Zobrazenie vlastností stránky (ADP)

Poznámka: Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

Obsahuje možnosti na kontrolu správania zobrazenia sú budovy alebo úpravu.

Názov zobrazenia

Zobrazuje názov aktuálneho zobrazenia. Ak ste ešte neuložili zobrazenia, zobrazí sa predvolený názov. Nie je možné zmeniť názov v tomto poli. Ak chcete priradiť názov, vyberte položku Uložiť alebo Uložiť ako v ponuke súbor.

Výstup všetkých stĺpcov

Určuje, že všetky stĺpce zo všetkých tabuliek, ktoré sa aktuálne zobrazujú v zobrazení. Výberom tejto možnosti sa rovná určením hviezdičku (*) namiesto názvy jednotlivých stĺpcov.

RÔZNE hodnoty

Určuje, či zobrazenia budú odfiltrovať duplicitné záznamy. Táto možnosť je užitočná, ak používate iba niektoré stĺpce z tabuľky a stĺpce môžu obsahovať duplicitné hodnoty, alebo keď proces vstupu do dvoch alebo viacerých tabuliek vytvára duplicitné riadky v množine výsledkov. Výberom tejto možnosti sa rovná vkladanie slovo DISTINCT do príkazu na table SQL.

Väzba s schémy

Zabráni používateľom úpravou základných objektov, ktoré prispievajú k tomuto zobrazeniu v žiadnom prípade, že by zrušili definíciu zobrazenia.

Aktualizovať pomocou pravidiel zobrazenia

Znamená, že všetky aktualizácie a vložené do zobrazenia prepisu pomocou Microsoft údajov Access Components (MDAC) do SQL príkazy, ktoré odkazujú na zobrazenie, a nie do SQL príkazy, ktoré priamo odkazujú na zobrazenie tabuliek. (V niektorých prípadoch MDAC manifesty zobrazenie aktualizácia a Zobraziť vložiť činnosti ako aktualizácie a vloží proti zobrazenie základných tabuliek. Ak začiarknete políčko aktualizovať pomocou pravidiel zobrazenia, môžete zabezpečiť, aby MDAC vygeneruje aktualizácie a vložiť operácie proti Zobraziť samotný.)

ZAČIARKNITE možnosť

Označuje, či vždy, keď používateľ upraví riadok zobrazenia, databázy skontroluje, či sú pridané alebo upravené údaje spĺňa klauzuly WHERE view definition.

Rozšírenie zoskupiť podľa

Určuje, či sú k dispozícii ďalšie možnosti zobrazenia založené na súhrnné dotazy.

POMOCOU KOCKY

Určuje, že agregácie dotazu by mala vyrábať súhrnné hodnoty pre skupiny určené v klauzule GROUP BY. Skupiny sú vytvorené krížové odkazy stĺpcov, ktoré sú zahrnuté v klauzule GROUP BY, a potom použitie dotazu agregačnú funkciu vyrábať súhrnné hodnoty pre ďalšie mimoriadne súhrnné riadky. KOCKA s možnosťou je viacrozmerných, vytváranie súhrnov zo všetkých kombinácií agregačné funkcie a stĺpce v dotaze.

  • S FUNKCIOU ROLLUP

Určuje, že agregácie dotazu by mala vyrábať súhrnné hodnoty pre skupiny určené v klauzule GROUP BY. Zhrnutie s možnosťou je podobná možnosť s kocky, ale vytvorí iba jeden typ súhrnu pre každú kombináciu stĺpca a agregačnú funkciu.

  • VŠETKY

Určuje, že agregácie dotaz bude obsahovať žiadne duplicitné riadky v súhrne.

Vlastník

Zobrazuje meno vlastníka zobrazenia. Meno vlastníka je úloha servera SQL Server alebo SQL Server používateľa. Rozbaľovacieho zoznamu obsahuje všetkých používateľov a rolí definované v databáze. V rozbaľovacom zozname používateľov a rolí majú rôzne ikony. ikona úloha zobrazuje dve tváre ikonu používateľa sa zobrazuje len jedna.

TOP

(Pre SQL Server 7.0 alebo novšia verzia databázy.) Určuje, či dotaz bude obsahovať klauzulu TOP, ktorý vráti iba prvých n riadkov alebo prvého percento n riadkov v množine výsledkov. Predvolená hodnota je, či dotaz vracia prvých 10 riadkov v množine výsledkov.

Pomocou tohto poľa zadajte rozdielny počet riadkov, ak sa chcete vrátiť alebo zadajte percentuálnu hodnotu.

  • PERCENTO

(Pre SQL Server 7.0 alebo novšia verzia databázy.) Určuje, či dotaz bude obsahovať klauzulu TOP vrátenie len prvé percento n riadkov v množine výsledkov.

  • VÄZBY

(Pre SQL Server 7.0 alebo novšia verzia databázy.) Určuje, či zobrazenie bude obsahovať klauzulu s väzby. VÄZBY je užitočné, ak zobrazenie obsahuje klauzulu ORDER BY a klauzule TOP založené na percento. Ak je táto možnosť nastavená a percento kritická sa nachádza v strede množinu riadkov s identickými hodnotami v klauzule ORDER BY, zobrazenie odteraz zahrnúť tieto riadky.

SQL komentár

Ak chcete do tohto poľa zadajte text, môžete zadať priamo do nej alebo môžete zadať komentár na table SQL. Po zadaní textu priamo do tohto poľa, stačí zadať text. Ale ak chcete zadať text komentára na table SQL, musíte použiť znaky oddeľovača komentár. Príklad:

/* This is comment text entered in the SQL pane */
This is comment text entered directly in the SQL Comment field.

Popis

(SQL Server 2000 iba.)

V tomto poli sa odlišuje od poľa Poznámka SQL dvomi spôsobmi. Najprv hodnoty Popis sú uložené na serveri SQL Server ako rozšírené vlastnosti. Druhé, nemôžete zadať hodnoty Popis z tably SQL.

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×