Zobrazenie ukážok formátovania textu, typov písma a štýlov pred ich použitím

Dôležité: Tento článok je strojovo preložený, prečítajte si vyhlásenie. Anglickú verziu tohto článku nájdete tu a môžete ju použiť ako referenciu.

Pomocou funkcie Predbežná ukážka, ktorá je k dispozícii v niektorých programoch tvoriacich systém Microsoft Office 2007, môžete zistiť, ako budú možnosti formátovania, ako sú napríklad písma a rýchle priradenia štýlov, vyzerať ešte pred ich použitím.

Čo vás zaujíma?

Predbežná ukážka formátovania písma v programe Word, Excel, Outlook a PowerPoint

Predbežná ukážka formátovania odseku v programe Word, Excel, Outlook a PowerPoint

Predbežná ukážka rýchlych priradení štýlov v programe Word, Outlook, Excel a PowerPoint

Predbežná ukážka formátovania obrázka v programe Word, Excel, Outlook a PowerPoint

Zapnutie a vypnutie predbežnej ukážky

Predbežná ukážka formátovania písma v programe Word, Excel, Outlook a PowerPoint

Ktorý program systém Microsoft Office 2007 používate?

Word

Word

 1. Vyberte text, ktorý chcete formátovať.

 2. Na karte Domov v skupine Písmo:

  • Kliknite na šípku, ktorá rozbalí možnosti tlačidla Písmo, a ukazovateľom myši prechádzajte cez jednotlivé písma.

  • Kliknite na šípku, ktorá rozbalí možnosti tlačidla Veľkosť písma, a ukazovateľom myši prechádzajte cez jednotlivé veľkosti písma.

  • Kliknite na šípku, ktorá rozbalí možnosti tlačidla Farba zvýraznenia textu, a ukazovateľom myši prechádzajte cez jednotlivé farby zvýraznenia alebo výplne.

  • Kliknite na šípku, ktorá rozbalí možnosti tlačidla Farba písma, a ukazovateľom myši prechádzajte cez jednotlivé farby písma.

 3. Ak chcete použiť formátovanie zobrazené v ukážke, kliknite na vybratý názov písma, veľkosť písma a farbu.

 4. Ak chcete zrušiť predbežnú ukážku bez použitia zmien, stlačte kláves ESC.

Na začiatok stránky

Excel

 1. Vyberte text, ktorý chcete formátovať.

 2. Na karte Domov v skupine Písmo:

  • Kliknite na šípku, ktorá rozbalí možnosti tlačidla Písmo, a ukazovateľom myši prechádzajte cez jednotlivé typy písma.

  • Kliknite na šípku, ktorá rozbalí možnosti tlačidla Veľkosť písma, a ukazovateľom myši prechádzajte cez jednotlivé veľkosti písma.

  • Kliknite na šípku, ktorá rozbalí možnosti tlačidla Farba výplne, a ukazovateľom myši prechádzajte cez jednotlivé farby zvýraznenia alebo výplne.

  • Kliknite na šípku, ktorá rozbalí možnosti tlačidla Farba písma, a ukazovateľom myši prechádzajte cez jednotlivé farby písma.

 3. Ak chcete použiť formátovanie zobrazené v ukážke, kliknite na vybratý názov písma, veľkosť písma alebo farbu v zozname.

 4. Ak chcete zrušiť predbežnú ukážku bez použitia zmien, stlačte kláves ESC.

Na začiatok stránky

Outlook

 1. Vytvorte novú položku v programe Outlook (napríklad novú e-mailovú správu).

 2. V tele správy vyberte text, ktorý chcete formátovať.

 3. Na karte Správa v skupine Základný text:

  • Kliknite na šípku, ktorá rozbalí možnosti tlačidla Písmo, a ukazovateľom myši prechádzajte cez jednotlivé typy písma.

  • Kliknite na šípku, ktorá rozbalí možnosti tlačidla Veľkosť písma, a ukazovateľom myši prechádzajte cez jednotlivé veľkosti písma.

  • Kliknite na šípku, ktorá rozbalí možnosti tlačidla Farba zvýraznenia textu, a ukazovateľom myši prechádzajte cez jednotlivé farby zvýraznenia.

