Zobrazovanie čísel ako čísel kreditných kariet

Dôležité: Tento článok je strojovo preložený, prečítajte si vyhlásenie. Anglickú verziu tohto článku nájdete tu a môžete ju použiť ako referenciu.

Pri zadávaní čísla obsahujúci viac než 15 číslic v bunke hárka, program Microsoft Office Excel zmení všetky číslice pätnásť miestom, kde môžete nuly. Okrem toho, program Excel zobrazí číslo v exponenciálnom zápise nahradenie E + n, kde E (ktoré označuje exponent) násobí predchádzajúce číslo 10-n-tú časť čísla.

Ak vytvoríte vlastný číselný formát pre 16-miestne číslo kreditnej karty (ako je napríklad ################ alebo ####-####-####-####), program Excel bude naďalej meniť poslednú číslicu na nulu. Ak chcete úspešne zobraziť celé 16-miestne číslo kreditnej karty, musíte toto číslo formátovať ako text.

Z bezpečnostných dôvodov by ste mali všetko okrem niekoľkých posledných číslic čísla kreditnej karty zašifrovať pomocou vzorca, ktorý zahŕňa funkcie CONCATENATE, RIGHT a REPT.

Čo chcete urobiť?

Zobrazenie čísla kreditných kariet v celej

Zobraziť iba niekoľkých posledných číslic čísla kreditných kariet

Zobrazovanie celých čísel kreditných kariet

 1. Vyberte bunku alebo rozsah buniek, ktorý chcete formátovať.

  Postup pri výbere bunky alebo rozsahu

  Výber

  Vykonajte nasledovné

  Jednu bunku

  Kliknite na bunku alebo ju vyberte pomocou klávesov so šípkami.

  Rozsah buniek

  Kliknite na prvú bunku v rozsahu a potom so stlačeným ľavým tlačidlom myši potiahnite ukazovateľ k poslednej bunke. Rozsah možno tiež vybrať stlačením a podržaním klávesu SHIFT a následným použitím klávesov so šípkami.

  Môžete tiež vybrať prvú bunku v rozsahu a potom stlačiť kláves F8 na určenie rozsahu pomocou kláves so šípkami. Ak chcete rozšírenie výberu zastaviť, znova stlačte kláves F8.

  Veľký rozsah buniek

  Kliknite na prvú bunku v rozsahu. Držte stlačený kláves SHIFT a kliknite na poslednú bunku v rozsahu. Ak nevidíte poslednú bunku, môžete dokument posunúť.

  Všetky bunky v pracovnom hárku

  Kliknite na tlačidlo Vybrať všetko.

  Tlačidlo Vybrať všetko

  Ak chcete vybrať celý pracovný hárok, môžete tiež stlačiť klávesovú kombináciu CTRL+A.

  Poznámka: Ak pracovný hárok obsahuje údaje, klávesová kombinácia CTRL+A vyberie aktuálnu oblasť. Stlačenie klávesovej kombinácie CTRL+A po druhýkrát vyberie celý pracovný hárok.

  Nesusediace bunky alebo rozsahy buniek

  Vyberte prvú bunku alebo rozsah buniek, podržte stlačený kláves CTRL a súčasne vyberte ďalšie bunky alebo rozsahy.

  Vybrať môžete tiež prvú bunku alebo rozsah buniek a potom stlačiť kombináciu klávesov SHIFT+F8, čím do výberu pridáte ďalšiu nesusediacu bunku alebo rozsah. Ak chcete pridávanie buniek alebo rozsahov zastaviť, znovu stlačte kombináciu klávesov SHIFT+F8.

  Poznámka: Výber buniek alebo rozsahu buniek v nesusediacom výbere sa nedá zrušiť bez zrušenia celého výberu.

  Celý riadok alebo stĺpec

  Kliknite na nadpis riadka alebo stĺpca.

  Hlavičky pracovného hárka

  1. Nadpis riadka

  2. Záhlavie stĺpca

  Môžete tiež vybrať bunky v riadku alebo stĺpci vybratím prvej bunky a následným stlačením kombinácie klávesov CTRL+SHIFT+kláves so šípkou (šípka doprava a šípka doľava na výber riadov, šípka nahor a šípka nadol na výber stĺpcov).

  Poznámka: Ak riadok alebo stĺpec obsahujú údaje, kombinácia klávesov CTRL+SHIFT+kláves so šípkou vyberie riadok alebo stĺpec po poslednú použitú bunku. Stlačením kombinácie klávesov CTRL+SHIFT+kláves so šípkou po druhýkrát sa vyberie celý riadok alebo stĺpec.

  Susedné riadky alebo stĺpce

  Ťahajte výber cez hlavičky riadkov alebo stĺpcov. Alebo vyberte prvý riadok či stĺpec, podržte stlačený kláves SHIFT a vyberte posledný riadok alebo stĺpec.

  Nesusedné riadky alebo stĺpce

  Kliknite na hlavičku riadka alebo stĺpca prvého riadka alebo stĺpca v požadovanom výbere. Potom podržte stlačený kláves CTRL a kliknite na hlavičky iných riadkov alebo stĺpcov, ktoré chcete pridať do výberu.

