Office
Prihlásenie

Zoradenie adries IP

Poznámka:  Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

V tejto téme je popísaný postup pri zoraďovaní adries IP uložených v databáze programu Microsoft Office Access 2007.

Obsah tohto článku

Úvodné informácie

Vytvorenie dotazu

Ďalšie možnosti použitia zoradených adries IP

Úvod

Ak pracujete s adresami IP, pravdepodobne už viete, že to nie je také jednoduché ako práca s textom alebo číslami. Adresa IP je totiž v skutočnosti kolekciou štyroch numerických hodnôt oddelených bodkou (.), pričom každá hodnota je číslom medzi 0 a 255. Nasledujúca tabuľka zobrazuje údaje pred použitím zoradenia.

Identifikácia počítača

Zamestnanec

Umiestnenie

Adresa IP

13

...

...

123.4.245.23

23

...

...

104.244.253.29

3

...

...

1.198.3.93

4

...

...

32.183.93.40

5

...

...

104.30.244.2

18

...

...

104.244.4.1


Zoraďovanie adries IP v programe Access je náročná úloha, pretože program Access neposkytuje špeciálny typ údajov na ukladanie adries IP. Napriek tomu, že adresa IP je jednoduchou kolekciou čísel, nemožno ju uložiť v číselnom poli. Je to preto, že číselné pole podporuje iba jednu desatinnú čiarku, pričom adresa IP obsahuje tri bodky (.). Znamená to, že musíte tieto adresy ukladať v textovom poli.

Keďže sú adresy IP uložené v textovom poli, nemožno na zmysluplné zoradenie adries použiť vstavané zoraďovacie tlačidlá programu Access. Zoraďovacie tlačidlá vždy zoradia hodnoty v textovom poli v abecednom poradí, aj keď sú znaky číslami. Inými slovami, adresy sa nezoradia podľa číselných hodnôt, ktoré ich vytvárajú, ale zoradia sa podľa prvej číslice, potom podľa druhej číslice, atď. Nasledujúca tabuľka zobrazuje adresy z predchádzajúcej tabuľky zoradené v abecednom poradí hodnôt v poli Adresa IP.

Identifikácia počítača

Adresa IP

3

1.198.3.93

23

104.244.253.29

18

104.244.4.1

5

104.30.244.2

13

123.4.245.23

4

32.183.93.40


Adresy začínajúce číslom 1 sú zaradené pred adresami začínajúcimi číslom 2, atď. Nasledujúca tabuľka zobrazuje adresy v správnom vzostupnom poradí.

Identifikácia počítača

Adresa IP

3

1.198.3.93

4

32.183.93.40

5

104.30.244.2

18

104.244.4.1

23

104.244.253.29

13

123.4.245.23


Aby ste lepšie pochopili kroky potrebné na zoradenie týchto adries, rozdeľte adresy IP na štyri numerické časti. Adresy musia byť zoradené podľa prvej časti, potom pre každú hodnotu v prvej časti podľa druhej časti, atď. Tabuľka zobrazuje každú časť v inom stĺpci, a keďže stĺpce obsahujú jednoduché číselné hodnoty, je možné zoradiť ich zľava doprava vo vzostupnom poradí tak, ako je uvedené v nasledujúcej tabuľke.

Časť 1

Časť 2

Časť 3

Časť 4

13

198

3

93

32

183

93

40

104

30

244

23

104

244

4

13

104

244

253

29

123

4

245

23


Trikom pri zoraďovaní adries IP je teda zoradenie všetkých štyroch častí samostatne. V nasledujúcej procedúre vytvoríte dotaz, ktorý okrem poľa s adresou IP bude obsahovať štyri vypočítavané stĺpce, pričom v každom stĺpci sa bude nachádzať časť hodnoty adresy IP. Prvý vypočítavaný stĺpec bude obsahovať prvú numerickú časť adresy, druhý vypočítavaný stĺpec bude obsahovať druhú číselnú časť adresy, atď. Dotaz nebude zoraďovať záznamy podľa poľa Adresa IP, ale podľa štyroch vypočítavaných stĺpcov.

Na začiatok stránky

Vytvorenie dotazu

Teraz vytvoríte výberový dotaz nazvaný Zoradené adresy IP, ktorý zobrazí záznamy vzostupne podľa adries IP. Predpokladajme, že aktuálna databáza obsahuje tabuľku s názvom Podrobnosti počítačov, ktorá obsahuje textové pole s názvom Adresa IP.

