Zostavy služieb Office 365 v Centre spravovania – Používanie lokality SharePoint

Ako správcovi služieb Office 365 sa vám na tabuli Zostavy zobrazuje prehľad o aktivite v produktoch služieb Office 365 vo vašej organizácii. Táto tabuľa vám umožňuje prejsť na detaily a získať podrobnejší prehľad o aktivitách v konkrétnych produktoch.  Môžete napríklad získať prehľad o užitočnosti SharePointu, pokiaľ ide o celkový počet súborov, ktoré používatelia ukladajú na lokalitách SharePointu, počet aktívne používaných súborov a celkové využitie ukladacieho priestoru na lokalitách. Ďalej môžete vyhľadávať podrobnosti v zostave o používaní lokalít SharePointu, pochopiť trendy a podrobnosti jednotlivých lokalít.

Poznámka: Ak chcete zobraziť zostavy služieb Office 365, musíte byť globálnym správcom služieb Office 365 alebo správcom Exchangeu, SharePointu či Skypu for Business, prípadne čitateľom zostáv.

Zobrazenie zostavy o používaní lokality SharePointu

 1. V centre spravovania služieb Office 365 vyberte v ľavej ponuke položku Zostavy alebo kliknite na miniaplikáciu Zostavy. Prezrite si nové výkazy aktivít v Office 365

 2. Použite rozbaľovaciu ponuku Vyberte zostavu v ľavom hornom rohu a vyberte položku Používanie lokality SharePointu. Výber zostavy

Interpretácia zostavy o používaní lokality SharePointu

Zostava o používaní lokality SharePoint

1

V zostave Používanie lokality SharePointu možno zobraziť trendy za uplynulých 7, 30, 90 alebo 180 dní. Ak však v zostave kliknete do určitého dňa, tabuľka (7) zobrazí údaje za uplynulých 28 dní od aktuálneho dátumu (nie od dátumu vytvorenia zostavy).

2

Každá zostava obsahuje dátum signalizujúci, kedy bola vytvorená. Zostava zvyčajne odráža časové oneskorenie v dĺžke 24 alebo 48 hodín od času aktivity.

Poznámka: Pri zhromažďovaní a spracovaní údajov sa občas môžu vyskytnúť nepredvídateľné oneskorenia, ktoré môžu oneskoriť vytvorenie zostavy. Zobrazený dátum zostavy vždy odráža aktuálny dátum, kedy systém spracoval údaje pre zostavu. Snažíme sa, aby to bolo do 24 až 48 hodín od momentu aktivity.

3

Graf Lokality zobrazuje celkový počet a počet aktívnych lokalít. Akákoľvek lokalita, na ktorej používatelia zobrazovali, upravovali, nahrávali, sťahovali, zdieľali alebo synchronizovali súbor či zobrazili stránku v priebehu vykazovaného obdobia.

4

Graf Súbory zobrazuje celkový počet súborov v rámci všetkých lokalít a počet aktívnych súborov. Celkový počet súborov zahŕňa súbory používateľa aj systémové súbory. Súbor sa považuje za aktívny, ak sa uložil, synchronizoval, upravil alebo zdieľal v rámci zadaného časového obdobia.

Poznámka: Aktivita súboru sa pri jednom súbore môže vyskytnúť viackrát, ale započíta sa len ako jeden aktívny súbor. Môžete napríklad ukladať a synchronizovať ten istý súbor počas zadaného časového obdobia viackrát, ale v údajoch sa bude počítať len ako jeden aktívny súbor a jeden synchronizovaný súbor.

5

Graf Ukladací priestor zobrazuje vývoj vyhradeného a použitého ukladacieho priestoru počas vykazovaného obdobia.

6

Graf Stránky zobrazuje počet strán zobrazených na všetkých lokalitách.

