Zoskupovanie, kopírovanie, presúvanie alebo zarovnávanie ovládacích prvkov v pracovnom hárku

Excel pre Office 365, Excel 2019, Excel 2016, Excel 2013, Excel 2010

Poznámka: Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

Potom, čo ste pridajte formulárov a ovládacích prvkov ActiveX formulára hárka, možno budete chcieť skupiny, kopírovanie, premiestnenie alebo zarovnávanie ovládacích prvkov vytvoriť dobre navrhnuté, používateľ priateľské formulár.

Ak chcete vykonať niektorý z postupov v tomto článku, ak minimálne jedným ovládacím prvkom je ovládací prvok ActiveX, sa najskôr sa uistite, či je karta vývojár k dispozícii.

Zobrazenie karty Vývojár

 1. Kliknite na položky Súbor > Možnosti > Prispôsobiť pás s nástrojmi.

 2. V časti Prispôsobiť pás s nástrojmi kliknite na položku hlavné karty z rozbaľovacieho zoznamu.

 3. Začiarknite políčko vývojár a potom kliknite na tlačidlo OK.

Uistite sa, že ste v režime návrhu. Na karte vývojár kliknite na položku Režim návrhu Vzhľad tlačidla .

Zoskupenie, oddelenie alebo preskupenie ovládacích prvkov

Keď zlučujete ovládacie prvky, skombinujete ich tak, aby ste mohli pracovať s nimi, akoby išlo o jeden ovládací prvok. Môžete napríklad zmeniť veľkosť alebo premiestniť všetky ovládacie prvky v skupine ako samostatnú jednotku.

Poznámka: Ovládacie prvky formulára alebo ActiveX nemôžete kombinovať s objektmi nástrojov na kreslenie alebo nástrojov pre grafické prvky SmartArt (ako sú napríklad tvary a grafické objekty SmartArt) do rovnakého výberu skupiny.

Zoskupenie ovládacích prvkov

 1. Vyberte ovládacie prvky, ktoré chcete zoskupiť. Ďalšie informácie nájdete v téme Výber alebo zrušenie výberu ovládacích prvkov v hárku.

 2. Kliknite pravým tlačidlom myši na výber, ukážte na položku Zoskupenie a potom kliknite na položku Zoskupiť.

Oddelenie ovládacích prvkov

 1. Vyberte skupinu, ktoré chcete oddeliť. Ďalšie informácie nájdete v téme Výber alebo zrušenie výberu ovládacích prvkov v hárku.

 2. Kliknite pravým tlačidlom myši na výber, ukážte na položku Zoskupenie a potom kliknite na položku Oddeliť.

  1. Ak chcete pokračovať v oddeľovaní, po zobrazení okna s hlásením kliknite na tlačidlo Áno.

  2. Ak chcete zmeniť určitý ovládací prvok, vyberajte a oddeľujte ovládacie prvky dovtedy, kým nie je požadovaný ovládací prvok dostupný.

Preskupenie ovládacích prvkov

 1. Vyberte všetky ovládacie prvky, ktorý bol predtým zoskupený. Ďalšie informácie nájdete v téme Výber alebo zrušenie výberu ovládacích prvkov v hárku.

 2. Kliknite pravým tlačidlom myši na výber, ukážte na položku Zoskupenie a potom kliknite na položku Preskupiť.

Poznámka: Ovládacie prvky formulára alebo ActiveX nemôžete kombinovať s objektmi nástrojov na kreslenie alebo nástrojov pre grafické prvky SmartArt (ako sú napríklad tvary a grafické objekty SmartArt) do rovnakého výberu skupiny.

Pomocou príkazov Kopírovať a Vložiť

 1. Vyberte ovládací prvok alebo prvky. Ďalšie informácie nájdete v téme Výber alebo zrušenie výberu ovládacích prvkov v hárku.

 2. Ak chcete vytvoriť jednu kópiu ovládacieho prvku, kliknite na kartudomov, kliknite na položku Kopírovať Vzhľad tlačidla a potom kliknite na položku Prilepiť Vzhľad tlačidla .

