Zoraďovanie záznamov textových, číselných a dátumových hodnôt

Dôležité: Tento článok je strojovo preložený, prečítajte si vyhlásenie. Anglickú verziu tohto článku nájdete tu a môžete ju použiť ako referenciu.

Zoradenie údajov môže mať veľký význam pre efektívne a jednoduché používanie formulára alebo zostavy. Katalóg produktov, ktorý obsahuje zoznam produktov v abecednom poradí alebo podľa jednotkovej ceny, sa napríklad používa oveľa ľahšie než katalóg s položkami v náhodnom poradí.

Táto téma vysvetľuje, ako možno zoradiť záznamy pri prezeraní a navrhovaní tabuľky, dotazu, formulára alebo zostavy.

Obsah tohto článku

Úvod

Zoradenie záznamov v zobrazení

Odobranie spôsobu zoradenia

Uloženie poradia zoradenia pre objekt

Úvod

Zoznamy, s ktorými sa stretávate v každodennom živote, sú buď už zoradené, alebo umožňujú zoradenie podľa vašich potrieb. Kalendár alebo denný záznamník má položky zoradené podľa dátumu. Na druhej strane, ak vyhľadávate na internete letenky alebo prehľadávate položky v priečinku doručenej pošty vášho e-mailu, máte možnosť zoradiť položky podľa jedného alebo viacerých dostupných polí. Letenky môžete zoradiť podľa ceny, času odletu alebo leteckej spoločnosti a položky v e-mailovej schránke môžete zoradiť podľa odosielateľa, predmetu alebo dátumu. Zoradený zoznam pomáha používateľom pri prezeraní a vyhľadávaní požadovaných informácií bez nutnosti prehľadávania údajov.

Záznamy v tabuľke, dotaze, formulári alebo zostave môžete zoradiť podľa jedného alebo viacerých polí. Spôsob zoradenia záznamov môžete vy a používatelia formulára alebo zostavy zvoliť bez nutnosti rozsiahlej práce na návrhu.

Ak napríklad navrhujete zostavu katalógu produktov, môžete zvoliť zoradenie produktov v abecednom poradí. Poradie, ktoré zvolíte pri navrhovaní objektu sa stane predvoleným poradím zoradenia daného objektu. Pri prezerané dotazu alebo zostavy však môže každý z vašich používateľov zoradiť záznamy podľa svojej potreby, napríklad podľa ceny alebo dodávateľa.

Poznámka: Zobrazenie možno zoradiť podľa ľubovoľného zobrazeného poľa okrem polí, ktoré obsahujú prílohy alebo objekty OLE.

Výsledky môžete spresniť zoradením záznamov podľa viacerých polí. Pri zoraďovaní podľa viacerých polí je dôležité identifikovať tzv. prvé vonkajšie a prvé vnútorné polia zoradenia. Označenie príslušných polí ako vnútorné a vonkajšie polia zoradenia je nevyhnutné na získanie požadovaných výsledkov. Predpokladajme napríklad, že chcete zoradiť tabuľku kontaktov podľa polí Meno a Priezvisko. Ak chcete, aby sa mená zoraďovali od A po Z (alebo od Z po A) pre každé priezvisko, pole Meno bude prvým vnútorným poľom. Na druhej strane, ak chcete zoraďovať priezviská v rámci každého mena, najvnútornejším poľom bude pole Priezvisko. Inými slovami, záznamy sa zoradia najprv podľa poľa Priezvisko (prvé vonkajšie) a potom podľa poľa Meno (prvé vnútorné).

Zoradenie vnútorné a prvé vonkajšie polia

1. Priezvisko je prvé vonkajšie pole a Meno je prvé vnútorné pole

2. Meno je prvé vonkajšie pole a Priezvisko je prvé vnútorné pole

Pri používaní poradí zoradenia je potrebné mať na pamäti, že čísla, text a špeciálne znaky sa zoraďujú podľa vybraného jazykového a miestneho nastavenia počítača. Ak jazykové a miestne nastavenie zadané v dialógovom okne Možnosti programu Access nezodpovedá nastaveniu zadanému v ovládacom paneli, výsledné poradia zoradenia nemusia zodpovedať vášmu očakávaniu.

