Zobrazenie veľkosti a dimenzie tvarov v programe Visio

Zobrazenie veľkosti a dimenzie tvarov v programe Visio

Poznámka: Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

Ak chcete zobraziť rozmery alebo mierky, tvaru, vyberte ho a vyzerať v stavovom riadku pod okna tvary . Šírku, výšku a uhol sú automaticky uvedené. Alebo zobrazenie rozmerov pomocou niektorého z iných postupov opísané v tomto článku.

Zistite, ako zmeniť rozmery alebo uhly pomocou okna veľkosť a pozícia tvaru, pozrite si tému zadanie rozmerov pomocou okna veľkosť a pozícia.

Zobrazenie rozmerov na strane diagramu

Ak máte Visio Standard, môžete zobraziť rozmery tvaru pomocou polí prepojených s vlastnosťami výšky a šírky tvaru. Ďalšie informácie o používaní polí nájdete v téme Použitie polí na zachovanie aktuálnosti zobrazených informácií.

Ak máte Visio Professional, môžete na zobrazenie veľkosti použiť tvary rozmerov. Tvary rozmerov zobrazujú veľkosť tvaru, ku ktorému sú prilepené, a aktualizujú sa hneď, ako zmeníte veľkosť pôvodného tvaru.

Tvary rozmerov sú súčasťou niektorých šablón. Vzorkovnicu Úprava rozmerov môžete otvoriť v ktorejkoľvek šablóne.

Otvorenie vzorkovnice Úprava rozmerov

 1. V okne Tvary kliknite na položku Ďalšie tvary.

 2. Ukážte na položku Skupina Visio Extra a potom kliknite na položku Kótovanie rozmerov – architektúra alebo Kótovanie rozmerov – inžinierstvo.

 3. Presuňte tvar rozmeru k tvaru, ktorý chcete zmerať, a prilepte konce tvaru rozmeru k bodom, ktoré chcete zmerať.

Poznámka: Ak chcete zmeniť mernú jednotku, kliknite pravým tlačidlom myši na tvar rozmeru a v kontextovej ponuke vyberte položku Presnosť a jednotky.

Tvar kóje s tvarmi rozmerov s uvedením merných jednotiek

Príklad

Ak máte Visio Professional, tento postup vám na príklade ukáže, ako sa používajú tvary rozmeru.

Používanie tvarov rozmeru (príklad)

 1. Kliknite na kartu Súbor, kliknite na položku Nový, kliknite na položku Kategórie, kliknite na položku Mapy a pôdorysy a potom dvakrát kliknite na položku Plán bytu.

 2. Kliknite na záhlavie okna vzorkovnice Záhradné príslušenstvo a presuňte tvar Betónový chodník na stránku kresby.

  Ak chcete nájsť túto alebo inú vzorkovnicu, môže byť potrebné posunúť zobrazenie zoznamu pod položkou Vzorkovnice.

 3. Potiahnite rukoväte na tvare Betónový chodník a zväčšite ho.

 4. Kliknite na záhlavie okna vzorkovnice Kótovanie rozmerov – architektúra a presuňte tvar Vodorovne na stránku kresby nad tvar chodníka.

  Ak sa táto vzorkovnica nenachádza v zozname, postupujte podľa pokynov v predchádzajúcom postupe Otvorenie vzorkovnice Úprava rozmerov.

 5. Ťahajte rukoväť tvaru nachádzajúcu sa na pravej strane tvaru Vodorovná dimenzia k pravému okraju tvaru chodníka, až kým sa zobrazí zelené pole, ktoré značí, že tvary sú k sebe prilepené.

 6. Presuňte rukoväť tvaru nachádzajúcu sa na ľavej strane tvaru Vodorovne k ľavému okraju tvaru chodníka.

 7. Presuňte žltý diamant ( Obrázok ovládacej rukoväte – žltý kosoštvorec ) nachádzajúci sa na pravej strane tvaru rozmeru nad chodník, aby kótovacie čiary nezakrývali tvar chodníka.

Čo vás zaujíma?

Zobrazenie celkového šírku, výšku a uhol tvaru

Zobraziť šírku, výšku a uhol tvaru v tvare

Zobraziť šírku, výšku a uhol tvaru vedľa tvaru

Zobrazenie rozmerov časti tvarov

Zobrazenie celkového šírku, výšku a uhol tvaru

 1. Vyberte tvar v kresbe.

 2. Pozrite sa na stavovom riadku sa zobrazí šírku, výšku a uhol tvaru.

Zobraziť šírku, výšku a uhol tvaru v tvare

Ak chcete zobraziť celkové rozmery len niekoľko tvarov, mierové polia môžete rýchlo pridať na tvary, ktoré obsahujú textové polia.