  • Kliknite na šípku, ktorá rozbalí možnosti tlačidla Farba písma, a ukazovateľom myši prechádzajte cez jednotlivé farby písma.

 4. Ak chcete použiť formátovanie zobrazené v ukážke, kliknite na vybratý názov písma, veľkosť písma alebo farbu v zozname.

 5. Ak chcete zrušiť predbežnú ukážku bez použitia zmien, stlačte kláves ESC.

Na začiatok stránky

PowerPoint

 1. Vyberte text, ktorý chcete formátovať.

 2. Na karte Domov v skupine Písmo:

  • Kliknite na šípku, ktorá rozbalí možnosti tlačidla Písmo, a ukazovateľom myši prechádzajte cez jednotlivé typy písma.

  • Kliknite na šípku, ktorá rozbalí možnosti tlačidla Veľkosť písma, a ukazovateľom myši prechádzajte cez jednotlivé veľkosti písma.

  • Kliknite na šípku, ktorá rozbalí možnosti tlačidla Farba písma, a ukazovateľom myši prechádzajte cez jednotlivé farby písma.

 3. Ak chcete použiť formátovanie zobrazené v ukážke, kliknite na vybratý názov písma, veľkosť písma alebo farbu v zozname.

 4. Ak chcete zrušiť predbežnú ukážku bez použitia zmien, stlačte kláves ESC.

Na začiatok stránky

Predbežná ukážka formátovania odseku v programe Word, Excel, Outlook a PowerPoint

Ktorý program systém Microsoft Office 2007 používate?

Word

Word

 1. Vyberte text, ktorý chcete formátovať.

 2. Na karte Domov v skupine Odsek:

  • Kliknite na šípku, ktorá rozbalí možnosti tlačidla Odrážky, a ukazovateľom myši prechádzajte cez zoznam štýlov odrážok.

  • Kliknite na šípku, ktorá rozbalí možnosti tlačidla Číslovanie, a ukazovateľom myši prechádzajte cez zoznam štýlov číslovania.

  • Kliknite na šípku, ktorá rozbalí možnosti tlačidla Podfarbenie, a ukazovateľom myši prechádzajte cez jednotlivé podfarbenia.

 3. Ak chcete použiť formátovanie zobrazené v ukážke, kliknite na vybratý štýl odseku alebo farbu v zozname.

 4. Ak chcete zrušiť predbežnú ukážku bez použitia zmien, stlačte kláves ESC.

Funkcia Podfarbenie je iba v programe Word.

Na začiatok stránky

Outlook

 1. Vytvorte novú položku v programe Outlook (napríklad novú e-mailovú správu).

 2. V tele správy vyberte text, ktorý chcete formátovať.

 3. Na karte Formátovať text v skupine Odsek:

  • Kliknite na šípku, ktorá rozbalí možnosti tlačidla Odrážky, a ukazovateľom myši prechádzajte cez zoznam štýlov odrážok.

  • Kliknite na šípku, ktorá rozbalí možnosti tlačidla Číslovanie, a ukazovateľom myši prechádzajte cez zoznam štýlov číslovania.

  • Kliknite na šípku, ktorá rozbalí možnosti tlačidla Podfarbenie, a ukazovateľom myši prechádzajte cez jednotlivé podfarbenia.

 4. Ak chcete použiť formátovanie zobrazené v ukážke, kliknite na vybratý štýl odseku alebo farbu v zozname.

 5. Ak chcete zrušiť predbežnú ukážku bez použitia zmien, stlačte kláves ESC.

Na začiatok stránky

PowerPoint

 1. Vyberte text, ktorý chcete formátovať.

 2. Na karte Domov v skupine Odsek:

  • Kliknite na šípku, ktorá rozbalí možnosti tlačidla Odrážky, a ukazovateľom myši prechádzajte cez zoznam štýlov odrážok.

  • Kliknite na šípku, ktorá rozbalí možnosti tlačidla Číslovanie, a ukazovateľom myši prechádzajte cez zoznam štýlov číslovania.

