Zostavy služieb Office 365 v Centre spravovania – používanie poštovej schránky

Nová Zostava o používaní poštovej schránky poskytuje informácie o používateľoch s poštovou schránkou používateľa a ich úrovni aktivity na základe odoslaných a prečítaných e-mailov, vytvorených plánovaných činností, odmietnutých schôdzí a zrušených schôdzí. Poskytuje tiež informácie o tom, koľko ukladacieho priestoru poštové schránky používateľov zaberajú a koľko z nich sa blíži ku kvóte ukladacieho priestoru.

Poznámka: Ak chcete zobraziť zostavy služieb Office 365, musíte byť globálnym správcom služieb Office 365 alebo správcom Exchangeu, SharePointu či Skypu for Business, prípadne čitateľom zostáv.

Zobrazenie zostavy o používaní poštovej schránky

 1. Prejdite na položky Centrum spravovania služieb Office 365 > Zostavy

 2. V rozbaľovacej ponuke vyberte položku Používanie poštovej schránky

  Výber dostupných zostáv v službách Office 365

Interpretácia zostavy o používaní poštovej schránky

Používanie poštovej schránky v organizácii môžete sledovať prostredníctvom grafov Poštová schránka, Ukladací priestorKvóty.

1

V zostave Používanie poštovej schránky možno zobraziť trendy za uplynulých 7, 30, 90 alebo 180 dní. Ak však v zostave kliknete do určitého dňa, tabuľka zobrazí údaje za uplynulých 28 dní od aktuálneho dátumu (nie od dátumu vytvorenia zostavy).

2

Každá zostava obsahuje dátum signalizujúci, kedy bola vytvorená. Zostava zvyčajne odráža časové oneskorenie v dĺžke 24 alebo 48 hodín od času aktivity.

3

Graf Poštová schránka zobrazuje celkový počet poštových schránok používateľov vo vašej organizácii a celkový počet schránok, ktoré sú aktívne v daný deň obdobia vykazovania. Poštová schránka používateľa sa považuje za aktívnu, ak v nej prebehlo k prečítaniu alebo odoslaniu e-mailu, vytvoreniu plánovanej činnosti, odoslaniu schôdze, prijatiu schôdze, odmietnutiu schôdze alebo zrušeniu schôdze.

4

Graf Ukladací priestor zobrazuje množstvo ukladacieho priestoru, ktorý sa používa vo vašej organizácii.

5

Graf Kvóty zobrazuje počet poštových schránok používateľov v každej kategórii kvóty. Existujú štyri kategórie kvót:

 • Dobré – počet používateľov, ktorých využitie ukladacieho priestoru nedosahuje kvótu na vydanie upozornenia.

 • Upozornenie – počet používateľov, ktorých využitie ukladacieho priestoru dosiahlo alebo prekročilo kvótu na vydanie upozornenia, no nedosahuje kvótu na zákaz odosielania.

 • Zákaz odosielania – počet používateľov, ktorých využitie ukladacieho priestoru dosiahlo alebo prekročilo kvótu na zákaz odosielania, no nedosahuje kvótu na zákaz odosielania a prijímania.

 • Zákaz odosielania a prijímania – počet používateľov, ktorých využitie ukladacieho priestoru dosiahlo alebo prekročilo kvótu na zákaz odosielania a prijímania.

6

 • V grafe Poštová schránka predstavuje os Y počet poštových schránok používateľov.

 • V grafe Ukladací priestor predstavuje os Y množstvo ukladacieho priestoru, ktorý využívajú poštové schránky používateľov vo vašej organizácii.

 • V grafe Kvóty predstavuje os Y počet poštových schránok používateľov v jednotlivých kvótach použitia ukladacieho priestoru.

 • V grafoch Poštová schránka a Ukladací priestor sa os X používa na označenie vybratého rozsahu dátumov danej zostavy.

 • V grafoch Kvóty sa os X používa na označenie kategórie kvóty.

7

Kliknutím na položku v legende možno grafy filtrovať.

8

Tabuľka zobrazuje rozpis používania poštovej schránky na úrovni používateľa. Do tabuľky môžete pridať ďalšie stĺpce.

 • Meno používateľa je e-mailová adresa používateľa.

 • Zobrazované meno je celé meno používateľa.

 • Odstránená odkazuje na poštovú schránku, ktorá je momentálne odstránená, no bola aktívna počas obdobia vykazovania zahrnutého do zostavy.

 • Dátum odstránenia je dátum, keď bola poštová schránka odstránená.

 • Dátum vytvorenia je dátum vytvorenia poštovej schránky.

 • Dátum poslednej aktivity odkazuje na dátum, keď sa v poštovej schránke vykonávala aktivita čítania alebo odoslania.

 • Počet položiek odkazuje na celkový počet položiek v poštovej schránke.

 • Využitý ukladací priestor (MB) predstavuje celkové množstvo použitého ukladacieho priestoru.

 • Kvóta upozornenia na problém (MB) odkazuje na limit použitia ukladacieho priestoru, pri ktorom vlastník poštovej schránky dostane upozornenie, že sa blíži k dosiahnutiu kvóty ukladacieho priestoru.

 • Kvóta zákazu odosielania (MB) odkazuje na limit použitia ukladacieho priestoru, pri ktorom poštová schránka nemôže odosielať e-maily.

 • Kvóta zákazu odosielania a prijímania (MB) odkazuje na limit použitia ukladacieho priestoru, pri ktorom poštová schránka nemôže odosielať ani prijímať e-maily.

Ak politika vašej organizácie neumožňuje zobraziť zostavy, v ktorých sa nachádzajú identifikovateľné informácie o používateľovi, môžete zmeniť nastavenie ochrany osobných údajov pre všetky tieto zostavy. Pozrite si sekciu Skryť podrobnosti o používateľovi v zostavách, ktorá sa nachádza v Zostavách aktivity v Centre spravovania služieb Office 365.

9

Kliknutím alebo ťuknutím na prepojenie Export môžete tiež exportovať údaje zostavy do excelového súboru vo formáte .csv.

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×