Zoskupovanie, kopírovanie, presúvanie alebo zarovnávanie ovládacích prvkov v pracovnom hárku

Dôležité: Tento článok je strojovo preložený, prečítajte si vyhlásenie. Anglickú verziu tohto článku nájdete tu a môžete ju použiť ako referenciu.

Potom, čo ste pridať formulár a ovládacie prvky ActiveX do formulára pracovného hárka, možno budete chcieť skupiny, kopírovať, premiestnenie alebo zarovnávanie ovládacích prvkov vytvoriť dobre navrhnuté, používateľ priateľské formulára.

Čo vás zaujíma?

Zoskupenie, oddelenie alebo preskupenie ovládacích prvkov

Kopírovanie ovládacích prvkov

Presúvanie ovládacích prvkov

Presunutie ovládacieho prvku dopredu alebo dozadu v poradí skladanie objektov

Zarovnanie a rozmiestnenie ovládacích prvkov

Zoskupenie, oddelenie alebo preskupenie ovládacích prvkov

Keď zoskupíte ovládacie prvky, skombinujete ich tak, že s nimi môžete pracovať ako s jedným ovládacím prvkom. Všetky ovládacie prvky v skupina napríklad môžete zväčšiť, zmenšiť alebo presunúť ako jednu jednotku.

Poznámka: Ovládacie prvky formulára alebo ActiveX nemôžete kombinovať s objektmi nástrojov na kreslenie alebo nástrojov pre grafické prvky SmartArt (ako sú napríklad tvary a grafické objekty SmartArt) v rovnakom výbere skupiny.

Vykonajte jeden z týchto postupov:

Zoskupenie ovládacích prvkov

 1. Ak sú niektoré ovládacie prvky ovládacími prvkami ActiveX, postupujte nasledovne:

  1. Skontrolujte, či je k dispozícii karta Vývojár.

   Zobrazenie karty Vývojár

   1. Kliknite na tlačidlo Microsoft Office Vzhľad tlačidla Office a potom kliknite na položku Možnosti programu Excel.

   2. V kategórii Obľúbené v časti Hlavné možnosti pre prácu s programom Excel začiarknite políčko Zobraziť kartu Vývojár na páse s nástrojmi a potom kliknite na tlačidlo OK.

    Pás s nástrojmi je súčasťou rozhrania používateľské rozhranie Microsoft Office Fluent.

  2. Skontrolujte, či pracujete v režime návrhu. Na karte Vývojár kliknite v skupine Ovládacie prvky na tlačidlo Režim návrhu Obrázok tlačidla .

 2. Vyberte ovládacie prvky, ktoré chcete zoskupiť. Ďalšie informácie nájdete v téme Výber alebo zrušenie výberu ovládacích prvkov v hárku.

 3. Kliknite pravým tlačidlom myši na výber, ukážte na položku Zoskupenie a potom kliknite na položku Zoskupiť.

Oddelenie ovládacích prvkov

 1. Ak sú niektoré ovládacie prvky ovládacími prvkami ActiveX, postupujte nasledovne:

  1. Skontrolujte, či je k dispozícii karta Vývojár.

   Zobrazenie karty Vývojár

   1. Kliknite na tlačidlo Microsoft Office Vzhľad tlačidla Office a potom kliknite na položku Možnosti programu Excel.

   2. V kategórii Obľúbené v časti Hlavné možnosti pre prácu s programom Excel začiarknite políčko Zobraziť kartu Vývojár na páse s nástrojmi a potom kliknite na tlačidlo OK.

    Pás s nástrojmi je súčasťou rozhrania používateľské rozhranie Microsoft Office Fluent.

  2. Skontrolujte, či pracujete v režime návrhu. Na karte Vývojár kliknite v skupine Ovládacie prvky na tlačidlo Režim návrhu Obrázok tlačidla .

 2. Vyberte skupinu, ktoré chcete oddeliť. Ďalšie informácie nájdete v téme Výber alebo zrušenie výberu ovládacích prvkov v hárku.

 3. Kliknite pravým tlačidlom myši na výber, ukážte na položku Zoskupenie a potom kliknite na položku Oddeliť.

  1. Ak chcete pokračovať, po zobrazení hlásenia kliknite na tlačidlo Áno.

  2. Ak chcete zmeniť určitý ovládací prvok, vyberajte a oddeľujte ovládacie prvky dovtedy, kým nie je požadovaný ovládací prvok dostupný.

