Zoraďovanie záznamov textových, číselných a dátumových hodnôt

Poznámka: Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

Zoradenie údajov môžete prehrať veľkú úlohu pri vytváraní zostavy alebo formulára účinné a možno ho jednoducho použiť. Napríklad, katalóg produktov, ktorý obsahuje zoznam produktov v abecednom poradí alebo podľa jednotkovej ceny je oveľa jednoduchšie použiť ako ten, ktorý obsahuje zoznam položiek v náhodnom poradí.

V tejto téme sa vysvetľuje, ako chcete zoradiť záznamy pri prezeraní a navrhovaní tabuľky, dotazu, formulára alebo zostavy.

Obsah tohto článku

Úvod

Zoradenie záznamov v zobrazení

Vyberte spôsob zoradenia

Uloženie poradia zoradenia s objektom

Úvod

Môžete zoraďovať záznamov do tabuľky, dotazu, formulára alebo zostavy na jedného alebo viacerých polí. Minimálne návrh práce, vy a používatelia formulára alebo zostavy môžete vybrať spôsob zoradenia záznamov.

Napríklad, keď navrhujete zostavu katalógu produktov, môžete zobraziť zoznam produktov v abecednom poradí. Poradie, ktoré zvolíte pri navrhovaní objektu sa stáva objektu predvolené poradie zoradenia. Však pri zobrazení dotazu alebo zostavy, každý z vašich používateľov zoradiť záznamy tak, ako chcú, napríklad podľa ceny alebo dodávateľa.

Poznámka: Možné zoradenie zobrazenia na pole, ktoré je zobrazené v zobrazení, s výnimkou na polia, ktoré obsahujú prílohy alebo objekty OLE.

Výsledky môžete spresniť zoradením záznamov viac ako jedného poľa podľa. Keď zoradenie podľa viacerých polí, je dôležité zistiť, čo sú známe ako polia okrajových a vnútorné zoradenia. Označenie príslušných polí ako vnútorné a vonkajšie polia zoradenia je nutné získať výsledky, ktoré chcete. Predpokladajme napríklad, že chcete zoradiť tabuľku kontaktov podľa polí meno a priezvisko. Ak chcete mená zoradené od A po Z (alebo od Z po A) v rámci každej priezvisko, krstné meno je prvé vnútorné pole. Na druhej strane, ak chcete zoraďovať priezviská v rámci každého krstné meno, priezvisko je prvé vnútorné pole. Inak povedané, záznamy sú zoradené najskôr (okrajové) v poli priezvisko a potom položku Ďalej (prvé vnútorné) v poli meno.

Zoradenie vnútorné a prvé vonkajšie polia

1. priezvisko je vonkajšie pole a meno je prvé vnútorné pole

2. vonkajšie pole je meno a priezvisko je prvé vnútorné pole

Jeden mať na pamäti pri používaní poradí zoradenia je, že čísla, text a špeciálne znaky sú zoradené podľa vybratého jazyka a miestne nastavenia počítača. Ak jazykové a miestne nastavenie zadané v dialógovom okne Možnosti programu Access nezodpovedajú zadanému v ovládacom paneli, výsledné poradia zoradenia nezhodujú vaše očakávania.

Kontrola alebo Zmena predvoleného jazyka alebo oblasti

Ak chcete skontrolovať nastavenie jazyka v programe Access, kliknite na položku súbor > Možnosti. Na karte Všeobecné v časti vytváranie databázskontrolujte alebo zmeňte hodnotu v poli so zoznamom nové poradie zoradenia databázy . Nastavte možnosť na Všeobecné , ak chcete použiť niektorý z týchto jazykov – Afrikánčina, albánčina, arabčina, baskičtina (baskičtina), bulharčina, bieloruština, katalánčina, holandčina, angličtina, faerský, Perzština, štandardná nemčina, gréčtina, hebrejčina, Hindčina, indonézština, taliančina, Malajčina, Portugalčina, ruština, srbčina, swahilčina a urdčina. Všimnite si, že toto nastavenie ovplyvní iba nové databázy. Ak chcete použiť toto nastavenie do existujúcej databázy, prvé kompaktné databázy.