 3. Ak chcete použiť formátovanie zobrazené v ukážke, kliknite na vybratý štýl odseku alebo farbu v zozname.

 4. Ak chcete zrušiť predbežnú ukážku bez použitia zmien, stlačte kláves ESC.

Na začiatok stránky

Predbežná ukážka rýchlych priradení štýlov v programe Word, Outlook, Excel a PowerPoint

Funkcia Rýchle priradenie štýlov pozostáva z preddefinovaných kombinácií typov písma, farieb a formátovania odsekov, ktoré vám ušetria čas. Môžete použiť rýchly štýl z galérie, prispôsobiť dané štýly svojim potrebám, alebo si môžete vytvoriť vlastný štýl.

Ktorý program systém Microsoft Office 2007 používate?

Word

Word

 1. Vyberte text alebo odsek, ktorý chcete formátovať.

 2. Na karte Domov v skupine Štýly:

  • V galérii rýchlych štýlov ukazovateľom myši prechádzajte cez jednotlivé štýly.

   Kliknite na šípku Ďalšie Vzhľad tlačidla na zobrazenie ďalších možností.

  • Kliknite na položku Zmeniť štýly, ukážte na položku Množina štýlov a ukazovateľom myši prechádzajte cez jednotlivé možnosti.

  • Ak chcete použiť formátovanie zobrazené v ukážke, kliknite na vybratý štýl v zozname.

  • Ak chcete zrušiť predbežnú ukážku bez použitia zmien, stlačte kláves ESC.

Na začiatok stránky

Outlook

 1. Vytvorte novú položku v programe Outlook (napríklad novú e-mailovú správu).

 2. V tele správy vyberte text, ktorý chcete formátovať.

 3. Na karte Formátovať text v skupine Štýl:

  • Ukazovateľom myši prechádzajte štýly v galérii.

  • Kliknite na položku Zmeniť štýly, ukážte na položku Množina štýlov a ukazovateľom myši prechádzajte cez možnosti na zozname.

 4. Ak chcete použiť formátovanie zobrazené v ukážke, kliknite na vybratý štýl v zozname.

 5. Ak chcete zrušiť predbežnú ukážku bez použitia zmien, stlačte kláves ESC.

Na začiatok stránky

Excel

 1. Vyberte bunky, ktoré chcete formátovať.

 2. Na karte Domov v skupine Štýly:

  • Kliknite na položku Formátovať ako tabuľku a ukazovateľ myši chvíľu podržte nad rôznymi štýlmi.

   Poznámka: Ak chcete zistiť, ako vyzerajú tabuľky s rôznymi štýlmi, musíte najprv štýl tabuľky použiť.

  • Kliknite na položku Štýly bunky a ukazovateľ myši chvíľu podržte nad rôznymi štýlmi.

  • Ak chcete použiť formátovanie zobrazené v ukážke, kliknite na vybratý štýl v zozname.

  • Ak chcete zrušiť predbežnú ukážku bez použitia zmien, stlačte kláves ESC.

Na začiatok stránky

PowerPoint

 1. Vytvorte alebo otvorte prezentáciu.

 2. Na karte Návrh v skupine Motívy:

  • V galérii rýchlych štýlov ukazovateľom myši prechádzajte cez jednotlivé motívy.

   Ak chcete zobraziť viac možností a ich ukážky, kliknite na šípku Ďalšie Vzhľad tlačidla .

  • Kliknite na položku Farby a ukazovateľom myši prejdite možnosti štýlu farby v zozname.

  • Kliknite na položku Písmo a ukazovateľom myši prejdite možnosti štýlu písma v zozname.

 3. Na karte Animácie v skupine Prechod na túto snímku:

  • Ukazovateľom myši prechádzajte cez štýly animácií v galérii.

   Ak chcete zobraziť viac možností a ich ukážky, kliknite na šípku Ďalšie Vzhľad tlačidla .

  • Ak chcete použiť formátovanie zobrazené v ukážke, kliknite na vybratý štýl v zozname.

  • Ak chcete zrušiť predbežnú ukážku bez použitia zmien, stlačte kláves ESC.

Na začiatok stránky

Predbežná ukážka formátovania obrázka v programe Word, Excel, Outlook a PowerPoint

Ktorý program systém Microsoft Office 2007 používate?

