Zobrazenie záznamov vo vlastnom poradí

Poznámka:  Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

Môže sa stať, že nebudete chcieť zoradiť údaje v abecednom alebo číselnom poradí, ale spôsobom zadefinovaným používateľom (nazýva sa tiež vlastné alebo logické poradie). Zoradenie dní v týždni tak, aby sa pondelok zobrazoval prvý, je napríklad účelnejšie ako zoradenie v abecednom poradí, pri ktorom je prvá nedeľa. Údaje môžete zoradiť v údajovom zobrazení tabuľky alebo dotazu, prípadne vo formulárovom zobrazení formulára.

Čo chcete urobiť?

Zoradenie malého, konečného počtu jedinečných hodnôt polí

Zoradenie veľkého počtu jedinečných hodnôt polí

Zoradenie malého, konečného počtu jedinečných hodnôt polí

V tejto procedúre napíšete výraz, ktorý používa na vytvorenie poradia titulov zamestnancov funkciu IIf.

Najprv vytvorte tabuľku, ktorá bude obsahovať tri polia  – Titul, Meno a Priezvisko. Do poľa Titul zadajte nasledujúce hodnoty pre štyri nové záznamy:

 • Koordinátor vnútorného predaja

 • Manažér predaja

 • Zástupca oddelenia predaja

 • Viceprezident, predaj

Do polí Meno a Priezvisko týchto štyroch záznamov zadajte ľubovoľné mená.

 1. Teraz otvorte tabuľku v údajovom zobrazení.

 2. Na karte Domov kliknite v skupine Zoradiť a filtrovať na položku Spresniť a potom v kontextovej ponuke kliknite na položku Rozšírený filter a zoradenie.

 3. Do mriežky pridajte požadované polia, teda Meno, Priezvisko a Titul.

 4. Kliknite pravým tlačidlom myši na riadok Pole v prvom prázdnom stĺpci, kliknite na položku Lupa a potom zadajte tento výraz:

  IIf ([Názov] = "Viceprezident predaj", 1, IIf ([názov] = "Manažér predaja", 2, IIf ([názov] = "Obchodný zástupca", 3, IIf ([názov] = "vnútri koordinátor predaja", 4, 5)))

  Titul je názov poľa obsahujúceho hodnoty, podľa ktorých sa vytvára poradie. Hodnoty uzavreté do úvodzoviek vyjadrujú jednotlivé hodnoty uložené v poli. Nasleduje číselná hodnota, ktorá vyjadruje priradené poradie. Predchádzajúci výraz priraďuje štyrom rôznym titulom poradie od 1 do 4, a všetkým ostatným priraďuje poradie 5. Pri vykonaní zoradenia sa ku všetkým titulom, ktoré v tomto výraze nie sú spomenuté, priradí rovnaké poradie (5).

 5. V riadku Zoradiť kliknite pre stĺpec obsahujúci výraz na položku Vzostupne.

 6. Na karte Domov kliknite v skupine Zoradiť a filtrovať na položku Prepnúť filter.

  Funkcia IIf vracia hodnotu, ktorá zodpovedá hodnote v poli Titul. Ak napríklad hodnota v poli Titul je Manažér predaja, priradené číslo je 2. Ak sa v poli Titul nachádza hodnota, ktorá nie je vo funkcii uvedená ako argument – napríklad Oblastný koordinátor – priradí sa k nemu číslo 5. Dotaz potom zoradí tieto čísla vo vzostupnom poradí.

Na začiatok stránky

Zoradenie veľkého počtu jedinečných hodnôt polí

Ak chcete vytvoriť poradie z veľkého počtu čísel, lepším spôsobom na zoradenie údajov je vytvorenie vyhľadávacej tabuľky.

Predpokladajme, že tabuľka Zamestnanci odkazuje na viac ako 50 rozličných titulov. Najprv je potrebné vytvoriť vyhľadávaciu tabuľku a pripraviť existujúcu tabuľku na vyhľadávanie v novej tabuľke. Potom vytvoríte vzťah medzi týmito dvoma tabuľkami a vytvoríte dotaz.

Vytvorenie novej tabuľky a úprava existujúcej tabuľky

 1. Vytvorte novú vyhľadávaciu tabuľku, v ktorej budú uložené tituly. Tabuľku nazvite tblTituly a nastavte polia na typy údajov, ktoré sú uvedené v zátvorkách v nasledujúcej tabuľke:

Identifikácia titulu
(Automatické číslovanie)

Názov
(Text)

13

Viceprezident, predaj

23

Manažér predaja

3

Zástupca oddelenia predaja

4

Koordinátor vnútorného predaja

 1. Nastavte pole Identifikácia titulu ako hlavný kľúč.

 2. Upravte tabuľku zamestnancov tak, aby prehľadávala tabuľku tblTituly.

  • V návrhovom zobrazení, zmeňte názov poľa titul na Identifikácia titulu.

  • V stĺpci Typ údajov zmeňte hodnotu Typ údajov na Number.

 3. Na karte Všeobecné v skupinovom rámčeku Vlastnosti poľa zmeňte položku Veľkosť poľa na hodnotu Long Integer.

 4. Nevšímajte si upozornenie o možnej strate údajov a uložte tabuľku.

 5. Prepnite sa do údajového zobrazenia.

 6. Naplňte stĺpec Titul hodnotami poľa Identifikácia titulu, ktoré zodpovedajú hodnotám príslušného titulu.

  Pre záznamy, ak je hodnota názvu manažér predaja, zadajte napríklad 2. Pre obchodný zástupca, zadajte číslo 3.

 7. Uložte a zavrite tabuľku.

Vytvorenie vzťahu medzi dvoma tabuľkami

 1. Na karte Nástroje databázy kliknite v skupineZobraziť alebo skryť na položku Vzťahy.

 2. Na karte Návrh kliknite v skupineZobraziť alebo skryť na položku Názvy tabuliek.

 3. Vyberte tabuľky tblTituly a Zamestnanci a kliknutím na tlačidlo Pridať ich pridajte do okna Vzťahy. Zavrite dialógové okno Zobrazenie tabuľky.

 4. Presuňte pole Identifikácia titulu z tabuľky tblTituly do poľa Identifikácia titulu v tabuľke Zamestnanci.

  Zobrazí sa dialógové okno Úprava vzťahov.

 5. Skontrolujte, či sú názvy polí zobrazené v oboch stĺpcoch Identifikácia titulu a či je v poli Typ vzťahu uvedené One-To-Many. Ak je to potrebné, môžete názvy polí zmeniť.

 6. Začiarknite políčko Zabezpečiť referenčnú integritu.

 7. Kliknutím na tlačidlo Vytvoriť vytvorte vzťah.

  Dialógové okno Úprava vzťahov sa zavrie a zmeny sa uložia.

 8. Zavrite kartu Vzťahy.

Vytvorenie dotazu

 1. Prejdite na kartu Vytvoriť v skupine Iné kliknite na položku Návrh dotazu.

 2. V dialógovom okne Zobrazenie tabuľky kliknite na kartu Tabuľky, kliknite dvakrát na tabuľku Zamestnanci a potom kliknite dvakrát na tabuľku tblTituly.

 3. Zavrite dialógové okno Zobrazenie tabuľky.

 4. Z tabuľky Zamestnanci pridajte do mriežky návrhu dotazu polia Identifikácia zamestnanca, Priezvisko a Meno a z tabuľky tblTituly pridajte pole Titul.

 5. Prepnite sa do údajového zobrazenia.

Na začiatok stránky

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×