Zoskupenie alebo oddelenie tvarov, obrázkov alebo iných objektov

Zoskupenie alebo oddelenie tvarov, obrázkov alebo iných objektov

Poznámka: Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

Môžete zoskupovať tvary, obrázky alebo iné objekty. Zoskupenie umožňuje otočiť, prevrátiť, premiestniť alebo zmeniť veľkosť všetkých tvarov alebo objektov naraz, ako keby boli jedným tvarom alebo objektom.

Môžete tiež zmeniť atribúty všetkých tvarov v skupine naraz, ako je napríklad pridanie výplne alebo efektu tvarualebo efektu na obrázok. Skupinu tvarov môžete kedykoľvek oddeliť a potom ich neskôr preskupiť.

Ďalšie informácie získate kliknutím na nadpisy uvedené nižšie.

 1. Stlačte a podržte stlačený kláves CTRL a klikajte na tvary, obrázky alebo iné objekty, ktoré chcete zoskupiť. Ak chcete povoliť tlačidlo Zoskupiť, budete musieť vybrať viac ako jeden tvar, obrázok alebo objekt .

  Tipy: 

  Všimnite si, že ak chcete zoskupiť obrázky vo Worde, možnosť obtekania textu musí byť nastavená na inú položku, než je zarovnaná s textom pre každý obrázok, ktorý chcete zoskupiť. Ak chcete túto možnosť zmeniť, kliknite pravým tlačidlom myši na každý obrázok, kliknite na položku Zalomiť texta potom vyberte čokoľvek, ale zarovno s textom.

 2. Použite jeden z nasledovných postupov:

  Tipy: 

  • Ak chcete zoskupiť viacero ikon SVG, musíte ich najprv skonvertovať na tvary. Ďalšie informácie o konverzii na tvary nájdete v téme: Konverzia SVG obrázka na tvar balíka Office.

  • Aj po vytvorení skupiny môžete pracovať s položkou v rámci skupiny. Vyberte skupinu a potom kliknutím vyberte položku.

  • Ak chcete zoskupiť obrázky, na karte Nástroje obrázka – Formát kliknite na položky Zoskupiť > Zoskupiť.

   Tlačidlo Zoskupiť na karte Nástroje obrázka – Formát

   Poznámka: Karty Nástroje na kreslenie – formát alebo Nástroje obrázka – formátkontextové, čo znamená, že sa na páse s nástrojmi zobrazia len vtedy, keď máte vybratý tvar alebo obrázok.

  • Ak chcete zoskupiť tvary a iné objekty, na karte Nástroje na kreslenie – Formát kliknite na položky Zoskupiť > Zoskupiť.

   Tlačidlo Zoskupiť na karte Nástroje na kreslenie – Formát

 1. Vyberte skupinu, ktorej zoskupenie chcete zrušiť.

 2. Použite jeden z nasledovných postupov:

  • Ak chcete zrušiť zoskupenie obrázkov, na karte Nástroje obrázka – Formát kliknite na položky Zoskupiť > Oddeliť.

   Tlačidlo Oddeliť na karte Nástroje obrázka

  • Ak chcete zrušiť zoskupenie tvarov a objektov, na karte Nástroje na kreslenie – Formát kliknite na položky Zoskupiť > Oddeliť.

   Možnosť Oddeliť na karte Nástroje na kreslenie – Formát

Poznámky: 

 • Tlačidlo Preskupiť nie je v programoch Word 2013 a Word 2016 k dispozícii. Ak chcete zmeniť zoskupenie, vyberte všetky tvary alebo obrázky, ktoré chcete preskupiť, a potom kliknite na položky Zoskupiť > Zoskupiť.

 • Ak ste skonvertovali Grafický prvok SmartArt na jednotlivé tvary, nie je ich možné skonvertovať späť na Grafický prvok SmartArt alebo ich preskupiť.

Všetky aplikácie okrem Wordu

 1. Vyberte ľubovoľný z tvarov, obrázkov alebo objektov, ktoré sa predtým nachádzali v skupine.

 2. Postupujte takto:

  • Ak chcete preskupiť tvary a objekty, na karte Nástroje na kreslenie – Formát kliknite na položky Zoskupiť > Preskupiť.

   Tlačidlo Preskupiť na karte Nástroje na kreslenie – Formát

  • Ak chcete preskupiť obrázky, na karte Nástroje obrázka – Formát kliknite na položky Zoskupiť > Preskupiť.