  Ak chcete vytvoriť viacero kópií, opakujte prilepovanie, kým máte počet kópií, ktoré chcete.

Pomocou klávesnice a myši

 1. Vyberte ovládací prvok alebo prvky. Ďalšie informácie nájdete v téme Výber alebo zrušenie výberu ovládacích prvkov v hárku.

 2. Stlačte kláves CTRL a myšou presuňte ovládací prvok.

  Ak chcete vytvoriť viacero kópií, opakujte presúvanie myšou, kým nevytvoríte požadovaný počet kópií.

Poznámka: Ovládacie prvky formulára a ActiveX nemôžete kombinovať s objektmi nástrojov na kreslenie alebo nástrojov pre grafické prvky SmartArt (ako sú napríklad tvary a grafické objekty SmartArt) v rovnakom výbere skupiny.

Pomocou myši

 1. Vyberte ovládací prvok alebo prvky. Ďalšie informácie nájdete v téme Výber alebo zrušenie výberu ovládacích prvkov v hárku.

 2. Umiestnite ukazovateľ nad ovládací prvok tak, aby sa ukazovateľ zmenil na krížový ukazovateľ, a potom myšou presuňte vybratý ovládací prvok alebo prvky na iné miesto.

Pomocou klávesnice

 1. Vyberte ovládací prvok alebo prvky. Ďalšie informácie nájdete v téme Výber alebo zrušenie výberu ovládacích prvkov v hárku.

 2. Ak chcete presunúť na ovládací prvok v krokoch jeden pixel pomocou klávesov so šípkou.

Ovládacie prvky a iných objektov v kresbe, plátno automaticky zásobníka v jednotlivých vrstvách po ich pridaní. Poradia usporiadania objektov môžete vidieť, keď ovládacie prvky prekrývať – horný ovládací prvok čiastočne pokrýva ovládacie prvky pod ním.

Poznámka: Ovládacie prvky formulára a ovládacie prvky ActiveX majú svoje poradie skladania objektov, ktoré je nezávislé a odlišné od objektov nástrojov na kreslenie a nástrojov pre grafické prvky SmartArt, ako sú napríklad tvary a grafické objekty SmartArt.

 1. Vyberte ovládací prvok. Ďalšie informácie nájdete v téme Výber alebo zrušenie výberu ovládacích prvkov v hárku.

 2. Kliknite pravým tlačidlom na výber, ukážte na položku Poradie a potom použite nasledovný postup:

  1. Ak chcete presunúť ovládací prvok o jednu vrstvu vyššie v poradí skladania, kliknite na položku O jeden dopredu.

  2. Ak chcete presunúť ovládací prvok na najvyššiu vrstvu poradia skladania, kliknite na položku Dopredu.

  3. Ak chcete presunúť ovládací prvok o jednu vrstvu nižšie v poradí skladania, kliknite na položku O jeden dozadu.

  4. Ak chcete ovládací prvok presunúť na najspodnejšiu vrstvu v poradí skladania, kliknite na položku Dozadu.

Poznámka: Ovládacie prvky formulára a ActiveX nemôžete kombinovať s objektmi nástrojov pre grafické prvky SmartArt (ako sú napríklad tvary a objekty SmartArt) v rovnakom výbere skupiny.

Zarovnanie všetkých ovládacích prvkov do mriežky alebo do tvarov

 1. Vyberte ovládací prvok. Ďalšie informácie nájdete v téme Výber alebo zrušenie výberu ovládacích prvkov v hárku.

 2. Ak chcete zarovnať všetky objekty v ľavom hornom rohu bunky, kliknite na šípku vedľa položky Zarovnať Vzhľad tlačidla karte Nástroje na kreslenie – formát a potom kliknite na položku Prichytiť k mriežke Vzhľad tlačidla .

