Zostavy služieb Office 365 v Centre spravovania – E-mailová aktivita

Vo vašej organizácii máte vďaka novým tabuliam zostáv služieb Office 365 prehľad o aktivite produktov služby Office 365. Umožní vám to preniknúť k jednotlivým zostavám na úrovni produktov, vďaka čomu budete mať podrobnejší prehľad o aktivitách v rámci každého produktu. Pozrite si tému Prehľad zostáv.

Na stránke Zostavy môžete napríklad získať komplexný prehľad o pohybe e-mailov v rámci svojej organizácie a následne pomocou widgetu e-mailovej aktivity porozumieť trendom a detailom e-mailovej aktivity jednotlivých používateľov vo svojej organizácii.

Poznámka: Ak chcete zobraziť zostavy služieb Office 365, musíte byť globálnym správcom služieb Office 365 alebo správcom Exchangeu, SharePointu či Skypu for Business, prípadne čitateľom zostáv.

Ako sa dostať k zostave o e-mailovej aktivite

 1. Prejdite na položky Centrum spravovania služieb Office 365 > Zostavy

 2. Kliknite na widget Aktivita e-mailu na tabuli Zostavy alebo vyberte možnosť z rozbaľovacej ponuky.

  Zostavy Centra spravovania – vyberte Aktivity e-mailu

Interpretácia zostavy o e-mailovej aktivite

Vďaka grafom AktivitaPoužívatelia máte k dispozícii svoj prehľad e-mailových aktivít používateľa.

E-mailová aktivita – počet odoslaných, prijatých a prečítaných e-mailov

1

V zostave E-mailová aktivita možno zobraziť trendy za uplynulých 7, 30, 90 alebo 180 dní. Ak však v zostave kliknete do určitého dňa, tabuľka (7) zobrazí údaje za uplynulých 28 dní od aktuálneho dátumu (nie od dátumu vytvorenia zostavy).

2

Každá zostava obsahuje dátum signalizujúci, kedy bola vytvorená. Zostava zvyčajne odráža časové oneskorenie v dĺžke 24 alebo 48 hodín od času aktivity.

3

Graf Aktivita umožňuje pochopiť trend miery e-mailovej aktivity v rámci vašej organizácie. Približuje pomer medzi aktivitou odoslaných, prečítaných alebo prijatých e-mailov.

4

Graf Používatelia umožňuje pochopiť trend množstva jedinečných používateľov, ktorí generujú e-mailové aktivity. Môžete si prezrieť trend používateľov, ktorí vyvíjajú aktivitu v rámci odoslaných, prečítaných a prijatých e-mailov.

5

 • V grafe Aktivita zobrazuje os Y mieru aktivity v rámci odoslaných, prijatých a prečítaných e-mailov.

 • V grafe Používatelia zobrazuje os Y aktivitu používateľov v rámci odoslaných, prijatých a prečítaných e-mailov.

 • V oboch grafoch sa os X používa na označenie vybratého rozsahu dátumov danej zostavy.

6

Série údajov, ktoré sa zobrazujú v grafe, môžete filtrovať kliknutím na položku v legende. Kliknite alebo ťuknite napríklad v grafe Aktivita na položku Odoslané, Prijaté alebo Prečítané Zostavy služieb Office 365 – filtrovanie grafov na získanie konkrétnych súvisiacich údajov a zobrazia sa vám len informácie, ktoré s ňou súvisia. Zmenou výberu nezmeníte informácie v tabuľke s mriežkou.

7

V tabuľke sa zobrazuje rozdelenie aktivít e-mailu každého používateľa. Zobrazia sa všetci používatelia, ktorí majú ku kontu a k e-mailovej aktivite priradený produkt Exchange. Do tabuľky môžete pridať ďalšie stĺpce.

Zostavy služieb Office 365 – spravovanie stĺpcov vo výkazoch e-mailovej aktivity
 • Meno používateľa je e-mailová adresu používateľa.

 • Zobrazované meno je celé meno používateľa.

 • Odstránený odkazuje na používateľa, ktorý je momentálne odstránený, no bol aktívny počas obdobia vykazovania zahrnutého do zostavy.

 • Dátum odstránenia je dátum, keď bol používateľ odstránený.

 • Dátum poslednej aktivity odkazuje na čas, keď používateľ vykonal poslednú aktivitu v rámci prečítaných alebo odoslaných e-mailov.

 • Odoslania zaznamenávajú, koľkokrát používateľ odoslal nejaký e-mail.

 • Prijatia zaznamenávajú, koľkokrát používateľ prijal nejaký e-mail.

 • Prečítania zaznamenávajú, koľkokrát si používateľ prečítal nejaký e-mail.

 • Priradený produkt označuje produkty služby Office 365, ktoré má tento používateľ priradené.

Ak politika vašej organizácie neumožňuje zobraziť zostavy, v ktorých sa nachádzajú informácie umožňujúce identifikovať používateľa, môžete zmeniť nastavenie ochrany osobných údajov pre všetky tieto zostavy. Pozrite si časť Skryť podrobnosti o používateľovi v zostavách, ktorá sa nachádza v Výkaz aktivít v ukážke centra spravovania služieb Office 365.

8

Ak do zostavy chcete pridať stĺpce alebo ich z nej chcete odstrániť, kliknite alebo ťuknite na položku Spravovať stĺpce Zostavy služieb Office 365 – určenie stĺpcov, ktoré sa majú zobraziť v tabuľke s podrobnosťami o používateľovi .

9

Kliknutím alebo ťuknutím na prepojenie Export Zostavy služieb Office 365 – exportovanie údajov do súboru Excelu môžete tiež exportovať údaje zostavy do excelového súboru vo formáte.csv. Tento krok vyexportuje údaje všetkých používateľov a umožní vám jednoducho si ich zoradiť a filtrovať pre potreby ďalšej analýzy. Ak máte menej ako 2 000 používateľov, zoradenie a filtrovanie v tabuľke môžete uskutočniť priamo v zostave. Ak máte viac než 2 000 používateľov, pred filtrovaním a zoraďovaním je potrebné údaje exportovať.

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×