Zoradenie adries IP v programe Access

Poznámka: Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

Táto téma popisuje postup pri zoraďovaní internetovým protokolom (IP) adresy uložené v databáze programu Access.

Úvod

Ak pracujete s IP adresy, pravdepodobne už viete, nie je rovnako jednoduché ako práca s text alebo čísla. Toto je pretože IP adresa naozaj je kolekciou štyroch numerických hodnôt oddelených bodkou (.), pričom každá hodnota je číslo od 0 do 255. Nasledujúca tabuľka zobrazuje údaje pred použitím žiadne poradie zoradenia.

Identifikácia počítača

Employee

Umiestnenie

IP adresa

1

...

...

123.4.245.23

2

...

...

104.244.253.29

3

...

...

1.198.3.93

4

...

...

32.183.93.40

5

...

...

104.30.244.2

6

...

...

104.244.4.1

Zoradenie adries IP v programe Access je výzva, pretože Access neposkytuje špeciálny typ údajov na ukladanie adries IP. Hoci IP adresa je kolekciou čísel, IP adresy nie je možné uložiť v číselnom poli. Je to preto číselné pole podporuje iba jeden desatinnej čiarky (.), zatiaľ čo adresy IP obsahuje tri bodky (.). Znamená to, že musíte tieto adresy ukladať v textovom poli.

Pretože uložíte IP adresy do textového poľa, nemôžete použiť vstavaný zoraďovacie tlačidlá v programe Access na zoradenie adries zmysluplne. Zoraďovacie tlačidlá vždy zoradia hodnoty v textovom poli v abecednom poradí, aj keď sú znaky číslami. Inými slovami, adresy sú zoradené podľa prvej číslice, potom podľa druhej číslice, a tak ďalej, namiesto číselných hodnôt danej vytvárajú. Nasledujúca tabuľka zobrazuje z predchádzajúcej tabuľky nasledujúce v abecednom poradí v poli Adresa IP adries.

Identifikácia počítača

IP adresa

3

1.198.3.93

2

104.244.253.29

6

104.244.4.1

5

104.30.244.2

1

123.4.245.23

4

32.183.93.40

Zobrazia sa adresy, ktoré sa začínajú 1 pred adresy, ktoré začínajú 2, a tak ďalej. Nasledujúca tabuľka zobrazuje adresy v správnej vzostupne.

Identifikácia počítača

IP adresa

3

1.198.3.93

4

32.183.93.40

5

104.30.244.2

6

104.244.4.1

2

104.244.253.29

1

123.4.245.23

Na zjednodušenie pochopili kroky potrebné na zoradenie týchto adries prerušíte adresy IP na štyri numerické časti. Adresy musia byť zoradené podľa prvej časti, potom pre každú hodnotu v prvej časti, potom podľa druhej časti, a tak ďalej. V tabuľke sú uvedené jednotlivé časti na iný stĺpec a, pretože stĺpce podržať jednoduché číselné hodnoty, je možné zoradenie stĺpcov zľava doprava vo vzostupnom poradí, ako je uvedené v nasledujúcej tabuľke.

Najmä

Partie

Skoky

PartIV

1

198

3

93

32

183

93

40

104

30

244

2

104

244

4

1

104

244

253

29

123

4

245

23

Zoradenie všetkých štyroch častí samostatne je trik za Zoradenie adries IP. V rámci postupu môžete vytvoriť dotaz, ktorý okrem poľa Adresa IP obsahuje štyri vypočítavané stĺpce každý stĺpec, kde sú uložené v časti adresa hodnoty. Prvý vypočítavaný stĺpec bude obsahovať prvú numerickú časť adresy, druhý vypočítavaný stĺpec bude obsahovať druhú číselnú časť adresy, a tak ďalej. Namiesto zoradenie záznamov podľa poľa Adresa IP, dotaz záznamy Zoradiť podľa štyroch vypočítavaných stĺpcov.

Vytvorenie dotazu

Vytvoríte výberový dotaz s názvom zoradené IP adresy, so zobrazením záznamov vo vzostupnom poradí podľa IP adries. Predpokladajme, že aktuálna databáza má tabuľky s názvom tabuľku Podrobnosti počítačov, ktoré obsahuje textové pole s názvom adresa IP.

 1. Kliknite na položky vytvoriť > návrh dotazu. Všimnite si, ak používate Access 2007 na karte vytvoriť kliknite v skupine Ďalšie kliknite na položku Návrh dotazu.

