Zobrazovanie čísel ako čísel kreditných kariet

Poznámka: Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

Ak vytvoríte vlastný číselný formát pre 16-ciferné číslo kreditnej karty (napríklad # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # #-# # # # -# # # #-# # # # # #-# # # #-# # ##), Excel zmení poslednú číslicu na nulu.

V programe Excel sa okrem toho zobrazuje číslo v exponenciálnom zápise, ktorým sa nahradí časť čísla písmenom E + n, pričom písmeno E (ktoré označuje exponent) vynásobí predchádzajúce číslo číslom 10 na n – n. Ak chcete úspešne Zobraziť číslo 16-miestneho čísla kreditnej karty v úplnom rozsahu, musíte číslo formátovať ako text.

Z bezpečnostných dôvodov môžete zakrývať všetky okrem niekoľkých posledných číslic čísla kreditnej karty pomocou vzorca, ktorý zahŕňa funkcie zreťazenia, dopravaa REPT .

Zobrazenie čísel kreditných kariet v úplnom rozsahu

 1. Vyberte bunku alebo rozsah buniek, ktoré chcete formátovať.

  Výber bunky alebo rozsahu

  Výber

  Vykonajte nasledovné

  Jednu bunku

  Kliknite na bunku alebo ju vyberte pomocou klávesov so šípkami.

  Rozsah buniek

  Kliknite na prvú bunku v rozsahu a potom so stlačeným ľavým tlačidlom myši potiahnite ukazovateľ k poslednej bunke. Rozsah možno tiež vybrať stlačením a podržaním klávesu SHIFT a následným použitím klávesov so šípkami.

  Môžete tiež vybrať prvú bunku v rozsahu a potom stlačiť kláves F8 na určenie rozsahu pomocou kláves so šípkami. Ak chcete rozšírenie výberu zastaviť, znova stlačte kláves F8.

  Veľký rozsah buniek

  Kliknite na prvú bunku rozsahu, podržte stlačený kláves SHIFT a kliknite na poslednú bunku rozsahu. Môžete sa posunúť tak, aby bola viditeľná posledná bunka.

  Všetky bunky v hárku

  Kliknite na tlačidlo Vybrať všetko.

  Tlačidlo Vybrať všetko

  Ak chcete vybrať celý hárok, môžete tiež stlačiť klávesovú kombináciu CTRL + A.

  Poznámka: Ak pracovný hárok obsahuje údaje, pomocou stlačenia kombinácie klávesov CTRL + A sa vyberie aktuálna oblasť. Stlačením kombinácie klávesov CTRL + A po druhýkrát vyberiete celý hárok.

  Nesusediace bunky alebo rozsahy buniek

  Vyberte prvú bunku alebo rozsah buniek, podržte stlačený kláves CTRL a súčasne vyberte ďalšie bunky alebo rozsahy.

  Vybrať môžete tiež prvú bunku alebo rozsah buniek a potom stlačiť kombináciu klávesov SHIFT + F8, čím do výberu pridáte ďalšiu nesusediacu bunku alebo rozsah. Ak chcete pridávanie buniek alebo rozsahov zastaviť, znovu stlačte kombináciu klávesov SHIFT + F8.

  Poznámka: Výber buniek alebo rozsahu buniek v nesusediacom výbere sa nedá zrušiť bez zrušenia celého výberu.

  Celý riadok alebo stĺpec

  Kliknite na nadpis riadka alebo stĺpca.

  Hlavičky pracovného hárka

  1. Záhlavie riadka

  2. Záhlavie stĺpca

  Môžete tiež vybrať bunky v riadku alebo stĺpci vybratím prvej bunky a následným stlačením kombinácie klávesov CTRL + SHIFT + kláves so šípkou (šípka doprava a šípka doľava na výber riadov, šípka nahor a šípka nadol na výber stĺpcov).

  Poznámka: Ak riadok alebo stĺpec obsahujú údaje, kombinácia klávesov CTRL + SHIFT + kláves so šípkou vyberie riadok alebo stĺpec po poslednú použitú bunku. Stlačením kombinácie klávesov CTRL + SHIFT + šípka po druhýkrát vyberiete celý riadok alebo stĺpec.

  Susedné riadky alebo stĺpce

  Potiahnite myšou cez hlavičky riadkov alebo stĺpcov. Alebo vyberte prvý riadok alebo stĺpec, podržte stlačený kláves SHIFT a súčasne vyberte posledný riadok alebo stĺpec.

  Nesusedné riadky alebo stĺpce

  Kliknite na hlavičku prvého stĺpca alebo riadka vášho výberu, podržte stlačený kláves CTRL a súčasne kliknite na hlavičky riadkov alebo stĺpcov tých riadkov alebo stĺpcov, ktoré chcete pridať do výberu.

