Zostavy služieb Office 365 v centre spravovania – aktivity používateľa služby Microsoft Teams

Vo svojej organizácii máte vďaka novej tabuli Zostavy služieb Office 365 prehľad o aktivite v produktov služieb Office 365. Umožní vám to preniknúť k jednotlivým zostavám na úrovni produktov, vďaka čomu budete mať podrobnejší prehľad o aktivitách v rámci každého produktu. Pozrite si tému s názvom Prehľad zostáv. Pomocou zostavy o aktivitách používateľa služby Microsoft Teams získate prehľad o aktivitách v službe Microsoft Teams, ktoré sa vo vašej organizácii používajú.

Poznámka: Ak chcete zobraziť zostavy služieb Office 365, musíte byť globálnym správcom služieb Office 365 alebo správcom Exchangeu, SharePointu či Skypu for Business, prípadne čitateľom zostáv.

Ako sa dostať k zostave o aktivitách používateľa služby Microsoft Teams

 1. Prejdite do Centa spravovania služieb Office 365 a kliknite na položky Zostavy > Používanie.

 2. V rozbaľovacom zozname Vybrať zostavu vyberte možnosť Aktivita používateľa v službe Microsoft Teams.

  Výber zostavy – aktivity používateľa služby Microsoft Teams

Interpretácia zostavy o aktivitách používateľa služby Microsoft Teams

Vďaka grafom Aktivita a Používatelia máte k dispozícii prehľad o aktivitách používateľa služby Microsoft Teams.

Zostavy služieb Office 365 – aktivity používateľa služby Microsoft Teams

1

V zostave Aktivity používateľa služby Microsoft Teams možno zobraziť trendy za uplynulých 7, 30, 90 alebo 180 dní. Ak však v zostave kliknete do určitého dňa, tabuľka (7) zobrazí údaje za uplynulých 28 dní od aktuálneho dátumu (nie od dátumu vytvorenia zostavy).

2

Každá zostava obsahuje dátum signalizujúci, kedy bola vytvorená. Zostava zvyčajne odráža časové oneskorenie v dĺžke 24 alebo 48 hodín od času aktivity.

3

Zobrazenie Aktivita ukazuje počet aktivít v službe Microsoft Teams podľa typu aktivity. Typom aktivity môže byť počet správ v chatoch tímov, správ v súkromných chatoch, počet hovorov alebo schôdzí.

4

Zobrazenie Používatelia ukazuje počet používateľov podľa typu aktivity. Typom aktivity môže byť počet správ v chatoch tímov, správ v súkromných chatoch, počet hovorov alebo schôdzí.

5

 • V grafe Aktivita predstavuje os Y počet zadaných aktivít.

 • V grafe Súbory predstavuje os Y počet používateľov, ktorí sa zúčastňujú na tímovej konverzácii, súkromnej konverzácii, hovoroch alebo schôdzach.

V grafoch sa os X používa na označenie vybratého rozsahu dátumov danej zostavy.

6

Série údajov, ktoré sa zobrazujú v grafe, môžete filtrovať kliknutím na položku v legende. Kliknite alebo ťuknite napríklad v grafe Aktivita na položku Správy kanála, Správy konverzácie, Hovory alebo Schôdze a zobrazia sa len informácie, ktoré s danou položkou súvisia. Zmenou výberu nezmeníte informácie v tabuľke s mriežkou.

Grafy aktivity v službe Microsoft Teams môžete filtrovať kliknutím na typ aktivity.

7

Zoznam zobrazených skupín závisí od množiny všetkých skupín, ktoré existovali (neboli odstránené) v rámci najdlhšieho (180-dňového) vykazovaného časového obdobia. Počet aktivít sa líši podľa výberu dátumov.

Poznámka: Všetky položky v zozname nižšie sa zobrazia v stĺpcoch až po ich pridaní.

 • Položka Meno používateľa predstavuje e-mailovú adresu používateľa. Môžete zobraziť skutočnú e-mailovú adresu alebo nastaviť toto pole ako anonymné.

 • Položka Dátum poslednej aktivity (UTC) predstavuje posledný dátum, kedy sa používateľ zúčastnil na aktivite v službe Microsoft Teams. 

 • Položka Správy kanála predstavuje počet jedinečných správ, ktoré používateľ uverejnil v chate tímu v určenom časovom období.

 • Položka Správy konverzácie predstavuje počet jedinečných správ, ktoré používateľ uverejnil v súkromnom chate v určenom časovom období.

 • Položka Hovory predstavuje počet hovorov, na ktorých sa používateľ zúčastnil v určenom časovom období.

 • Položka Schôdze predstavuje počet online schôdzí, na ktorých sa používateľ zúčastnil v určenom časovom období.

 • Položka Iné aktivity predstavuje počet iných aktivít tímu vykonaných používateľom.

 • Položka Odstránené určuje, či bol tím odstránený. Ak bol odstránený, ale vo vykazovanom období vyvíjal aktivitu, v mriežke sa zobrazí s možnosťou Odstránené nastavenou na hodnotu True.

 • Položka Dátum odstránenia predstavuje dátum, kedy bol tím odstránený.

 • Položka Priradený produkt označuje zoznam produktov, ktoré má tento používateľ priradené.

Ak politika vašej organizácie neumožňuje zobraziť zostavy, v ktorých sa nachádzajú informácie umožňujúce identifikovať používateľa, môžete zmeniť nastavenie ochrany osobných údajov pre všetky tieto zostavy. Pozrite si časť Skryť podrobnosti o používateľovi v zostavách, ktorá sa nachádza v Výkaz aktivít v ukážke centra spravovania služieb Office 365.

8

Ak chcete do zostavy pridať stĺpce alebo ich z nej chcete odstrániť, kliknite alebo ťuknite na položku Stĺpce.

Zostava o aktivite používateľa služby Teams – výber stĺpcov

9

Kliknutím alebo ťuknutím na prepojenie Export Zostavy služieb Office 365 – exportovanie údajov do excelového súboru môžete tiež exportovať údaje zostavy do excelového súboru vo formáte.csv. Tento krok vyexportuje údaje všetkých používateľov a umožní vám jednoducho si ich zoradiť a filtrovať pre potreby ďalšej analýzy. Ak máte menej ako 2 000 používateľov, zoradenie a filtrovanie v tabuľke môžete uskutočniť priamo v zostave. Ak máte viac než 2 000 používateľov, pred filtrovaním a zoraďovaním je potrebné údaje exportovať.

Súvisiace témy

Zostavy o aktivitách v Centre spravovania služieb Office 365

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×