Zobrazenie tímovej práce pomocou plánovača tímov

Poznámka: Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

Projektoví manažéri môžu zápas s vidieť jasne a rýchlo čo ich tím robí na danom mieste v pláne projektu. Projektoví manažéri môžu tiež stretávajú s nájsť rýchly a bezbolestný spôsob, ako urobiť niečo o problémoch, ktoré sa objaví.

Poznámka:  Plánovač tímov je funkcia k dispozícii iba v programe Project Professional.

Víta vás plánovač tímov, funkcia, ktorá poskytuje projektoví manažéri lepší prehľad, a kontrolu nad ich tímovej práce.

Čo vás zaujíma?

Zobrazenie tímovej práce

Premiestniť úlohu na iný čas v pláne

Doladiť plánu pomocou zobrazenia Plánovač tímov

Prispôsobenie plánovač tímov

Zobrazenie tímovej práce

  • Na karte Zobraziť vyberte v skupine Zobrazenie zdrojov , Plánovač tímov.

Zobrazí sa okno Plánovač tímov. Jeden riadok sa zobrazí pre každý zdroj v projekte. Na ľavej strane sa zobrazia názvy zdrojov. Všetky úlohy, ktoré je zdroj priradený zobrazovať v tom istom riadku na pravej strane. Zdroja úlohy, ktoré nemajú počiatočný dátum alebo koncový dátum aj sa zobrazia na ľavej strane vedľa názvu zdroja.

Úlohy, ktoré nie sú priradené každému, sa zobrazia v dolnej.

Tip: Ak chcete použiť aktívne riadenie projektov ako vaša organizácia projektu plánovanie metodiky, pomocou nepriradené úlohy ako "oneskorenie" úloh, ktoré čakajú na mať priradené k zdrojom v budúcnosti šprinty.

Plánovač tímov

1. dokončenú úlohu. Táto úloha je dokončená úloha s 100 percent skutočná práca. To sa nedajú presúvať pomocou Plánovač tímov.

2. dve úlohy priradené k rovnaká osoba. Horný úlohy sa automaticky naplánované a čiastočne dokončený (čo označuje zmenu farby na paneli). Dolnej úloha je manuálne naplánovaná. Oba sú naplánované v rovnakom čase na tej istej osoby. Výsledný preťaženie signalizuje červené čiary. Jeden z týchto úloh možno premiestniť na iný čas v pláne (alebo na inú osobu) na vyriešenie preťaženie.

3. neplánovanej úlohy. Táto úloha je priradená ku konkrétnej osobe, ale nemá dostatok informácií o plánovaní na uplatnenie naplánovaná úloha. Pre úlohu naplánovať (a tým presunúť na pravej strane zobrazenia), musí mať aspoň dve nastavenia plánu. Napríklad, ak trvanie a dátum je množina (ale žiadny dátum dokončenia), koncový dátum sa nastaví automaticky a bude naplánovaná úloha. Podobne, ak má počiatočný dátum a dátum ukončenia (ale žiadne trvanie), sa tiež stane naplánovaná úloha. Ak iba dátum začatia je nastavená, zostane neplánovanej úlohy.

4. nepriradené úlohy. Táto úloha bola priradená nie každému. Je možné priradiť presunutím pláne niektorej osoby v pravej časti. Ak chcete zachovať úlohe neplánovanej však priradené osobe, presuňte ju zvislo na meno osoby v ľavej hornej časti.

Tip: Farba úlohy vám užitočné informácie o stave plánovania. Napríklad časti panela, ktoré sú tmavšie modrá označuje skutočná práca. Zelená úlohy plánujú manuálne.

Na začiatok stránky

Premiestniť úlohu na iný čas v pláne

Existujú rôzne dôvody, prečo možno budete chcieť presunúť úlohu. Niekto prideľujú príliš veľa práce, alebo možno budete chcieť Zmena priradenia práce na inú osobu. Alebo možno zistíte, že nepracuje nikto dôležité úlohy. Plánovač tímov bude zvládnuť všetky tieto problémy a ešte oveľa viac.