 1. Kliknite na tvar, ktorý chcete pridať polia do.

 2. Na karte Vložiť kliknite v skupine Text na položku Pole.

 3. V dialógovom okne pole, v zozname Kategória kliknite na položku geometrie.

 4. V zozname názov poľa, kliknite na položku merné jednotky, ktoré chcete zobraziť.

  Tip: Pridať jednotky, ako je napríklad stopy čísla, kliknite na položku Formát údajov a potom vyberte položku nové jednotky v dialógovom okne Formát údajov.

 5. Kliknite na tlačidlo OK.

 6. Zopakujte kroky pre každé pole, ktoré chcete pridať.

  Tip: Zobrazíte výška a šírka so znakom x medzi nimi vložiť prvé pole do textového poľa, tvaru, a potom zadajte medzeru, zadajte x, zadajte ďalšiu medzeru a potom vložte druhé pole.

Na začiatok stránky

Zobraziť šírku, výšku a uhol tvaru vedľa tvaru

Poznámka: Údaje grafické funkcie sú k dispozícii iba vo vydaniach programu Visio Professional a Premium.

Údajová grafika poskytujú rýchly spôsob, ako zobraziť výšku, šírku a uhol tvarov, ako aj iné údaje tvaru. Tento článok popisuje spôsob zobrazenia merných jednotiek.

 1. Na karte údaje kliknite v skupine Zobraziť údaje kliknite na položku Údajová grafika.

 2. Kliknite na položku vytvoriť novú údajovú grafiku.

 3. V dialógovom okne Nová údajová grafika kliknite na položku Nová položka.

 4. V dialógovom okne Nová položka v zozname údajové pole , kliknite na položku Viac polí.

 5. V dialógovom okne pole, v zozname Kategória kliknite na položku geometrie.

 6. V zozname názov poľa, kliknite na položku merné jednotky, ktoré chcete zobraziť a kliknite na tlačidlo OK.

 7. V dialógovom okne Nová položka v zozname zobrazené ako kliknite na položku Text.

 8. V časti Podrobnosti, v poli menovky zadajte názov merné jednotky (napríklad šírka alebo výška) a potom kliknite na tlačidlo OK.

 9. Zopakujte kroky pre každý merných jednotiek, ktoré chcete zobraziť.

 10. V dialógovom okne Nová údajová grafika kliknite na tlačidlo OK.

  Novú údajovú grafiku sa zobrazí v galérii Údajovej grafiky kliknite v časti Dostupné údajové grafiky.

 11. Výber tvarov v kresbe, ktorý sa má zobraziť merania v a v galérii Údajová grafika kliknite na jazyk, ktorý ste vytvorili.

Novú údajovú grafiku sa použije na vybraté tvary.

Na začiatok stránky

Zobrazenie rozmerov časti tvarov

Tvar kóje s tvarmi rozmerov s uvedením merných jednotiek

Poznámka: Tvary rozmeru sú k dispozícii iba vo vydaniach programu Visio Professional a Premium.

Môžete použiť tvary rozmeru zmerať iných tvarov. Keď ste prilepte tvar rozmeru k tvaru, ktorý chcete zmerať, zobrazenia merných jednotiek tvaru na tvar rozmeru. Namerané hodnoty sa automaticky aktualizujú pri zmene veľkosti pôvodný tvar.

Existuje veľa tvary rozmeru a každý z nich opatrenia rôznych strán. Môžete získať dobrú predstavu, čo môžete zmerať odlišnou dimenziou tvary pohľadom vzorkovnice, napríklad dimenzačné – technické vzorkovnice.

Pre predstavu o tom, ako tvary rozmeru, nasledujúci postup ukazuje, ako použiť jednu z tvary rozmeru zmerať chodníka v plán bytu.

 1. Kliknite na kartu Súbor, kliknite na položku Nový, kliknite na položku Mapy a pôdorysy a potom dvakrát kliknite na položku Plán bytu.

 2. Kliknite na záhlavie okna vzorkovnice Záhradné príslušenstvo a presuňte tvar Betónový chodník na stránku kresby.

 3. Kliknite na záhlavie okna vzorkovnice kótovanie rozmerov – architektúra a presuňte tvar vodorovná dimenzia na stránku kresby nad tvar chodníka.