Zhutnenie databázy:

 • Kliknite na položku databázové nástroje > Zhutniť a opraviť databázu.

Kontrola miestnych nastavení počítača, v téme Zmena miestnom nastavení Windowsu meniť vzhľad niektorých typov údajov.

Na začiatok stránky

Zoradenie záznamov v zobrazení

Poznámka: V programe Access, Zoradenie zostavy sa mierne líši od zoradenie tabuľky, dotazu alebo formulára.

Zoradenie zostavy

Zoradenie tabuľky, dotazu alebo formulára

Zoradenie zostavy

 1. Otvorte zostavu v zobrazení rozloženia alebo návrhové zobrazenie.

 2. Ak tabla Zoskupenie, zoradenie, a súčet nie je otvorená, v skupine Zoskupenie & súčty (na karte Formát v zobrazení rozloženia) alebo na karte návrh v návrhovom zobrazení, kliknite na položku skupiny & zoradenie.

 3. Použite jeden z nasledovných postupov:

  • Ak správa nie je zoskupená ani zoradená, kliknite na položku Pridať skupinu na table Zoskupenie, zoradenie, a súčet a potom vyberte okrajových zoraďovacie pole. Kliknite na druhú šípku rozbaľovacieho zoznamu a vyberte poradie hodnoty. Kliknite na položku Ďalšiea potom kliknite na šípku napravo od so sekciou hlavičkya vyberte možnosť bez sekcie hlavičky. Postup zopakujte pre všetky polia zoradenia s vnútorné zoraďovacie pole nachádzajúce sa v dolnej.

  • Ak zostavu už zoskupené alebo zoradené, skontrolujte existujúce úrovne a opatrne vykonajte zmeny. Ak chcete zmeniť na pole, použite prvú šípku rozbaľovacieho zoznamu. Ak chcete zmeniť poradie, kliknite na druhú šípku rozbaľovacieho zoznamu. Ak chcete zmeniť úroveň zoskupenia iba na úroveň zoradenia, zmeňte so sekciou hlavičky na bez sekcie hlavičky.

Tip: Ak chcete zoradiť podľa jedného poľa zostavy, otvorte zostavu v zobrazení rozloženia, kliknite pravým tlačidlom myši na pole a vyberte požadovaný príkaz Zoradiť. Napríklad, ak vyberiete pole vek, kliknite na položku Zoradiť od najmenšieho po najväčšie alebo Zoradiť od najväčšieho po najmenšie. Ak však zostava zoskupená alebo ak chcete zoraďovať podľa viacerých polí, musíte pomocou tably Zoskupenie, zoradenie, a súčet .

Zoradenie tabuľky, dotazu alebo formulára

 1. Identifikujte polia, podľa ktorého chcete vykonať zoradenie. Ak chcete zoraďovať podľa dvoch alebo viacerých polí, identifikujte polia, ktoré bude slúžiť ako prvé vnútorné a zoradenie polia.

 2. Kliknite pravým tlačidlom myši na ľubovoľné miesto v stĺpci alebo ovládacom zodpovedá prvé vnútorné pole a kliknite na niektorú z príkazov zoradenia. Príkazy sa líšia podľa typu údajov, ktoré je vybraté pole.

  Poznámka: Pri zoraďovaní údajov pre pole, ktoré je áno/žiadne údaje zadajte hodnotu "Áno", "True" alebo "Na" je považovaný za "vybraté" a hodnotu "Nie", "False" alebo "Vypnuté" sa považuje za "Zrušenie začiarknutia". Predvolené zobrazenie pre tento typ poľa je začiarkavacie políčko, ale môžete nastaviť, čím sa zobrazia ako textové pole alebo pole so zoznamom. Ak zmeníte Zobraziť možnosti pre tento typ poľa na textové pole alebo pole so zoznamom, naďalej bude zoraďovať ako "Začiarknutie" alebo "Zrušenie začiarknutia".