Kontrola alebo zmena predvoleného jazyka alebo oblasti

Ak chcete skontrolovať nastavenie jazyka v programe Access, kliknite na Tlačidlo Microsoft Office Vzhľad tlačidla Office a potom kliknite na položku Možnosti programu Access. V časti Nastavenie, skontrolujte alebo zmeňte hodnotu v poli so zoznamom Zoradenie novej databázy. Nastavte možnosť na Všeobecné , ak chcete použiť niektorý z týchto jazykov – Afrikánčina, albánčina, arabčina, baskičtina (baskičtina), bulharčina, Bieloruština, katalánčina, holandčina, angličtina, faerský, Perzština, štandardná nemčina, gréčtina, hebrejčina, Hindčina, indonézština, taliančina, Malajčina, portugalčina, ruština, srbčina, Swahilčina a urdčina. Všimnite si, že toto nastavenie ovplyvní iba nové databázy. Ak chcete použiť toto nastavenie do existujúcej databázy, prvé kompaktné databázy.

Zhutnenie databázy:

 • Kliknite na Tlačidlo Microsoft Office Vzhľad tlačidla Office , ukážte na položku Spravovať a potom v časti spravovať túto databázu, kliknite na položku Zhutniť a opraviť databázu.

Ak chcete skontrolovať miestne nastavenie v počítači, otvorte okno Miestne a jazykové nastavenie v ovládacom paneli. Na karte Miestne nastavenie skontrolujte údaje a vykonajte potrebné zmeny. Ďalšie informácie nájdete v Pomocníkovi systému Microsoft Windows.

Na začiatok stránky

Zoradenie záznamov v zobrazení

Poznámka: Zoraďovanie zostavy sa v programe Access mierne líši od zoraďovania tabuľky, dotazu alebo formulára.

Zoradenie zostavy

Zoradenie tabuľky, dotazu alebo formulára

Zoradenie zostavy

 1. Otvorte zostavu v zobrazení rozloženia, alebo v návrhovom zobrazení.

 2. Ak tabla Zoskupenie, zoradenie, a súčet nie je otvorená, v skupine Zoskupenie a súčty (na karte Formát v zobrazení rozloženia) alebo na karte návrh v návrhovom zobrazení, kliknite na položku Zoskupiť a zoradiť.

 3. Vyberte niektorú z nasledovných možností:

  • Ak zostava nie je zoskupená ani zoradená, kliknite na položku Pridať skupinu na table Zoskupenie, zoradenie a súčet a potom vyberte prvé vonkajšie pole zoradenia. Kliknite na druhú šípku rozbaľovacieho zoznamu a vyberte poradie zoradenia hodnôt. Kliknite na položku Ďalšie, potom kliknite na šípku napravo od položky so sekciou hlavičky a vyberte možnosť bez sekcie hlavičky. Tieto kroky zopakujte pre všetky polia zoradenia, pričom prvé vnútorné pole zoradenia sa bude zobrazovať ako najspodnejšie.

  • Ak je zostava už zoskupená alebo zoradená, skontrolujte existujúce úrovne a opatrne vykonajte zmeny. Na zmenu poľa použite prvú šípku rozbaľovacieho zoznamu. Ak chcete zmeniť poradie, kliknite na druhú šípku rozbaľovacieho zoznamu. Ak chcete zmeniť úroveň zoskupenia iba na úroveň zoradenia, zmeňte možnosť so sekciou hlavičky na možnosť bez sekcie hlavičky.

Tip: Ak chcete zoradiť zostavu podľa jedného poľa, otvorte danú zostavu v zobrazení rozloženia, kliknite pravým tlačidlom myši na dané pole a vyberte požadovaný príkaz zoradenia. Ak napríklad vyberiete pole Vek, kliknite buď na príkaz Zoradiť od najmenších po najväčšie alebo na príkaz Zoradiť od najväčších po najmenšie. Ak je však zostava zoskupená alebo ak chcete zoraďovať podľa viacerých polí, musíte použiť tablu Zoskupenie, zoradenie a súčet.

Zoradenie tabuľky, dotazu alebo formulára

 1. Identifikujte polia, podľa ktorých chcete zoraďovať. Ak chcete zoraďovať podľa dvoch alebo viacerých polí, identifikujte prvé vnútorné a prvé vonkajšie pole zoradenia.

 2. Kliknite pravým tlačidlom myši kdekoľvek do stĺpca alebo ovládacieho prvku, ktorý zodpovedá prvému vnútornému poľu, a kliknite na jeden z príkazov zoradenia. Príkazy sa líšia podľa typu údajov vo vybranom poli.

