Zostavy služieb Office 365 v Centre spravovania – používanie OneDrivu for Business

Vo vašej organizácii máte vďaka novým tabuliam zostáv služieb Office 365 prehľad o aktivite produktov služby Office 365. Umožní vám to preniknúť k jednotlivým zostavám na úrovni produktov, vďaka čomu budete mať podrobnejší prehľad o aktivitách v rámci každého produktu. Pozrite si tému Prehľad zostáv.

Karta OneDrive na tabuli napríklad zobrazuje všeobecný prehľad hodnôt, ktoré vám poskytuje OneDrive, pokiaľ ide o celkový počet súborov a ukladací priestor, ktoré sa používajú v rámci všetkých kont OneDrive vo vašej organizácii. Potom môžete prechodom na detaily na karte porozumieť trendom aktívnych kont OneDrive, zistiť počet súborov, s ktorými používatelia pracujú, a tiež zistiť objem využitého ukladacieho priestoru. Získate aj podrobnosti o jednotlivých kontách OneDrive.

Poznámka: Ak chcete zobraziť zostavy služieb Office 365, musíte byť globálnym správcom služieb Office 365 alebo správcom Exchangeu, SharePointu či Skypu for Business, prípadne čitateľom zostáv.

Ako získam zostavu o používaní OneDrivu?

 1. V centre spravovania služieb Office 365 vyberte položku Zostavy a potom položku Používanie v ľavej ponuke alebo kliknite na miniaplikáciu Zostavy.

  Prezrite si nové výkazy aktivít v Office 365
 2. Použite rozbaľovaciu ponuku Vyberte zostavu v ľavom hornom rohu a vyberte položku Používanie OneDrivu.

  Výber zostavy

Interpretácia zostavy o používaní OneDrivu for Business

Prehľad o používaní služby OneDrive for Business môžete získať prostredníctvom zobrazení Lokality, SúboryUkladací priestor.

Zostava o používaní OneDrivu

1

V zostave Používanie OneDrivu for Business možno zobraziť trendy za uplynulých 7, 30, 90 alebo 180 dní. Ak však v zostave kliknete do určitého dňa, tabuľka (8) zobrazí údaje za uplynutých 30 dní až do dátumu (2), kedy bola zostava vytvorená.

2

Každá zostava obsahuje dátum signalizujúci, kedy bola vytvorená. Zostava zvyčajne odráža časové oneskorenie v dĺžke 24 alebo 48 hodín od času aktivity.

Poznámka: Pri zhromažďovaní a spracovaní údajov sa občas môžu vyskytnúť nepredvídateľné oneskorenia, ktoré môžu oneskoriť vytvorenie zostavy. Zobrazený dátum zostavy vždy odráža aktuálny dátum, kedy systém spracoval údaje pre zostavu. Snažíme sa, aby to bolo do 24 až 48 hodín od momentu aktivity.

3

Zobrazenie Lokality zobrazuje trend počtu aktívnych lokalít služby OneDrive for Business. Všetky lokality, na ktorých používatelia prezerali, upravovali, nahrávali, sťahovali, zdieľali alebo synchronizovali súbory, sa považujú za lokality s aktivitou súborov a za aktívne lokality.

4

Zobrazenie Súbory zobrazuje počet súborov v rámci všetkých lokalít a počet aktívnych súborov. Súbor sa považuje za aktívny, ak sa uložil, synchronizoval, upravil alebo zdieľal v rámci zadaného časového obdobia.

Poznámka: Aktivita súboru sa pri jednom súbore môže vyskytnúť viackrát, ale započíta sa len ako jeden aktívny súbor. Môžete napríklad ukladať a synchronizovať ten istý súbor počas zadaného časového obdobia viackrát, ale v údajoch sa bude počítať len ako jeden aktívny súbor a jeden synchronizovaný súbor.

5

Zobrazenie Ukladací priestor zobrazuje trend množstva ukladacieho priestoru, ktorý používate vo OneDrive for Business.

Poznámka: Veľkosť zahŕňa všetky verzie a metaúdaje, ktoré sú priradené k súborom.

6

 • Na grafe Lokality os Y predstavuje počet kont OneDrive.

 • Na grafe Súbory predstavuje os Y počet súborov uložených v kontách OneDrive.

 • Na grafe Ukladací priestor os Y predstavuje množstvo ukladacieho priestoru, ktorý sa používa pre kontá OneDrive.

 • Vo všetkých grafoch sa os X používa na označenie vybratého rozsahu dátumov danej zostavy.