Použitie Plánovač tímov, preplánovanie úlohy je rovnako jednoduché ako myšou niekam inam.

  • Na karte Zobraziť vyberte v skupine Zobrazenie zdrojov , Plánovač tímov.

Premiestnenie úloh v Plánovač tímov

1. v pohybe úlohy zvislo na vyriešenie preťaženie. Môžete premiestniť úlohy pre určitý zdroj, ktorý pracuje na dve úlohy v rovnakom čase.

2. v pohybe úlohy zvislo na priradenie nového pracovného osobe. Práca, ktoré nie je priradené osobe možno priraďovať iným osobám tak, že presuniete.

3. horizontálny úlohy. Úlohy možno plánovať na pracovali neskôr v pláne niektorej osoby.

Tu sú ďalšie možnosti použitia plánovač tímov.

Požadovaná akcia

Vykonajte túto akciu:

Zobrazenie Mimopracovný čas    

Osoby Mimopracovný čas sa zobrazia ako sivé zvislé pruhy. Dvakrát kliknite na položku zvislé čiary, ak chcete zobraziť ďalšie podrobnosti o Mimopracovný čas.

Informácie o súhrnnej úlohy chcete zobraziť menej alebo viac podrobností    

Ak chcete získať vyššiu úroveň podrobností o informácie o úloh a projektov, dĺžku informácie v plánovači tímov. Na karte Formát v skupine Formát vyberte úroveň podrobností výberom súhrnu a potom úroveň prehľadu. Keď sa zhrnú úlohy, najvyššej úlohy sa zobrazia ako jeden stĺpec.

Výber viacerých položiek    

Podržte stlačený kláves CTRL a klikajte na viacerých názvov zdrojov alebo úloh. Môžete tiež presunúť myšou nad viacero položiek, vyberte ich.

Premiestnenie položiek pomocou klávesnice

Môžete prechádzať medzi položkami v Plánovač tímov pomocou šípok. Zvýraznené úlohy, stláčaním kombinácie klávesov CTRL + ŠÍPKA. Posúvať zobrazenie, použite kombináciu klávesov ALT + ŠÍPKA.

Premiestnenie položiek mimo okna

Presunutie úlohy na okraj plánovač tímov automaticky spôsobí zobrazenie Ak sa chcete presunúť. Týmto spôsobom môžete presunúť ďalšie úlohy do budúcnosti (alebo minulosti) bez toho, aby uvoľnite tlačidlo myši.

Stručné informácie o úlohách    

Prejdite ukazovateľom myši na čítanie dôležité a užitočné informácie o tom, ako je naplánované úlohy. Popisy môže pomôcť pri rozhodovaní dôležité plánovania.

Na začiatok stránky

Doladiť plánu pomocou zobrazenia Plánovač tímov

Za predpokladu, že ste si prečítali ďalšie časti v tomto článku, ktoré poznáte teraz pomerne premiestnenie úloh v Plánovač tímov. Väčšina vecí dokážete v Ganttovom grafe a iné zobrazenia môžete robiť na aj plánovač tímov. Táto časť popisuje ďalšie veci, ktoré môžete urobiť na Plánovač tímov získať viac za menej času.

Požadovaná akcia

Vykonajte túto akciu:

Zmena, ako sú naplánované úlohy    

Zmeníte z sa automaticky naplánované manuálne naplánované úlohy pravým tlačidlom kliknite na úlohu a potom vyberte Naplánovať automatické alebo Manuálne naplánovať.

Riešenie problémov so práce nadčas automaticky    

Na karte Formát vyberte Nepresunie. Ak toto nastavenie zapnuté, ak jednu úlohu by vytvoriť konflikt s iným v pohybe, druhá úloha automaticky presunie a zabrániť tak všetky preťaženia.

Deaktivovanie úlohy    

Kliknite pravým tlačidlom myši na paneli úloh vyberte Deaktivovanie úlohy. Inaktivovať úlohy neodstráni z projektu, hoci úlohy sa stratia zo plánovač tímov. To zabrániť úloha zablokujete skutočnú prácu na to.

