Zoradenie, premenovanie alebo premiestnenie fotografií a súborov vo OneDrive

Zoradenie, premenovanie alebo premiestnenie fotografií a súborov vo OneDrive

Po nahratí do služby OneDrive môžete fotografie a súbory premenovať, zmeniť ich usporiadanie a premiestniť ich na webovú lokalitu OneDrive, kde ich môžete usporiadať. Môže byť potrebné prihlásiť sa pomocou konta Microsoft.

Tip: Ak máte Windows 10, Windows 8.1 alebo Windows RT 8.1, alebo ak máte v počítači nainštalovanú počítačovú aplikáciu OneDrive, môžete súbory vo OneDrive skopírovať, premiestniť a premenovať pomocou Prieskumníka.

Zmena usporiadania súborov

  1. Prejdite do priečinka so súbormi alebo fotografiami, ktorých usporiadanie chcete zmeniť.

  2. Vyberte položku Zoradiť a potom vyberte možnosť Zmeniť usporiadanie.

  3. Ak sa zobrazí výzva, nainštalujte Microsoft Silverlight.

  4. Súbory alebo fotografie potiahnutím usporiadajte do poradia, v ktorom sa majú zobrazovať.

  5. Vyberte položku Uložiť spôsob zoradenia.

Poznámka: V priečinku Z fotoaparátu sa usporiadanie nedá zmeniť . Vlastný spôsob zoradenia je pre každé zariadenie jedinečný, takže zmeny spôsobu zoradenia na webovej lokalite sa nebudú uplatňovať v Prieskumníkovi ani v mobilnej aplikácii.

Premenovanie súboru alebo priečinka

  1. Začiarknutím políčka v pravom hornom rohu položky vyberte súbor alebo priečinok, ktorý chcete premenovať.

  2. Vyberte položku Premenovať a potom zadajte nový názov.

Tip: Ak máte Windows 10, Windows 8.1 alebo Windows RT 8.1 alebo ak máte v počítači nainštalovanú počítačovú aplikáciu OneDrive, môžete súbory vo OneDrive premenovať pomocou Prieskumníka.

Premiestnenie súboru alebo priečinka do iného umiestnenia

  1. Pohľadajte súbor alebo priečinok, ktorý chcete premiestniť.

  2. Začiarknite políčko v pravom hornom rohu položky, ktorú chcete premiestniť. Môžete tiež vybrať viaceré položky a premiestniť ich spoločne.

  3. Vyberte položku Premiestniť do, vyberte cieľový priečinok a potom ťuknite alebo kliknite na položku Premiestniť. Ak chcete vytvoriť nový priečinok na ukladanie týchto položiek, vyberte položku Nový priečinok.

Ďalšie informácie

Usporiadanie a hľadanie fotografií vo OneDrive

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Online

Získať online Pomocníka
Zobrazte si viac stránok podpory pre OneDrive a OneDrive for Business.
Ak používate mobilnú aplikáciu OneDrive, pozrite si tému Riešenie problémov s mobilnou aplikáciou OneDrive.

Ikona e-mailovej podpory

E-mailová podpora
Ak stále potrebujete pomoc, pri otvorenej aplikácii OneDrive zatraste zariadením alebo odošlite e-mail tímu podpory OneDrivu. Ak chcete kontaktovať podporu pre One Drive for Business z PC alebo Macu, otvorte centrum aktivity a vyberte položky Viac > Odoslať pripomienky > Niečo sa mi nepáči.

Správcovia služby One Drive for Business si môžu pozrieť aj komunitu OneDrive for Business Tech Community, Pomocníka pre správcov služby OneDrive for Business alebo kontaktovať podporu pre Office 365 pre podniky.

Fóra komunity používateľov služieb Office 365

Máte pripomienky?
OneDrive Pomocou funkcie UserVoice môžete navrhnúť funkcie, ktoré by sme mali pridať do aplikácie OneDrive. Hoci nemôžeme zaručiť pridanie konkrétnych funkcií alebo pridanie do istého času, odpovieme na každý návrh, ktorý získa aspoň 500 hlasov.

Prejdite na službu OneDrive UserVoice.

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×