  Funkcia prichytenia je aktívna bez ohľadu na to, či je mriežka zapnutá alebo vypnutá. Ovládacie prvky je možné zarovnať s mriežkou buniek aj tak, že pri presúvaní ovládacieho prvku alebo objektu podržíte stlačený kláves ALT.

 3. Pri premiestňovaní alebo kreslení automaticky zarovnané s zvislými a vodorovnými okrajmi iných tvarov, kliknite na kartu Nástroje na kreslenie – formát, kliknite na šípku vedľa položky Zarovnať Vzhľad tlačidla a potom kliknite na položku Prichytiť k tvaru Vzhľad tlačidla .

Zarovnanie ovládacích prvkov podľa ich okrajov

Dôležité: Zarovnávanie ovládacích prvkov môže viesť k tomu, že sa tieto prvky na seba naskladajú. Pred spustením príkazu na zarovnanie ovládacích prvkov zabezpečte, aby boli ovládacie prvky umiestnené požadovaným spôsobom.

 1. Vyberte ovládacie prvky. Ďalšie informácie nájdete v téme Výber alebo zrušenie výberu ovládacích prvkov v hárku.

 2. Ak chcete zarovnať ovládacie prvky, kliknite na kartu Nástroje na kreslenie – formát a potom kliknite na šípku vedľa položky Zarovnať Vzhľad tlačidla . Vykonajte jeden z nasledujúcich krokov:

  1. Ak chcete zarovnať ovládacie prvky podľa najvyššie umiestneného ovládacieho prvku, kliknite na položku Zarovnať nahor Vzhľad tlačidla .

  2. Ak chcete zarovnať ovládacie prvky podľa najnižšie umiestneného ovládacieho prvku, kliknite na položku Zarovnať nadol Vzhľad tlačidla .

  3. Ak chcete zarovnať ovládacie prvky podľa ovládacieho prvku, ktorý je úplne vľavo, kliknite na položku Zarovnať doľava Vzhľad tlačidla .

  4. Ak chcete zarovnať ovládacie prvky podľa ovládacieho prvku, ktorý je úplne vpravo, kliknite na položku Zarovnať doprava Vzhľad tlačidla .

Vodorovné alebo zvislé zarovnanie ovládacích prvkov

 1. Vyberte ovládacie prvky. Ďalšie informácie nájdete v téme Výber alebo zrušenie výberu ovládacích prvkov v hárku.

 2. Ak chcete zarovnať ovládacie prvky, kliknite na kartu Nástroje na kreslenie – formát, kliknite na šípku vedľa položky Zarovnať Vzhľad tlačidla a potom vykonajte jeden z nasledujúcich krokov:

  1. Ak chcete zarovnať ovládacie prvky vodorovne na stred ovládacích prvkov, kliknite na tlačidlo Zarovnať stredy vodorovne Vzhľad tlačidla .

  2. Ak chcete zarovnať ovládacie prvky zvislo na stredy ovládacích prvkov, kliknite na tlačidlo Zarovnať stredy zvislo Vzhľad tlačidla .

Vodorovné alebo zvislé rozmiestnenie ovládacích prvkov

 1. Vyberte aspoň tri ovládacie prvky. Ďalšie informácie nájdete v téme Výber alebo zrušenie výberu ovládacích prvkov v hárku.

 2. Distribuovať ovládacie prvky, kliknite na kartu Nástroje na kreslenie – formát, kliknite na šípku vedľa položky Zarovnať Vzhľad tlačidla a potom vykonajte jeden z nasledujúcich krokov:

  1. Ak chcete, aby boli ovládacie prvky rovnomerne rozmiestnené vodorovne, kliknite na tlačidlo Rozmiestniť vodorovne Vzhľad tlačidla .

  2. Ak chcete, aby boli ovládacie prvky rovnomerne rozmiestnené zvislo, kliknite na tlačidlo Rozmiestniť zvislo Vzhľad tlačidla .