  Možnosti zoradenia

  1. čísla, meny, automatické číslovanie

  2. krátky Text (text), dlhý Text (Memo), hypertextové prepojenie

  3. áno/nie

  4. dátum/čas

 3. Predchádzajúci krok zopakujte pre všetky polia zoradenia končí vonkajším poľom.

  Záznamy sú sústredené na zoradenie.

  Poznámka: Ak textové pole obsahuje hodnotu null a nulovej dĺžky reťazca, keď zoradené vzostupne, záznamy s hodnotami null sú uvedené ako prvé, a potom záznamov pomocou reťazce s nulovou dĺžkou, a potom záznamov pomocou nie sú prázdne hodnoty.

  Ďalšie informácie o špeciálnych znakov, úvodných medzier a záporné hodnoty spracovania počas zoraďovania

  Ak sa hodnota v poli začína špeciálny znak – napríklad spojovník, zátvorky alebo iný symbol – pri zoraďovaní vo vzostupnom poradí budete pozorovať nasledovné správanie:

  • Hodnoty, ktoré sa začínajú znak medzery sa zobrazí pred alfanumerických hodnôt.

  • Hodnoty v úvodzovkách podľa hodnoty, ktoré začať s medzerou, ale predchádzať alfanumerických hodnôt.

  • Hodnoty, ktoré sa začínajú na znamienko mínus (-) predchádzať hodnoty, ktoré sa začínajú plus (+) znak.

  • Všetky ostatné symboly poradie určujú pri pohľade kódov znakov ASCII znaky. Napríklad kód symbolu dolára ($) je 36 a kód pre znak rovnosti (=) je 61, takže hodnoty začínajúce sa symbolom $ sa zobrazia pred hodnoty, ktoré sa začínajú =.

   Ak chcete prepísať toto poradie, môžete ignorovať prvého znaku všetkých hodnôt v poli. Táto metóda funguje, ak hodnoty v poli vždy začať s jednej špeciálne znaky, napríklad znamienkom mínus alebo rovnakým počtom špeciálnych znakov – týmto spôsobom vedieť, koľko znakov ignorovať. Podrobné informácie o zoraďovaní čiastočných hodnôt nájdete v článku Zoradenie záznamov na základe čiastočných hodnôt v poli. Keď počet znakov na ignorovanie rôzny, môžete zadať vlastné poradie zoradenia. Podrobné informácie nájdete v článku Zoradenie záznamov vo vlastnom poradí.

Nezabudnite, že nie je možné odstrániť poradie zoradenia z jedného poľa. Ak chcete odstrániť zoradenie zo všetkých polí zoradenia, na karte domov v skupine Zoradiť & Filter , kliknite na položku Vymazať všetky zoradeniaa potom použite poradia zoradenia.

Ďalšie scenáre zoradenia    

Ak chcete použiť príkazy na zoraďovanie, typu údajov poľa a úplné hodnoty každého poľa sa používajú na určenie poradia záznamov. Čo robiť, ak chcete textové hodnoty, ako je napríklad pondelok, utorok, a tak ďalej, zoradené vo vlastnom poradí a nie v abecednom poradí, ale? Alebo chcete zoradiť textové pole, ktoré obsahuje IP adresy? Ak príkazov zoradenia nevyhovujú vašim potrebám, nájdete v nasledujúcich témach:

 • Zoradenie záznamov na základe čiastočných hodnôt v poli Chcete zoradenie záznamov na základe najskôr niekoľko alebo posledný niekoľko znakov v poli? Ak ste pripravení na zapisovanie jednoduchých výrazov, pozrite si túto tému o tom, ako používať výrazy získať čiastočné hodnoty.