   Tlačidlo Preskupiť na karte Nástroje obrázka – Formát

V tejto časti je uvedených niekoľko dôvodov, prečo je tlačidlo Zoskupiť neaktívne (sivé). Dozviete sa tiež, ako ho možno obnoviť.

 • Je vybratý iba jeden tvar alebo obrázok. Uistite sa, že je vybratých viac tvarov alebo obrázkov. Pomocou nástroja skupinový nástroj môžete použiť ikony SVG, aby sa nepočítali.

 • Ak chcete zoskupovať ikony SVG spolu, musíte ich najprv skonvertovať na tvary. Ďalšie informácie o konverzii na tvary nájdete v téme: Konverzia SVG obrázka na tvar balíka Office.

 • Váš výber obsahuje tabuľku, hárok alebo obrázok vo formáte GIF. Ak niektoré z týchto objektov vyberiete, tlačidlo Zoskupiť k dispozícii.

 • Ak používate Word a chcete zoskupiť obrázky, možnosť Zalomiť text môže byť nastavená na hodnotu Zarovno s textom. Kliknite pravým tlačidlom myši na obrázky, vyberte položku Zalomiť text azmeňte možnosť rozloženia na čokoľvek, ale zarovno s textom pre každý jednotlivý obrázok, ktorý chcete zoskupiť.

 • Ak používate PowerPoint, možno ste sa pokúsili o zoskupenie textu s zástupným textom názvu ("kliknutím pridať názov") alebo s zástupným symbolom obsahu ("kliknutím pridať text").

  Snímka s dvomi zástupnými objektmi a dvomi samostatnými objektmi

  V príklade uvedenom vyššie možno zoskupiť modrý štvorec a zelený kruh. Tvary však nemožno zoskupiť so zástupným textom.

  Ak chcete obnoviť tlačidlo Zoskupiť, presuňte tvar, obrázok alebo objekt na iné miesto na snímke mimo zástupného textu, alebo odstráňte zástupný objekt spomedzi objektov, ktoré chcete zoskupiť.

Poznámka:  Ak žiadny z týchto postupov nesprístupnil tlačidlo Zoskupiť, prehľadajte fórum Odpovede (Answers) alebo v ňom uverejnite svoje otázky.

Ďalšie informácie získate kliknutím na nadpisy uvedené nižšie.

 1. Stlačte a podržte kláves CTRL a vyberajte tvary, obrázky alebo objekty, ktoré chcete zoskupiť.

 2. Použite jeden z nasledovných postupov:

  • Ak chcete zoskupiť obrázky: v časti Nástroje obrázkana karte Formát kliknite v skupine Usporiadať na položku Obrázok tlačidla a potom kliknite na položku Zoskupiť.

   Ak sa karta Nástroje na kreslenie alebo Nástroje obrázka nezobrazuje, skontrolujte, či ste vybrali tvar, obrázok alebo iný objekt. Na otvorenie karty Formát môže byť potrebné dvakrát kliknúť na objekt.

  • Ak chcete zoskupiť tvary a iné objekty: v časti Nástroje na kresleniena karte Formát kliknite v skupine Usporiadať na položku Obrázok tlačidla a potom kliknite na položku Zoskupiť .

  Tip: Po zoskupení položiek môžete naďalej vybrať ktorúkoľvek jednotlivú položku v skupine. Vyberte skupinu a potom kliknite na jednu položku, ktorú chcete vybrať.

 1. Vyberte skupinu, ktorej zoskupenie chcete zrušiť.

 2. Použite jeden z nasledovných postupov:

  • Ak chcete oddeliť tvary alebo iné objekty, v časti Nástroje na kresleniena karte Formát kliknite v skupine Usporiadať na položku Zoskupiť Obrázok tlačidla a potom kliknite na položku oddeliť.

   Vzdialenie

  • Ak chcete oddeliť obrázky, v časti Nástroje obrázkana karte Formát kliknite v skupine Usporiadať na položku Obrázok tlačidla a potom kliknite na položku oddeliť.

   Vzdialenie

   Ak sa karta Nástroje na kreslenie, Nástroje obrázka alebo Formát nezobrazuje, skontrolujte, či ste vybrali skupinu tvarov, obrázkov alebo iných objektov. Na otvorenie karty Formát môže byť potrebné dvakrát kliknúť na objekt.