Ak chcete vykonať niektorý z postupov v tomto článku, ak minimálne jedným ovládacím prvkom je ovládací prvok ActiveX, sa najskôr sa uistite, či je karta vývojár k dispozícii.

Zobrazenie karty Vývojár

 1. Kliknite na tlačidlo Microsoft Office Obrázok tlačidla Office a potom na položku Možnosti programu Excel.

 2. V kategórii Obľúbené v časti Hlavné možnosti pre prácu s programom Excel začiarknite políčko Zobraziť kartu Vývojár na páse s nástrojmi a potom kliknite na tlačidlo OK.

Skontrolujte, či pracujete v režime návrhu. Na karte Vývojár kliknite v skupine Ovládacie prvky na tlačidlo Režim návrhu Vzhľad tlačidla .

Zoskupenie, oddelenie alebo preskupenie ovládacích prvkov

Keď zlučujete ovládacie prvky, skombinujete ich tak, aby ste mohli pracovať s nimi, akoby išlo o jeden ovládací prvok. Môžete napríklad zmeniť veľkosť alebo premiestniť všetky ovládacie prvky v skupine ako samostatnú jednotku.

Poznámka: Ovládacie prvky formulára alebo ActiveX nemôžete kombinovať s objektmi nástrojov na kreslenie alebo nástrojov pre grafické prvky SmartArt (ako sú napríklad tvary a grafické objekty SmartArt) do rovnakého výberu skupiny.

Zoskupenie ovládacích prvkov

 1. Vyberte ovládacie prvky, ktoré chcete zoskupiť. Ďalšie informácie nájdete v téme Výber alebo zrušenie výberu ovládacích prvkov v hárku.

 2. Kliknite pravým tlačidlom myši na výber, ukážte na položku Zoskupenie a potom kliknite na položku Zoskupiť.

Oddelenie ovládacích prvkov

 1. Vyberte skupinu, ktoré chcete oddeliť. Ďalšie informácie nájdete v téme Výber alebo zrušenie výberu ovládacích prvkov v hárku.

 2. Kliknite pravým tlačidlom myši na výber, ukážte na položku Zoskupenie a potom kliknite na položku Oddeliť.

  1. Ak chcete pokračovať v oddeľovaní, po zobrazení okna s hlásením kliknite na tlačidlo Áno.

  2. Ak chcete zmeniť určitý ovládací prvok, vyberajte a oddeľujte ovládacie prvky dovtedy, kým nie je požadovaný ovládací prvok dostupný.

Preskupenie ovládacích prvkov

 1. Vyberte všetky ovládacie prvky, ktorý bol predtým zoskupený. Ďalšie informácie nájdete v téme Výber alebo zrušenie výberu ovládacích prvkov v hárku.

 2. Kliknite pravým tlačidlom myši na výber, ukážte na položku Zoskupenie a potom kliknite na položku Preskupiť.

Poznámka: Ovládacie prvky formulára alebo ActiveX nemôžete kombinovať s objektmi nástrojov na kreslenie alebo nástrojov pre grafické prvky SmartArt (ako sú napríklad tvary a grafické objekty SmartArt) do rovnakého výberu skupiny.

Pomocou príkazov Kopírovať a Vložiť

 1. Vyberte ovládací prvok alebo prvky. Ďalšie informácie nájdete v téme Výber alebo zrušenie výberu ovládacích prvkov v hárku.

 2. Aby jeden duplikát ovládacieho prvku na karte domov v skupine Schránka kliknite na položku Kopírovať, Vzhľad tlačidla a potom kliknite na položku Prilepiť Vzhľad tlačidla .

  Ak chcete vytvoriť viacero kópií, opakujte prilepovanie, kým nevytvoríte požadovaný počet kópií.

Pomocou klávesnice a myši

 1. Vyberte ovládací prvok alebo prvky. Ďalšie informácie nájdete v téme Výber alebo zrušenie výberu ovládacích prvkov v hárku.

