Zobrazenie tímovej práce pomocou plánovača tímov

Poznámka:  Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

Správcovia zápas projektu sa zobrazuje jasne a rýchlo čo ich tím robí na danom mieste v pláne projektu. Projektoví manažéri tiež stretávajú s nájsť rýchly a bezbolestný spôsob, ako urobiť niečo o problémoch, ktoré sa objaví.

Poznámka: Plánovač tímov je funkcia k dispozícii iba v programe Project Professional.

Víta vás plánovač tímov, nová funkcia pre Project Professional 2010, ktorá dáva projektu manažéri lepší prehľad a kontrolu nad ich tímovej práce.

Čo vás zaujíma?

Zobrazenie tímovej práce

Premiestniť úlohu na iný čas v pláne

Doladiť plánu pomocou zobrazenia Plánovač tímov

Prispôsobenie plánovač tímov

Zobrazenie tímovej práce

  1. Na páse s nástrojmi kliknite na kartu Zobraziť.

  2. V skupine Zobrazenia prostriedkov kliknite na položku Tímové plánovanie.

Zobrazí sa plánovač tímov. Pre každý prostriedok v projekte je zobrazený jeden riadok. Vľavo sú zobrazené názvy prostriedkov. Všetky úlohy priradené prostriedku sú zobrazené v tom istom riadku ďalej napravo. Vedľa názvov prostriedkov sú v ľavej časti zobrazené tiež úlohy, ktoré nemajú počiatočný alebo koncový dátum.

V spodnej časti sú zobrazené úlohy, ktoré nie sú priradené žiadnemu prostriedku.

Tip: Ak chcete použiť aktívne riadenie projektov ako vaša organizácia projektu plánovanie metodiky, pomocou nepriradené úlohy ako "oneskorenie" úloh, ktoré čakajú na mať priradené k zdrojom v budúcnosti šprinty.

Obrázok zobrazenia Tímový plánovač

1. A dokončených úloh Táto úloha je dokončená úloha s 100 percent skutočná práca. To sa nedajú presúvať pomocou Plánovač tímov.

2. dve úlohy priradené k rovnakej osoby horný úlohy sa automaticky naplánované a čiastočne dokončený (čo označuje zmenu farby na paneli). Dolnej úloha je manuálne naplánovaná. Oba sú naplánované v rovnakom čase na tej istej osoby. Výsledný preťaženie signalizuje červené čiary. Jeden z týchto úloh možno premiestniť na iný čas v pláne (alebo na inú osobu) na vyriešenie preťaženie.

3. neplánovanej tejto úlohy je úloha priradená ku konkrétnej osobe, ale nemá dostatok informácií o plánovaní na uplatnenie naplánovaná úloha. V prípade úlohu naplánovať (a tým presunúť na pravej strane zobrazenia), musí mať aspoň dve nastavenia plánu. Napríklad, ak trvanie a dátum je množina (ale žiadny dátum finsish), koncový dátum sa nastaví automaticky a stane sa naplánovaná úloha. Podobne, ak má počiatočný dátum a dátum ukončenia (ale žiadne trvanie), sa tiež stane naplánovaná úloha. Ak iba dátum začatia je nastavená, zostane OSN unschedule úlohy.

4. nepriradené úlohy tejto úlohy nie priradené každému. Je možné priradiť presunutím pláne niektorej osoby v pravej časti. Ak chcete zachovať úlohe neplánovanej však priradené osobe, presuňte ju zvislo na meno osoby v časti hore, doľava.

Tip: O stave naplánovania úlohy informuje jej farba. Napríklad tmavomodré časti pruhu označujú skutočnú prácu a zelené úlohy sú úlohy naplánované manuálne. Naučte sa prispôsobovať farby pruhov.

Na začiatok stránky

Presunutie úlohy na iný čas v pláne

Presunutie úlohy môže byť nutné z rôznych dôvodov. Napríklad keď niekto má priradené príliš veľké množstvo práce, keď potrebujete zadať prácu inej osobe, alebo keď zistíte, že na dôležitej úlohe nikto nepracuje. S plánovačom tímov prekonáte tieto problémy a dokážete ešte ďaleko viac.

V plánovači tímov je preplánovanie úlohy presne tak jednoduché, ako je jej presunutie myšou na iné miesto.

