Zostavenie klasické publikačnej lokality SharePoint

Poznámka: Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

Publikačné lokality SharePoint je klasická lokalita, ktorá je vytvorená pomocou šablóny lokality publikovania. Kde vytváranie a publikovanie sú viac štruktúrované a obsahu sa nepresadzujú procesmi je lokality. Publikačné lokality sa zvyčajne používajú vytvoriť podnikový intranet a portáloch komunikácie.

Poznámky: 

 • Pred vytvorením klasické publikačnej lokality, Vytvárajte lokality modernej komunikácie. Oznámenie lokalít sú určené pre atraktívny, flexibilné a citlivé a nevyžadujú vývoji ťažké investície. Pozrite si tému prechod z Publikačné lokality na lokalitách komunikácie.

 • Publikačné lokality a priradené webové časti nepodporujú funkciu viacerých jazykov User Interface (MUI) s obsahom lokality SharePoint. Použite funkciu variácie, ktorý presmeruje používateľa na príslušné variácie lokality, na základe nastavenie jazyka svojho webového prehliadača. Ďalšie informácie nájdete v téme Vytvorenie viacjazyčných webových lokalít.

Publikačné lokality obsahujú jedinečné funkcie, ktoré zjednodušujú postupy vytvárania, schvaľovania a publikovania. Tieto funkcie sa automaticky zapnú pri vytvorení publikačnej lokality a zahŕňajú rozloženia stránok, typy stĺpcov, webové časti, zoznamy a knižnice.

Poznámka:  Podnikové wiki je tiež publikačná lokalita, ale je menej štruktúrovaná a je určená na jednoduché vytváranie, keď sa nevyžadujú formálne postupy správy obsahu.

Tento článok popisuje, ako vytvoriť kolekciu publikačných lokalít a publikačné podlokality vrátane publikačnej lokality s pracovným postupom.

Vytvorenie portálu publikovania

Portál publikovania predstavuje najvyššiu úroveň kolekcie lokalít. Na umožnenie vytvorenia publikačných podlokalít alebo aktivovania publikovania na existujúcich lokalitách musíte povoliť publikovanie na tomto mieste.

Nastavenie portálu publikovania

 1. Prihláste sa do služieb Office 365 ako globálny správca alebo správca SharePointu.

 2. Vyberte ikonu spúšťača aplikácií Ikona spúšťača aplikácií v službách Office 365 v ľavom hornom rohu a vyberte položku Správca. Otvoríte tým Centrum spravovania služby Microsoft 365. (Ak sa nezobrazuje dlaždica Správca, nemáte v organizácii povolenia správcu služby Microsoft 365.)

 3. Vyberte položky Zdroje > Lokality. Potom vyberte položku Pridať lokalitu.

 4. Vyberte položku Pridať lokalitu.

  Poznámka: Ako ďalšiu alternatívu môžete vybrať položky Centrá spravovania > SharePoint a potom položku Nové.

 5. Do dialógového okna Nová kolekcia lokalít zadajte nasledujúce informácie:

  • Do poľa Názov zadajte názov kolekcie lokalít.

  • V časti Adresa webovej lokality vyberte zo zoznamu názov domény a URL cestu (napríklad /lokality/) a potom zadajte názov URL adresy kolekcie lokalít portálu publikovania.

  • V časti Výber šablóny v rozbaľovacom zozname Vyberte jazyk vyberte jazyk kolekcie lokalít. Je dôležité vybrať pre kolekciu lokalít správny jazyk, pretože po určení jazyka nie je možné toto rozhodnutie zmeniť. Pre lokality môžete povoliť aj viacjazyčné rozhranie SharePoint, primárny jazyk kolekcie lokalít však zostane rovnaký.

  • V časti Výber šablóny prejdite do časti Vybrať šablónu a vyberte položky Publikovanie > Portál publikovania alebo položky Podnik > Portál publikovania v závislosti od vašej verzie SharePointu.