 2. V dialógovom okne Zobrazenie tabuľky na karte tabuľky kliknite na tabuľku Podrobnosti počítačov a potom kliknite na položku Pridať. Zavrite dialógové okno.

 3. Presuňte polia Identifikácia počítača a adresa IP do mriežky návrhu dotazu.

 4. Teraz ste pripravení pridať vypočítavané stĺpce. V prvom prázdnom stĺpci na pravej strane, zadajte výraz najmä: Val(Left([IPAddress],(InStr(1,[IPAddress],".") -1))) v riadku pole. Výraz vráti znaky predchádzajúce prvého obdobia (.) v poli Adresa IP.

  Teraz si prezrite výraz. Keďže nepoznáte počet číslic, ktoré tvoria prvú časť adresy, môžete použiť funkcia InStr na vyhľadanie pozície prvého obdobia. Odčítanie hodnoty 1 (na vylúčenie bodky) vráti počet číslic v prvej časti. Potom použijete toto číslo s funkcie doľava na výber daného počtu znakov, začínajúc od začiatku znakov z poľa Adresa IP. Nakoniec vyvoláte Val funkcia skonvertuje znaky vrátené funkciou doľava na číslo. V tomto poslednom kroku je potrebné, pretože je základný typ údajov Text.

 5. Uložte dotaz kliknutím na položku Uložiť na paneli S nástrojmi Rýchly prístup. Je užitočné, ak to chcete urobiť po vykonaní každého medzikroku.

 6. Pridajte stĺpec pre druhú časť adresy. V stĺpci napravo od najmä, zadajte partie: Val(Mid([IPAddress],InStr(1,[IPAddress],".") +1,InStr(InStr(1,[IPAddress],".") +1,[IPAddress],".") -InStr(1,[IPAddress],".") -1)) v riadku pole. Výraz vráti znaky, ktoré sa nachádzajú medzi prvou a druhou obdobia v poli Adresa IP.

  Znova skontrolujte výraz. Keďže nepoznáte počet číslic, ktoré tvoria druhej časti adresy alebo presne tam, kde sa druhá časť začína (pretože nepoznáte, ako dlho je prvá časť), použijete funkciu InStr na vyhľadanie pozície bodiek. Potom použijete funkcia Mid extrahovať znaky, ktoré nasledujú prvej obdobie, ale predchádzať druhého obdobia. Nakoniec použijete funkciu Val , ktorá skonvertuje znaky vrátené funkciou Mid na číslo. V tomto poslednom kroku je potrebné, pretože je základný typ údajov Text.

 7. Pridajte stĺpec pre tretiu časť adresy. V stĺpci napravo od partie, zadajte skoky: Val(Mid([IPAddress],InStr(InStr(1,[IPAddress],".") +1,[IPAddress],".") +1,InStr(InStr(InStr(1,[IPAddress],".") +1,[IPAddress],".") +1,[IPAddress],".") -InStr(InStr(1,[IPAddress],".") +1,[IPAddress],".") -1)) v riadku pole. Výraz vráti znaky, ktoré sa nachádzajú medzi druhý a tretí obdobia v poli Adresa IP.

  Znova skontrolujte výraz. Keďže nepoznáte počet číslic, ktoré tvoria tretia časť adresy alebo presne miesto, kde sa tretia časť začína (pretože neviete, ako dlho sú prvou a druhou častí), použijete funkciu InStr na vyhľadanie pozície bodiek. Potom použijete funkciu Mid extrahovať znaky, ktoré podľa druhého obdobia však predchádzať tretieho obdobia. Nakoniec použijete funkciu Val , ktorá skonvertuje znaky vrátené funkciou Mid na číslo. V tomto poslednom kroku je potrebné, pretože je základný typ údajov Text.

 8. Pridajte stĺpec pre štvrtú, poslednú časť adresy. V stĺpci napravo od skoky, zadajte PartIV: Val(Right([IPAddress],Len([IPAddress])-InStr(InStr(InStr(1,[IPAddress],".") +1,[IPAddress],".") +1,[IPAddress],"."))) v riadku pole. Výraz vráti znaky, ktoré nasledujú posledné obdobie.