 • Zoradenie záznamov v poradí rozlišujúcom veľké a malé písmená Program Access ignoruje veľké a malé písmená textových hodnôt. Napríklad hodnoty Kováč a Smith sa bude považovať za úplne rovnako, a nie je možné ovládať, ktorý z nich sa zobrazí ako prvé. Ak chcete vykonať zoradenie malé a veľké písmená, pozrite si túto tému.

 • Zoradenie záznamov podľa číselných hodnôt uložených v textovom poli Zobrazujú sa záznamy zoradené jednotlivých číslic, a nie na číselnú hodnotu? Ak sa napríklad záznamy s hodnotami 11 a 121 objavia pred záznamy s hodnotou 2 alebo 25, prečítajte si tento článok.

 • Zobrazenie záznamov vo vlastnom poradí Ak chcete vykonať zoradenie určitých hodnôt, ako napríklad názvy dní (pondelok, utorok, a tak ďalej) alebo každá zamestnanca (správca, riaditeľ) v poradí, ktoré má zmysel pre vás, nájdete v tomto článku.

 • Zoradenie adries IP Obsahujúceho IP adresy obsahuje viacero čísel a období (.), a tak jednoduché textové alebo číselné Zoradenie adries IP nebude fungovať. Téme Ďalšie informácie o zoradení IP adries.

Na začiatok stránky

Vyberte spôsob zoradenia

 • Ak chcete odstrániť poradie zoradenia z tabuľky, dotazu alebo formulára, na karte domov v skupine Zoradiť & Filter , kliknite na položku Vymazať všetky zoradenia.

  Táto akcia odstráni poradie zoradenia zo všetkých polí v zobrazení.

 • Ak chcete odstrániť poradie zoradenia zo zostavy, otvorte tablu Zoskupenie, zoradenie, a súčet kliknutím na skupinu & zoradiť v skupine Zoskupenie & súčty (na karte Formát v zobrazení rozloženia a na karte návrh v návrhovom zobrazení). Potom kliknite na úroveň zoradenia, ktoré chcete odstrániť, a kliknite na položku odstrániť. Položka zodpovedajúca zoraďovacie pole bude začínať záznamom slová Zoradiť podľa. Predchádzanie odstraňovaniu položky, ktoré sa začínajú Zoskupiť podľa, pretože to zmení návrh zostavy.

Na začiatok stránky

Uloženie poradia zoradenia s objektom

Naposledy použité spôsobu zoradenia sa automaticky uloží s tabuľky, dotazu, formulára alebo zostavy. Ak chcete automaticky použiť ďalšom otvorení objektu, skontrolujte, či vlastnosť Zoradiť objektu je nastavená na Áno.

Keďže naposledy použité spôsobu zoradenia sa zmení od času, možno budete chcieť definovať trvalé (alebo predvolené) poradie zoradenia. Môžete určiť poradie zoradenia pre dotaz alebo zostavu. Dôležitá poznámka je, že aj keď nie je prepísať predvolené poradie zoradenia podľa aktuálneho alebo naposledy uložený spôsob zoradenia, pochádza účinnosť len vtedy, keď sa odstráni aktuálny alebo naposledy uložený spôsob zoradenia v zobrazení.

 • Ak chcete definovať poradie zoradenia pre dotaz, otvorte v návrhovom zobrazení. Pridajte polia zoradenia do mriežky návrhu a v riadku Zoradiť zadajte požadované poradie.

 • Ak chcete definovať poradie zoradenia pre zostavu, použite tablu Zoskupenie, zoradenie, a súčet v rozloženia alebo návrhové zobrazenie. Podrobné informácie nájdete v časti Zoradiť zostavy.

Ak chcete zobraziť záznamy zoradené v predvolenom poradie zoradenia, na karte domov v skupine Zoradiť & Filter , kliknite na položku Vymazať všetky zoradenia. To odstráni aktuálny alebo naposledy uložený filter zo zobrazenia a umožňuje zobraziť záznamy v predvolenom poradí.

Na začiatok stránky

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×