Zobrazenie pracovnej logiky v šablóne formulára

Dôležité: Tento článok je strojovo preložený, prečítajte si vyhlásenie. Anglickú verziu tohto článku nájdete tu a môžete ju použiť ako referenciu.

Program Microsoft Office InfoPath umožňuje definujú zhromaždených údajov a spôsoby, ktorými je týchto údajov zhromaždených prostredníctvom funkcie, ako napríklad pravidlá, vzorce, overovanie údajov a kód. Tieto funkcie definovať pracovnej logiky v šablóne formulára. Pri návrhu šablóny formulára s týmito funkciami, možno budete musieť vidieť, čo polia a skupiny majú pracovnej logiky s nimi spojené a ako táto logika súvisí s ostatnými poľami a skupinami v šablóne formulára.

Pomocou aplikácie Kontrola logiky si môžete prezrieť celú pracovnú logiku v šablóne formulára a určiť, ako pracovná logika pracuje s údajmi. Aplikácia Kontrola logiky zobrazí celú pracovnú logiku v šablóne formulára. Pomocou aplikácie Kontrola logiky môžete určiť, či problém spôsobuje pracovná logika, alebo sa oboznámiť s existujúcou, ale neznámou šablónou formulára.

Obsah tohto článku

Prehľad

Zobrazenie celej pracovnej logiky v šablóne formulára

Zobrazenie pracovnej logiky pre ovládací prvok

Zobrazenie pracovnej logiky pre pole alebo skupinu

Prehľad

Aplikácia Kontrola logiky zobrazí celú pracovnú logiku v šablóne formulára. V závislosti od spôsobu otvorenia aplikácie Kontrola logiky sa vám najskôr zobrazí buď tabla s prehľadom, alebo tabla s prehľadom spolu s tablou s podrobnosťami.

Okno Kontrola logiky

1. Tabla s prehľadom

2. Tabla s podrobnosťami

Tabla s prehľadom aplikácie Kontrola logiky zobrazí celú pracovnú logiku v šablóne formulára zoskupenú podľa overenia údajov, vypočítaných hodnôt údajov, pravidiel a programovania. Pomocou tably s prehľadom môžete ľahko zistiť, ktoré polia a skupiny obsahujú pracovnú logiku, pretože ju môžu obsahovať iba niektoré polia a skupiny. Tabla s podrobnosťami aplikácie Kontrola logiky zobrazuje celú pracovnú logiku priradenú k určitému poľu alebo skupine v zdroji údajov šablóny formulára.

Ak chcete otvoriť aplikáciu Kontrola logiky, kliknite pravým tlačidlom myši na ovládací prvok v šablóne formulára alebo na pole alebo skupinu v zdroji údajov a potom v kontextovej ponuke kliknite na tlačidlo Kontrola logiky. Do aplikácie Kontrola logiky sa tiež môžete dostať cez ponuku Nástroje na paneli s nástrojmi Štandardný. Ak otvoríte aplikáciu Kontrola logiky cez kontextovú ponuku, predvolene sa zobrazí tabla s prehľadom aj tabla s podrobnosťami. Ak otvoríte aplikáciu Kontrola logiky z ponuky Nástroje, zobrazí sa len tabla s prehľadom. Ak chcete otvoriť tablu s podrobnosťami, ktorá nie je zobrazená, kliknite na pole alebo skupinu v table s prehľadom.

V table s podrobnosťami je pracovná logika pre určité pole alebo skupinu usporiadaná do troch kategórií:

  • Logika, ktorá závisí od hodnoty tohto poľa alebo skupiny    V tejto kategórii sa zobrazí pracovná logika založená na hodnote v poli alebo skupine. Môžete napríklad vytvoriť pravidlo, ktoré sa spustí, keď používateľ otvorí formulár založený na tejto šablóne formulára a hodnota v tomto poli je v určitom rozsahu. V tejto kategórii budú potom uvedené všetky pravidlá závisiace od hodnoty v tomto poli.

  • Logika, ktorá sa spúšťa v dôsledku zmeny v tomto poli alebo skupine    V tejto kategórii sa zobrazí pracovná logika, ktorá sa spustí pri zmene hodnoty v poli alebo skupine. Môžete napríklad vytvoriť pravidlo pre pole, ktoré sa spustí, keď používateľ zadá do poľa dátum. Keď používateľ zadá dátum, k dátumu sa pridá sedem dní a nový dátum sa automaticky vloží do ďalšieho poľa. V tejto kategórii budú potom uvedené všetky pravidlá, ktoré sa spustia pri zmene hodnoty v tomto poli.

  • Logika, ktorá môže zmeniť toto pole alebo skupinu    V tejto kategórii sa zobrazí pracovná logika, ktorá môže zmeniť hodnotu poľa alebo skupiny. Môžete napríklad vytvoriť pravidlo, ktoré určí hodnotu poľa v závislosti od hodnoty iného poľa v šablóne formulára. V tejto kategórii budú potom uvedené všetky pravidlá ovplyvňujúce hodnotu v tomto poli.

Na začiatok stránky

Zobrazenie celej pracovnej logiky v šablóne formulára

  • V ponuke Nástroje kliknite na príkaz Kontrola logiky.

Otvorí sa aplikácia Kontrola logiky so zobrazenou tablou s prehľadom. Ak chcete otvoriť aj tablu s podrobnosťami, kliknite na pole v table s prehľadom.

Na začiatok stránky

Zobrazenie pracovnej logiky pre ovládací prvok

  • Ak chcete zobraziť pracovnú logiku pre ovládací prvok, ak sa nejedná o ovládací prvok tlačidla, kliknite pravým tlačidlom myši na príslušný ovládací prvok a potom v kontextovej ponuke kliknite na príkaz Kontrola logiky. Ak chcete zobraziť pracovnú logiku pre ovládací prvok tlačidla, kliknite na príkaz Kontrola logiky v ponuke Nástroje a potom otvorte tablu s podrobnosťami kliknutím na názov ovládacieho prvku tlačidla v table s prehľadom.

Na začiatok stránky

Zobrazenie pracovnej logiky pre pole alebo skupinu

  • Ak chcete zobrazenie pracovnej logiky pre pole alebo skupinu v zdroji údajov, kliknite pravým tlačidlom myši na pole alebo skupinu na pracovnej table zdroj údajov a potom v kontextovej ponuke kliknite na položku Kontrola logiky. Ak sa nezobrazuje pracovná tabla Zdroj údajov, kliknite na položku Zdroj údajov v ponuke Zobraziť.

Na začiatok stránky

Poznámka: Vyhlásenie týkajúce sa strojového prekladu: Tento článok bol preložený počítačovým systémom bez zásahu človeka. Poskytovaním týchto strojových prekladov umožňuje spoločnosť Microsoft aj používateľom, ktorí nehovoria po anglicky, využívať obsah o produktoch, službách a technológiách spoločnosti Microsoft. Článok bol preložený strojovo, môže preto obsahovať chyby týkajúce sa slovnej zásoby, syntaxe alebo gramatiky.

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×