  Znova skontrolujte výraz. Kľúčom je vyhľadajte umiestnenie tretej bodky a potom extrahovať znaky, ktoré nasledujú. Keďže neviete presne miesto, kde sa nachádza tretie obdobie, použijete funkciu InStr trikrát nájsť pozíciu tretieho obdobia. Potom použijete funkcia Len vypočítať počet číslic v štvrtá časť. Počet číslic, vráti sa použije vo funkcie doprava na výber daného počtu znakov z pravej časti poľa Adresa IP. Nakoniec použijete funkciu Val , ktorá skonvertuje znaky vrátené funkciou Mid na číslo. V tomto poslednom kroku je potrebné, pretože je základný typ údajov Text.

 9. Nastavte riadok Zoradiť všetky vypočítavané stĺpce na vzostupne.

  Dôležité    Riadku Zoradenie stĺpca adresa IP musí byť prázdny.

  Ak chcete zoraďovať podľa iných hodnôt polí, okrem adries, umiestnite polia vľavo alebo vpravo od všetkých vypočítavaných stĺpcov. Neukladajte medzi vypočítavané stĺpce iné zoraďovacie polia.

 10. Ďalším krokom je skryť všetky štyri vypočítavané stĺpce z údajového hárka. Ale predtým, ako urobiť, prepnite na údajové zobrazenie zobrazíte výsledky výrazov vo vypočítavaných stĺpcoch. Nasledujúca tabuľka zobrazuje stĺpce, ktoré sa zobrazí v údajovom zobrazení.

  Identifikácia počítača

  IP adresa

  Najmä

  Partie

  Skoky

  PartIV

  3

  1.198.3.93

  1

  198

  3

  93

  4

  32.183.93.40

  32

  183

  93

  40

  5

  104.30.244.2

  104

  30

  244

  2

  6

  104.244.4.1

  104

  244

  4

  1

  2

  104.244.253.29

  104

  244

  253

  29

  1

  123.4.245.23

  123

  4

  245

  23

 11. Prejdite späť do návrhového zobrazenia a zrušte začiarknutie políčka v riadku Zobraziť všetkých vypočítavaných stĺpcov. Zabráni vypočítavané stĺpce zobrazovali v údajovom zobrazení.

 12. Môžete tiež zadať kritériá na vylúčenie záznamov z dotazu.

 13. Prepnite na údajové zobrazenie, ak chcete zobraziť zoradené záznamy. Zobrazia sa záznamy správne zoradený vzostupne podľa IP adries.

Ďalšie možnosti použitia zoradených adries IP

Overenie adries IP počas zadávania údajov

Ak chcete overiť adresy bez písania kódu, môžete tak urobiť v obmedzenom rozsahu tak, že nastavíte vlastnosť VstupnáMaska poľa #. ###. ###. ###; 0; " " a vlastnosť Formát poľa IP adresa & & & & & & & & & & & &.

Čo je vstupnú masku? Keď začnete zadávať údaje do poľa adresy, vstupná maska zabráni zadaniu znaky ako čísla a medzery medzi tromi bodkami. Ak číselnú časť predstavuje číslo s dvoma číslicami, nechajte prázdne tretí znak alebo namiesto toho zadajte medzeru. Všimnite si, že Táto vstupná maska varovať používateľov Ak sa vynechá písať adresu alebo zadá iba medzery namiesto číselnej hodnoty jedného alebo viacerých častí. Napríklad "345.. 3. "sa akceptuje ako platná adresa.

Čo je formát zobrazenia? Keď ukončíte zadávanie textu a ponechajte pole, formát zobrazenia odstráni medzery v adrese a zobrazí len čísla a období. Takže, ak ste zadali "354.35.2 .12 predpokladá", adresa sa zobrazuje ako "354.35.2.12". Všimnite si, že ak kliknite do adresy alebo stlačením klávesu F2 (do režimu úprav) vybraná adresy sa zobrazia medzery.

Tip: Ak chcete skopírovať adresu, presuňte na predchádzajúci stĺpec alebo ovládací prvok, stlačením klávesu TAB vyberte formátovanú adresu a potom kliknite na položku Kopírovať. Týmto spôsobom neskopírujete reťazec adresy, ktorý obsahuje medzery.

Zoradenie záznamov vo formulári alebo zostave podľa IP adresy

Ak chcete vytvoriť formulár alebo zostavu, v ktorom záznamy sú zoradené podľa IP adresy, ako základ nového objektu v dotaz, ktorý zoradí adresy, ako je popísané, ale na tabuľku, ktorá ukladá adresy.

Na začiatok stránky

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×