Zmena priradenia úlohy    

Najjednoduchším spôsobom, ako zmeniť priradenie úlohy je presunúť na inú osobu. Môžete tiež kliknite pravým tlačidlom myši na úlohu a potom kliknite na tlačidlo Zmeniť priradenie. Toto je užitočná, ak chcete, aby sa zachoval rovnaké dátumy.

Zmeňte informácie o úlohe    

Ak chcete zmeniť názov úlohy alebo ďalšie vlastnosti (napríklad obmedzenie typ kódy prehľadu, termín dátumov alebo typ úlohy s), dvakrát kliknite na úlohu. Dvakrát kliknite na názov zdroja na zobrazenie a zmenu informácií o zdroji.

Rozdelené zobrazenie    

Pre pokročilých projektových manažérov, ktorí sú oboznámení so tradičné rozdelenie (alebo viacero) zobrazenie, môžete zobraziť ďalšie podrobnosti v samostatných dolnej table. Na karte úloha v skupine Vlastnosti , vyberte položku Zobraziť Podrobnosti o úlohe. Bolesti dolnej zobrazuje podrobné informácie o vybratej úlohy a zdroje priradené k úlohe.

Poznámka:  Zobrazenie časovej osi, napríklad zobrazenia využitia úlohy alebo zdroja, spolu s plánovač tímov v kombinované zobrazenie sa nedá použiť. Zobrazenie časovej osi spolu s plánovač tímov, otvorenie nového okna a potom usporiadať okná vodorovne. Chcete urobiť, na karte Zobraziť kliknite v skupine okno vyberte položku Usporiadať všetko.

Na začiatok stránky

Prispôsobenie plánovač tímov

Môžete zmeniť spôsob zobrazenia Plánovač tímov podľa svojich potrieb a zatraktívniť zobrazenia.

  • Na karte Zobraziť vyberte v skupine Zobrazenie zdrojov , Plánovač tímov.

Požadovaná akcia

Vykonajte túto akciu:

Zmena farieb pruhov plánovač tímov     

Na Formátovanie kartu v skupine štýly , vyberte typ pruhu, ktorý chcete zmeniť, a potom vyberte buď Farbu orámovania alebo Farba výplne.

Tiež možno upraviť jednotlivé pruhy.

Rozširovať výšky riadkov na zobrazenie textu na ďalšie    

Na karte Formát v skupine Formát vyberte počet riadkov pomocou zoznamu Riadkov textu .

Zobraziť viac alebo menej podrobností    

Ak chcete zmeniť, koľko času sa zobrazí na pravej strane zobrazenia použite jazdec priblíženia v pravej dolnej časti okna Projectu.

Zmena vzhľadu Mimopracovný čas    

Kliknite pravým tlačidlom myši na prázdnu oblasť v pravej časti zobrazenia (nie na úlohy) a potom vyberte položku Mimopracovný čas.

Zoskupenie, filtrovanie a rýchle zoradenie    

Vyberte šípku nadol v stĺpci Názov zdroja a potom vyberte Zoradenie, skupinealebo filtre pre definované alebo vlastné filtre.

Skrytie nepotrebných stĺpcov    

Môžete skryť stĺpce pre neplánované a nepriradené úlohy. Na karte Formát v skupine Zobraziť alebo skryť vyberte typ stĺpca, ktorý chcete zobraziť alebo skryť zo zobrazenia.

Zmena veľkosti v sekciách plánovač tímov    

Presuňte vodorovné a zvislé orámovanie medzi sekciami na zmenu veľkosti v častiach.

Tip: Ak ste prispôsobili plánovač tímov výrazne, môžete uložiť verziu prispôsobené zobrazenia v samostatnom zobrazení. Na karte Zobraziť v skupine Zobrazenia zdrojov vyberte dolnej polovici Plánovač tímov tlačidlo a potom vyberte položku Uložiť zobrazenie.

Na začiatok stránky

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×