skupiny v daný deň na základe e-mailových konverzácií, príspevkov v Yammeri a aktivít so súbormi v SharePointe.

4

Zobrazenie Aktivity zobrazuje počet aktivít skupín v rámci zaťažení skupín. Môžete zobraziť e-maily v Exchangi prijaté poštovými schránkami vo všetkých skupinách v ľubovoľný deň počas vykazovaného obdobia. Môžete tiež zobraziť správy uverejnené, prečítané a označené ako „Páči sa mi to“ v rámci skupín v Yammeri, ktoré sú priradené skupine v Office 365.

5

Zobrazenie Súbory zobrazuje celkový počet súborov a počet aktívnych súborov na všetkých lokalitách priradených skupine v Office 365.

6

Zobrazenie Ukladací priestor zobrazuje celkové množstvo ukladacieho priestoru, ktoré sa používa vo všetkých poštových schránkach skupiny a na lokalitách skupiny.

7

 • Os Y v grafe Skupiny uvádza počet skupín (celkových a aktívnych).

 • Os Y v grafe Aktivita uvádza počet uskutočnených aktivít v skupinách v Office 365.

 • Os Y v grafe Súbory uvádza buď celkový počet súborov alebo počet aktívnych súborov.

 • Os Y v grafe Ukladací priestor uvádza celkové množstvo ukladacieho priestoru, ktoré používa poštová schránka alebo lokalita skupiny.

Vo všetkých troch grafoch sa os X používa na označenie vybratého rozsahu dátumov danej zostavy.

8

Série údajov, ktoré sa zobrazujú v grafe, môžete filtrovať kliknutím na položku v legende. Kliknite alebo ťuknite napríklad v grafe Skupiny na položku Celkové alebo Aktívne Snímka obrazovky: zostava o skupinách v službách Office 365 – celkový počet skupín a počet aktívnych skupín a zobrazia sa vám len informácie, ktoré s ňou súvisia. Zmenou výberu nezmeníte informácie v tabuľke s mriežkou.

9

Zoznam skupín, ktoré sú zobrazené, závisí od množiny všetkých skupín, ktoré existovali (neboli odstránené) v rámci najdlhšieho (180-dňového) vykazovaného časového obdobia.  Počet aktivít (e-mailové konverzácie, príspevky v Yammeri a aktivity so súbormi v SharePointe) sa líši podľa výberu dátumov.

Poznámka: Všetky položky v zozname nižšie sa zobrazia v stĺpcoch až po ich pridaní.

 • Stĺpec Názov skupiny uvádza názov skupiny.

 • Stĺpec Odstránené uvádza počet odstránených skupín. Ak je skupina odstránená, ale mala aktivitu vo vykazovanom období, v mriežke sa zobrazí s týmto príznakom nastaveným na hodnotu true.

 • Stĺpec Vlastník skupiny uvádza meno vlastníka skupiny.

 • Stĺpec Dátum poslednej aktivity uvádza najneskorší dátum prijatia správy skupinou. Ide o najneskorší dátum, kedy sa vyskytla aktivita v e-mailovej konverzácii, Yammeri alebo na lokalite. 

 • Stĺpec Typ uvádza typ skupiny. Skupina môže byť súkromná alebo verejná.

 • Stĺpec Členovia uvádza počet členov skupiny.

 • Stĺpec Externí členovia uvádza počet externých používateľov v skupine.

 • Exchange

  • Stĺpec Prijaté e-maily uvádza počet správ prijatých skupinou.

  • Stĺpec Celkový počet položiek v poštovej schránke uvádza celkový počet položiek v poštovej schránke skupiny.

  • Stĺpec Použitý ukladací priestor poštovej schránky uvádza ukladací priestor používaný poštovou schránkou skupiny.

 • Sharepointové súbory

  • Stĺpec Celkový počet súborov uvádza počet súborov uložených na lokalitách skupiny v SharePointe.

  • Stĺpec Aktívne súbory uvádza počet súborov na lokalite skupiny v SharePointe, s ktorými bola počas vykazovaného obdobia vykonaná aktivita (boli zobrazené alebo upravené, synchronizované, zdieľané interne alebo externe).

  • Stĺpec Použitý ukladací priestor lokality (MB) uvádza veľkosť ukladacieho priestoru v MB použitú počas vykazovaného obdobia.

 • Správy v Yammeri

  • Stĺpec Uverejnené uvádza počet správ, ktoré boli uverejnené v skupine v Yammeri počas vykazovaného obdobia.

  • Stĺpec Prečítané uvádza počet konverzácií, ktoré boli prečítané v skupine v Yammeri počas vykazovaného obdobia.

  • Stĺpec Označené Páči sa mi to uvádza počet správ, ktoré boli v skupine v Yammeri počas vykazovaného obdobia označené ako „Páči sa mi to“.

Ak politika vašej organizácie neumožňuje zobraziť zostavy, v ktorých sa nachádzajú informácie umožňujúce identifikovať používateľa, môžete zmeniť nastavenie ochrany osobných údajov pre všetky tieto zostavy. Pozrite si časť Skryť podrobnosti o používateľovi v zostavách, ktorá sa nachádza v Výkaz aktivít v ukážke centra spravovania služieb Office 365.

10

Ak chcete pridať alebo odstrániť stĺpce zo zostavy, kliknite alebo ťuknite na tlačidlo Ďalšie akcie Tlačidlo Ďalšie akcie mobilnej aplikácie OWA vedľa záhlavia stĺpca.

Zostava o skupinách v službách Office 365 – výber stĺpcov

11

Kliknutím alebo ťuknutím na prepojenie Export Zostavy služieb Office 365 – exportovanie údajov do súboru Excelu môžete tiež exportovať údaje zostavy do excelového súboru vo formáte.csv. Tento krok vyexportuje údaje všetkých používateľov a umožní vám jednoducho si ich zoradiť a filtrovať pre potreby ďalšej analýzy. Ak máte menej ako 2 000 používateľov, zoradenie a filtrovanie v tabuľke môžete uskutočniť priamo v zostave. Ak máte viac než 2 000 používateľov, pred filtrovaním a zoraďovaním je potrebné údaje exportovať.

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×