   Nové dialógové okno kolekcie lokalít v hornej polovici a zvýraznený Portál publikovania
  • V časti Časové pásmo vyberte štandardné časové pásmo, ktoré sa hodí pre umiestnenie kolekcie lokalít.

  • V časti Správca zadajte meno používateľa správcu kolekcie lokalít. Používateľa, ktorý má byť správcom kolekcie lokalít, môžete vyhľadať aj pomocou tlačidiel Kontrolovať mená a Prehľadávať.

   Nové dialógové okno kolekcie lokalít s časovým pásmom a kvótami.
  • V časti Kvóta ukladacieho priestoru zadajte počet megabajtov (MB) vyhradených pre túto kolekciu lokalít. Skontrolujte hodnotu dostupných megabajtov (MB) a uistite sa, že ju neprekročíte.

  • V dialógovom okne kvóty prostriedkov servera prijmite predvolené kvóty prostriedkov. Toto nastavenie ovplyvňuje už zdroje k dispozícii pre kolekciu lokalít. Kvóta prostriedkov servera zadajte kvóta využitia chcete vyhradiť pre kolekciu lokalít.

 6. Kliknite na tlačidlo OK. Zobrazenie vašej novej kolekcie lokalít portálu publikovania v zozname URL adries môže trvať niekoľko minút.

Po vytvorení portálu sa zobrazí zoznam prepojení na témy Začíname. Tieto prepojenia zodpovedajú úlohám zameraným na doplnenie novej kolekcie lokalít. Na poradí týchto úloh nezáleží a ani jedna z nich nie je povinná. Ktoré úlohy sa rozhodnete vykonať a v akom poradí závisí od toho, čo je dôležité pre vašu organizáciu.

Nový portál publikovania v zozname kolekcií lokalít

Ak chcete začať, kliknite na prepojenie na kolekciu lokalít, ktorú ste práve vytvorili, a v dialógovom okne Vlastnosti kolekcie lokalít kliknite na položku Adresa webovej lokality. Týmto sa dostanete na domovskú stránku novej lokality.

Nová Domovská stránka z kolekcie lokalít

Vytvorenie publikačnej podlokality

Publikačná podlokalita je lokalita, ktorá sa v hierarchii nachádza pod kolekciou publikačných lokalít (alebo pod kolekciou lokalít so zapnutými funkciami publikovania). Po vytvorení podlokality pod kolekciou publikačných lokalít sa automaticky povolia funkcie publikovania.

 1. V kolekcii lokalít s povoleným publikovaním kliknite na položky Nastavenie Malé ozubené koliesko Nastavenie, ktoré nahradilo položku Nastavenie lokality. > Obsah lokality.

 2. Kliknite na položku nová podlokalita.

 3. Do poľa Názov zadajte názov kolekcie lokalít.

 4. V časti Popis zadajte stručný popis účelu lokality.

 5. V časti Adresa webovej lokality pripojte existujúcu URL adresu s popisným názvom pre novú podlokalitu.

 6. V časti Výber šablóny v rozbaľovacom zozname Vyberte jazyk vyberte jazyk kolekcie lokalít. Je dôležité vybrať správny jazyk, pretože po určení jazyka nie je možné toto rozhodnutie zmeniť. Jazyk lokality môže byť iný ako jazyk kolekcie lokalít.

 7. V časti Výber šablóny prejdite do časti Vybrať šablónu a vyberte položky Podnik > Publikačná lokalita.

 8. V časti Povolenia používateľa vyberte jednu z týchto možností:

  • Použiť rovnaké povolenia ako nadradená lokalita, ak chcete zdieľať jednu množinu povolení medzi novou lokalitou a jej nadradenou lokalitou. Ak vyberiete túto možnosť, nebudete môcť neskôr zmeniť povolenia na tejto lokalite, pokiaľ nie ste správcom nadradenej lokality.

  • Použiť jedinečné povolenia, ak chcete, aby mali používatelia tejto lokality iné povolenia ako na nadradenej lokalite, alebo ak máte používateľov, ktorí nemajú prístup k nadradenej lokalite.

