Zoradenie úloh, zdrojov či dátumov

Zoradenie úloh, zdrojov či dátumov

Poznámka:  Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

Počas spravovania pravdepodobne máte úlohy väčšinou zobrazené v chronologickom poradí. So zväčšovaním projektu možno budete považovať za praktické zobraziť abecedný zoznam a zabezpečiť, že projekt bude obsahovať všetky potrebné kroky.

 1. Prejdite na Ganttov graf.

 2. Kliknite na šípku napravo od záhlavia stĺpca Názov úlohy.

 3. Kliknite na položku Zoradiť od A po Z.

  Obrázok ponuky Názov úlohy s vybratou položkou Zoradiť od A po Z

Ide o rýchly a šikovný spôsob zoradenia ľubovoľného stĺpca, nie iba stĺpca Názov úlohy.

Vráťte akciu.    Project ponúka niekoľko možností obnovenia pôvodného spôsobu zoradenia (prehľadu).

 • Stlačením kombinácie klávesov Ctrl + Z vrátite späť poslednú akciu. Ak chcete vrátiť späť rad akcií, opakovane stláčajte kombináciu klávesov Ctrl + Z.

 • Pridať stĺpec identifikácia a zoraďte jeho položky v číselnom poradí.

Ďalšie spôsoby zoradenia

Zoradenie viacerých stĺpcov súčasne

Zoradenie úloh podľa dátumu

Zoradenie úloh podľa zdrojov

Ďalšie spôsoby zoradenia informácií o projekte

Zoradenie viacerých stĺpcov súčasne

V dialógovom okne Zoradenie môžete zoradiť viaceré stĺpce súčasne a vrátiť sa späť do pôvodnej štruktúry prehľadu projektu v prípade, že ste v projekte vykonali nechcené akcie.

 1. Kliknite na kartu Zobraziť > ponuku Zoradiť > položku Zoradiť podľa.

  Obrázok ponuky Zoradiť na karte Zobraziť

 2. V poli Zoradiť podľa vyberte možnosť Názov.

 3. Vyberte položku Vzostupne (ak už nie je vybratá).

 4. Ak chcete zabezpečiť, aby bolo neskôr možné obnoviť pôvodnú podobu projektu, začiarknite políčko Zachovať štruktúru prehľadu.

 5. Kliknite na položku Zoradiť.

  Obrázok dialógového okna Zoradenie

Project zoradí súhrnných úloh najprv a potom zoradí v abecednom poradí s čiastková úloha pod každou súhrnnou úlohou.

Vráťte akciu.    V dialógovom okne Zoradenie kliknite na položku Obnoviť a potom na položku Zoradiť.

Na začiatok stránky

Zoradenie úloh podľa dátumu

 1. Prejdite na Ganttov graf.

 2. Kliknite na šípku napravo od záhlavia stĺpca Začiatok alebo Dokončenie.

 3. Kliknite na položku Zoradiť od najnovšieho po najstarší alebo na položku Zoradiť od najstaršieho po najnovší.

Vráťte akciu.    Stlačením kombinácie klávesov Shift + F3 vynulujete spôsob zoradenia na zoradenie podľa identifikácie alebo pôvodné zoradenie.

Na začiatok stránky

Zoradenie úloh podľa zdrojov

Pozrite si, kto je naplánovaný pracovať na jednotlivých úlohách bez opustenia Ganttovho grafu.

Obrázok úloh zoskupených podľa plánovaných zdrojov v Ganttovom grafe

 1. Prejdite na Ganttov graf.

 2. Kliknite na šípku napravo od záhlavia stĺpca Názov úlohy.

 3. Kliknite na položky Zoskupiť podľa > Zdroj.

  Ponuka stĺpca Názov úlohy s vybratou možnosťou Zdroj

Vráťte akciu.    Kliknite na šípku napravo od záhlavia stĺpca Názov úlohy a potom kliknite na položku Žiadna skupina.

Ste si všimli, že existuje veľa spôsobov, ako skupinu informácií o projekte v tejto ponuke. Ďalšie informácie o nich nájdete v téme skupiny zdrojov alebo úloh.

Na začiatok stránky

Ďalšie spôsoby zoradenia informácií o projekte

Na začiatok stránky

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×