Zostavy služieb Office 365 v Centre spravovania – Používanie e-mailových aplikácií

Vo vašej organizácii máte vďaka novým tabuliam zostáv služieb Office 365 prehľad o aktivite produktov služby Office 365. Umožní vám to preniknúť k jednotlivým zostavám na úrovni produktov, vďaka čomu budete mať podrobnejší prehľad o aktivitách v rámci každého produktu. Pozrite si tému Prehľad zostáv. V zostave používania e-mailových aplikácií služieb Office 365 môžete zistiť počet e-mailových aplikácií, ktoré sa pripájajú k službe Exchange Online. Môžete si tiež pozrieť informácie o verziách aplikácií Outlook, ktoré používatelia používajú. Vďaka tomu budete vedieť, ktorí používatelia používajú nepodporované verzie, a vyzvať ich na inštaláciu podporovaných verzií Outlooku.

Poznámka: Ak chcete zobraziť zostavy služieb Office 365, musíte byť globálnym správcom služieb Office 365 alebo správcom Exchangeu, SharePointu či Skypu for Business, prípadne čitateľom zostáv.

Postup získania zostavy e-mailových aplikácií služieb Office 365

 1. Prejdite na položky Centrum spravovania služieb Office 365 > Zostavy > Používanie

 2. V rozbaľovacom zozname Výber zostavy vyberte položku Používanie e-mailových aplikácií.

  Zostavy služieb Office 365 – rozbaľovací zoznam Použití e-mailoví klienti

Výklad zostavy e-mailových aplikácií služieb Office 365

Do aktivity e-mailových aplikácií služieb Office 365 môžete nahliadnuť pomocou grafov Používatelia a Klienti.

Snímka obrazovky: Zostavy služieb Office 365 – Použití e-mailoví klienti

1

V zostave Používané e-mailové aplikácie služieb Office 365 možno zobraziť trendy za uplynulých 7, 30, 90 alebo 180 dní. Ak však v zostave kliknete do určitého dňa, tabuľka (7) zobrazí údaje za uplynulých 28 dní od aktuálneho dátumu (nie od dátumu vytvorenia zostavy).

2

Každá zostava obsahuje dátum signalizujúci, kedy bola vytvorená. Zostava zvyčajne odráža časové oneskorenie v dĺžke 24 alebo 48 hodín od času aktivity.

3

V zobrazení Používatelia vidíte počet jedinečných používateľov, ktorí sa pripojili k službe Exchange Online pomocou ľubovoľnej e-mailovej aplikácie.

4

Zobrazenie Aplikácie ukazuje počet jedinečných používateľov v určenom časovom období podľa aplikácie.

5

Zobrazenie Verzie ukazuje počet jedinečných používateľov jednotlivých verzií Outlooku vo Windowse.

5

 • Os Y v grafe Používatelia znázorňuje celkový počet jedinečných používateľov, ktorí sa pripojili k niektorej aplikácii v ľubovoľný deň počas vykazovaného obdobia.

 • Os X v grafe Používatelia znázorňuje počet jedinečných používateľov, ktorí aplikáciu používali počas vykazovaného obdobia.

 • Os Y v grafe Aplikácie znázorňuje celkový počet jedinečných používateľov, ktorí používali konkrétnu aplikáciu počas vykazovaného obdobia.

 • Os X v grafe Aplikácie znázorňuje zoznam aplikácií vo vašej organizácii.

 • Os Y v grafe Verzie znázorňuje celkový počet jedinečných používateľov, ktorí používajú konkrétnu verziu Outlooku v počítači. Ak zostava nedokáže rozpoznať číslo verzie Outlooku, množstvo sa zobrazí ako neurčené.

 • Os X v grafe Verzie znázorňuje zoznam aplikácií vo vašej organizácii.

6

Kliknutím na položku v legende možno filtrovať rady, ktoré vidíte v grafe. V grafe Používatelia môžete napríklad kliknúť alebo ťuknúť na položku Mac Mail alebo Outlook Snímka obrazovky: Zoznam e-mailových klientov. Kliknutím na e-mailového klienta získate ďalšie údaje zostavy o danom klientovi. a zobraziť tak iba údaje, ktoré s nimi súvisia. Pri zmene tohto výberu nedochádza k zmene informácii v tabuľke s mriežkou. Mac Mail, Outlook pre Mac, Outlook Mobile, počítačová aplikácia Outlook a Outlook na webe sú príklady e-mailových aplikácií, ktoré môžete mať v organizácii.

7

Poznámka: Všetky položky v zozname nižšie sa zobrazia v stĺpcoch až po ich pridaní.

 • Meno používateľa je meno vlastníka e-mailovej aplikácie.

 • Dátum poslednej aktivity je posledný dátum, kedy sa aplikácia pripojila k službe Exchange Online.

 • Mac Mail, Outlook pre MacOutlook, Outlook MobileOutlook na webe sú príklady e-mailových aplikácií, ktoré môžete mať v organizácii.

Ak politika vašej organizácie neumožňuje zobraziť zostavy, v ktorých sa nachádzajú informácie umožňujúce identifikovať používateľa, môžete zmeniť nastavenie ochrany osobných údajov pre všetky tieto zostavy. Pozrite si časť Skryť podrobnosti o používateľovi v zostavách, ktorá sa nachádza v Výkaz aktivít v ukážke centra spravovania služieb Office 365.

8

Ak do zostavy chcete pridať stĺpce alebo ich z nej chcete odstrániť, kliknite alebo ťuknite na položku Spravovať stĺpce.

Snímka obrazovky: zostava o používaní e-mailových aplikácií v službách Office 365 – výber stĺpcov

9

Kliknutím alebo ťuknutím na prepojenie Export Zostavy služieb Office 365 – exportovanie údajov do súboru Excelu môžete tiež exportovať údaje zostavy do excelového súboru vo formáte.csv. Tento krok vyexportuje údaje všetkých používateľov a umožní vám jednoducho si ich zoradiť a filtrovať pre potreby ďalšej analýzy. Ak máte menej ako 2 000 používateľov, zoradenie a filtrovanie v tabuľke môžete uskutočniť priamo v zostave. Ak máte viac než 2 000 používateľov, pred filtrovaním a zoraďovaním je potrebné údaje exportovať.

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×