 9. V časti Dedenie navigácie vyberte možnosť Áno, ak chcete používať rovnaký horný panel s prepojeniami, ktorý sa nachádza na nadradenej lokalite. V opačnom prípade vyberte možnosť Nie.

 10. Kliknite na tlačidlo Vytvoriť.

Vytvorenie publikačnej podlokality s pracovným postupom schválenia

Pracovný postup schválenia publikovania automatizuje smerovanie obsahu odborníkom na danú oblasť a účastníkom projektu zodpovedným za revíziu a schválenie. Pracovný postup schválenia publikovania je však jedinečný vďaka tomu, že je navrhnutý konkrétne pre publikačné lokality, kde sa publikácia nových a aktualizovaných webových stránok prísne kontroluje. Na týchto lokalitách sa nemôže publikovať nový obsah, kým ho neschvália všetci schvaľovatelia v pracovnom postupe. Ďalšie informácie nájdete v téme Práca s pracovným postupom schválenia publikovania.

Poznámka:  Pracovný postup schválenia publikovania nie je k dispozícii pre kolekcie publikačných lokalít.

Nastavenie publikačnej lokality s pracovným postupom

 1. V kolekcii lokalít s povoleným publikovaním kliknite na položky Nastavenie Malé ozubené koliesko Nastavenie, ktoré nahradilo položku Nastavenie lokality. > Obsah lokality.

 2. Kliknite na položku nová podlokalita.

 3. Do poľa Názov zadajte názov kolekcie lokalít.

 4. V časti Popis zadajte stručný popis účelu lokality.

 5. V časti Adresa webovej lokality pripojte existujúcu URL adresu s popisným názvom pre novú podlokalitu.

 6. V časti Výber šablóny v rozbaľovacom zozname Vyberte jazyk vyberte jazyk kolekcie lokalít. Je dôležité vybrať správny jazyk, pretože po určení jazyka nie je možné toto rozhodnutie zmeniť. Jazyk lokality môže byť iný ako jazyk kolekcie lokalít.

 7. V časti Výber šablóny prejdite do časti Vybrať šablónu a vyberte položky Podnik > Publikačná lokalita s pracovným postupom.

 8. V časti Povolenia používateľa vyberte jednu z týchto možností:

  • Použiť rovnaké povolenia ako nadradená lokalita, ak chcete zdieľať jednu množinu povolení medzi novou lokalitou a jej nadradenou lokalitou. Ak vyberiete túto možnosť, nebudete môcť neskôr zmeniť povolenia na tejto lokalite, pokiaľ nie ste správcom nadradenej lokality.

  • Použiť jedinečné povolenia, ak chcete, aby mali používatelia tejto lokality iné povolenia ako na nadradenej lokalite, alebo ak máte používateľov, ktorí nemajú prístup k nadradenej lokalite.

 9. V časti Dedenie navigácie vyberte možnosť Áno, ak chcete používať rovnaký horný panel s prepojeniami, ktorý sa nachádza na nadradenej lokalite. V opačnom prípade vyberte možnosť Nie.

 10. Kliknite na tlačidlo Vytvoriť.

Aktivácia funkcií publikovania

Ak chcete pridať funkcie publikovania na existujúcu lokalitu, postupujte podľa týchto krokov. Pred aktiváciou funkcií na tejto úrovni lokality musíte najprv povoliť publikovanie v nadradenej kolekcii lokalít. Ďalšie informácie nájdete v téme Funkcie zapnuté na publikačných lokalitách SharePointu Online.

 1. Na koreni kolekcie lokalít kliknite na položky Nastavenie Malé ozubené koliesko Nastavenie, ktoré nahradilo položku Nastavenie lokality. > Nastavenie lokality.

 2. Na stránke Nastavenie lokality kliknite v časti Správa kolekcie lokalít na položku Funkcie kolekcie lokalít.

 3. Na stránke Funkcie kolekcie lokalít kliknite vedľa položky Infraštruktúra publikovania servera SharePoint Server na tlačidlo Aktivovať.

  aktivácia funkcie infraštruktúry publikovania

Ďalšie zdroje informácií

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×