  1. Na páse s nástrojmi kliknite na kartu Zobraziť.

  2. V skupine Zobrazenia prostriedkov kliknite na položku Tímové plánovanie.

Premiestnenie úloh v plánovači tímov

1. prechod úlohy zvislo na vyriešenie preťaženie pred úlohu bol premiestnený, tento zdroj pracuje na dve úlohy v rovnakom čase.

2. Presúvanie úloh zvislo na priradenie nového pracovného osobe práce, ktoré nie je priradené osobe možno priradiť iným osobám tak, že presuniete na opustenie.

3. horizontálny úlohy

Úloha sa dá v pláne osoby naplánovať tak, aby sa na nej pracovalo neskôr.

Nižšie sú uvedené niektoré ďalšie možné spôsoby použitia plánovača úloh.

Požadovaná akcia

Vykonajte túto akciu

Zobrazenie Mimopracovný čas   

Mimopracovný čas osoby je zobrazený ako zvislé sivé pruhy. Ak chcete zobraziť ďalšie informácie o niektorom mimopracovnom čase, dvakrát kliknite na príslušný zvislý pruh.

Informácie o súhrnnej úlohy chcete zobraziť menej alebo viac podrobností   

Ak chcete zobraziť súhrnné informácie o úlohe a o projekte, vytvorte súhrn v plánovači tímov. Kliknite na kartu Formát. V skupine Formátovať vyberte požadovanú úroveň prehľadu kliknutím na príslušnú položku v zozname Vytvoriť súhrn. Pri vytváraní súhrnu úloh sa úloha najvyššej úrovne zobrazuje ako jeden pruh.

Výber viacerých položiek   

Podržte stlačený kláves CTRL a kliknite na požadované názvy prostriedkov alebo úloh. Viaceré položky sa dajú tiež naraz vybrať pomocou myši. Podržte na nej stlačené ľavé tlačidlo a označte ukazovateľom požadované položky.

Premiestnenie položiek pomocou klávesnice

V plánovači tímov môžete prechádzať medzi položkami pomocou klávesov so šípkami. Ak chcete premiestniť zvýraznenú úlohu, použite klávesovú skratku CTRL + kláves so šípkou. Ak chcete posúvať zobrazenie, použite klávesovú skratku ALT + kláves so šípkou.

Premiestnenie položiek mimo okno

Ak presuniete úlohu myšou na okraj okna plánovača úloh, zobrazenie sa začne automaticky posúvať. Takto sa dá úloha premiestniť ďalej do budúcnosti alebo minulosti bez toho, aby ste pustili stlačené tlačidlo myši.

Stručné informácie o úlohách   

Ak si chcete prečítať dôležité a užitočné informácie o úlohe a o jej naplánovaní, ukážte na ňu ukazovateľom myši. Zistíte, že doteraz používané a dôverne známe obrazovkové komentáre prešli zásadným vylepšením, ktoré vám uľahčí prijímanie dôležitých plánovacích rozhodnutí.

Na začiatok stránky

Podrobné prispôsobenie plánu pomocou zobrazenia plánovača tímov

Predpokladáme, že ste si prečítali ostatné časti tohto článku a že ste sa dostatočne oboznámili s premiestňovaním úloh v plánovači tímov. V tejto časti sa zameriame na ďalšie užitočné funkcie plánovača tímov, s ktorými dokončíte ešte viac práce a za kratší čas.

Väčšina operácií a akcií, ktoré sa dajú vykonávať v zobrazení Ganttovho grafu a v ďalších zobrazeniach, sa dá vykonať aj v plánovači tímov. Sami sa presvedčíte, že plánovač tímov predstavuje pohodlnejší a prehľadnejší nástroj na podrobné plánovanie úloh.

Požadovaná akcia

Vykonajte túto akciu

Zmena, ako sú naplánované úlohy   

Ak chcete zmeniť úlohu z sa automaticky naplánované manuálne naplánované, pravým tlačidlom kliknite na úlohu a potom kliknite na položku Automaticky naplánované alebo Manuálne naplánované.

Riešenie problémov so práce nadčas automaticky   

Na karte Formát kliknite na položku Zabrániť preťaženiam. Keď je toto nastavenie zapnuté a premiestnenie jednej úlohy by spôsobilo vznik konfliktu s inou úlohou, daná druhá úloha sa automaticky presunie tak, aby sa predišlo vzniku preťaženia.

