Zoraďovanie údajov v službách programu Excel

Poznámka:  Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

Zoraďovanie údajov je neoddeliteľnou súčasťou analýzy údajov. Pravdepodobne budete chcieť usporiadať zoznam mien v abecednom poradí alebo zostaviť zoznam úrovne zásob produktov od najvyššej po najnižšiu. Zoraďovanie prispieva k lepšiemu pochopeniu údajov, usporiadaniu a vyhľadávaniu požadovaných údajov a uskutočňovaniu efektívnejších rozhodnutí.

Poznámka: Ak chcete nájsť prvých alebo posledných hodnôt v stĺpci, ako je napríklad horný 10 stupňov alebo 5 najnižších objemov predaja, použite filter. Ďalšie informácie nájdete v téme filtrovanie údajov v službách Excel Services.

Čo vás zaujíma?

Zoradenie textu

Zoradenie čísel

Zoradenie dátumov alebo časov

Ďalšie informácie o predvolené poradie zoradenia

Zoradenie textu

Poznámka: Pred zoraďovaním údajov musí autor pracovného zošita najskôr zošit programu Microsoft Office Excel so zoradenými údajmi a použitými filtrami uložiť.

 1. Vyhľadajte stĺpec s alfanumerickými údajmi.

 2. Kliknite na šípku Rozbaľovacia šípka filtra v hlavičke stĺpca.

 3. Použite jeden z nasledujúcich postupov:

  • Ak chcete údaje zoradiť vo vzostupnom alfanumerickom poradí, kliknite na položku Zoradiť vzostupne.

  • Ak chcete údaje zoradiť v zostupnom alfanumerickom poradí, kliknite na položku Zoradiť zostupne.

Poznámka: Pri zoraďovaní sa nerozlišujú malé a veľké písmená. Údaje nie je možné zoraďovať podľa malých a veľkých písmen.

Problém: Údaje zoradiť podľa očakávania

Tento problém môže mať niekoľko dôvodov:

 • Ak stĺpec, ktorý chcete zoradiť, obsahuje čísla uložené ako čísla a čísla uložené ako text, čísla uložené ako čísla sa zoraďujú pred čísla uložené ako text. V tomto prípade musí autor zošita všetky hodnoty pred uložením do zošita naformátovať ako text.

 • V niektorých prípadoch môžu údaje importované z inej aplikácie obsahovať medzery, ktoré sú vložené pred konkrétnymi údajmi. Autor zošita musí tieto medzery pred uložením zošita odstrániť.

Ďalšie informácie nájdete v Pomocníkovi programu Microsoft Office Excel 2007.

Na začiatok stránky

Zoradenie čísel

Poznámka: Pred zoraďovaním údajov musí autor zošita najskôr zošit programu Microsoft Office Excel so zoradenými údajmi a použitou funkciou AutoFilter uložiť. Ďalšie informácie nájdete v Pomocníkovi programu Microsoft Office Excel 2007.

 1. Vyhľadajte stĺpec s číselnými údajmi.

 2. Kliknite na šípku Rozbaľovacia šípka filtra v hlavičke stĺpca.

 3. Použite jeden z nasledujúcich postupov:

  • Ak chcete údaje zoradiť od najmenšieho čísla po najväčšie, kliknite na položku Zoradiť vzostupne.

  • Ak chcete údaje zoradiť od najväčšieho čísla po najmenšie, kliknite na položku Zoradiť zostupne.

Problém: Údaje zoradiť podľa očakávania

Stĺpec môže obsahovať čísla uložené ako text, nie ako čísla. Napríklad záporné čísla importované z niektorých účtovných systémov alebo číslo s apostrofom (') zadaným na začiatku sa ukladá ako text. Autor zošita musí skontrolovať, či sa všetky čísla uložené ako text skonvertovali na čísla. Ďalšie informácie nájdete v Pomocníkovi programu Microsoft Office Excel 2007.

Na začiatok stránky

Zoradenie dátumov alebo časov

Poznámka: Pred zoraďovaním údajov musí autor zošita najskôr zošit programu Microsoft Office Excel so zoradenými údajmi a použitou funkciou AutoFilter uložiť. Ďalšie informácie nájdete v Pomocníkovi programu Microsoft Office Excel 2007.

 1. Vyhľadajte stĺpec s dátumami a časmi.

 2. Kliknite na šípku Rozbaľovacia šípka filtra v hlavičke stĺpca.

 3. Použite jeden z nasledujúcich postupov:

  • Ak chcete dátum alebo čas zoradiť od skorších časov k neskorším, kliknite na položku Zoradiť vzostupne.

  • Ak chcete dátum alebo čas zoradiť od neskorších časov ku skorším, kliknite na položku Zoradiť zostupne.

Problém: Údaje zoradiť podľa očakávania

Stĺpec môže obsahovať dátumy a časy uložené ako text, nie ako dátumy a časy. Aby mohol server Excel Services dátumy a časy zoraďovať správne, všetky dátumy a časy v stĺpci musia byť uložené ako poradové čísla dátumu alebo času, a nie ako text. Autor zošita musí pred uložením zošita skontrolovať, či boli všetky dátumy a časy uložené ako text skonvertované na dátumy a časy. Ďalšie informácie nájdete v Pomocníkovi programu Microsoft Office Excel 2007.

Na začiatok stránky

Informácie o predvolených poradiach zoraďovania

V časti zoradiť vzostupne služieb Excel Services sa používa nasledovné poradie. V zostupné zoradenie je zvrátiť tento spôsob zoradenia.

Hodnota

Poznámka

Numbers   

Čísla sa zoraďujú od najmenšieho záporného čísla po najväčšie kladné číslo.

Dátumy   

Dátumy sa zoraďujú od najstaršieho dátumu po najnovší dátum.

Text   

Alfanumerický text sa zoradí doľava na pravej strane znakov. Napríklad, či bunka obsahuje text "A100", služieb Excel Services umiestni bunku po bunke, ktorá obsahuje položku "A1" a pred bunku, ktorá obsahuje položku "A11".

Text a text, ktorý obsahuje čísla uložené ako text, sa zoraďujú v nasledujúcom poradí:

 • 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ' (medzera) ! " # $ % & ( ) * , . / : ; ? @ [ \ ] ^ _ ` { | } ~ + < = > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 

 • Apostrofy (') a spojovníky (-) sa okrem jednej výnimky ignorujú: Ak sa dva textové reťazce líšia iba spojovníkom, zoradí sa text obsahujúci spojovník ako druhý v poradí.

Poznámka: Ak ste pomocou dialógového okna Možnosti zoradenia v programe Microsoft Office Excel 2007 zmenili predvolené poradie zoraďovania, poradie abecedných znakov je takéto: a A b B c C d D e E f F g G h H i I j J k K l L m M n N o O p P q Q r R s S t T u U v V w W x X y Y z Z

Logické operátory    

V prípade logických hodnôt sa hodnota FALSE umiestni pred hodnotu TRUE.

Chyba   

Všetky chybové hodnoty ako #NUM! a #REF! sú rovnocenné.

Prázdne bunky   

V prípade vzostupného i zostupného zoraďovania sa prázdne bunky umiestňujú na koniec.

Poznámka: Ide o prázdne bunky, ktoré sa líšia od buniek so znakmi medzery.

Poznámka: Poradie zoraďovania sa líši podľa miestnych nastavení. Služby programu Excel zoraďujú údaje podľa nastavenia servera, ktoré sa môže líšiť od miestneho nastavenia počítača. Ďalšie informácie získate od správcu alebo v Pomocníkovi centrálnej správy Microsoft Office SharePoint Server.

Na začiatok stránky

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×