Zobrazenie rôznych výpočtov v poliach hodnôt v kontingenčnej tabuľke

Namiesto písania vlastných vzorcov vo vypočítavaných poliach môžete použiť možnosť Zobraziť hodnoty, ako rýchlo prezentovať hodnoty rôznymi spôsobmi. Poskytuje aj niekoľko nových možností výpočtu, ako napríklad % z nadradeného súčtu alebo % celkového súčtu.

Tip: Túto funkciu môžete použiť na vyskúšanie rôznych výpočtov v poli hodnoty. Keďže však môžete do kontingenčnej tabuľky pridať rovnaké polia s hodnotou viackrát, môžete použiť aj túto funkciu na zobrazenie skutočnej hodnoty a ďalších výpočtov, ako je napríklad celkový výpočtový výpočet vedľa seba.

 1. Ak chcete do kontingenčnej tabuľky pridať dve alebo viaceré polia rovnakej hodnoty, aby sa okrem skutočnej hodnoty konkrétneho poľa zobrazili aj iné výpočty, postupujte takto:

  1. V zozname polípresuňte pole hodnoty, ktoré chcete pridať do oblasti hodnoty , ktorá už obsahuje pole hodnota, a potom ho umiestnite priamo pod toto pole.

   Poznámka: Pole Value sa pridá do kontingenčnej tabuľky a číslo verzie je pripojené k názvu poľa. Názov poľa môžete podľa potreby upraviť.

  2. Zopakujte krok 1, kým sa nezobrazia všetky polia s hodnotami, ktoré chcete vypočítať pomocou funkcie Zobraziť hodnoty ako.

 2. V kontingenčnej tabuľke kliknite pravým tlačidlom myši na pole hodnoty a potom kliknite na položku Zobraziť hodnoty ako

  Zobraziť hodnoty ako
 3. Kliknite na možnosť výpočtu, ktorú chcete použiť.

  K dispozícii sú tieto možnosti výpočtu:

Možnosť výpočtu

Výsledok

Žiadny výpočet

Zobrazí hodnotu zadanú do poľa.

% z celkového súčtu

Zobrazí hodnoty ako percentuálnu hodnotu celkového súčtu všetkých hodnôt alebo údajových bodov v zostave.

% zo súčtu stĺpca

Zobrazí všetky hodnoty v každom stĺpci alebo Rade ako percentuálnu hodnotu súčtu pre stĺpec alebo rad.

% zo súčtu riadka

Zobrazí hodnotu každého riadka alebo kategórie celkovej hodnoty riadka alebo kategórie.

% z

Zobrazí hodnoty ako percento hodnoty základnej položky v základnom poli.

% súčtu nadradeného riadka

Vypočíta hodnoty takto:

(hodnota položky)/(hodnota nadradenej položky v riadkoch)

% súčtu nadradeného stĺpca

Vypočíta hodnoty takto:

(hodnota položky)/(hodnota nadradenej položky v stĺpcoch)

% súčtu nadradenej položky

Vypočíta hodnoty takto:

(hodnota položky)/(hodnota nadradenej položky vybraného základného poľa)

Rozdiel medzi

Zobrazí hodnoty ako rozdiel oproti hodnote základnej položky v základnom poli.

% rozdielu medzi

Zobrazí hodnoty ako percentuálny rozdiel oproti hodnote základnej položky v základnom poli.

Medzisúčet v

Zobrazí medzisúčet za sebou idúcich položiek v základnom poli.

% medzisúčtu

Vypočíta hodnotu ako percentuálnu hodnotu pre po sebe idúce položky v základnom poli , ktoré sa zobrazujú ako priebežný súčet.

Zobraziť od najmenšej hodnoty po najväčšiu

Zobrazuje poradie vybratých hodnôt v konkrétnom poli, pričom uvedie najmenšiu položku v poli ako 1 a každú väčšiu hodnotu s vyššou hodnotou hodnosti.

Zobraziť od najväčšej hodnoty po najmenšiu

Zobrazuje poradie vybratých hodnôt v konkrétnom poli, pričom sa zobrazí najväčšia položka v poli ako 1 a každá menšia hodnota s vyššou hodnotou hodnosti.

Register

Vypočíta hodnoty takto:

((hodnota v bunke) * (celkový súčet celkových súčtov))/((celkový súčet riadka) * (celkový súčet stĺpca))

Ak chcete zobraziť výpočty vedľa seba s hodnotami, na ktorých sú založené (napríklad ak chcete zobraziť% celkového súčtu vedľa medzisúčtu), najprv je potrebné duplikovať pole hodnoty tak, že ho pridáte viackrát. V zozname polí presuňte pole, ktoré chcete duplikovať, do oblasti hodnoty a umiestnite ho priamo pod rovnaké pole.

Duplicitné hodnoty v oblasti Hodnoty

Vo vyššie uvedenom príklade boli tri polia s hodnotami pridané druhýkrát do oblasti hodnoty. k ich menám sa pripojili "_2". Nižšie sa v zostave kontingenčnej tabuľky zobrazuje dvakrát pole Súčet 1/1/14, aby sa zobrazila hodnota pre jednotlivé mestá a ich nadradené polia (východná alebo Západná oblasť). Zobrazí sa aj percento celkového súčtu pre každú oblasť (v riadkoch 6 a 9).

Rovnaké pole s hodnotami a percentami

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Vždy sa môžete opýtať odborníka v komunite technikov pre Excel, získať podporu v rámci komunity lokality Answers alebo navrhnúť novú funkciu či vylepšenie na lokalite Excel User Voice.

Poznámka:  Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Môžete nám dať vedieť, či boli tieto informácie pre vás užitočné? Tu nájdete anglický článok ako referenciu.

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×