Preskupenie ovládacích prvkov

 1. Ak sú niektoré ovládacie prvky ovládacími prvkami ActiveX, postupujte nasledovne:

  1. Skontrolujte, či je k dispozícii karta Vývojár.

   Zobrazenie karty Vývojár

   1. Kliknite na tlačidlo Microsoft Office Vzhľad tlačidla Office a potom kliknite na položku Možnosti programu Excel.

   2. V kategórii Obľúbené v časti Hlavné možnosti pre prácu s programom Excel začiarknite políčko Zobraziť kartu Vývojár na páse s nástrojmi a potom kliknite na tlačidlo OK.

    Pás s nástrojmi je súčasťou rozhrania používateľské rozhranie Microsoft Office Fluent.

  2. Skontrolujte, či pracujete v režime návrhu. Na karte Vývojár kliknite v skupine Ovládacie prvky na tlačidlo Režim návrhu Obrázok tlačidla .

 2. Vyberte ľubovoľný ovládacie prvky, ktorý bol predtým zoskupený. Ďalšie informácie nájdete v téme Výber alebo zrušenie výberu ovládacích prvkov v hárku.

 3. Kliknite pravým tlačidlom myši na výber, ukážte na položku Zoskupenie a potom kliknite na položku Preskupiť.

Na začiatok stránky

Kopírovanie ovládacích prvkov

Ovládacie prvky môžete kopírovať viacerými spôsobmi.

Poznámka: Ovládacie prvky formulára alebo ActiveX nemôžete kombinovať s objektmi nástrojov na kreslenie alebo nástrojov pre grafické prvky SmartArt (ako sú napríklad tvary a grafické objekty SmartArt) v rovnakom výbere skupiny.

Pomocou príkazov Kopírovať a Vložiť

 1. Ak sú niektoré ovládacie prvky ovládacími prvkami ActiveX, postupujte nasledovne:

  1. Skontrolujte, či je k dispozícii karta Vývojár.

   Zobrazenie karty Vývojár

   1. Kliknite na tlačidlo Microsoft Office Vzhľad tlačidla Office a potom kliknite na položku Možnosti programu Excel.

   2. V kategórii Obľúbené v časti Hlavné možnosti pre prácu s programom Excel začiarknite políčko Zobraziť kartu Vývojár na páse s nástrojmi a potom kliknite na tlačidlo OK.

    Pás s nástrojmi je súčasťou rozhrania používateľské rozhranie Microsoft Office Fluent.

  2. Skontrolujte, či pracujete v režime návrhu. Na karte Vývojár kliknite v skupine Ovládacie prvky na tlačidlo Režim návrhu Obrázok tlačidla .

 2. Vyberte ovládací prvok alebo prvky. Ďalšie informácie nájdete v téme Výber alebo zrušenie výberu ovládacích prvkov v hárku.

 3. Ak chcete vytvoriť jednu kópiu ovládacieho prvku, prejdite na kartu Domov a potom v skupine Schránka kliknite na položku Kopírovať Obrázok tlačidla a potom kliknite na položku Prilepiť Obrázok tlačidla .

  Ak chcete vytvoriť viacero kópií, opakujte prilepovanie, kým nevytvoríte požadovaný počet kópií.

Pomocou klávesnice a myši

 1. Ak sú niektoré ovládacie prvky ovládacími prvkami ActiveX, postupujte nasledovne:

  1. Skontrolujte, či je k dispozícii karta Vývojár.

   Zobrazenie karty Vývojár

   1. Kliknite na tlačidlo Microsoft Office Vzhľad tlačidla Office a potom kliknite na položku Možnosti programu Excel.

   2. V kategórii Obľúbené v časti Hlavné možnosti pre prácu s programom Excel začiarknite políčko Zobraziť kartu Vývojár na páse s nástrojmi a potom kliknite na tlačidlo OK.

    Pás s nástrojmi je súčasťou rozhrania používateľské rozhranie Microsoft Office Fluent.

  2. Skontrolujte, či pracujete v režime návrhu. Na karte Vývojár kliknite v skupine Ovládacie prvky na tlačidlo Režim návrhu Obrázok tlačidla .

 2. Vyberte ovládací prvok alebo prvky. Ďalšie informácie nájdete v téme Výber alebo zrušenie výberu ovládacích prvkov v hárku.

 3. Stlačte kláves CTRL a myšou presuňte ovládací prvok.

  Ak chcete vytvoriť viacero kópií, opakujte presúvanie myšou, kým nevytvoríte požadovaný počet kópií.

Na začiatok stránky

Presúvanie ovládacích prvkov

Ovládacie prvky môžete presúvať viacerými spôsobmi.

