Zobrazenie rozličných výpočtov v poliach hodnôt kontingenčnej tabuľky

Dôležité : Tento článok je strojovo preložený, prečítajte si vyhlásenie. Anglickú verziu tohto článku nájdete tu a môžete ju použiť ako referenciu.

Namiesto písania vlastných vzorcov vo vypočítavaných poliach môžete na rýchle prezentovanie hodnôt rozličnými spôsobmi použiť funkciu Zobraziť hodnoty ako. Zobraziť hodnoty ako nie je novou funkciou, v programe Excel 2010 sa však omnoho jednoduchšie nájde a používa. Poskytuje tiež niekoľko nových možností výpočtov, ako napríklad % súčtu nadradenej položky alebo % medzisúčtu.

Tip : Túto funkciu môžete použiť na vyskúšanie rozličných výpočtov v poliach hodnôt. Keďže však môžete pridať rovnaké polia hodnôt do kontingenčnej tabuľky aj viackrát, túto funkciu tiež môžete použiť na zobrazenie aktuálnej hodnoty, ako aj iných výpočtov, ako napríklad výpočtu medzisúčtu, vedľa seba.

 1. Ak chcete pridať do kontingenčnej tabuľky aspoň dve rovnaké polia hodnôt tak, aby mohli okrem aktuálnej hodnoty konkrétneho poľa zobrazovať rozličné výpočty, postupujte nasledovne:

  1. V položke Zoznam polí presuňte pole hodnoty, ktoré chcete pridať, do oblasti Hodnoty, ktorá obsahuje toto pole hodnoty, a potom ho umiestnite priamo pod toto pole.

   Poznámka : Pole hodnoty sa pridá do kontingenčnej tabuľky a k názvu poľa sa pripojí číslo verzie. Názov poľa môžete meniť podľa potreby.

  2. Krok 1 opakujte, až kým sa nezobrazia všetky polia hodnôt, ktoré chcete vypočítať pomocou funkcie Zobraziť hodnoty ako.

 2. V kontingenčnej tabuľke vykonajte niektorý z nasledujúcich krokov:

  • Kliknite na pole hodnoty, ktoré chcete vypočítať pomocou funkcie Zobraziť hodnoty ako. Pokračujte pomocou kroku 3.

  • Pravým tlačidlom myši kliknite na pole hodnoty a potom kliknite na položku Zobraziť hodnoty ako. Pokračujte pomocou kroku 4.

 3. Na karte Možnosti kliknite v časti Výpočty na položku Zobraziť hodnoty ako.

  Nástroje pre kontingenčné tabuľky: skupina Výpočty na karte Možnosti

 4. Kliknite na požadovanú možnosť výpočtu.

  V poliach hodnôt sú k dispozícii nasledujúce možnosti výpočtov:

Možnosť výpočtu

Výsledok

Žiadny výpočet

Zobrazí sa hodnota zadaná do poľa.

% z celkového súčtu

Zobrazí sa percentuálna hodnota celkového súčtu všetkých údajov alebo údajových bodov v zostave.

% zo súčtu stĺpca

Zobrazí sa percentuálna hodnota každého stĺpca alebo série z celkovej hodnoty stĺpcov alebo sérií.

% zo súčtu riadka

Zobrazí sa percentuálna hodnota každého riadka alebo kategórie z celkovej hodnoty riadkov alebo kategórií.

% z 

Zobrazí hodnotu, ako percentuálnu hodnotu základnej položkyzákladnom poli.

% súčtu nadradeného riadka

Vypočítajú sa hodnoty nasledovným spôsobom:

(hodnota položky)/(hodnota nadradenej položky v riadku)

% súčtu nadradeného stĺpca

Vypočítajú sa hodnoty nasledovným spôsobom:

(hodnota položky)/(hodnota nadradenej položky v stĺpci)

% súčtu nadradenej položky

Vypočítajú sa hodnoty nasledovným spôsobom:

(hodnota položky)/(hodnota nadradenej položky vybratého základného poľa)

Rozdiel medzi

Zobrazí hodnoty, ako rozdiel oproti hodnote základnej položkyzákladnom poli.

% rozdielu medzi

Zobrazí hodnoty ako percentuálny rozdiel oproti hodnote základnej položkyzákladnom poli.

Medzisúčet v

Zobrazí sa medzisúčet za sebou idúcich položiek vzákladnom poli.

% medzisúčtu

Hodnota sa vypočíta ako percentuálna hodnota po sebe nasledujúcich položiek v základnom poli, ktoré sa zobrazuje ako medzisúčet.

Zobraziť od najmenšej hodnoty po najväčšiu

Zobrazí sa poradie vybratých hodnôt v konkrétnom poli, pričom ako pole 1 bude v zozname položka s najmenšou hodnotou a nasledovať budú vyššie hodnoty.

Zobraziť od najväčšej hodnoty po najmenšiu

Zobrazí sa poradie vybratých hodnôt v konkrétnom poli, pričom ako pole 1 bude v zozname položka s najväčšou hodnotou a nasledovať budú nižšie hodnoty.

Index

Vypočíta hodnoty nasledovným spôsobom:

((hodnota v bunke) × (celkový súčet celkových súčtov)) / ((celkový súčet riadka) × (celkový súčet stĺpca)).

Poznámka : Vyhlásenie týkajúce sa strojového prekladu: Tento článok bol preložený počítačovým systémom bez zásahu človeka. Poskytovaním týchto strojových prekladov umožňuje spoločnosť Microsoft aj používateľom, ktorí nehovoria po anglicky, využívať obsah o produktoch, službách a technológiách spoločnosti Microsoft. Článok bol preložený strojovo, môže preto obsahovať chyby týkajúce sa slovnej zásoby, syntaxe alebo gramatiky.

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×