Word

Word

 1. Vyberte obrázok alebo grafiku, ktorú chcete formátovať.

 2. Na karte Formát v časti Nástroje obrázkov v skupine Štýly obrázkov:

  Možnosti formátovania Nástroje obrázkov

  • Ukazovateľom myši prechádzajte cez štýly obrázkov v galérii.

   Ak chcete zobraziť viac možností a ich ukážky, kliknite na šípku Ďalšie Vzhľad tlačidla .

  • Kliknite na položku Orámovanie obrázka a ukazovateľom myši prechádzajte cez možnosti orámovania obrázka v zozname.

  • Kliknite na položku Efekty obrázkov, ukážte na kategóriu efektov a ukazovateľom myši prechádzajte cez efekty v zozname.

  • Ak chcete použiť formátovanie zobrazené v ukážke, kliknite na vybratý štýl v zozname.

  • Ak chcete zrušiť predbežnú ukážku bez použitia zmien, stlačte kláves ESC.

   Zobrazením ukážky a použitím štýlov obrázkov sa pôvodné súbory obrázkov nemenia. Môžete bezpečne zobrazovať ukážky, používať, meniť a odstraňovať štýly obrázkov tak často, ako potrebujete.

Živá ukážka je použiteľná pre mnohé ďalšie možnosti formátovania v programe Office Excel 2007, Office Outlook 2007, Office PowerPoint 2007 a Office Word 2007, vrátane tabuliek, diagramov, tvarov a grafík SmartArt. Ďalšie informácie sú uvedené v článkoch:

Na začiatok stránky

Outlook

 1. Vytvorte novú položku v programe Outlook (napríklad novú e-mailovú správu).

 2. Do tela správy vložte obrázok, ktorý chcete formátovať. Vyberte obrázok.

 3. Na karte Formát v časti Nástroje obrázkov v skupine Štýly obrázkov:

  • Ukazovateľom myši prechádzajte cez štýly obrázkov v galérii.

   Ak chcete zobraziť viac možností a ich ukážky, kliknite na šípku Ďalšie Vzhľad tlačidla .

  • Kliknite na položku Orámovanie obrázka a ukazovateľom myši prechádzajte cez možnosti orámovania obrázka v zozname.

  • Kliknite na položku Efekty obrázkov, ukážte na kategóriu efektov a ukazovateľom myši prechádzajte cez efekty v zozname.

 4. Ak chcete použiť formátovanie zobrazené v ukážke, kliknite na vybratý štýl v zozname.

 5. Ak chcete zrušiť predbežnú ukážku bez použitia zmien, stlačte kláves ESC.

Na začiatok stránky

Excel

 1. Vyberte obrázok alebo grafiku, ktorú chcete formátovať.

 2. Na karte Formát v časti Nástroje obrázkov v skupine Štýly obrázkov:

  Možnosti formátovania Nástroje obrázkov

  • Ukazovateľom myši prechádzajte cez štýly obrázkov v galérii.

   Ak chcete zobraziť viac možností a ich ukážky, kliknite na šípku Ďalšie Vzhľad tlačidla .

  • Kliknite na položku Orámovanie obrázka a ukazovateľom myši prechádzajte cez možnosti orámovania obrázka v zozname.

  • Kliknite na položku Efekty obrázkov, ukážte na kategóriu efektov a ukazovateľom myši prechádzajte cez efekty v zozname.

  • Ak chcete použiť formátovanie zobrazené v ukážke, kliknite na vybratý štýl v zozname.

  • Ak chcete zrušiť predbežnú ukážku bez použitia zmien, stlačte kláves ESC.

   Zobrazením ukážky a použitím štýlov obrázkov sa pôvodné súbory obrázkov nemenia. Môžete bezpečne zobrazovať ukážky, používať, meniť a odstraňovať štýly obrázkov tak často, ako potrebujete.

Ďalšie informácie o formátovaní v programe Excel nájdete v téme Demoverzia: Vyššia rýchlosť s programom Excel 2007.