 4. Ťahajte rukoväť tvaru na pravej strane tvaru vodorovná dimenzia k pravému okraju tvaru chodníka, až kým sa zobrazí červené pole, ktoré značí, že tvary sú prilepené.

 5. Presuňte rukoväť tvaru nachádzajúcu sa na ľavej strane tvaru Vodorovne k ľavému okraju tvaru chodníka.

 6. Pomocou žltého kosoštvorca, ktorá sa nachádza v pravej časti tvar rozmeru do pozície nad chodníka tak, aby čiary rozmeru nejasné tvaru chodníka.

Poznámka: Ak chcete zmeniť merné jednotky, kliknite pravým tlačidlom myši na tvar rozmeru a v kontextovej ponuke kliknite na položku presnosť a jednotky.

Na začiatok stránky

Čo vás zaujíma?

Zobrazenie celkového šírku, výšku a uhol tvaru

Zobrazenie obvod alebo priestor mierové tvaru

Zobraziť šírku, výšku a uhol tvaru v tvare

Zobraziť šírku, výšku a uhol tvaru vedľa tvaru

Zobrazenie rozmerov časti tvarov

Zobrazenie celkového šírku, výšku a uhol tvaru

Status bar displaying width, height, and angle of a selected shape.

 1. Vyberte tvar v kresbe.

 2. Pozrite sa na stavovom riadku sa zobrazí šírku, výšku a uhol tvaru.

Zobrazenie obvod alebo priestor mierové tvaru

Uzavretý vzorec

Poznámka: Oblasť a ohraničenie tvaru dialógové okno je k dispozícii iba v Microsoft Office Visio Professional.

 1. Vyberte tvar v kresbe.

 2. V ponuke Nástroje kliknite na položku Doplnky, kliknite na položku Skupina Visio extra a potom kliknite na položku oblasť a ohraničenie tvaru.

  Oblasť a ohraničenie tvaru dialógové okno otvorí a zobrazí rozmery tvaru.

 3. Ak chcete zobraziť merania v rôznych jednotiek, vyberte požadované buď celkovej plochy poľa alebo celkový obvod jednotky.

Na začiatok stránky

Zobraziť šírku, výšku a uhol tvaru v tvare

A rectangle with the shape's height and width showing in the text box.

Ak chcete zobraziť celkové rozmery len niekoľko tvarov, mierové polia môžete rýchlo pridať do tvarov textové polia. Ak máte Office Visio Professional 2007 a chcete zobraziť merania veľa tvarov, môžete ušetriť čas pomocou údajovej grafiky, ako je to uvedené v časti zobrazenie šírka, výška, a uhol tvaru vedľa tvaru.

 1. Kliknite na tvar, ktorý chcete pridať polia do.

 2. V ponuke Vložiť kliknite na položku Pole.

 3. V dialógovom okne pole, v zozname Kategória kliknite na položku geometrie.

  The Field dialog box showing the fields that can be entered into a shape's text box.

 4. V zozname názov poľa, kliknite na položku merné jednotky, ktoré chcete zobraziť.

  Tip: Pridať jednotky, ako je napríklad stopy čísla, kliknite na položku Formát údajov a potom vyberte položku nové jednotky v dialógovom okne Formát údajov.

 5. Kliknite na tlačidlo OK.

 6. Zopakujte kroky 2 až 5 pre každé pole, ktoré chcete pridať.

  Tip: Zobrazíte výška a šírka so znakom x medzi nimi vložiť prvé pole do textového poľa, tvaru, a potom zadajte medzeru, zadajte x, zadajte ďalšiu medzeru a potom vložte druhé pole.

Poznámka: Namerané hodnoty v poliach automaticky aktualizovať pri zmene veľkosti tvaru.

Na začiatok stránky

Zobraziť šírku, výšku a uhol tvaru vedľa tvaru

A shrub shape showing width, height, and angle in a data graphic.

Poznámka: Údaje grafické funkcie sú dostupné iba v Office Visio Professional 2007.

Údajová grafika poskytujú rýchly spôsob, ako zobraziť výšku, šírku a uhol tvarov, ako aj iné údaje tvaru. Tento článok popisuje spôsob zobrazenia merných jednotiek. Informácie o tom, ako plne pomocou údajovej grafiky nájdete v téme vylepšenie údajov pomocou údajových grafických prvkov.

