Zoradenie obsahu tabuľky vo Worde 2016 pre Mac

Ak chcete zoradiť obsah tabuľky, kliknutím do tabuľky zobrazte karty Návrh tabuľky a Rozloženie a potom kliknite na položky Rozloženie > Zobraziť.

Karta Rozloženie tabuľky so zvýraznenou možnosťou Zoradiť.

Zobrazí sa dialógové okno Zoradiť, v ktorom môžete vybrať spôsob zoradenia tabuľky.

Zobrazenie možností, ktoré možno nastaviť v dialógovom okne Zoradenie

  1. V rozbaľovacom poli Zoradiť podľa vyberte názov stĺpca, podľa ktorého chcete tabuľku zoradiť.

  2. V rozbaľovacom poli Typ vyberte, či sa má tabuľka zoradiť podľa textu, čísla alebo dátumu.

  3. Kliknutím na možnosť Vzostupne alebo Zostupne vyberte poradie zoradenia.

  4. Po dokončení kliknite na tlačidlo OK.

Ďalšie možnosti:

  • Ak chcete zoradiť údaje ešte podľa ďalšej úrovne, túto informáciu môžete zadať do poľa Potom podľa. Údaje sa zoradia podľa druhej úrovne iba v tom prípade, ak sú v prvom stĺpci aspoň dve hodnoty rovnaké. Môžete vybrať aj zoradenie podľa tretej úrovne.

  • Ak tabuľka obsahuje riadok hlavičky, vyberte možnosť Riadok hlavičky v dolnej časti dialógového okna. Vtedy sa horný riadok nezahrnie do zoradenia a zostane stále na vrchu.

  • Ak zoraďovaný stĺpec obsahuje polia informácií oddelené čiarkami, tabulátormi alebo iným znakom, kliknite na položku Možnosti v dolnej časti dialógového okna a vyberte pole, podľa ktorého sa majú údaje zoradiť. Ak zoraďovaný stĺpec obsahuje napríklad Priezvisko, Meno, údaje môžete zoradiť podľa priezviska alebo mena.

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×