 1. Prejdite na kartu Vytvoriť v skupine Iné kliknite na položku Návrh dotazu.

 2. V dialógovom okne Zobrazenie tabuľky kliknite na karte Tabuľky na tabuľku Podrobnosti počítačov a potom kliknite na tlačidlo Pridať. Zavrite dialógové okno.

 3. Presuňte polia Identifikácia počítača a Adresa IP do mriežky návrhu dotazu.

 4. Teraz ste pripravení pridať vypočítavané stĺpce. V prvom prázdnom stĺpci na pravej strane, zadajte výraz najmä: Val(Left([IPAddress],(InStr(1,[IPAddress],".") -1))) v riadku pole. Výraz vráti znaky predchádzajúce prvého obdobia (.) v poli Adresa IP.

  Teraz si prezrite výraz. Keďže nepoznáte počet číslic, ktoré tvoria prvú časť adresy, môžete použiť funkcia InStr na vyhľadanie pozície prvého obdobia. Odčítanie hodnoty 1 (na vylúčenie bodky) vráti počet číslic v prvej časti. Potom použijete toto číslo s funkcie doľava na výber daného počtu znakov, začínajúc od začiatku znakov z poľa Adresa IP. Nakoniec vyvoláte Val funkcia skonvertuje znaky vrátené funkciou doľava na číslo. V tomto poslednom kroku je potrebné, pretože je základný typ údajov Text.

 5. Uložte dotaz kliknutím na tlačidlo Uložiť na Paneli s nástrojmi Rýchly prístup. Je dobré urobiť to po vykonaní každého medzikroku.

 6. Pridajte stĺpec pre druhú časť adresy. V stĺpci napravo od najmä, zadajte partie: Val(Mid([IPAddress],InStr(1,[IPAddress],".") +1,InStr(InStr(1,[IPAddress],".") +1,[IPAddress],".") -InStr(1,[IPAddress],".") -1)) v riadku pole. Výraz vráti znaky, ktoré sa nachádzajú medzi prvou a druhou obdobia v poli Adresa IP.

  Znova skontrolujte výraz. Keďže nepoznáte počet číslic, ktoré tvoria druhej časti adresy alebo presne tam, kde sa druhá časť začína (pretože nepoznáte, ako dlho je prvá časť), použijete funkciu InStr na vyhľadanie pozície bodiek. Potom použijete funkcia Mid extrahovať znaky, ktoré nasledujú prvej obdobie, ale predchádzať druhého obdobia. Nakoniec použijete funkciu Val , ktorá skonvertuje znaky vrátené funkciou Mid na číslo. V tomto poslednom kroku je potrebné, pretože je základný typ údajov Text.

 7. Pridajte stĺpec pre tretiu časť adresy. V stĺpci napravo od partie, zadajte skoky: Val(Mid([IPAddress],InStr(InStr(1,[IPAddress],".") +1,[IPAddress],".") +1,InStr(InStr(InStr(1,[IPAddress],".") +1,[IPAddress],".") +1,[IPAddress],".") -InStr(InStr(1,[IPAddress],".") +1,[IPAddress],".") -1)) v riadku pole. Výraz vráti znaky, ktoré sa nachádzajú medzi druhý a tretí obdobia v poli Adresa IP.

  Znova skontrolujte výraz. Keďže nepoznáte počet číslic tvoriacich tretiu časť adresy, ani kde sa tretia časť začína (pretože nepoznáte dĺžky prvej a druhej časti), použijete funkciu InStr, ktorá nájde pozície bodiek. Potom použijete funkciu Mid, ktorá vyberie znaky medzi druhou a treťou bodku. Nakoniec použijete funkciu Val, ktorá skonvertuje znaky vrátené funkciou Mid na číslo. Tento posledný krok je nevyhnutný, pretože podkladovým typom údajov je text.

 8. Pridajte stĺpec pre štvrtú, poslednú časť adresy. V stĺpci napravo od skoky, zadajte PartIV: Val(Right([IPAddress],Len([IPAddress])-InStr(InStr(InStr(1,[IPAddress],".") +1,[IPAddress],".") +1,[IPAddress],"."))) v riadku pole. Výraz vráti znaky, ktoré nasledujú posledné obdobie.

