Office
Prihlásenie

Zostava o stave migrácie údajov používateľov

Pomocou tabule migrácie v Centre spravovania pre Exchange môžete zobraziť informácie o stave migrácie pre všetkých používateľov v dávke migrácie. Môžete tiež zobraziť podrobné informácie o migrácii pre každého používateľa v dávke migrácie. Tieto informácie, tzv. štatistika migrácie údajov používateľov, môžu pomôcť pri riešení problémov brániacich migrácii poštovej schránky alebo položiek v poštovej schránke používateľa. Tieto informácie o stave migrácie môžete zobraziť pre dávky migrácie, ktoré sú momentálne spustené, boli zastavené alebo sú dokončené.

Štatistiku používateľov s migrovanými údajmi môžete zobraziť aj použitím prostredia Exchange Management Shell. Ďalšie informácie nájdete v téme:

Obsah   

Zostava používateľov s migrovanými údajmi

Štatistika používateľov s migrovanými údajmi týkajúca sa konkrétneho používateľa

Fázy migrácie

Zostava používateľov s migrovanými údajmi

Ak chcete získať prístup k zostave používateľov s migrovanými údajmi pre dávku migrácie, vyberte položky Príjemcovia > Migrácia, vyberte dávku migrácie a potom na table s podrobnosťami kliknite v časti Stav poštovej schránky na položku Zobraziť podrobnosti.

Štatistika migrácie údajov používateľov

V hornej časti okna sa zobrazí názov dávky migrácie a nasledujúce príkazy.

Príkaz

Popis

Odstrániť  Ikona Odstrániť

Odstránenie vybratého používateľa zo zoznamu používateľov migrácie.

Obnoviť  Ikona Obnoviť

Obnovenie zoznamu používateľov s migrovanými údajmi na aktualizáciu zobrazovaných informácií pre používateľov v dávke migrácie.

Stĺpce v zozname používateľov s migrovanými údajmi

Stĺpec

Popis

Identita

E-mailová adresa používateľa.

Stav

Stav migrácie údajov používateľa. Pozrite si popisy stavov v tabuľke v ďalšej časti.

Synchronizované položky

Počet položiek v lokálnej poštovej schránke používateľa, ktoré boli úspešne migrované do poštovej schránky služieb Office 365.

Vynechané položky

Počet položiek v lokálnej poštovej schránke používateľa, ktoré neboli migrované do poštovej schránky služieb Office 365.

Štatistika migrácie údajov používateľov pre konkrétneho používateľa

Ak chcete zobraziť informácie o stave (tzv. štatistiku migrácie údajov používateľov) pre konkrétnu poštovú schránku, poštový kontakt alebo distribučnú skupinu, kliknite na poštovú schránku, kontakt alebo distribučnú skupinu v zozname. Na table s podrobnosťami sa zobrazia informácie o stave vybratého objektu pošty. Nasledujúca tabuľka popisuje každé pole zobrazené na table s podrobnosťami.

Pole

Popis

Stav

Identifikuje konkrétny bod v procese migrácie pre každý objekt pošty v dávke migrácie. Tento stav je konkrétnejší ako súhrn stavu vyššej úrovne, ktorý sa zobrazuje v zozname používateľov s migrovanými údajmi. Nasledujúci zoznam obsahuje popis jednotlivých stavov.

  • Vo fronte      Objekt sa nachádza v dávke migrácie, ktorá je spustená, ale migrácia daného objektu sa ešte nezačala. Objekty majú zvyčajne stav Vo fronte   , keď sa používajú všetky pripojenia v koncovom bode migrácie, ktoré sú priradené k tejto dávke migrácie.

  • Poskytovanie      Proces migrácie objektu pošty sa začal, ale objekt ešte nie je poskytnutý.

  • Aktualizácia poskytnutia      Objekt pošty bol poskytnutý, ale neboli migrované všetky vlastnosti objektu. Napríklad po migrácii distribučnej skupiny sa tento stav vyskytuje vtedy, ak ešte neboli migrovaní členovia skupiny alebo sa vyskytol problém s migráciou používateľa, ktorý je členom skupiny. V tomto prípade stav znamená, že proces migrácie nemôže aktualizovať členstvo v skupine, pretože neboli migrovaní všetci členovia skupiny.

