Zoradenie údajov v kontingenčnej tabuľke alebo kontingenčnom grafe

Zoradenie údajov v abecednom poradí alebo od najvyššej po najnižšiu hodnotu (alebo naopak) je užitočné, keď máte v kontingenčnej tabuľke alebo kontingenčnom grafe veľké množstvo údajov. Zoradenie vám umožní organizovať údaje, takže ľahšie nájdete položky, ktoré chcete analyzovať.

Dôležité: Pri zoraďovaní údajov majte na pamäti:

 • Poradie zoraďovania sa líši podľa miestneho nastavenia. V položke Miestne nastavenie alebo Miestne a jazykové nastavenie na Ovládacom paneli skontrolujte, či máte v počítači správne miestne nastavenie. Informácie o zmene miestneho nastavenia nájdete v systéme Pomocníka Windowsu.

 • Údaje, ktoré majú úvodné medzery, ovplyvnia výsledky zoradenia. Ak chcete dosiahnuť najlepšie výsledky, odstráňte počiatočné medzery skôr ako začnete údaje zoraďovať.

 • Nemôžete zoradiť textové položky rozlišujúce veľké a malé písmená.

 • Nemôžete zoradiť údaje podľa konkrétneho formátu, napríklad podľa farby bunky alebo farby písma, ani podľa indikátorov podmieneného formátovania, napríklad podľa množín ikon.

V kontingenčnej tabuľke kliknite na šípku vedľa buniek Označenia riadkovOznačenia stĺpcov, ktoré chcete zoradiť.

 1. Kliknite na pole v riadku alebo stĺpci, ktorý chcete zoradiť.

 2. Kliknite na šípku Šípka rozbaľovacieho zoznamu filtra na položke Označenia riadkov alebo Označenia stĺpcov a potom kliknite na požadovanú možnosť zoradenia.

Filter Označenie riadka

 1. Na zoradenie údajov vzostupne alebo zostupne kliknite na položku Zoradiť od A po Z alebo Zoradiť od Z po A.

Tlačidlá Zoradiť

Textové položky sa zoradia v abecednom poradí, čísla sa zoradia od najmenšieho po najväčšie (alebo naopak) a dátumy alebo časy sa zoradia od najstaršieho po najnovší (alebo naopak).

Zoradenie stĺpca, ktorý nemá tlačidlo so šípkou

Jednotlivé hodnoty alebo medzisúčty môžete zoradiť tak, že kliknete pravým tlačidlom myši na bunku, vyberiete možnosť Zoradiť a potom vyberiete spôsob zoradenia. Spôsob zoradenia sa použije na všetky bunky na rovnakej úrovni v stĺpci, ktorý obsahuje danú bunku.

V nižšie uvedenom príklade sú údaje na úrovni kategórie (Prilba, Cestovná taška) zoradené podľa abecedy, od A po Z.

Predvolené zoradenie označení riadkov

Ak chcete zobraziť celkové súčty pre produkty zoradené od najväčšieho po najmenší, vyberte niektoré z čísel v stĺpci Celkový súčet a použite zoradenie.

Zoradenie hodnôt stĺpca Celkový súčet od najväčšej po najmenšiu

Tip:  Ak chcete rýchlo nájsť, čo potrebujete, môžete využiť zoskupenie, filtrovanie alebo podmienené formátovanie kontingenčnej tabuľky alebo kontingenčného grafu.

Nastavenie vlastných možností zoradenia

Na manuálne zoradenie určitých položiek alebo zmenu spôsobu zoradenia môžete nastaviť vlastné možnosti zoradenia.

 1. Kliknite na pole v riadku alebo stĺpci, ktorý chcete zoradiť.

 2. Kliknite na šípku Šípka rozbaľovacieho zoznamu filtra na položke Označenia riadkov alebo Označenia stĺpcov a potom kliknite na položku Ďalšie možnosti zoradenia.

Filter Označenie riadka

 1. V dialógovom okne Zoradenie vyberte požadovaný typ zoradenia:

Dialógové okno Zoradiť

 • Kliknite na položku Ručne a zmeňte usporiadanie položiek ich presunutím.

