Zobrazenie prepojení medzi bunkami

Dôležité : Tento článok je strojovo preložený, prečítajte si vyhlásenie. Anglickú verziu tohto článku nájdete tu a môžete ju použiť ako referenciu.

Dôležité : Táto funkcia nie je dostupná v balíku Office v počítači s Windowsom RT. Diagnostika tabuliek len je k dispozícii vo vydaniach balíka Office Professional Plus a Office 365 Professional Plus. Prečítajte si zošity Excelu 2010 s doplnkom Power Pivot v niektorých verziách Excelu 2013 nefungujú. Chcete zistiť, akú verziu balíka Office používate?

Diagram vzťahu buniek je podrobným, interaktívnym diagramom všetkých prepojení vybratej bunky s ďalšími bunkami v rámci toho istého hárku, iných hárkov alebo dokonca iných zošitov. Môžete zadať, koľko úrovní vzťahov sa má v diagrame zobrazovať a či sa majú zobrazovať bunky s prepojeniami na predchodcov danej bunky, prepojenia závislé od danej bunky alebo oboje.

Používanie nástroja vzťah bunky, musíte najprv v počítači nainštalovaný balík Microsoft Office 2013 Professional Plus, potom bude potrebné zapnúť doplnok Inquire informácie o inštalácii doplnok Inquire.

Vytvorenie diagramu vzťahov

 1. Vyberte bunku a kliknite na položky Inquire > Vzťah bunky.

Vzťah bunky

 1. Ak sa v Exceli zobrazí výzva na uloženie súboru, aby obsahoval najnovšie zmeny, máte k dispozícii tieto možnosti:

  • Kliknutím na položku Áno sa v rámci analýzy uložia zmeny, ktoré ste ešte neuložili.

  • Kliknutím na položku Nie sa v rámci analýzy použije naposledy uložená verzia daného súboru.

  • Kliknutím na tlačidlo Zrušiť predídete spusteniu analýzy v prípade, že o ňu nemáte záujem alebo ste ešte nevybrali bunku, ktorú by ste chceli analyzovať.

Zobrazí sa okno Možnosti diagramu vzťahov bunky.

Možnosti diagramu vzťahov bunky

 1. V tomto dialógovom okne môžete nastaviť nasledujúce možnosti:

  • Či sa má do analýzy zahrnúť iba aktuálny hárok, aj iné hárky alebo iné zošity.

  • Či sa majú vyhľadať predchodcovia (iné bunky, od ktorých daná bunka závisí), následníci (bunky, ktoré na nej závisia) alebo oboje.

   Precedens a závislé vzťahy medzi bunkami

   V tomto diagrame vzťahov bunky D5 sa okrem vzťahu závislosti od bunky D4 nachádzajú aj bunky z dvoch ďalších hárkov (Hárok2 a Hárok3), od ktorých bunka D5 závisí. D5 je predchodcom bunky F4.

  • Počet úrovní vzťahov bunky, ktoré chcete analyzovať.

   Ak napríklad bunka A6 z hárka Hárok1 závisí od bunky C12, ktorá zase závisí od bunky Hárok2!B6, ide o dvojúrovňový vzťah bunky.

Práca s diagramom a jeho pochopenie

Adresa analyzovanej bunky je v diagrame vždy zvýraznená tučným písmom. V tomto prípade sme analyzovali bunku D5.

Precedens a závislé vzťahy medzi bunkami

 • Šípky v diagrame ukazujú na bunku, ktorá je v danom vzťahu predchodcom (ide o smer toku údajov). Vo vyššie uvedenom diagrame je bunka D5 závislá od buniek D4, Hárok2!A1 a Hárok3!A1. Bunka F4 závisí od bunky D5.

 • Po spustení zostavy sa uzly (bunky) v diagrame usporiadajú tak, že vytvoria sieťový vzor. Presunom ľubovoľnej bunky ich môžete usporiadať podľa svojich predstáv.

 • Ak v diagrame ukážete myšou na bunku, zobrazia sa podrobné informácie – jej vzorec, hodnota, úplná cesta k súboru a názov príslušného hárka.

Informácie o podrobné buniek

 • Znamienko mínus (-) v žltom poli vedľa bunky značí, že daná bunka odkazuje na rozsah buniek, ktorý už je v diagrame rozbalený. Kliknutím na znamienko mínus sa daný rozsah buniek zbalí do uzla predstavujúceho tento rozsah.

Rozbalený rozsah buniek v diagrame

 • Dvojitým kliknutím na bunku v diagrame sa bunka aktivuje v príslušnom hárku a diagram sa zatvorí.

 • Kliknutím na pole Lupa sa zmenší alebo zväčší veľkosť prvkov diagramu. Kliknutím na tlačidlo Uzly rozloženia sa obnoví zobrazenie na 100 % a opätovným kliknutím sa diagram zarovná na stred.

Nástroje diagramu vzťahov bunky

 • Ak chcete otvoriť nové okno so zobrazením celkovej štruktúry diagramu, kliknite na tlačidlo Zobraziť okno prehľadu. Je to užitočné najmä v prípade diagramu, kde sa nachádza veľa vzťahov medzi analyzovanou bunkou a ďalšími bunkami, ktoré sa do diagramu nezmestia.

 • Určitá časť diagramu sa dá zväčšiť, ak na ňu kliknete a presuniete ju nakreslením rámčeka v okne prehľadu. V hlavnom okne sa tak zobrazia uzly, ktoré sa nachádzajú v rámčeku. Rámček sa dá presúvať, čím sa môžete zameriavať na rozličné oblasti diagramu.

V okne Prehľad

 • Kliknutím na tlačidlo Obnoviť opätovne spustíte analýzu.

 • Kliknutím na tlačidlá Tlačiť a Ukážka pred tlačou zobrazíte ukážku výsledkov analýzy a vytlačíte ich.

 • Kliknutím na tlačidlo Uzly rozloženia obnovíte zobrazenie na 100 % a opätovným kliknutím zarovnáte diagram na stred.

 • Kliknutím na tlačidlo Zastaviť spracovávanie zastavíte priebeh analýzy (napríklad v prípade výberu zlej bunky).

Na začiatok stránky

Poznámka : Vyhlásenie týkajúce sa strojového prekladu: Tento článok bol preložený počítačovým systémom bez zásahu človeka. Poskytovaním týchto strojových prekladov umožňuje spoločnosť Microsoft aj používateľom, ktorí nehovoria po anglicky, využívať obsah o produktoch, službách a technológiách spoločnosti Microsoft. Článok bol preložený strojovo, môže preto obsahovať chyby týkajúce sa slovnej zásoby, syntaxe alebo gramatiky.

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×