7

Kliknutím na položku v legende možno jednotlivé grafy filtrovať. Na grafe Súbory môžete napríklad kliknúť alebo ťuknúť na položku Súbory alebo Aktívne súbory. Na grafe Lokality môžete kliknúť alebo ťuknúť na položku Celkový počet lokalít alebo Aktívne lokality. Na grafe Ukladací priestor môžete kliknúť na položku Vyhradený ukladací priestor alebo Použitý ukladací priestor. Pri zmene výberu nedochádza k zmene informácii v tabuľke s mriežkou.

8

V tabuľke sa zobrazuje rozdelenie aktivít na úrovni lokality.

Možnosti stĺpcov v zostave o používaní SharePointu

 • URL adresa lokality je úplná URL adresa lokality.

 • Odstránené je stav odstránenia lokality. Trvá aspoň 7 dní, kým budú lokality označené ako odstránené.

 • Vlastník lokality je meno používateľa primárneho vlastníka lokality.

 • Dátum poslednej aktivity (UTC) odkazuje na dátum, keď bola zaznamenaná posledná aktivita súboru alebo zobrazenie stránky na lokalite.

 • Súbory je počet súborov na lokalite.

 • Aktívne súbory je počet aktívnych súborov na lokalite. Súbor sa považuje za aktívny, ak sa uložil, synchronizoval, upravil alebo zdieľal v rámci zadaného časového obdobia.

  Poznámky: 

  • Aktivita súboru sa pri jednom súbore môže vyskytnúť viackrát, ale započíta sa len ako jeden aktívny súbor. Môžete napríklad ukladať a synchronizovať ten istý súbor počas zadaného časového obdobia viackrát, ale v údajoch sa bude počítať len ako jeden aktívny súbor a jeden synchronizovaný súbor.

  • Ak sa v časovom období zadanom pre zostavu odstránili súbory, počet aktívnych súborov zobrazených v zostave môže byť väčší ako aktuálny počet súborov na lokalite.

 • Využitý ukladací priestor (MB) je množstvo ukladacieho priestoru, ktoré sa používa na lokalite.

 • Vyhradený ukladací priestor (MB) predstavuje maximálnu veľkosť ukladacieho priestoru vyhradeného danej lokalite.

 • Zobrazenia stránky je počet zobrazení stránok na lokalite.

 • Návštevy stránky je počet jedinečných stránok navštívených na lokalite.

 • Šablóna koreňovej webovej lokality je šablóna, ktorá sa používa pri vytváraní lokality.

Poznámka: Ak chcete filtrovať údaje podľa typu lokality, potom exportujte údaje a použite stĺpec Šablóna koreňovej webovej lokality.

Ak politika vašej organizácie neumožňuje zobraziť zostavy, v ktorých sa nachádzajú informácie umožňujúce identifikovať používateľa, môžete zmeniť nastavenie ochrany osobných údajov pre všetky tieto zostavy. Pozrite si časť Skryť podrobnosti o používateľovi v zostavách, ktorá sa nachádza v téme Výkaz aktivít v centre spravovania služieb Office 365.

9

Ak do zostavy chcete pridať stĺpce alebo ich z nej chcete odstrániť, kliknite alebo ťuknite na položku Spravovať stĺpce Správa stĺpcov .

10

Kliknutím alebo ťuknutím na prepojenie Export Export môžete tiež exportovať údaje zostavy do excelového súboru vo formáte.csv. Tento krok vyexportuje údaje všetkých lokalít a umožní vám jednoducho si ich zoradiť a filtrovať pre potreby ďalšej analýzy. Ak máte menej ako 2000 lokalít, zoradenie a filtrovanie v tabuľke môžete uskutočniť priamo v zostave. Ak máte viac než 2000 lokalít, pred filtrovaním a zoraďovaním je potrebné údaje exportovať.

Poznámka: Po exporte údajov do excelového súboru je dátum vytvorenia zostavy obsahu uvedený v súbore v stĺpci Údaje k.

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×