  Znova skontrolujte výraz. Kľúčom je vyhľadajte umiestnenie tretej bodky a potom extrahovať znaky, ktoré nasledujú. Keďže neviete presne miesto, kde sa nachádza tretie obdobie, použijete funkciu InStr trikrát nájsť pozíciu tretieho obdobia. Potom použijete funkcia Len vypočítať počet číslic v štvrtá časť. Počet číslic, vráti sa použije vo funkcie doprava na výber daného počtu znakov z pravej časti poľa Adresa IP. Nakoniec použijete funkciu Val , ktorá skonvertuje znaky vrátené funkciou Mid na číslo. V tomto poslednom kroku je potrebné, pretože je základný typ údajov Text.

 9. Nastavte riadok Zoradiť pre všetky vypočítavané stĺpce na Vzostupne.

  Dôležité    Riadok Zoradiť stĺpca Adresa IP musí ostať prázdny.

  Ak chcete okrem zoradenia podľa adries zoraďovať aj podľa iných hodnôt polí, umiestnite polia vľavo alebo vpravo od všetkých vypočítavaných stĺpcov. Neumiestňujte medzi vypočítavané stĺpce iné zoraďovacie polia.

 10. V ďalšom kroku skryjete všetky štyri vypočítavané stĺpce z údajového hárka. Skôr než to vykonáte, prepnite sa do údajového zobrazenia a pozrite si výsledky výrazov vo vypočítavaných stĺpcoch. Nasledujúca tabuľka zobrazuje stĺpce, ktoré uvidíte v údajovom zobrazení.

Identifikácia počítača

Adresa IP

Časť 1

Časť 2

Časť 3

Časť 4

3

1.198.3.93

13

198

3

93

4

32.183.93.40

32

183

93

40

5

104.30.244.2

104

30

244

23

18

104.244.4.1

104

244

4

13

23

104.244.253.29

104

244

253

29

13

123.4.245.23

123

4

245

23

 1. Prepnite dotaz späť do návrhového zobrazenia a zrušte začiarknutie políčka v riadku Zobraziť vo všetkých vypočítavaných stĺpcoch. Takto zabránite tomu, aby sa vypočítavané stĺpce zobrazovali v údajovom zobrazení.

 2. Ak chcete, môžete určiť kritériá na vylúčenie záznamov z dotazu.

 3. Prepnite sa do údajového zobrazenia, ktoré zobrazuje zoradené záznamy. Záznamy budú zoradené správne vo vzostupnom poradí adries IP.

Na začiatok stránky

Ďalšie možnosti použitia zoradených adries IP

Overenie adries IP počas zadávania údajov

Ak chcete overiť adresy bez písania kódu, môžete tak urobiť v obmedzenom rozsahu tak, že nastavíte vlastnosť VstupnáMaska poľa #. ###. ###. ###; 0; " " a vlastnosť Formát poľa IP adresa & & & & & & & & & & & &.

Aká je funkcia vstupnej masky? Keď začnete zadávať údaje do poľa adresy, vstupná maska vám zabráni zadávať do priestoru medzi tromi bodkami iné znaky ako čísla a medzery. Ak číselnú časť predstavuje číslo s dvoma číslicami, môžete nechať tretiu číslicu prázdnu, prípadne namiesto nej zadajte medzeru. Táto vstupná maska však neupozorní používateľa, ak nezadá jednu alebo viac častí adresy, alebo ak zadá iba medzery namiesto číselnej hodnoty. Napríklad hodnota „345. .3.“ sa akceptuje ako platná adresa.

Aká je funkcia formátu zobrazenia? Keď skončíte zadávanie a opustíte pole, formát zobrazenia odstráni medzery v adrese a zobrazí iba čísla a bodky. Ak ste zadali napríklad „354.35 .2 .12 “, adresa sa zobrazí ako „354.35.2.12“. Všimnite si, že ak kliknete do vnútra adresy alebo stlačíte kláves F2 (vstup do režimu úprav) pre vybratú adresu, medzery sa znova zobrazia.

Tip: Ak chcete adresu skopírovať, presuňte sa na predchádzajúci stĺpec alebo ovládací prvok, stlačením klávesu TAB vyberte naformátovanú adresu a potom kliknite na príkaz Kopírovať. Týmto spôsobom neskopírujete reťazec adresy, ktorý obsahuje medzery.

Zoradenie záznamov vo formulári alebo zostave podľa adries IP

Ak potrebujete vytvoriť formulár alebo zostavu, v ktorých sú záznamy zoradené podľa adries IP, založte tento nový objekt na dotaze zobrazujúcom zoradené adresy, ktorý bol vytvorený podľa predchádzajúceho postupu. Nevytvárajte formulár alebo zostavu na základe tabuľky, v ktorej sú adresy uložené.

Na začiatok stránky

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×