Zoradenie, premenovanie alebo premiestnenie fotografií a súborov vo OneDrive

Zoradenie, premenovanie alebo premiestnenie fotografií a súborov vo OneDrive

Po nahratí do služby OneDrive môžete fotografie a súbory premenovať, zmeniť ich usporiadanie a premiestniť ich na webovú lokalitu OneDrive, kde ich môžete usporiadať. Môže byť potrebné prihlásiť sa pomocou konta Microsoft.

Tip: Ak máte Windows 10, Windows 8.1 alebo Windows RT 8.1, alebo ak máte v počítači nainštalovanú počítačovú aplikáciu OneDrive, môžete súbory vo OneDrive skopírovať, premiestniť a premenovať pomocou Prieskumníka.

Zmena usporiadania súborov

  1. Prejdite do priečinka so súbormi alebo fotografiami, ktorých usporiadanie chcete zmeniť.

  2. Vyberte položku Zoradiť a potom vyberte možnosť Zmeniť usporiadanie.

  3. Ak sa zobrazí výzva, nainštalujte Microsoft Silverlight.

  4. Súbory alebo fotografie potiahnutím usporiadajte do poradia, v ktorom sa majú zobrazovať.

  5. Vyberte položku Uložiť spôsob zoradenia.

Poznámka: V priečinku Z fotoaparátu sa usporiadanie nedá zmeniť . Vlastný spôsob zoradenia je pre každé zariadenie jedinečný, takže zmeny spôsobu zoradenia na webovej lokalite sa nebudú uplatňovať v Prieskumníkovi ani v mobilnej aplikácii.

Premenovanie súboru alebo priečinka

  1. Začiarknutím políčka v pravom hornom rohu položky vyberte súbor alebo priečinok, ktorý chcete premenovať.

  2. Vyberte položku Premenovať a potom zadajte nový názov.

Tip: Ak máte Windows 10, Windows 8.1 alebo Windows RT 8.1 alebo ak máte v počítači nainštalovanú počítačovú aplikáciu OneDrive, môžete súbory vo OneDrive premenovať pomocou Prieskumníka.

Premiestnenie súboru alebo priečinka do iného umiestnenia

  1. Pohľadajte súbor alebo priečinok, ktorý chcete premiestniť.

  2. Začiarknite políčko v pravom hornom rohu položky, ktorú chcete premiestniť. Môžete tiež vybrať viaceré položky a premiestniť ich spoločne.

  3. Vyberte položku Premiestniť do, vyberte cieľový priečinok a potom ťuknite alebo kliknite na položku Premiestniť. Ak chcete vytvoriť nový priečinok na ukladanie týchto položiek, vyberte položku Nový priečinok.

Ďalšie informácie

Usporiadanie a hľadanie fotografií vo OneDrive

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Skontrolujte Centrum pomoci pre OneDrive

Získajte pomoc odoslaním e-mailu tímu podpory OneDrivu. V mobilnej aplikácii OneDrive môžete zatriasť zariadením a získať tak pomoc alebo zdieľať pripomienky pre OneDrive.

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×