  Poznámka: Pri zoraďovaní údajov v poli obsahujúcom typ údajov Yes/No sa za „začiarknutie“ považuje hodnota Áno, Pravda alebo Zapnuté a za „zrušenie začiarknutia“ sa považuje hodnota Nie, Nepravda alebo Vypnuté. Predvoleným zobrazením pre tento typ poľa je začiarkavacie políčko, nastavenie však môžete zmeniť tak, aby sa zobrazovalo textové pole alebo pole so zoznamom. Ak zmeníte zobrazenie pre tento typ poľa na textové pole alebo pole so zoznamom, naďalej bude zoraďovať ako „začiarknutie“ alebo „zrušenie začiarknutia“.

  Možnosti zoradenia

  1. Number, Currency, Automatické číslovanie

  2. Text, Memo, Hyperlink

  3. Yes/No

  4. Date/Time

 3. Predchádzajúci krok zopakujte pre všetky polia zoradenia, končiac prvým vonkajším poľom.

  Záznamy sa preusporiadajú tak, aby zodpovedali poradiu zoradenia.

  Poznámka: Ak textové pole pri zoraďovaní vo vzostupnom poradí obsahuje nezadanú hodnotu alebo reťazce s nulovou dĺžkou, najprv sa zobrazia záznamy s nezadanými hodnotami, potom záznamy s reťazcami s nulovou dĺžkou a potom záznamy s hodnotami, ktoré nie sú prázdne.

  Spracovanie špeciálnych znakov, úvodných medzier a záporných hodnôt počas zoraďovania

  Ak sa hodnota v poli začína špeciálnym znakom – napríklad pomlčkou, zátvorkou alebo iným symbolom – pri zoraďovaní vo vzostupnom poradí budete pozorovať nasledovné správanie:

  • Hodnoty začínajúce medzerou sa zobrazia pred alfanumerickými znakmi.

  • Hodnoty uzavreté v úvodzovkách sa budú nachádzať za hodnotami začínajúcimi medzerou, ale pred alfanumerickými hodnotami.

  • Hodnoty začínajúce znamienkom mínus (-) sa budú nachádzať pred hodnotami začínajúcimi znamienkom (+).

  • Poradie všetkých ďalších symbolov sa odvodí podľa ich kódov znakov ASCII. Napríklad kód symbolu dolára ($) je 36 a kód znamienka rovná sa (=) je 61, takže hodnoty začínajúce sa symbolom $ sa budú zobrazovať pred hodnotami začínajúcimi symbolom =.

   Ak chcete prepísať toto poradie, môžete zvoliť ignorovanie prvého znaku všetkých hodnôt v poli. Táto technika funguje v prípade, že všetky hodnoty v danom poli vždy začínajú jedným špeciálnym znakom, napríklad znamienkom mínus alebo rovnakým počtom špeciálnych znakov – takýmto spôsobom viete, koľko znakov sa má ignorovať. Podrobné inštrukcie o zoraďovaní čiastočných hodnôt nájdete v článku Zoraďovanie záznamov na základe čiastočných hodnôt v poli. Ak je počet znakov na ignorovanie rôzny, môžete zadať vlastné poradie zoradenia. Podrobné inštrukcie nájdete v článku Zoradenie záznamov vo vlastnom poradí zoradenia.

Zapamätajte si, že poradie zoradenia nemožno odstrániť len z jedného poľa. Ak chcete odstrániť zoradenie zo všetkých polí zoradenia, na karte Domov v skupine Zoradiť a filtrovať kliknite na položku Vymazať všetky zoradenia a potom použite požadované poradia zoradenia.

Ďalšie scenáre zoradenia   

Pri použití príkazov zoradenia sa na určenie poradia záznamov použije typ údajov poľa a úplné hodnoty každého poľa. Čo však v prípade, ak chcete zoradiť textové hodnoty (ako napríklad Pondelok, Utorok, atď.) vo vlastnom poradí a nie v abecednom poradí? Alebo v prípade, že chcete zoradiť textové pole, ktoré obsahuje adresy IP? Ak príkazy zoradenia nevyhovujú vašim potrebám, pozrite si nasledovné témy:

 • Zoradenie záznamov na základe čiastočných hodnôt v poli. Potrebujete zoradiť záznamy na základe niekoľkých prvých alebo niekoľkých posledných znakov v poli? Ak ovládate zapisovanie jednoduchých výrazov, pozrite si túto tému, ktorá vysvetľuje, ako možno použiť výrazy na extrakciu čiastočných hodnôt.