  Položky, ktoré sú zobrazené v oblasti Hodnoty zoznamu polí kontingenčnej tabuľky, nie je možné presúvať.

 • Kliknite na položku Vzostupne (A po Z) podľa alebo Zostupne (Z po A) podľa a potom vyberte pole, ktoré chcete zoradiť.

 • Ďalšie možnosti získate kliknutím na položku Ďalšie možnosti a potom vyberte požadovanú možnosť v dialógovom okne Ďalšie možnosti zoradenia:

  Dialógové okno Ďalšie možnosti zoradenia

  • V časti Automatické zoraďovanie začiarknite alebo zrušte začiarknutie políčka Triediť automaticky po každej aktualizácii zostavy, čím povolíte alebo zastavíte automatické zoraďovanie vždy, keď sú údaje kontingenčej tabuľky aktualizované.

  • V časti Hlavný kľúč zoraďovania vyberte požadované vlastné poradie. Táto možnosť je dostupná len vtedy, keď bolo začiarknutie políčka Triediť automaticky po každej aktualizácii zostavy v časti Automatické zoraďovanie zrušené.

   Excel poskytuje vstavané týždenné alebo mesačné vlastné zoznamy, ale okrem toho môžete vytvoriť aj svoj vlastný zoznam zoraďovania.

   Poznámka: Vlastný zoznam spôsobu zoradenia sa neuchová, keď aktualizujete (obnovíte) údaje v kontingenčnej tabuľke.

  • V časti Zoradiť podľa kliknutím na položku Celkový súčet alebo Hodnoty vo vybratých stĺpcoch zoraďte tieto hodnoty. Táto možnosť nie je dostupná, keď zoradenie nastavíte na možnosťRučne.

   Tip: Kliknutím na položku Poradie zdrojov údajov vráťte položky do pôvodného poradia. Táto možnosť je dostupná len pre zdroj údajov OLAP (Online Analytical Processing).

Tu je rýchly spôsob na zoradenie údajov v riadkoch alebo stĺpcoch:

 1. Kliknite na pole v riadku alebo stĺpci, ktorý chcete zoradiť.

 2. Kliknite na šípku Šípka rozbaľovacieho zoznamu filtra na položke Označenia riadkov alebo Označenia stĺpcov a kliknite na požadovanú možnosť zoradenia.

Filter Označenie riadka

Ak kliknete na šípku položky Označenia stĺpcov, najprv vyberte pole, ktoré chcete zoradiť, a potom požadovanú možnosť zoradenia.

 1. Na zoradenie údajov vzostupne alebo zostupne kliknite na položku Zoradiť vzostupne alebo Zoradiť zostupne.

Možnosti zoradenia vzostupne a zostupne

Textové položky sa zoradia v abecednom poradí, čísla sa zoradia od najmenšieho po najväčšie (alebo naopak) a dátumy alebo časy sa zoradia od najstaršieho po najnovší (alebo naopak).

Zoradenie podľa konkrétnej hodnoty

 1. Kliknite na šípku Šípka rozbaľovacieho zoznamu filtra na položke Označenia riadkov a vyberte položku Zoradiť podľa hodnoty.

Filter Označenie riadka

Ak kliknete na šípku položky Označenia stĺpcov, najprv vyberte pole, ktoré chcete zoradiť, a potom požadovanú možnosť zoradenia.

 1. V poli Zoradiť podľa hodnoty vyberte hodnotu v časti Vyberte hodnotu, podľa ktorej sa má zoradenie vykonať.

Pole Zoradiť podľa hodnoty

 1. V časti Možnosti zoradenia vyberte požadovaný spôsob zoradenia.

Pozrite tiež

Vytvorenie kontingenčnej tabuľky na analýzu údajov z hárkov

Vytvorenie kontingenčnej tabuľky na analýzu externých údajov

Vytvorenie kontingenčnej tabuľky na analýzu údajov vo viacerých tabuľkách

Filtrovanie údajov v kontingenčnej tabuľke

Zoskupenie alebo oddelenie údajov v kontingenčnej tabuľke

Použitie podmieneného formátovania v kontingenčnej tabuľke

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×