Deaktivovanie úlohy   

Ak chcete deaktivovať niektorú úlohu, kliknite pravým tlačidlom na príslušný pruh. Deaktivovaná úloha sa neodstráni z projektu, hoci sa v plánovači tímov prestane zobrazovať. Deaktivácia úlohy nebráni vo vykazovaní príslušnej vykonanej skutočnej práce.

Zmena priradenia úlohy   

Priradenie úlohy zmeníte najjednoduchšie tak, že ju presuniete myšou na inú osobu. Môžete tiež kliknúť na úlohu pravým tlačidlom a potom kliknúť na položku Znova priradiť. Tento postup je užitočný v situácii, keď chcete zachovať rovnaké dátumy.

Zmeňte informácie o úlohe   

Ak chcete zmeniť názov úlohy alebo iných objektov (napríklad kód prehľadu obmedzenie typu, termín dátumov alebo typ úlohy ), dvakrát kliknite na úlohu. Dvakrát kliknite na názov zdroja na zobrazenie a zmenu informácií o zdroji.

Rozdelené zobrazenie   

Skúsenejší projektoví manažéri, ktorí radi používajú tradičné rozdelené (kombinované) zobrazenie, môžu mať zobrazené podrobnejšie informácie na samostatnej spodnej table. Kliknite na kartu Úloha a potom v skupine Vlastnosti kliknite na položku Zobraziť podrobnosti o úlohe. Na spodnej table sa zobrazia podrobné informácie o vybratej úlohe a prostriedkoch, ktoré ju majú priradenú.

Poznámka: Zobrazenie časovej osi, napríklad zobrazenia využitia úlohy alebo zdroja, spolu s plánovač tímov v kombinované zobrazenie sa nedá použiť. zobrazenie časovej osi spolu s plánovač tímov, otvorenie nového okna a potom usporiadať okná vodorovne. Chcete urobiť, na karte Zobraziť kliknite v skupine okno kliknite na položku Nové okno a potom kliknite na položku Usporiadať všetko.

Na začiatok stránky

Prispôsobenie plánovača tímov

Zobrazenie plánovača tímov sa dá upraviť pútavým spôsobom a podľa individuálnych požiadaviek.

  1. Na páse s nástrojmi kliknite na kartu Zobraziť.

  2. V skupine Zobrazenia prostriedkov kliknite na položku Tímové plánovanie.

  3. Vykonajte niektorú z nasledujúcich akcií.

Požadovaná akcia

Vykonajte túto akciu

Zmena farieb pruhov plánovač tímov   

Kliknite na kartu Formát. V skupine Štýly vyberte typ pruhu, ktorý chcete zmeniť, a potom kliknite na položku Farba orámovania alebo na položku Farba výplne.

Upraviť sa dajú tiež jednotlivé pruhy.

Rozširovať výšky riadkov na zobrazenie textu na ďalšie   

Kliknite na kartu Formát. V skupine Formátovať vyberte v zozname Riadky textu požadovaný počet riadkov.

Zobraziť viac alebo menej podrobností   

Na zobrazenie požadovanej dĺžky časového obdobia v pravej časti zobrazenia použite jazdec priblíženia zobrazený v pravej dolnej časti okna programu Project.

Zmena vzhľadu Mimopracovný čas   

Kliknite pravým tlačidlom na prázdne miesto v pravej časti zobrazenia (nie na úlohu) a potom kliknite na položku Mimopracovný čas.

Zoskupenie, filtrovanie a rýchle zoradenie   

Kliknite na šípku nadol v stĺpci Názov prostriedku a na použitie definovaných alebo vlastných filtrov kliknite na položku Zoradiť, Zoskupiť alebo Filtre.

Skrytie nepotrebných stĺpcov   

Stĺpce pre nenaplánované alebo nepriradené úlohy je možné skryť. Kliknite na kartu Formát. V skupine Zobraziť alebo skryť vyberte typ stĺpca, ktorý chcete zobraziť alebo skryť.

Zmena veľkosti v sekciách plánovač tímov   

Ak chcete zmeniť veľkosť sekcií, potiahnite myšou zvislú alebo vodorovnú hranicu medzi sekciami.

Tip: Ak ste si prispôsobili plánovač tímov požadovaným spôsobom, môžete si toto prispôsobené zobrazenie uložiť ako samostatné zobrazenie. V skupine Zobrazenia prostriedkov kliknite na spodnú polovicu tlačidla Tímové plánovanie a potom kliknite na položku Uložiť zobrazenie.

Na začiatok stránky

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×