Zobrazenie záznamov vo vlastnom poradí

Poznámka: Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

Možno budete chcieť zoradiť údaje v abecednom alebo číselnom poradí, ale používateľom definovaných poradie (nazývaný aj vlastné alebo logické poradie). Napríklad Zoradenie dní v týždni tak that pondelok sa zobrazí prvý, je vhodnejšie ako zoradenie v abecednom poradí, kde piatok sa zobrazuje ako prvá. Môžete zoradiť údaje v údajovom zobrazení tabuľky alebo dotazu alebo vo formulárovom zobrazení formulára.

Čo vás zaujíma?

Zoradenie malého, konečného počtu jedinečných hodnôt polí

Zoradenie veľkého počtu jedinečných hodnôt polí

Zoradenie malého, konečného počtu jedinečných hodnôt polí

Pri tomto postupe, ktorú napíšete výraz, ktorý používa funkciu IIf na poradie názvov zamestnancov.

Najprv vytvorte tabuľku, ktorá obsahuje tri polia – názov, meno a priezvisko. Do poľa Názov zadajte tieto hodnoty pre štyri nové záznamy:

 • Koordinátor vnútorného predaja

 • Manažér predaja

 • Obchodný zástupca

 • Viceprezident predaja

Do polí meno a priezvisko týchto štyroch záznamov zadajte ľubovoľné mená.

 1. Teraz, otvorte tabuľku v údajovom zobrazení.

 2. Na karte domov v skupine Zoradiť & Filter , kliknite na položku Rozšírené a potom v kontextovej ponuke kliknite na položku Rozšírený Filter alebo zoradenie .

 3. Pridajte požadované polia, ako je napríklad meno, priezvisko a titul k mriežke.

 4. Kliknite pravým tlačidlom myši na riadok pole v prvom prázdnom stĺpci, kliknite na položku priblížiť, a potom zadajte nasledujúci výraz:

  IIf ([Názov] = "Viceprezident predaj", 1, IIf ([názov] = "Manažér predaja", 2, IIf ([názov] = "Obchodný zástupca", 3, IIf ([názov] = "vnútri koordinátor predaja", 4, 5)))

  Názov predstavuje názov poľa, ktorý obsahuje hodnoty, ktoré sa vytvára poradie. Hodnoty v úvodzovkách sú jednotlivé hodnoty uložené v poli. Číselná hodnota, ktorá nasleduje je priradené k nemu pozíciu. Predchádzajúci výraz priradí radov 1 až 4 až štyri rôzne tituly a priradí poradie 5 pre všetky ostatné. Pri spracovaní zoradiť názvy nie sú uvedené v tomto výraze priradené rovnaké poradie (5).

 5. V riadku Zoradiť stĺpec obsahujúci výraz, kliknite na položku vzostupne.

 6. Na karte domov v skupine Zoradiť & Filter , kliknite na položku Prepnúť Filter.

  Funkcia IIf vráti číselnú hodnotu, ktorá zodpovedá hodnote v poli názov. Napríklad, ak je hodnota v poli názov Manažér predaja, priradené číslo je 2. Ak je hodnota v poli názov nie je uvedený ako argument vo funkcii – napríklad Okres koordinátor – priradí sa číslo 5. Dotaz potom zoradí tieto čísla vo vzostupnom poradí.

Na začiatok stránky

Zoradenie veľkého počtu jedinečných hodnôt polí

Ak máte veľký počet hodnôt, aby sa poradie, lepší spôsob na zoradenie údajov je vytvorenie vyhľadávacej tabuľky.

Predpokladajme, že Tabuľka zamestnanci odkazuje na viac než 50 rôznych názvov. Budete musieť najprv vytvoriť vyhľadávaciu tabuľku a pripraviť existujúcu tabuľku na vyhľadávanie v novej tabuľke. Potom vytvorenie vzťahu medzi dvoma tabuľkami a vytvorenie dotazu.

Vytvorenie vyhľadávacie tabuľky a úprava existujúcej tabuľky

 1. Vytvorte novú vyhľadávaciu tabuľku, ktorá bude obsahovať názvy. Zadajte názov tabuľky tblTitulya nastavte polia na typy údajov, ktoré sú uvedené v zátvorkách, ako je uvedené v nasledujúcej tabuľke:

  Identifikácia titulu
  (Automatické číslovanie)

  Názov
  (Text)

  1

  Viceprezident predaja

  2

  Manažér predaja

  3

  Obchodný zástupca

  4

  Koordinátor vnútorného predaja

 2. Nastavte pole Identifikácia titulu ako hlavný kľúč.

 3. Upravte tabuľku zamestnancov tak, aby prehľadávala tabuľku tblTituly.

  • V návrhovom zobrazení, zmeňte názov poľa titul na Identifikácia titulu.

  • V stĺpci Typ údajov zmeňte Typ údajov na číslo.

 4. Na karte Všeobecné v časti Vlastnosti poľazmeniť Veľkosť poľa na hodnotu Long Integer.

 5. Uloženie tabuľky a ignorovať upozornenie o strate údajov.

 6. Prepnite na údajové zobrazenie.

 7. Naplňte stĺpec s hodnotou Identifikácia titulu, ktorý zodpovedá názvu hodnotu.

  Pre záznamy, ak je hodnota názvu manažér predaja, zadajte napríklad 2. Pre obchodný zástupca, zadajte číslo 3.

 8. Uložte a zavrite tabuľku.

Vytvorenie vzťahu medzi dvoma tabuľkami

 1. Na karte Databázové nástroje v skupine Vzťahy kliknite na položku Vzťahy.

 2. Na karte návrh v skupine vzťahy kliknite na položku Zobraziť tabuľku.

 3. Vyberte tabuľky tblTituly a zamestnancia kliknite na položku Pridať pridáte do okna vzťahy. Zatvorte dialógové okno Zobrazenie tabuľky.

 4. Presuňte pole Identifikácia titulu z tabuľky tblTituly do poľa Identifikácia titulu v tabuľke zamestnanci.

  Otvorí sa dialógové okno Úprava vzťahov .

 5. Zabezpečiť, aby boli názvy polí, ktoré sa zobrazujú v dvoch stĺpcoch aj Identifikácia titulu, a tiež, že v poli Typ vzťahu sa zobrazuje One-To-Many. V prípade potreby môžete zmeniť názvy polí.

 6. Začiarknite políčko Zabezpečiť referenčnú integritu.

 7. Kliknite na tlačidlo Vytvoriť a vytvorte vzťah.

  Upraviť vzťahy dialógové okno zavrie a uloží zmeny.

 8. Zavrite kartu vzťahy .

Vytvorenie dotazu

 1. Na karte Vytvoriť kliknite v skupine Dotazy na položku Návrh dotazu.

 2. V dialógovom okne Zobrazenie tabuľky kliknite na kartu tabuľky , dvakrát kliknite na položku zamestnancova potom dvakrát kliknite na položku tblTituly.

 3. Zatvorte dialógové okno Zobrazenie tabuľky.

 4. Pridajte polia Identifikácia zamestnanca, priezvisko a meno z tabuľky zamestnanci a pole názvu z tabuľky tblTituly do mriežky návrhu dotazu.

 5. Prepnite na údajové zobrazenie.

Na začiatok stránky

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office