  • Synchronizované      Proces migrácie úspešne poskytol poštovú schránku služieb Office 365 a dokončil počiatočnú synchronizáciu, v rámci ktorej boli všetky položky poštovej schránky skopírované do cloudovej poštovej schránky. V prípade kompletných migrácií servera Exchange a migrácií IMAP tento stav môže tiež znamenať úspešné dokončenie prírastkovej synchronizácie.

  • Zlyhané      Poskytnutie alebo počiatočná synchronizácia objektu pošty zlyhala. Ak sa úspešne vytvorí poštová schránka služieb Office 365, ale migrácia položiek poštovej schránky zlyhá, stav používateľa bude Zlyhané   .

Podrobnosti o vynechaných položkách

Kliknutím na položku Podrobnosti o vynechaných položkách zobrazíte informácie o každej položke vybratého používateľa, ktorá bola vynechaná. Zobrazia sa tieto informácie o každej vynechanej položke:

  • Dátum   Časová pečiatka položky poštovej schránky.

  • Predmet   Predmet správy.

  • Druh   Typ chyby, ktorá spôsobila vynechanie položky.

  • Názov priečinka   Priečinok, v ktorom je umiestnená vynechaná položka.

Migrované údaje

Celkové množstvo údajov (v bajtoch a megabajtoch (MB)) obsiahnutých v položkách poštovej schránky, ktoré boli migrované do poštovej schránky služieb Office 365. Toto číslo zahŕňa položky migrované v počiatočnej a prírastkovej synchronizácii. V prípade migrácií IMAP toto pole nemá hodnotu.

Rýchlosť migrácie

Priemerná rýchlosť prenosu (v bajtoch alebo MB za minútu) údajov kopírovaných do poštovej schránky služieb Office 365. V prípade migrácií IMAP toto pole nemá hodnotu.

Chyba

Ak migrácia údajov používateľa zlyhala, toto pole zobrazuje popis chyby. Tento popis chyby je tiež súčasťou zostavy chýb migrácie.

Zostava

Kliknutím na položku Stiahnuť správu pre tohto používateľa môžete otvoriť alebo uložiť podrobnú zostavu migrácie, ktorá obsahuje diagnostické informácie o stave migrácie údajov používateľa. Vy alebo podpora spoločnosti Microsoft môžete použiť informácie v tejto zostave na riešenie problémov so zlyhaním migrácií.

Dátum poslednej úspešnej synchronizácie

Čas, kedy boli naposledy skopírované akékoľvek nové položky v lokálnej poštovej schránke do cloudovej poštovej schránky.

Kliknutím na položku Ďalšie podrobnosti zobrazíte nasledujúce dodatočné informácie o vybratom migrovanom používateľovi.

Pole

Popis

Trvanie zaradenia do frontu

Časový úsek, počas ktorého mal používateľ stav Vo fronte.

Trvanie napredovania

Časový úsek, počas ktorého bol používateľ aktívne migrovaný.

Trvanie synchronizácie

Časový úsek, počas ktorého mal migrovaný používateľ stav Synchronizované.

Trvanie preťaženia

Časový úsek, počas ktorého bol proces migrácie údajov používateľa pozastavený.

Fázy migrácie

Keď sa oboznámite s fázami procesu migrácie, pomôže vám to pochopiť stavy migrácie popísané v predchádzajúcich častiach. Nasledujúca tabuľka popisuje tieto fázy a označuje, či je daná fáza súčasťou jednotlivých typov migrácie.

Fáza migrácie

Kompletná migrácia servera Exchange

Čiastočná migrácia servera Exchange

Migrácia IMAP

Poskytovanie      Proces migrácie vytvára novú poštovú schránku služieb Office 365.

Áno (vrátane distribučných skupín a poštových kontaktov)

Áno (vrátane poštových kontaktov)

Nie

Počiatočná synchronizácia      Po poskytnutí poštových schránok služieb Office 365 proces migrácie migruje položky poštových schránok do novo poskytnutých cloudových poštových schránok.

Áno (vrátane časov kalendára a kontaktov)

Áno (vrátane časov kalendára a kontaktov)

Áno

Prírastková synchronizácia      Proces migrácie synchronizuje lokálnu poštovú schránku a príslušnú poštovú schránku služieb Office 365 raz za 24 hodín.

Áno

Nie

Áno

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×