7

Kliknutím na položku v legende možno filtrovať rady, ktoré vidíte v grafe. Na grafe Súbory môžete napríklad kliknúť alebo ťuknúť na položku Súbory. Na grafe Lokality môžete kliknúť alebo ťuknúť na položku Celkový počet lokalít alebo Aktívne lokality. Prípadne na grafe Ukladací priestor môžete kliknúť na položku Vyhradený ukladací priestor alebo Použitý ukladací priestor. Pri zmene výberu nedochádza k zmene informácii v tabuľke.

8

V tabuľke sa zobrazuje rozdelenie údajov na úrovni kont OneDrive. V tomto zozname sa zobrazia všetky kontá OneDrive priradené k aktívnemu používateľovi s priradeným produktom OneDrive. Používatelia, ktorí majú licenciu, ale nikdy neboli aktívni, sa nezapočítajú do údajov v tabuľke. Aby sa konto OneDrive započítalo do údajov, používateľ sa musel buď prihlásiť prostredníctvom klienta synchronizácie služby OneDrive, alebo prejsť na svoju lokalitu OneDrive cez webový prehliadač.

Ak malo konto OneDrive aktivitu súboru, bude obsahovať posledný dátum, kedy sa uskutočnila aktivita súboru. Riadky v tabuľke sú zoradené podľa hodnoty Dátum poslednej aktivity, a preto sa kontá OneDrive s najnovšou aktivitou súboru zobrazia v hornej časti zoznamu.

V tabuľke môžete pridávať alebo odstraňovať stĺpce.

Možnosti stĺpca
 • URL adresa je webová adresa konta OneDrive.

 • Odstránené je stav odstránenia konta. Trvá aspoň 7 dní, kým budú kontá označené ako odstránené.

 • Vlastník je meno používateľa primárneho vlastníka konta OneDrive.

 • Dátum poslednej aktivity (UTC) je posledný dátum, kedy sa v konte OneDrive uskutočnila aktivita súboru. Konto OneDrive bez aktivity súboru sa zobrazí s prázdnou hodnotou.

 • Súbory je počet súborov v konte OneDrive.

 • Aktívne súbory je počet aktívnych súborov na lokalite počas konkrétneho časového obdobia. Súbor sa považuje za aktívny, ak sa uložil, synchronizoval, upravil alebo zdieľal v rámci zadaného časového obdobia.

  Poznámky: 

  • Aktivita súboru sa pri jednom súbore môže vyskytnúť viackrát, ale započíta sa len ako jeden aktívny súbor. Môžete napríklad ukladať a synchronizovať ten istý súbor počas zadaného časového obdobia viackrát, ale v údajoch sa bude počítať len ako jeden aktívny súbor a jeden synchronizovaný súbor.

  • Ak sa v časovom období zadanom pre zostavu odstránili súbory, počet aktívnych súborov zobrazených v zostave môže byť väčší ako aktuálny počet súborov na lokalite.

  • Odstránení používatelia sa budú v zostavách naďalej zobrazovať 180 dní.

 • Využitý ukladací priestor (MB) je množstvo ukladacieho priestoru v MB, ktoré sa používa na lokalite. To zahŕňa všetky verzie a metaúdaje, ktoré sú priradené k súborom.

Ak politika vašej organizácie neumožňuje zobraziť zostavy, v ktorých sa nachádzajú informácie umožňujúce identifikovať používateľa, môžete zmeniť nastavenie ochrany osobných údajov pre všetky tieto zostavy. Pozrite si časť Skrytie podrobností o používateľoch v zostavách v téme Výkazy aktivít v ukážke Centra spravovania služieb Office 365.

9

Ak do zostavy chcete pridať stĺpce alebo ich z nej chcete odstrániť, kliknite alebo ťuknite na ikonu Spravovať stĺpce Správa stĺpcov .

10

Kliknutím alebo ťuknutím na prepojenie Export Export môžete tiež exportovať údaje zostavy do excelového súboru vo formáte.csv. Tento krok vyexportuje údaje zo všetkých lokalít a umožní vám jednoducho si ich zoradiť a filtrovať pre potreby ďalšej analýzy. Ak máte menej ako 2000 lokalít, zoradenie a filtrovanie v tabuľke môžete uskutočniť priamo v zostave. Ak máte viac než 2000 lokalít, pred filtrovaním a zoraďovaním je potrebné údaje exportovať.

Poznámka: Po exporte údajov do excelového súboru je dátum vytvorenia zostavy obsahu uvedený v súbore v stĺpci Údaje k.

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×