  Prvá alebo posledná bunka v riadku alebo stĺpci

  Vyberte bunku v riadku alebo stĺpci a stlačte kombináciu klávesov CTRL+ kláves so šípkou (šípka doprava a šípka doľava na výber riadov, šípka nahor a šípka nadol na výber stĺpcov).

  Prvú alebo poslednú bunku na pracovnom hárku alebo v tabuľke programu Excel balíka Microsoft Office

  Ak chcete vybrať prvú bunku na pracovnom hárku alebo v zozname programu Excel, stlačte kombináciu klávesov CTRL+HOME.

  Ak chcete vybrať poslednú bunku na pracovnom hárku alebo v zozname programu Excel, ktorý obsahuje údaje alebo formátovanie, stlačte kombináciu klávesov CTRL+END.

  Bunky po poslednú použitú bunku na pracovnom hárku (pravý dolný roh)

  Ak chcete rozšíriť výber buniek po poslednú použitú bunku na pracovnom hárku (v pravom dolnom rohu), vyberte prvú bunku a stlačte kombináciu klávesov CTRL+SHIFT+END.

  Bunky na začiatku pracovného hárka

  Ak chcete rozšíriť výber buniek na začiatok pracovného hárka, vyberte prvú bunku a stlačte kombináciu klávesov CTRL + SHIFT + HOME.

  Viac alebo menej buniek ako v aktívnom výbere

  Podržte stlačený kláves SHIFT a súčasne kliknite na poslednú bunku, ktorú chcete zahrnúť do nového výberu. Obdĺžnikový rozsah medzi aktívna bunka a bunkou, na ktorú kliknete, sa stane novým výberom.

  Tip: Ak chcete zrušiť výber buniek, kliknite na ktorúkoľvek bunku v pracovnom hárku.

  Tip: Môžete vybrať aj prázdne bunky a po na formátovaní týchto buniek ako textu môžete do buniek zadať čísla. Tieto čísla budú formátované ako text.

 2. Na karte domov kliknite na Spúšťač dialógového okna Vzhľad tlačidla vedľa položky číslo.

  Obrázok pása s nástrojmi programu Excel

 3. V poli Kategória kliknite na položku Text.

  Poznámka: Ak sa možnosť Text nezobrazuje, pomocou posúvača prejdite na koniec zoznamu.

Tip: Ak chcete zahrnúť ďalšie znaky (napríklad spojovníky) do čísel, ktoré sú uložené ako text, môžete ich zahrnúť pri zadávaní čísel kreditných kariet.

Na začiatok stránky

Zobrazovanie iba niekoľkých posledných číslic čísel kreditných kariet

V rámci bezpečnostných opatrení môžete nastaviť, aby sa zobrazoval iba určitý počet posledných číslic čísel kreditných kariet, a aby ostatné číslice boli nahradené hviezdičkami alebo inými znakmi. Môžete na to použiť vzorec, ktorý zahŕňa funkcie CONCATENATE, REPT a RIGHT.

V nasledovnom postupe sa používajú vzorové údaje na ukážku, ako môžete zobraziť iba posledné štyri číslice čísla kreditnej karty. Po skopírovaní vzorca do pracovného hárka môžete tento vzorec upraviť, aby rovnakým spôsobom zobrazoval aj čísla vašich vlastných kreditných kariet.

 1. Vytvorte prázdny zošit alebo pracovný hárok.

 2. V tomto článku Pomocníka vyberte nasledovné vzorové údaje bez nadpisov riadkov a stĺpcov.

1

2

3

4

A

B

Typ

Údaje

Číslo kreditnej karty

5555 -5555 -5555 -5555

Vzorec

Popis (výsledok)

=CONCATENATE(REPT("****-",3), RIGHT(B2,4))

Trikrát opakuje textový reťazec ****- a kombinuje výsledok s poslednými štyrmi číslicami čísla kreditnej karty (****-****-****-5555)

 1. Postup pri výbere vzorovými údajmi

  1. Kliknite pred text v bunke A1 a potom myšou posúvajte ukazovateľ cez bunky tak, aby sa vybral celý text.

  2. Výber príkladu z Pomocníka

 2. Stlačením klávesov CTRL+C skopírujte vybraté údaje.

 3. Na pracovnom hárku vyberte bunku A1.

 4. Stlačením klávesov CTRL+V prilepte skopírované údaje.

 5. Ak chcete prepínať medzi zobrazovaním výsledku a zobrazovaním vzorca, ktorý sa použil na výpočet tohto výsledku, prejdite na kartu Vzorce a potom v skupine Kontrola vzorca kliknite na položku Zobraziť vzorce.

  Klávesová skratka môžete tiež stlačiť kombináciu klávesov CTRL + "(dĺžeň).

Poznámka: 

Na začiatok stránky

Poznámka: Vyhlásenie týkajúce sa strojového prekladu: Tento článok bol preložený počítačovým systémom bez zásahu človeka. Poskytovaním týchto strojových prekladov umožňuje spoločnosť Microsoft aj používateľom, ktorí nehovoria po anglicky, využívať obsah o produktoch, službách a technológiách spoločnosti Microsoft. Článok bol preložený strojovo, môže preto obsahovať chyby týkajúce sa slovnej zásoby, syntaxe alebo gramatiky.

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×