 • Zoradenie záznamov v poradí rozlišujúcom malé a veľké písmená. Program Access ignoruje veľké a malé písmená textových hodnôt. S hodnotami smith aj Smith bude program pracovať presne rovnakým spôsobom a používateľ nemôže ovplyvniť, ktoré meno sa zobrazí ako prvé. Ak chcete pri zoraďovaní rozlišovať malé a veľké písmená, pozrite si túto tému.

 • Zoradenie záznamov číselných hodnôt uložených v textovom poli. Zobrazujú sa záznamy zoradené podľa jednotlivých číslic, a nie podľa číselnej hodnoty? Ak sa napríklad záznamy s hodnotami 11 a 121 zobrazujú pred hodnotami 2 alebo 25, pozrite si tento článok.

 • Zoradenie záznamov vo vlastnom poradí. Ak chcete zoradiť určité hodnoty, ako napríklad názvy dní (pondelok, utorok a podobne) alebo funkcie zamestnancov (manažér, riaditeľ) v požadovanom poradí, pozrite si tento článok.

 • Zoradenie adries IP. Pole obsahujúce adresy IP obsahuje viacero čísel a bodiek (.), pre adresy IP preto nemožno použiť jednoduché textové ani číselné zoradenie. Inštrukcie na zoraďovanie adries IP nájdete v tejto téme.

Na začiatok stránky

Odstránenie poradia zoradenia

 • Ak chcete odstrániť poradie zoradenia z tabuľky, dotazu alebo formulára, na karte Domov v skupine Zoradiť a filtrovať kliknite na položku Vymazať všetky zoradenia.

  Týmto sa odstráni poradie zoradenia zo všetkých polí v zobrazení.

 • Ak chcete odstrániť poradie zoradenia zo zostavy, otvorte tablu Zoskupenie, zoradenie, a súčet kliknutím na položku Zoskupiť a zoradiť v skupine Zoskupenie a súčty (na karte Formát v zobrazení rozloženia a na karte návrh v návrhovom zobrazení). Potom kliknite na úroveň zoradenia, ktoré chcete odstrániť, a kliknite na položku odstrániť. Položky zodpovedajúce zoraďovacie pole bude začínať záznamom slová Zoradiť podľa. Predchádzanie odstraňovaniu položky, ktoré sa začínajú Zoskupiť podľa, pretože to zmení návrh zostavy.

Na začiatok stránky

Uloženie poradia zoradenia pre objekt

Naposledy použité poradie zoradenia sa automaticky uloží s tabuľkou, dotazom, formulárom alebo zostavou. Ak chcete toto poradie zoradenia automaticky použiť na daný objekt pri jeho nasledujúcom otvorení, skontrolujte, či je vlastnosť Zoradiť podľa hodnoty pri zavedení nastavená na možnosť Áno.

Keďže naposledy použité poradie zoradenia sa môže občas zmeniť, možno bude potrebné definovať trvalé (alebo predvolené) poradie zoradenia. Môžete zadať predvolené poradie zoradenia pre dotaz alebo zostavu. Nezabudnite však, že aj keď sa predvolené poradie zoradenia neprepíše aktuálnym ani naposledy uloženým poradím zoradenia, nadobudne účinnosť iba po odstránení aktuálneho alebo naposledy uloženého poradia zoradenia pre dané zobrazenie.

 • Ak chcete definovať poradie zoradenia pre dotaz, otvorte ho v návrhovom zobrazení. Pridajte polia zoradenia k mriežke návrhu a v riadku Zoradiť zadajte požadované poradie.

 • Ak chcete definovať poradie zoradenia pre zostavu, použite tablu Zoskupenie, zoradenie a súčet v zobrazení rozloženia alebo návrhovom zobrazení. Podrobné pokyny nájdete v sekcii Zoradenie zostavy.

Ak chcete zobraziť záznamy zoradené v predvolenom poradí zoradenia, na karte Domov v skupine Zoradiť a filtrovať kliknite na položku Vymazať všetky zoradenia. Týmto sa zo zobrazenia odstráni aktuálny alebo naposledy uložený filter a bude možné zobraziť záznamy v predvolenom poradí.

Na začiatok stránky

Poznámka: Vyhlásenie týkajúce sa strojového prekladu: Tento článok bol preložený počítačovým systémom bez zásahu človeka. Poskytovaním týchto strojových prekladov umožňuje spoločnosť Microsoft aj používateľom, ktorí nehovoria po anglicky, využívať obsah o produktoch, službách a technológiách spoločnosti Microsoft. Článok bol preložený strojovo, môže preto obsahovať chyby týkajúce sa slovnej zásoby, syntaxe alebo gramatiky.

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×