 1. Vyberte ľubovoľný z tvarov alebo objektov, ktoré sa predtým nachádzali v skupine.

  Poznámka: Ak ste skonvertovali grafický prvok SmartArt na jednotlivé tvary, tieto tvary nie je možné skonvertovať späť na grafický prvok SmartArt ani ich preskupiť.

 2. Použite jeden z nasledovných postupov:

  • Ak chcete preskupiť tvary a objekty: v časti Nástroje na kresleniena karte Formát kliknite v skupine Usporiadať na položku Obrázok tlačidla a potom kliknite na položku preskupiť.

  • Ak chcete preskupiť obrázky: v časti Nástroje obrázkana karte Formát kliknite v skupine Usporiadať na položku Obrázok tlačidla a potom kliknite na položku preskupiť.

   Diagram zobrazujúci, ako lokálna služba Active Directory využíva DirSync na načítanie profilových informácií do adresárovej služby balíka Office 365, ktorý zasa poskytne informácie pre profil SharePointu Online

   Ak sa karta Nástroje na kreslenie, Nástroje obrázka alebo Formát nezobrazuje, skontrolujte, či ste vybrali skupinu tvarov, obrázkov alebo iných objektov. Na otvorenie karty Formát môže byť potrebné dvakrát kliknúť na objekt.

Ak váš výber obsahuje tabuľku, hárok alebo obrázok vo formáte GIF, tlačidlo Zoskupiť nebude k dispozícii. V PowerPointe tlačidlo Zoskupiť nemusí byť k dispozícii, ak tvar, obrázok alebo objekt bol vložený do zástupného objektu alebo ak sa pokúšate zoskupiť zástupný objekt, pretože zástupné objekty nie je možné zoskupovať s inými tvarmi, obrázkami a objektmi.

Snímka s dvomi zástupnými objektmi a dvomi samostatnými objektmi
 • Presuňte tvar, obrázok alebo objekt na iné miesto na snímke mimo zástupného objektu alebo odstráňte zástupný objekt spomedzi objektov, ktoré chcete zoskupiť.

Zoskupenie tvarov, obrázkov alebo iných objektov

 1. Stlačte a podržte kláves Command, kým na výber tvarov, obrázkov alebo iných objektov, ktoré chcete zoskupiť, môžete použiť myš alebo dotykové zariadenie.

 2. Kliknite na kartu Formát tvaru alebo na kartu formát obrázka a potom kliknite na položku Zoskupiť > skupiny.

  Poznámka: Karty Formát tvaru a formát obrázkakontextové, čo znamená, že sa na páse s nástrojmi zobrazia len vtedy, keď máte vybratý tvar alebo obrázok.

  Ak chcete vytvoriť skupinu vybratých obrázkov alebo objektov, kliknite na položku Zoskupiť.

  Office môže zobraziť jednu alebo obe z týchto kariet v závislosti od typov objektov, ktoré sú aktuálne vybraté na strane.

  Ak chcete vytvoriť skupinu vybratých obrázkov alebo objektov, kliknite na položku Zoskupiť.

  Ak sa skupina na páse s nástrojmi nezobrazuje, Možno budete musieť kliknúť na položku Usporiadať a Zobraziť skupinu na karte Formát tvaru a na karte Formát obrázka. , kliknite na položku Usporiadať , čím sa zobrazí.

Po vykonaní skupiny objektov môžete pracovať s jednotlivými položkami v skupine tak, že vyberiete skupinu, a potom kliknete na položku, ktorú chcete vybrať.

Poznámka: Ak tlačidlo Zoskupiť nie je k dispozícii, skontrolujte, či máte vybraté viac než jeden objekt. Ak nie je možné vybrať ďalší objekt, skontrolujte, či žiadny z objektov, ktoré chcete pridať do skupiny, neumožňuje Zalomiťtext.

Možno budete chcieť presunúť skupinu, ale ponechajte jeden tvar alebo obrázok, prípadne budete musieť vykonať rozsiahle zmeny v jednom tvare bez toho, aby ste museli meniť ostatné tvary v skupine. Ak to chcete urobiť, najprv sa rozpustite alebo oddeliť zoskupenie objektov.

 1. Vyberte skupinu, v ktorej sa nachádza objekt alebo objekty, ktoré chcete oddeliť od ostatných.

 2. Na karte Formát tvaru alebo na karte formát obrázka kliknite na položku Zoskupiťa potom kliknite na položku oddeliť.

  Ak chcete zoskupenie rozpustiť, kliknite na položku oddeliť na karte Formát tvaru alebo na kartu formát obrázka.

