Zobrazenie známok študentov online

Poznámka:  Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

Každému študentovi môžete jeho známky zobraziť online, pričom známky môžete sledovať tak, že ich uložíte v zozname na osobnej webovej lokalite. Hoci vy môžete zobraziť a meniť všetky známky v zozname, študenti môžu svoje známky len zobraziť na stránke webových častí. Stránka webových častí zobrazuje známky len daného študenta preto, lebo používa jeho prihlasovacie informácie a webovú časť Filter aktuálneho používateľa na zobrazenie len tých informácií, ktoré sa týkajú daného študenta.

Pri práci so zoznamom použijete údajové zobrazenie, ktoré vám umožní zobraziť všetky známky všetkých študentov. Údajové zobrazenie vám umožní rýchlo pridávať nové a meniť existujúce známky v zozname.

Údajové zobrazenie Zadajte známku umožňuje aktualizovať známky.
Inštruktormi používa rýchlo pridať nové alebo zmeniť existujúce známok v údajovom zobrazení.

Keď sa študent prihlási do školskej siete a navštívi túto stránku webových častí, zobrazia sa mu len jeho známky.

Zobrazenie zoznamu známok študenta, ktoré zobrazuje známky jedného študenta.
Študent vidí iba ich triedy na stránke webových častí.

Stránka webových častí zobrazuje známky len daného študenta preto, lebo webová časť Filter aktuálneho používateľa zobrazuje len tie informácie, ktoré sa vzťahujú na meno používateľa osoby, ktorá si prezerá stránku. Zoznam na stránke je nakonfigurovaný tak, aby mal študent povolenie iba na zobrazenie svojich známok – študent nemôže na tejto stránke zmeniť svoje známky.

Pri vytváraní tejto funkčnosti vykonáte nasledujúce kroky:

 1. Vytvorenie novej alebo použitie existujúceho hárka programu Excel – vytvoríte hárku v zošite programu Excel, obsahujúce informácie o študentoch a stupňov. Ak už máte existujúci hárok s informáciami študentov, môžete prejsť na ďalší krok. Ak vaše stupňov sú uložené v zozname, ktorý sa už nachádza na osobnej lokalite, môžete preskočiť na ďalší krok a prejdite na tretí krok, vytvorenie údajového zobrazenia.

 2. Vytvorenie zoznamu , bude importovať informácie v hárku na lokalitu ako nový zoznam. Po vytvorení nového zoznamu, môžete archivovať alebo odstrániť zošit, pretože už nepotrebujete zošit. Budete pracovať v tomto zozname Pridať nové alebo zmeniť existujúce známok.

 3. Vytvorenie údajového zobrazenia – vytvoríte tak, že môžete jednoducho pridávať nové alebo aktualizovať existujúce známok zobrazenia zoznamu.

 4. Vytvorenie zobrazenia študentov – vytvoríte obmedzené zobrazenia pre študentov, pretože zoznam môže obsahovať ďalšie informácie, ktoré nechcete zobraziť na stránke webových častí.

 5. Vytvoriť stránku webových častí – vytvoríte stránku webových častí, kde študent môžete zobraziť jeho stupňov. Na tejto stránke sa zobrazia len známok študentov, ktorí sa pozrieme na tejto stránke.

 6. Pridať webové časti – pridáte webové časti zoznamu a aktuálneho používateľa webovej časti filtra na stránku webovej časti, ktorú ste vytvorili v predchádzajúcom kroku.

 7. Konfigurácia webovej časti – nakonfigurujte webovej časti zoznam študentov zobrazenie.

 8. Pripojenie webových častí , bude pripojenie webových častí na zobrazenie iba známok študenta, ktorý sa pozrieme na tejto stránke.

Krok 1: Vytvorenie nového alebo použitie existujúceho pracovného hárka programu Excel

Pracovný hárok by mal obsahovať nasledujúce stĺpce:

 • Meno používateľa – Meno, ktoré študent používa na prihlásenie do školskej siete. Webová časť Filter aktuálneho používateľa používa túto informáciu na zobrazenie známok daného študenta.

 • Stĺpec na známky za každú domácu úlohu a test – Zaradenie a známky z testov každého študenta.

Váš pracovný hárok by mal vyzerať podobne ako nasledujúci hárok:

Pracovný hárok s informáciami o študentoch a známkach použitý v tomto článku.
Hárok s informácie o študentoch a stupňov. Hárok obsahuje ďalšie stĺpce pre domácnosti je napríklad meno a priezvisko.