 2. Stlačte kláves CTRL a myšou presuňte ovládací prvok.

  Ak chcete vytvoriť viacero kópií, opakujte presúvanie myšou, kým nevytvoríte požadovaný počet kópií.

Poznámka: Ovládacie prvky formulára a ActiveX nemôžete kombinovať s objektmi nástrojov na kreslenie alebo nástrojov pre grafické prvky SmartArt (ako sú napríklad tvary a grafické objekty SmartArt) v rovnakom výbere skupiny.

Pomocou myši

 1. Vyberte ovládací prvok alebo prvky. Ďalšie informácie nájdete v téme Výber alebo zrušenie výberu ovládacích prvkov v hárku.

 2. Umiestnite ukazovateľ nad ovládací prvok tak, aby sa ukazovateľ zmenil na krížový ukazovateľ, a potom myšou presuňte vybratý ovládací prvok alebo prvky na iné miesto.

Pomocou klávesnice

 1. Vyberte ovládací prvok alebo prvky. Ďalšie informácie nájdete v téme Výber alebo zrušenie výberu ovládacích prvkov v hárku.

 2. Ak chcete presunúť na ovládací prvok v krokoch jeden pixel pomocou klávesov so šípkou.

Ovládacie prvky a iných objektov v kresbe, plátno automaticky zásobníka v jednotlivých vrstvách po ich pridaní. Poradia usporiadania objektov môžete vidieť, keď ovládacie prvky prekrývať – horný ovládací prvok čiastočne pokrýva ovládacie prvky pod ním.

Poznámka: Ovládacie prvky formulára a ovládacie prvky ActiveX majú svoje poradie skladania objektov, ktoré je nezávislé a odlišné od objektov nástrojov na kreslenie a nástrojov pre grafické prvky SmartArt, ako sú napríklad tvary a grafické objekty SmartArt.

 1. Vyberte ovládací prvok. Ďalšie informácie nájdete v téme Výber alebo zrušenie výberu ovládacích prvkov v hárku.

 2. Kliknite pravým tlačidlom na výber, ukážte na položku Poradie a potom použite nasledovný postup:

  1. Ak chcete presunúť ovládací prvok o jednu vrstvu vyššie v poradí skladania, kliknite na položku O jeden dopredu.

  2. Ak chcete presunúť ovládací prvok na najvyššiu vrstvu poradia skladania, kliknite na položku Dopredu.

  3. Ak chcete presunúť ovládací prvok o jednu vrstvu nižšie v poradí skladania, kliknite na položku O jeden dozadu.

  4. Ak chcete ovládací prvok presunúť na najspodnejšiu vrstvu v poradí skladania, kliknite na položku Dozadu.

Dôležité: Ak chcete vykonať nasledujúce postupy, najskôr je potrebné pridať ponuky tlačidla Zarovnať na karte Nástroje na kreslenie na Panel s nástrojmi Rýchly prístup.

Pridanie ponuky tlačidla Zarovnať z karty Nástroje na kreslenie na panel s nástrojmi Rýchly prístup

 1. Kliknite na šípku vedľa panela s nástrojmi Rýchly prístup a potom kliknite na položku Ďalšie príkazy.

 2. V časti Vybrať príkazy z vyberte položku Všetky príkazy.

 3. V zozname vyberte položku Zarovnať Vzhľad tlačidla .

 4. Kliknite na položku Pridať a potom kliknite na tlačidlo OK.

Poznámka: Ovládacie prvky formulára a ActiveX nemôžete kombinovať s objektmi nástrojov pre grafické prvky SmartArt (ako sú napríklad tvary a objekty SmartArt) v rovnakom výbere skupiny.

Zarovnanie všetkých ovládacích prvkov do mriežky alebo do tvarov

 • Ak chcete zarovnať všetky objekty s ľavým horným rohom bunky, kliknite na paneli s nástrojmi Rýchly prístup na šípku vedľa položky Zarovnať Vzhľad tlačidla a potom kliknite na položku Prichytiť k tvaru Vzhľad tlačidla .

