Zobrazenie vzťahov medzi vzorcami a bunkami

Hárok so šípkami závislostí Ak sa vo vzorcoch používajú bunky predchodcovia alebo závislé bunky, kontrola správnosti vzorcov alebo vyhľadanie zdroja chyby môže byť problematické:

 • Bunky predchodcovia    sú bunky, na ktoré odkazuje vzorec v inej bunke. Ak napríklad bunka D10 obsahuje vzorec =B5, bunka B5 je predchodcom bunky D10.

 • Závislé bunky    obsahujú vzorce, ktoré odkazujú na iné bunky. Ak napríklad bunka D10 obsahuje vzorec =B5, bunka D10 je závislou bunkou B5.

Ak potrebujete pomoc pri kontrole vzorcov, pomocou príkazov Predchodcovia a Následníci môžete šípky závislostí graficky zobraziť alebo označiť vzťahy medzi danými bunkami a vzorcami.

 1. Kliknite na položky Súbor > Možnosti > Rozšírené

  Poznámka: Ak používate Excel 2007, kliknite na tlačidlo Microsoft Office Obrázok tlačidla Office , potom na tlačidlo Excel – možnosti a nakoniec na kategóriu Rozšírené.

 2. V časti Zobraziť možnosti pre tento zošit vyberte požadovaný zošit a skontrolujte, či je vybratá položka Všetky v časti V prípade objektov zobraziť.

 3. Ak vzorce odkazujú na bunky v inom zošite, otvorte príslušný zošit. Microsoft Office Excel nemôže prejsť do bunky v zošite, ktorý nie je otvorený.

 4. Vykonajte jeden z nasledujúcich krokov.

Sledovanie buniek, ktoré poskytujú údaje do vzorca (predchodcovia)

 1. Vyberte bunku obsahujúcu vzorec, pre ktorú chcete nájsť predchodcov.

 2. Ak chcete zobraziť šípku závislostí ku každej bunke, ktorá priamo poskytuje údaje aktívnej bunke, na karte Vzorce v skupine Kontrola vzorca kliknite na položku Predchodcovia Obrázok tlačidla .

  1. Modré šípky zobrazujú bunky bez chýb. Červené bunky zobrazujú chybové bunky. Ak na vybratú bunku odkazuje bunka v inom hárku alebo zošite, zobrazí sa čierna šípka smerujúca od vybratej bunky k ikone hárka Ikona hárka . Príslušný zošit musí byť otvorený skôr než Excel označí tieto závislosti.

 3. Ak chcete identifikovať ďalšiu úroveň buniek, ktoré poskytujú údaje do aktívnej bunky, kliknite na znova tlačidlo Predchodcovia Obrázok tlačidla .

 4. Ak chcete naraz odstrániť jednu úroveň šípok závislostí, počínajúc predchodcom najvzdialenejším od aktívnej bunky, na karte Vzorce v skupine Kontrola vzorca kliknite na šípku vedľa poľa Odstrániť šípky a potom kliknite na tlačidlo Odstrániť šípky predchodcov Obrázok tlačidla . Ak chcete odstrániť ďalšiu úroveň šípok závislostí, kliknite na tlačidlo znova.

Sledovanie vzorcov, ktoré obsahujú odkaz na určitú bunku (následníci)

 1. Vyberte bunku, pre ktorú chcete nájsť závislé bunky (následníkov).

 2. Ak chcete zobraziť šípku závislostí ku každej bunke, ktorá priamo poskytuje údaje aktívnej bunke, na karte Vzorce v skupine Kontrola vzorca kliknite na položku Následníci Tlačidlo Zoznam priečinkov na navigačnej table .

  Modré šípky zobrazujú bunky bez chýb. Červené bunky zobrazujú chybové bunky. Ak na vybratú bunku odkazuje bunka v inom hárku alebo zošite, zobrazí sa čierna šípka smerujúca od vybratej bunky k ikone hárka Ikona hárka . Príslušný zošit musí byť otvorený skôr než Excel označí tieto závislosti.

 3. Ak chcete identifikovať ďalšiu úroveň buniek, ktoré závisia od aktívnej bunky, znovu kliknite na tlačidlo Následníci Tlačidlo Zoznam priečinkov na navigačnej table .

 4. Ak chcete postupne odstraňovať úrovne šípok závislostí počínajúc závislou bunkou najvzdialenejšou od aktívnej bunky, kliknite na karte Vzorce v skupine Kontrola vzorca na šípku vedľa poľa Odstrániť šípky a potom kliknite na tlačidlo Odstrániť šípky následníkov Obrázok tlačidla . Ak chcete odstrániť ďalšiu úroveň šípok závislostí, znovu kliknite na tlačidlo.

Zobrazenie všetkých vzťahov v hárku

 1. Do prázdnej bunky zadajte znak rovnosti =.

 2. Kliknite na tlačidlo Vybrať všetko.

  Tlačidlo Vybrať všetko

 3. Vyberte bunku a na karte Vzorce v skupine Kontrola vzorca dvakrát kliknite na tlačidlo Predchodcovia Obrázok tlačidla .

Problém: Microsoft Excel po kliknutí na príkazy Následníci alebo Predchodcovia vydá zvukový signál.

Ak Excel pípne po kliknutí na tlačidlo Následníci Tlačidlo Zoznam priečinkov na navigačnej table alebo Predchodcovia Obrázok tlačidla , znamená to, že Excel skontroloval všetky úrovne vzorca, alebo že sa pokúšate sledovať položku, ktorá sa nedá sledovať. Pomocou nástrojov kontroly nie je možné sledovať nasledujúce položky v hárkoch, na ktoré môžu vzorce odkazovať:

 1. Odkazy na bloky textu, vložené grafy alebo obrázky v hárkoch

 2. Zostavy kontingenčnej tabuľky

 3. Odkazy na pomenované konštanty

 4. vzorce umiestnené v inom zošite, ktoré odkazujú na aktívnu bunku, ak je daný zošit zatvorený.

 1. Ak chcete odstrániť všetky šípky závislostí v hárku, na karte Vzorce v skupine Kontrola vzorca kliknite na položku Odstrániť šípky Obrázok tlačidla .

  Poznámky: 

  • Ak chcete vo vzorci zobraziť farebne označených predchodcov pre argumenty, vyberte bunku a stlačte kláves F2.

  • Ak chcete zobraziť bunku, na ktorú šípka smeruje, na šípku dvakrát kliknite. Ak sa bunka nachádza v inom hárku alebo zošite, dvojitým kliknutím na čiernu šípku otvorte dialógové okno Prejsť na a v zozname Prejsť na dvakrát kliknite na požadovaný odkaz.

  • Všetky šípky závislostí sa prestanú zobrazovať, ak zmeníte vzorec, na ktorý šípky ukazujú, vložíte alebo odstránite stĺpce alebo riadky alebo odstránite alebo premiestnite bunky. Ak chcete obnoviť šípky závislostí po vykonaní týchto zmien, v hárku znova použite príkazy kontroly. Ak chcete uložiť pôvodné šípky závislostí, vytlačte hárok so zobrazenými šípkami závislostí ešte pred vykonaním zmien.

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×