Pracovný hárok po jeho vytvorení uložte do umiestnenia, ktoré je dostupné z lokality, napríklad na lokálnu jednotku.

Krok 2: Vytvorenie zoznamu

 1. Na stránke Celý obsah lokality kliknite na položku Zobraziť celý obsah lokality a potom na položku Vytvoriť.

  Tip: Vo väčšine prípadov je možné použiť ponuku Akcie lokality Vzhľad tlačidla namiesto vykonania tohto kroku.

 1. V časti Vlastné zoznamy na stránke Vytvoriť kliknite na položku Importovať hárok.

 2. Do poľa názov na stránke Nová zadajte English4 2008. Názov sa zobrazí v záhlaví okna a URL adresu nového zoznamu.

 3. Do poľa Popis zadajte známok pre triedu angličtina 4-2008. Popis sa zobrazí v časti názov na nový zoznam.

 4. Kliknite na tlačidlo Prehľadávať. Na stránke vlastností Výber súboru prejdite do umiestnenia pracovného hárka, kliknite na hárok a potom kliknite na tlačidlo Otvoriť.

 5. Na stránke Nové kliknite na položku Importovať.

 6. V zozname Typ rozsahu na stránke vlastností Import do zoznamu aplikácie Windows SharePoint Services kliknite na položku Rozsah buniek.

  Dialógové okno Import s rozsahom buniek vybratým v zozname Rozsah buniek.

 7. Kliknite do poľa Vyberte rozsah a potom v programe Excel vyberte bunky s informáciami, ktoré chcete importovať do tohto zoznamu.

 8. Kliknite na tlačidlo Importovať.

Poznámka: Keď vytvoríte nový zoznam s informáciami z pracovného hárka, môžete zošiť archivovať alebo odstrániť, pretože známky budete zadávať a aktualizovať priamo v tomto zozname. Pracovný hárok nie je prepojený so zoznamom.

Krok 3: Vytvorenie údajového zobrazenia

Toto zobrazenie budete vy – ako profesor – používať na pridávanie nových a aktualizáciu existujúcich známok.

 1. Na zobrazenie ponuky Ponuka Zobraziť , kliknite na položku Vytvoriť zobrazenie.

 2. V časti Vyberte formát zobrazenia na stránke Vytvoriť zobrazenie: Matematika4-2008 kliknite na položku Údajové zobrazenie.

 3. Do poľa Názov zobrazenia zadajte Zadajte známok. Tento názov sa zobrazí v ponuke Zobraziť v zozname.

 4. Kliknite na tlačidlo OK.

Krok 4: Vytvorenie zobrazenia pre študentov

Toto zobrazenie sa bude zobrazovať študentom pri prezeraní ich vlastných známok.

 1. Na zobrazenie ponuky Ponuka Zobraziť , kliknite na položku Vytvoriť zobrazenie.

 2. V časti Vyberte formát zobrazenia na stránke Vytvoriť zobrazenie: Matematika4-2008 kliknite na položku Štandardné zobrazenie.

 3. Do poľa Názov zobrazenia zadajte známok. Tento názov sa zobrazí v zozname Vybraté zobrazenie na table s nástrojmi webovej časti English4 2008.

 4. Pod položkou Cieľová skupina zobrazenia v časti Cieľová skupina kliknite na položku Vytvoriť verejné zobrazenie.

 5. V časti Stĺpce zrušte začiarknutie políčok pre všetky stĺpce, ktoré nechcete študentom zobraziť. Stĺpec Meno používateľa ponechajte vybraté, pretože webová časť Filter aktuálneho používateľa ho používa na zobrazenie známok príslušného študenta.

 6. Kliknutím na zodpovedajúce číslo v zozname Pozícia zľava usporiadajte stĺpce.

 7. Kliknite na tlačidlo OK.

Krok 5: Vytvorenie stránky webových častí

Na tejto stránke webových častí si môžu študenti prezrieť svoje známky.

 1. Na stránke Celý obsah lokality kliknite na položku Zobraziť celý obsah lokality a potom na položku Vytvoriť.

  Tip: Vo väčšine prípadov je možné použiť ponuku Akcie lokality Vzhľad tlačidla namiesto vykonania tohto kroku.