  Ak sa skupina na páse s nástrojmi nezobrazuje, Možno budete musieť kliknúť na položku Usporiadať a Zobraziť skupinu na karte Formát tvaru a na karte Formát obrázka. , kliknite na položku Usporiadať , čím sa zobrazí.

  Office rozdelí skupinu, pričom jednotlivé objekty sa v ich aktuálnom umiestnení a vyberú.

Ak je obtekanie textu pre objekt nastavené na hodnotu v texte, nemôžete ho zoskupiť s inými objektmi. Obrázky majú predvolene Toto nastavenie a musíte zmeniť nastavenie na zoskupenie obrázka s inými objektmi. Ak chcete zmeniť nastavenie, stlačte kláves Control a kliknite na obrázok alebo iný objekt, ukážte na položku Zalomiť texta potom kliknite na iné nastavenie, než je to v texte. Ďalšie informácie o zalomení textu nájdete v téme ovládanie obtekania textu okolo objektov.

Ak je obtekanie textu správne nastavené pre vybraté objekty, ale tlačidlo skupiny zostane nedostupné, môžete vyhľadávať na fóre odpovedí alebo uverejňovať svoje otázky.

Poznámky: 

 • Tlačidlo Preskupiť nie je v programoch Word 2013 a Word 2016 k dispozícii. Ak chcete zmeniť zoskupenie, vyberte všetky tvary alebo obrázky, ktoré chcete preskupiť, a potom kliknite na položky Zoskupiť > Zoskupiť.

 • Ak ste skonvertovali Grafický prvok SmartArt na jednotlivé tvary, nie je ich možné skonvertovať späť na Grafický prvok SmartArt alebo ich preskupiť.

Všetky aplikácie okrem Wordu

 1. Vyberte ľubovoľný z tvarov, obrázkov alebo objektov, ktoré sa predtým nachádzali v skupine.

 2. Postupujte takto:

  • Ak chcete preskupiť tvary a objekty, na karte Formát tvaru kliknite na položku Zoskupiť > preskupiť.

   Tlačidlo Preskupiť na karte Nástroje na kreslenie – Formát

  • Ak chcete preskupiť obrázky, na karte formát obrázka kliknite na položku Zoskupiť > preskupiť.

   Tlačidlo Preskupiť na karte Nástroje obrázka – Formát

V tejto časti je uvedených niekoľko dôvodov, prečo je tlačidlo Zoskupiť neaktívne (sivé). Dozviete sa tiež, ako ho možno obnoviť.

 • Je vybratý iba jeden tvar alebo obrázok. Uistite sa, že je vybratých viac tvarov alebo obrázkov. Pomocou nástroja skupinový nástroj môžete použiť ikony SVG, aby sa nepočítali.

 • Váš výber obsahuje tabuľku, hárok alebo obrázok vo formáte GIF. Ak niektoré z týchto objektov vyberiete, tlačidlo Zoskupiť k dispozícii.

 • Ak používate Word a chcete zoskupiť obrázky, možnosť Zalomiť text môže byť nastavená na hodnotu Zarovno s textom. Kliknite pravým tlačidlom myši na obrázky, vyberte položku Zalomiť text azmeňte možnosť rozloženia na čokoľvek, ale zarovno s textom pre každý jednotlivý obrázok, ktorý chcete zoskupiť.

 • Ak používate PowerPoint, možno ste sa pokúsili o zoskupenie textu s zástupným textom názvu ("kliknutím pridať názov") alebo s zástupným symbolom obsahu ("kliknutím pridať text").

  Snímka s dvomi zástupnými objektmi a dvomi samostatnými objektmi

  V príklade uvedenom vyššie možno zoskupiť modrý štvorec a zelený kruh. Tvary však nemožno zoskupiť so zástupným textom.

  Ak chcete obnoviť tlačidlo Zoskupiť, presuňte tvar, obrázok alebo objekt na iné miesto na snímke mimo zástupného textu, alebo odstráňte zástupný objekt spomedzi objektov, ktoré chcete zoskupiť.

Poznámka:  Ak žiadny z týchto postupov nesprístupnil tlačidlo Zoskupiť, prehľadajte fórum Odpovede (Answers) alebo v ňom uverejnite svoje otázky.

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×