Na začiatok stránky

PowerPoint

 1. Vyberte obrázok alebo grafiku, ktorú chcete formátovať.

 2. Na karte Formát v časti Nástroje obrázkov v skupine Štýly obrázkov:

  Možnosti formátovania Nástroje obrázkov

  • Ukazovateľom myši prechádzajte cez štýly obrázkov v galérii.

   Ak chcete zobraziť viac možností a ich ukážky, kliknite na šípku Ďalšie Vzhľad tlačidla .

  • Kliknite na položku Orámovanie obrázka a ukazovateľom myši prechádzajte cez možnosti orámovania obrázka v zozname.

  • Kliknite na položku Efekty obrázkov, ukážte na kategóriu efektov a ukazovateľom myši prechádzajte cez efekty v zozname.

  • Ak chcete použiť formátovanie zobrazené v ukážke, kliknite na vybratý štýl v zozname.

  • Ak chcete zrušiť predbežnú ukážku bez použitia zmien, stlačte kláves ESC.

   Zobrazením ukážky a použitím štýlov obrázkov sa pôvodné súbory obrázkov nemenia. Môžete bezpečne zobrazovať ukážky, používať, meniť a odstraňovať štýly obrázkov tak často, ako potrebujete.

Na začiatok stránky

Zapnutie a vypnutie predbežnej ukážky

Ktorý program systém Microsoft Office 2007 používate?

Word

Word

 1. Kliknite na tlačidlo Microsoft Office Vzhľad tlačidla Office a potom v dolnej časti dialógového okna kliknite na položku Word – možnosti.

 2. Kliknite na položku Obľúbené a začiarknite alebo zrušte začiarknutie políčka Povoliť predbežnú ukážku.

Poznámka: Predbežná ukážka je predvolene zapnutá vo všetkých programoch balíka systém Microsoft Office 2007, ktoré ju podporujú. Nastavenie predbežnej ukážky je v jednotlivých programoch navzájom nezávislé.

Na začiatok stránky

Outlook

 1. Kliknite na tlačidlo Microsoft Office Vzhľad tlačidla Office a potom v dolnej časti dialógového okna kliknite na položku Outlook – možnosti.

 2. Kliknite na položku Obľúbené a začiarknite alebo zrušte začiarknutie políčka Povoliť predbežnú ukážku.

  Poznámka: Predbežná ukážka je predvolene zapnutá vo všetkých programoch balíka systém Microsoft Office 2007, ktoré ju podporujú. Nastavenie predbežnej ukážky je v jednotlivých programoch navzájom nezávislé.

Na začiatok stránky

Excel

 1. Kliknite na tlačidlo Microsoft Office Vzhľad tlačidla Office a potom v dolnej časti dialógového okna kliknite na položku Excel – možnosti.

 2. Kliknite na položku Obľúbené a začiarknite alebo zrušte začiarknutie políčka Povoliť predbežnú ukážku.

  Poznámka: Predbežná ukážka je predvolene zapnutá vo všetkých programoch balíka systém Microsoft Office 2007, ktoré ju podporujú. Nastavenie predbežnej ukážky je v jednotlivých programoch navzájom nezávislé.

Na začiatok stránky

PowerPoint

 1. Kliknite na tlačidlo Microsoft Office Vzhľad tlačidla Office a potom v dolnej časti dialógového okna kliknite na položku PowerPoint – možnosti.

 2. Kliknite na položku Obľúbené a začiarknite alebo zrušte začiarknutie políčka Povoliť predbežnú ukážku.

  Poznámka: Predbežná ukážka je predvolene zapnutá vo všetkých programoch balíka systém Microsoft Office 2007, ktoré ju podporujú. Nastavenie predbežnej ukážky je v jednotlivých programoch navzájom nezávislé.

Poznámka: Vyhlásenie týkajúce sa strojového prekladu: Tento článok bol preložený počítačovým systémom bez zásahu človeka. Poskytovaním týchto strojových prekladov umožňuje spoločnosť Microsoft aj používateľom, ktorí nehovoria po anglicky, využívať obsah o produktoch, službách a technológiách spoločnosti Microsoft. Článok bol preložený strojovo, môže preto obsahovať chyby týkajúce sa slovnej zásoby, syntaxe alebo gramatiky.

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×