Poznámka: Ovládacie prvky formulára a ActiveX nemôžete kombinovať s objektmi nástrojov na kreslenie alebo nástrojov pre grafické prvky SmartArt (ako sú napríklad tvary a grafické objekty SmartArt) v rovnakom výbere skupiny.

Pomocou myši

 1. Ak sú niektoré ovládacie prvky ovládacími prvkami ActiveX, postupujte nasledovne:

  1. Skontrolujte, či je k dispozícii karta Vývojár.

   Zobrazenie karty Vývojár

   1. Kliknite na tlačidlo Microsoft Office Vzhľad tlačidla Office a potom kliknite na položku Možnosti programu Excel.

   2. V kategórii Obľúbené v časti Hlavné možnosti pre prácu s programom Excel začiarknite políčko Zobraziť kartu Vývojár na páse s nástrojmi a potom kliknite na tlačidlo OK.

    Pás s nástrojmi je súčasťou rozhrania používateľské rozhranie Microsoft Office Fluent.

  2. Skontrolujte, či pracujete v režime návrhu. Na karte Vývojár kliknite v skupine Ovládacie prvky na tlačidlo Režim návrhu Obrázok tlačidla .

 2. Vyberte ovládací prvok alebo prvky. Ďalšie informácie nájdete v téme Výber alebo zrušenie výberu ovládacích prvkov v hárku.

 3. Umiestnite ukazovateľ nad ovládací prvok tak, aby sa ukazovateľ zmenil na krížový ukazovateľ, a potom myšou presuňte vybratý ovládací prvok alebo prvky na iné miesto.

Pomocou klávesnice

 1. Ak sú niektoré ovládacie prvky ovládacími prvkami ActiveX, postupujte nasledovne:

  1. Skontrolujte, či je k dispozícii karta Vývojár.

   Zobrazenie karty Vývojár

   1. Kliknite na tlačidlo Microsoft Office Vzhľad tlačidla Office a potom kliknite na položku Možnosti programu Excel.

   2. V kategórii Obľúbené v časti Hlavné možnosti pre prácu s programom Excel začiarknite políčko Zobraziť kartu Vývojár na páse s nástrojmi a potom kliknite na tlačidlo OK.

    Pás s nástrojmi je súčasťou rozhrania používateľské rozhranie Microsoft Office Fluent.

  2. Skontrolujte, či pracujete v režime návrhu. Na karte Vývojár kliknite v skupine Ovládacie prvky na tlačidlo Režim návrhu Obrázok tlačidla .

 2. Vyberte ovládací prvok alebo prvky. Ďalšie informácie nájdete v téme Výber alebo zrušenie výberu ovládacích prvkov v hárku.

 3. Stláčaním klávesov so šípkami môžete ovládací prvok posúvať s presnosťou na jeden pixel.

Na začiatok stránky

Presunutie ovládacieho prvku dopredu alebo dozadu v poradí skladania objektov

Ovládacie prvky a ďalšie objekty na kresliace plátno sa pri pridávaní automaticky skladajú do jednotlivých vrstiev. Poradie skladania môžete vidieť, keď sa ovládacie prvky prekrývajú. Vtedy môžete vidieť, ako ovládací prvok navrchu čiastočne zakrýva ovládacie prvky, ktoré sa nachádzajú pod ním.

Poznámka: Ovládacie prvky formulára a ovládacie prvky ActiveX majú svoje poradie skladania objektov, ktoré je nezávislé a odlišné od objektov nástrojov na kreslenie a nástrojov pre grafické prvky SmartArt, ako sú napríklad tvary a grafické objekty SmartArt.

 1. Ak sú niektoré ovládacie prvky ovládacími prvkami ActiveX, postupujte nasledovne:

  1. Skontrolujte, či je k dispozícii karta Vývojár.

   Zobrazenie karty Vývojár

   1. Kliknite na tlačidlo Microsoft Office Vzhľad tlačidla Office a potom kliknite na položku Možnosti programu Excel.

   2. V kategórii Obľúbené v časti Hlavné možnosti pre prácu s programom Excel začiarknite políčko Zobraziť kartu Vývojár na páse s nástrojmi a potom kliknite na tlačidlo OK.

    Pás s nástrojmi je súčasťou rozhrania používateľské rozhranie Microsoft Office Fluent.

  2. Skontrolujte, či pracujete v režime návrhu. Na karte Vývojár kliknite v skupine Ovládacie prvky na tlačidlo Režim návrhu Obrázok tlačidla .