  Funkcia prichytenia je aktívna bez ohľadu na to, či je mriežka zapnutá alebo vypnutá. Ovládacie prvky je možné zarovnať s mriežkou buniek aj tak, že pri presúvaní ovládacieho prvku alebo objektu podržíte stlačený kláves ALT.

 • Ak chcete ovládacie prvky pri ich presúvaní alebo kreslení automaticky zarovnať so zvislými alebo vodorovnými okrajmi iných tvarov, kliknite na paneli s nástrojmi Rýchly prístup na šípku vedľa položky Zarovnať Vzhľad tlačidla a potom kliknite na položku Prichytiť k tvaru Vzhľad tlačidla .

Zarovnanie ovládacích prvkov podľa ich okrajov

Dôležité: Zarovnávanie ovládacích prvkov môže viesť k tomu, že sa tieto prvky na seba naskladajú. Pred spustením príkazu na zarovnanie ovládacích prvkov zabezpečte, aby boli ovládacie prvky umiestnené požadovaným spôsobom.

 1. Vyberte ovládacie prvky. Ďalšie informácie nájdete v téme Výber alebo zrušenie výberu ovládacích prvkov v hárku.

 2. Ak chcete zarovnať ovládacie prvky, kliknite na paneli s nástrojmi Rýchly prístup na šípku vedľa tlačidla Zarovnať Vzhľad tlačidla a vykonajte niektorý z nasledovných krokov:

  1. Ak chcete zarovnať ovládacie prvky podľa najvyššie umiestneného ovládacieho prvku, kliknite na položku Zarovnať nahor Vzhľad tlačidla .

  2. Ak chcete zarovnať ovládacie prvky podľa najnižšie umiestneného ovládacieho prvku, kliknite na položku Zarovnať nadol Vzhľad tlačidla .

  3. Ak chcete zarovnať ovládacie prvky podľa ovládacieho prvku, ktorý je úplne vľavo, kliknite na položku Zarovnať doľava Vzhľad tlačidla .

  4. Ak chcete zarovnať ovládacie prvky podľa ovládacieho prvku, ktorý je úplne vpravo, kliknite na položku Zarovnať doprava Vzhľad tlačidla .

Vodorovné alebo zvislé zarovnanie ovládacích prvkov

 1. Vyberte ovládacie prvky. Ďalšie informácie nájdete v téme Výber alebo zrušenie výberu ovládacích prvkov v hárku.

 2. Ak chcete zarovnať ovládacie prvky, kliknite na paneli s nástrojmi Rýchly prístup na šípku vedľa tlačidla Zarovnať Vzhľad tlačidla a vykonajte niektorý z nasledovných krokov:

  1. Ak chcete zarovnať ovládacie prvky vodorovne na stred ovládacích prvkov, kliknite na tlačidlo Zarovnať stredy vodorovne Vzhľad tlačidla .

  2. Ak chcete zarovnať ovládacie prvky zvislo na stredy ovládacích prvkov, kliknite na tlačidlo Zarovnať stredy zvislo Vzhľad tlačidla .

Vodorovné alebo zvislé rozmiestnenie ovládacích prvkov

 1. Vyberte aspoň tri ovládacie prvky. Ďalšie informácie nájdete v téme Výber alebo zrušenie výberu ovládacích prvkov v hárku.

 2. Ak chcete rozmiestniť ovládacie prvky, kliknite na paneli s nástrojmi Rýchly prístup na šípku vedľa tlačidla Zarovnať Vzhľad tlačidla a vykonajte niektorý z nasledovných krokov:

  1. Ak chcete, aby boli ovládacie prvky rovnomerne rozmiestnené vodorovne, kliknite na tlačidlo Rozmiestniť vodorovne Vzhľad tlačidla .

  2. Ak chcete, aby boli ovládacie prvky rovnomerne rozmiestnené zvislo, kliknite na tlačidlo Rozmiestniť zvislo Vzhľad tlačidla .

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×