 1. V časti Webové stránky na stránke Vytvoriť kliknite na položku Stránka webových častí.

 2. Do poľa Názov zobrazenia zadajte študentov. Názov sa zobrazí v záhlaví okna a URL adresu novej strany.

 3. V zozname Vyberte šablónu rozloženia v časti Rozloženie kliknite na položku Celá stránka, zvislo.

 4. V zozname Knižnica dokumentov v časti Umiestnenie pre uloženie kliknite na položku Zdieľané dokumenty.

 5. Kliknite na tlačidlo Vytvoriť.

Zapíšte si adresu URL tejto stránky. Keď stránku dokončíte, poskytnete túto adresu URL študentom.

Krok 6: Pridanie webových častí

 1. Na stránke webových častí kliknite na položku Pridať webovú časť.

 2. V časti Zoznam a knižnice na stránke Pridať webové časti -- Dialógové okno webovej stránky začiarknite políčko Matematika4-2008.

 3. V časti Filtre začiarknite políčko Filter aktuálneho používateľa.

 4. Kliknite na tlačidlo Pridať.

Krok 7: Konfigurácia webových častí

 1. Vo webovej časti English4 2008, kliknite na položku Upraviť tlačidlo Ponuka webovej časti a potom kliknite na položku Upraviť zdieľanú webovú časť.

  Otvorí sa tabla s nástrojmi, pomocou ktorej môžete nakonfigurovať vlastnosti tak, aby sa zobrazovalo správne zobrazenie a aby študenti nemohli meniť svoje známky. Toto zobrazenie je určené iba na čítanie a zobrazuje informácie len pre používateľa, ktorého program SharePoint identifikuje ako používateľa, ktorý si prezerá stránku.

  Tabla s nástrojmi webovej časti, na ktorej možno nakonfigurovať vlastnosti webovej časti.

 2. V zozname Vybraté zobrazenie kliknite na položku Známky.

  Tabla s nástrojmi webovej časti s vybratou položkou Všetky položky v zozname Vybraté zobrazenie.

 3. V hlásení týkajúcom sa výsledkov prepnutia zobrazenia kliknite na tlačidlo OK.

 4. V zozname Typ panela s nástrojmi kliknite na položku K dispozícii nie je žiadny panel s nástrojmi. Táto položka zoznamu skryje panel s nástrojmi vo webovej časti Matematika4-2008, čím študentom zabráni v zmene svojich známok.

  Tabla s nástrojmi webovej časti s vybratou položkou „K dispozícii nie je žiadny panel s nástrojmi“ v zozname Typ panela s nástrojmi.

 5. Kliknite na tlačidlo OK.

 6. V časti Filter aktuálneho používateľa Web, kliknite na položku Upraviť tlačidlo Ponuka webovej časti a potom kliknite na položku Upraviť zdieľanú webovú časť.

  Otvorí sa tabla s nástrojmi, pomocou ktorej môžete nakonfigurovať vlastnosti tak, aby sa zobrazovali informácie týkajúce sa len mena používateľa osoby, ktorá si prezerá stránku.

  Tabla s nástrojmi webovej časti Filter aktuálneho používateľa.

 7. V časti Vyberte hodnotu, ktorá sa má zadať kliknite na položku Meno aktuálneho používateľa.

  Kliknite na možnosť Meno aktuálneho pouívateľa na table s nástrojmi webovej časti Filter aktuálneho používateľa.

 8. Na table s nástrojmi kliknite na tlačidlo OK.

Krok 8: Pripojenie webových častí

 1. V časti Filter aktuálneho používateľa Web, kliknite na položku Upraviť tlačidlo Ponuka webovej časti , ukážte na položku pripojenia, ukážte na položku Odoslať Filter hodnôt a potom kliknite na položku English4 2008.

 2. V zozname Názov poľa príjemcu kliknite na položku Meno používateľa a potom kliknite na tlačidlo Dokončiť.

 3. Kliknite na položku Skončiť režim úprav.

Keď sa študenti prihlásia do školskej siete a prejdú na stránku určenú pre študentov, webová časť Filter aktuálneho používateľa zobrazí známky len aktuálneho používateľa. Panel s nástrojmi ste pre zoznam na tejto stránke vypli, čím ste študentom zabránili v zmene svojich známok.

Pridať novú alebo aktualizujete existujúce stupne, navštívte blog o zoznamu. Na zobrazenie ponuky Ponuka Zobraziť , kliknite na položku Zadajte známok zmeniť na údajové zobrazenie, takže môžete rýchlo pridať nový alebo aktualizovať existujúci známok.

Na začiatok stránky

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×