  Prvá alebo posledná bunka v riadku alebo stĺpci

  Vyberte bunku v riadku alebo stĺpci a stlačte kombináciu klávesov CTRL + kláves so šípkou (šípka doprava a šípka doľava na výber riadov, šípka nahor a šípka nadol na výber stĺpcov).

  Prvú alebo poslednú bunku na pracovnom hárku alebo v tabuľke programu Excel balíka Microsoft Office

  Ak chcete vybrať prvú bunku na pracovnom hárku alebo v zozname programu Excel, stlačte kombináciu klávesov CTRL+HOME.

  Ak chcete vybrať poslednú bunku na pracovnom hárku alebo v zozname programu Excel, ktorý obsahuje údaje alebo formátovanie, stlačte kombináciu klávesov CTRL+END.

  Bunky po poslednú použitú bunku na pracovnom hárku (pravý dolný roh)

  Ak chcete rozšíriť výber buniek po poslednú použitú bunku na pracovnom hárku (v pravom dolnom rohu), vyberte prvú bunku a stlačte kombináciu klávesov CTRL + SHIFT + END.

  Bunky na začiatku pracovného hárka

  Ak chcete rozšíriť výber buniek na začiatok pracovného hárka, vyberte prvú bunku a stlačte kombináciu klávesov CTRL + SHIFT + HOME.

  Viac alebo menej buniek ako v aktívnom výbere

  Podržte stlačený kláves SHIFT a kliknite na poslednú bunku, ktorú chcete zahrnúť do nového výberu. Obdĺžnikový rozsah medzi aktívnou bunkou a bunkou, na ktorú kliknete, sa stáva novým výberom.

  Tip: Ak chcete zrušiť výber buniek, kliknite na akúkoľvek bunku v hárku.

  Tip: Môžete vybrať aj prázdne bunky a po naformátovaní týchto buniek ako textu môžete do buniek zadať čísla. Tieto čísla budú formátované ako text.

 2. Kliknite na kartu domov a potom kliknite na spúšťač dialógového okna Obrázok tlačidla vedľa položky číslo.

  Obrázok pása s nástrojmi programu Excel

 3. V poli Kategória kliknite na položku text.

  Poznámka: Ak sa možnosť text nezobrazuje, posuňte sa na koniec zoznamu pomocou posúvača.

Tip: Ak chcete do čísel, ktoré sú uložené ako text, zahrnúť aj ďalšie znaky (napríklad pomlčky), môžete ich zadať pri zadávaní čísel kreditných kariet.

Ak chcete použiť bežné bezpečnostné opatrenia, možno budete chcieť zobraziť len posledných pár číslic čísla kreditnej karty a nahradiť zvyšné číslice hviezdičkami alebo inými znakmi. Môžete to urobiť pomocou vzorca, ktorý zahŕňa funkcie zreťazenia , REPTa Right .

V nasledujúcom postupe sa používajú príklady údajov, ktoré vám ukážu, ako môžete zobraziť iba posledné štyri čísla kreditnej karty. Po skopírovaní vzorca do hárka ho môžete prispôsobiť tak, aby zobrazoval vlastné čísla kreditných kariet podobným spôsobom.

 1. Vytvorte prázdny zošit alebo pracovný hárok.

 2. V tomto článku Pomocníka vyberte nasledujúce príklady údajov bez hlavičiek riadkov a stĺpcov.

  1

  2

  3

  4

  A

  B

  Typ

  Údaje

  Číslo kreditnej karty

  5555-5555-5555-5555

  Vzorec

  Popis (výsledok)

  = ZREŤAZENIE (REPT ("* * * *-"; 3), VPRAVO (B2; 4))

  Zopakuje "* * * *-" textový reťazec trikrát a kombinuje výsledok s poslednými štyrmi číslicami čísla kreditnej karty (* * **-* * * *-* * * *-5555)

  1. Výber vzorových údajov

   1. Kliknite na položku pred textom v bunke a1 a potom potiahnutím ukazovateľa v bunkách vyberte celý text.

   2. Výber príkladu z Pomocníka

  2. Ak chcete kopírovať vybraté údaje, stlačte kombináciu klávesov CTRL + C.

  3. V hárku vyberte bunku a1.

  4. Skopírované údaje prilepíte stlačením kombinácie klávesov CTRL + V.

  5. Ak chcete prepínať medzi zobrazením výsledkov a zobrazením vzorca, ktorý výsledok vráti, na karte vzorce v skupine Kontrola vzorca kliknite na položku Zobraziť vzorce.

   Tip: Klávesová skratka: môžete tiež stlačiť kombináciu klávesov CTRL + ' (prízvuk).

Poznámky: 

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×