 1. V ponuke údaje kliknite na položku Zobraziť údaje v tvaroch.

 2. Na pracovnej table Údajovej grafiky v vytvoriť novú údajovú grafiku, kliknite na položku Novú údajovú grafiku.

 3. V dialógovom okne Nová údajová grafika kliknite na položku Nová položka a potom kliknite na položku Text.

  Dialógové okno Zoznam zablokovaných domén najvyššej úrovne

  1. na pracovnej table Údajovej grafiky

  2. na príkaz Nová údajová grafika

  3. Nová údajová grafika dialógové okno s poľa Nová položka a príkaz textu

 4. V dialógovom okne Nový Text podľa zobrazenia v zozname údajové pole , kliknite na položku Viac polí.

 5. V dialógovom okne pole, v zozname Kategória kliknite na položku geometrie.

 6. V zozname názov poľa, kliknite na položku merné jednotky, ktoré chcete zobraziť a kliknite na tlačidlo OK.

  The Field dialog box, showing the fields that can be entered into a data graphic.

 7. V dialógovom okne Nový Text, v časti Podrobnosti v dialógovom okne menovky zadajte názov pre svoje merania (napríklad šírka, výška alebo uhol) a potom kliknite na tlačidlo OK.

 8. Zopakujte kroky 3 až 7 pre každý merných jednotiek, ktoré chcete zobraziť.

 9. V dialógovom okne Nová údajová grafika kliknite na tlačidlo OK.

  Novú údajovú grafiku sa zobrazí na pracovnej table Údajovej grafiky v časti použiť údajovú grafiku.

 10. Výber tvarov v kresbe, ktoré chcete zobraziť miery a na pracovnej table Údajová grafika kliknite na jazyk, ktorý ste vytvorili.

Novú údajovú grafiku sa použije na vybraté tvary.

Three tree shapes with a newly created data graphic applied.

Na začiatok stránky

Zobrazenie rozmerov časti tvarov

Tvar kóje s tvarmi rozmerov s uvedením merných jednotiek

Poznámka: Tvary rozmeru sú k dispozícii iba v Office Visio Professional 2007.

Môžete použiť tvary rozmeru zmerať iných tvarov. Keď ste prilepte tvar rozmeru k tvaru, ktorý chcete zmerať, zobrazenia merných jednotiek tvaru na tvar rozmeru. Namerané hodnoty sa automaticky aktualizujú pri zmene veľkosti pôvodný tvar.

Existuje veľa tvary rozmeru a každý z nich opatrenia rôznych strán. Môžete získať dobrú predstavu, čo môže merať odlišnou dimenziou tvary pohľadom vzorkovníc. Nasledujúci obrázok zobrazuje tvary vo vzorkovnici dimenzačné – inžinierstvo.

The Dimensioning - Engineering stencil.

Pre predstavu o tom, ako tvary rozmeru, nasledujúci postup ukazuje, ako použiť jednu z tvary rozmeru zmerať piano v plán bytu.

 1. V ponuke súbor kliknite na položku nový, kliknite na položku mapy a pôdorysy a potom kliknite na položku Plán bytu.

 2. Kliknite na záhlavie okna vzorkovnice nábytok a presuňte tvar klavíra na stránku kresby.

 3. Kliknite na záhlavie okna vzorkovnice kótovanie rozmerov – architektúra a presuňte tvar vodorovná dimenzia na stránku kresby nad tvar klavír.

  A Grand Piano shape with a Horizontal dimensioning shape above it.

 4. Ťahajte rukoväť zelený tvaru na pravej strane tvaru vodorovná dimenzia na pravý okraj klavír tvaru dovtedy, kým sa zobrazí červené pole, ktoré značí, že tvary sú prilepené.

  Stránka Skupiny agenta

 5. Presuňte rukoväť zelená tvar na ľavej strane tvaru vodorovne k ľavému okraju klavír tvaru.

  A dimensioning shape connected to two shape handles on a piano shape.

 6. Posunutím žltého kosoštvorca, čiže na pravej strane tvaru rozmeru do pozície nad piano tak, aby čiary rozmeru nejasné klavír tvaru.

  A dimensioning shape with extension lines lengthened, connected to a piano shape.

Poznámka: Ak chcete zmeniť merné jednotky, kliknite pravým tlačidlom myši na tvar rozmeru a v kontextovej ponuke kliknite na položku presnosť a jednotky.

Na začiatok stránky

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×