 2. Vyberte ovládací prvok. Ďalšie informácie nájdete v téme Výber alebo zrušenie výberu ovládacích prvkov v hárku.

 3. Kliknite pravým tlačidlom na výber, ukážte na položku Poradie a potom použite nasledovný postup:

  1. Ak chcete presunúť ovládací prvok o jednu vrstvu vyššie v poradí skladania, kliknite na položku O jeden dopredu.

  2. Ak chcete presunúť ovládací prvok na najvyššiu vrstvu poradia skladania, kliknite na položku Dopredu.

  3. Ak chcete presunúť ovládací prvok o jednu vrstvu nižšie v poradí skladania, kliknite na položku O jeden dozadu.

  4. Ak chcete ovládací prvok presunúť na najspodnejšiu vrstvu v poradí skladania, kliknite na položku Dozadu.

Na začiatok stránky

Zarovnanie a rozmiestnenie ovládacích prvkov

Dôležité: Na vykonanie nasledovného postupu je nutné, aby ste pridali ponuku tlačidla Zarovnať na karte Nástroje na kreslenie na panel s nástrojmi Rýchly prístup.

Pridanie ponuky tlačidla Zarovnať z karty Nástroje na kreslenie na panel s nástrojmi Rýchly prístup

 1. Kliknite na šípku vedľa panela s nástrojmi Rýchly prístup a potom kliknite na položku Ďalšie príkazy.

 2. V časti Vybrať príkazy z vyberte položku Všetky príkazy.

 3. V zozname vyberte položku Zarovnať Obrázok tlačidla .

 4. Kliknite na tlačidlo Pridať a potom kliknite na tlačidlo OK.

Poznámka: Ovládacie prvky formulára a ActiveX nemôžete kombinovať s objektmi nástrojov pre grafické prvky SmartArt (ako sú napríklad tvary a objekty SmartArt) v rovnakom výbere skupiny.

Zarovnanie všetkých ovládacích prvkov do mriežky alebo do tvarov

Vykonajte jeden z týchto postupov:

 • Ak chcete zarovnať všetky objekty s ľavým horným rohom bunky, kliknite na paneli s nástrojmi Rýchly prístup na šípku vedľa položky Zarovnať Obrázok tlačidla a potom kliknite na položku Prichytiť k tvaru Obrázok tlačidla .

  Funkcia prichytenia je aktívna bez ohľadu na to, či je mriežka zapnutá alebo vypnutá. Ovládacie prvky je možné zarovnať s mriežkou buniek aj tak, že pri presúvaní ovládacieho prvku alebo objektu podržíte stlačený kláves ALT.

 • Ak chcete ovládacie prvky pri ich presúvaní alebo kreslení automaticky zarovnať so zvislými alebo vodorovnými okrajmi iných tvarov, kliknite na paneli s nástrojmi Rýchly prístup na šípku vedľa položky Zarovnať Obrázok tlačidla a potom kliknite na položku Prichytiť k tvaru Obrázok tlačidla .

Zarovnanie ovládacích prvkov podľa ich okrajov

Dôležité: Zarovnávanie ovládacích prvkov môže viesť k tomu, že sa tieto prvky na seba naskladajú. Pred spustením príkazu na zarovnanie ovládacích prvkov zabezpečte, aby boli ovládacie prvky umiestnené požadovaným spôsobom.

 1. Ak sú niektoré ovládacie prvky ovládacími prvkami ActiveX, postupujte nasledovne:

  1. Skontrolujte, či je k dispozícii karta Vývojár.

   Zobrazenie karty Vývojár

   1. Kliknite na tlačidlo Microsoft Office Vzhľad tlačidla Office a potom kliknite na položku Možnosti programu Excel.

   2. V kategórii Obľúbené v časti Hlavné možnosti pre prácu s programom Excel začiarknite políčko Zobraziť kartu Vývojár na páse s nástrojmi a potom kliknite na tlačidlo OK.

    Pás s nástrojmi je súčasťou rozhrania používateľské rozhranie Microsoft Office Fluent.

  2. Skontrolujte, či pracujete v režime návrhu. Na karte Vývojár kliknite v skupine Ovládacie prvky na tlačidlo Režim návrhu Obrázok tlačidla .

 2. Vyberte ovládacie prvky. Ďalšie informácie nájdete v téme Výber alebo zrušenie výberu ovládacích prvkov v hárku.

 3. Ak chcete zarovnať ovládacie prvky, kliknite na paneli s nástrojmi Rýchly prístup na šípku vedľa tlačidla Zarovnať Obrázok tlačidla a vykonajte niektorý z nasledovných krokov:

  1. Ak chcete zarovnať ovládacie prvky podľa najvyššie umiestneného ovládacieho prvku, kliknite na položku Zarovnať nahor Obrázok tlačidla .

  2. Ak chcete zarovnať ovládacie prvky podľa najnižšie umiestneného ovládacieho prvku, kliknite na položku Zarovnať nadol Obrázok tlačidla .

  3. Ak chcete zarovnať ovládacie prvky podľa ovládacieho prvku, ktorý je úplne vľavo, kliknite na položku Zarovnať doľava Obrázok tlačidla .

  4. Ak chcete zarovnať ovládacie prvky podľa ovládacieho prvku, ktorý je úplne vpravo, kliknite na položku Zarovnať doprava Obrázok tlačidla .

Vodorovné alebo zvislé zarovnanie ovládacích prvkov

 1. Ak sú niektoré ovládacie prvky ovládacími prvkami ActiveX, postupujte nasledovne:

  1. Skontrolujte, či je k dispozícii karta Vývojár.

   Zobrazenie karty Vývojár

   1. Kliknite na tlačidlo Microsoft Office Vzhľad tlačidla Office a potom kliknite na položku Možnosti programu Excel.

   2. V kategórii Obľúbené v časti Hlavné možnosti pre prácu s programom Excel začiarknite políčko Zobraziť kartu Vývojár na páse s nástrojmi a potom kliknite na tlačidlo OK.

    Pás s nástrojmi je súčasťou rozhrania používateľské rozhranie Microsoft Office Fluent.

  2. Skontrolujte, či pracujete v režime návrhu. Na karte Vývojár kliknite v skupine Ovládacie prvky na tlačidlo Režim návrhu Obrázok tlačidla .

 2. Vyberte ovládacie prvky. Ďalšie informácie nájdete v téme Výber alebo zrušenie výberu ovládacích prvkov v hárku.

 3. Ak chcete zarovnať ovládacie prvky, kliknite na paneli s nástrojmi Rýchly prístup na šípku vedľa tlačidla Zarovnať Obrázok tlačidla a vykonajte niektorý z nasledovných krokov:

  1. Ak chcete zarovnať ovládacie prvky vodorovne na stred ovládacích prvkov, kliknite na tlačidlo Zarovnať stredy vodorovne Obrázok tlačidla .

  2. Ak chcete zarovnať ovládacie prvky zvislo na stredy ovládacích prvkov, kliknite na tlačidlo Zarovnať stredy zvislo Obrázok tlačidla .

Vodorovné alebo zvislé rozmiestnenie ovládacích prvkov

 1. Ak sú niektoré ovládacie prvky ovládacími prvkami ActiveX, postupujte nasledovne:

  1. Skontrolujte, či je k dispozícii karta Vývojár.

   Zobrazenie karty Vývojár

   1. Kliknite na tlačidlo Microsoft Office Vzhľad tlačidla Office a potom kliknite na položku Možnosti programu Excel.

   2. V kategórii Obľúbené v časti Hlavné možnosti pre prácu s programom Excel začiarknite políčko Zobraziť kartu Vývojár na páse s nástrojmi a potom kliknite na tlačidlo OK.

    Pás s nástrojmi je súčasťou rozhrania používateľské rozhranie Microsoft Office Fluent.

  2. Skontrolujte, či pracujete v režime návrhu. Na karte Vývojár kliknite v skupine Ovládacie prvky na tlačidlo Režim návrhu Obrázok tlačidla .

 2. Vyberte aspoň tri ovládacie prvky. Ďalšie informácie nájdete v téme Výber alebo zrušenie výberu ovládacích prvkov v hárku.

 3. Ak chcete rozmiestniť ovládacie prvky, kliknite na paneli s nástrojmi Rýchly prístup na šípku vedľa tlačidla Zarovnať Obrázok tlačidla a vykonajte niektorý z nasledovných krokov:

  1. Ak chcete, aby boli ovládacie prvky rovnomerne rozmiestnené vodorovne, kliknite na tlačidlo Rozmiestniť vodorovne Obrázok tlačidla .

  2. Ak chcete, aby boli ovládacie prvky rovnomerne rozmiestnené zvislo, kliknite na tlačidlo Rozmiestniť zvislo Obrázok tlačidla .

Na začiatok stránky

Poznámka: Vyhlásenie týkajúce sa strojového prekladu: Tento článok bol preložený počítačovým systémom bez zásahu človeka. Poskytovaním týchto strojových prekladov umožňuje spoločnosť Microsoft aj používateľom, ktorí nehovoria po anglicky, využívať obsah o produktoch, službách a technológiách spoločnosti Microsoft. Článok bol preložený strojovo, môže preto obsahovať chyby týkajúce sa slovnej zásoby, syntaxe alebo gramatiky.

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×