Zobrazenie pracovných údajov na lokalite SharePoint

Poznámka:  Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

Môžete pridávať a pripájať webové časti na lokalite Microsoft Office SharePoint Server 2007 na zobrazenie pracovných údajov z externej databázy, napríklad Microsoft SQL Server, SAP alebo Siebel pracovných údajov. Postupy v tomto článku odkazujú na konkrétne údaje z dvoch AdventureWorks ukážkové databázy, ktoré sú k dispozícii od Centrum sťahovania softvéru.

Poznámka: Pred použitím webovej časti pracovných údajov na zobrazenie údajov obchodnej aplikácie na lokalite SharePoint musí váš správca najprv zaregistrovať vašu externú obchodnú aplikáciu pre produkt Office SharePoint Server 2007.

Obsah tohto článku

Prehľad

Zobrazenie súhrnu pracovných údajov v zozname

Zobrazenie podrobností o jednej položky pracovných údajov

Pripojenie webových častí na konfiguráciu akcií podnikových aplikácií

Pripojenie webových častí na zobrazenie súvisiacich podnikových položiek

Prehľad

Microsoft Office SharePoint Server 2007 vám poskytne sadu štyri predvolené webové časti pracovných údajov. Tieto webové časti spoľahnúť v katalógu BDC (Business Data) na zobrazenie webového zobrazenia obchodných údajov, ktorý sa nachádza v databáze, ktorá je súčasťou Office SharePoint Server 2007, ako napríklad Microsoft SQL Server 2005, Siebel alebo SAP.

Webové časti pracovných údajov môžete pripájať na konfigurovanie a vykonávanie akcií súvisiacich s vašou obchodnou aplikáciou. Webové časti akcií s pracovnými údajmi sa používajú na automatizáciu alebo vytvorenie akcií, ktoré otvárajú webové stránky, zobrazujú používateľské rozhrania obchodných aplikácií, otvárajú formuláre aplikácie Microsoft Office InfoPath 2007 a vykonávajú ďalšie často používané úlohy.

Dôležité: Predtým, ako je možné zobraziť aplikácie pracovných údajov na lokalite SharePoint, musíte najprv zaregistrovať váš správca vašej externej podnikovej aplikácii s Office SharePoint Server 2007. Zadajte informácie o zamestnaní aplikácie, ktoré môžete zobraziť na lokalite SharePoint, závisí od údajových polí, ktoré váš správca zaregistruje Office SharePoint Server 2007.

Postupy v tomto článku odkazujú na konkrétne údaje z dvoch požadovaných databáz, ktoré sú voľne dostupné na Centrum sťahovania softvéru. Tieto dve ukážkové databázy, ktoré sa používajú na informácie o práci s webové časti pracovných údajov sú:

 • Ukážková databáza AdventureWorksDW SQL Server 2005 Sample

 • Ukážková databáza AdventureWorks SQL Server 2000 Sample

Overte si u správcu, či sú tieto databázy nainštalované a zaregistrované vo vašom systéme s aplikáciou Office SharePoint Server 2007.

Na začiatok stránky

Zobrazenie súhrnu pracovných údajov v zozname

Pracovné údaje z externej databázy môžete zobraziť ako formulár jednoduchého zoznamu použitím webovej časti zoznamu pracovných údajov. Môžete napríklad zobraziť zoznam produktov a ich cenníkových cien.

Zobrazenie pracovných údajov vo webovej časti Zoznam pracovných údajov

Po zobrazení údajov môžete upraviť vlastnosti webovej časti Zoznam pracovných údajov tak, ako zobrazenie ľubovoľného zoznamu aplikácie SharePoint. Môžete tiež filtrovať podľa vlastností alebo obmedziť počet položiek zobrazených vo webovej časti.

 1. Prejdite na stránku na lokalite SharePoint, kde chcete zobraziť zoznam pracovných údajov.

 2. V ponuke Akcie lokality Vzhľad tlačidla kliknite na príkaz Upraviť stránku.

 3. V zóne webových častí, do ktorej chcete pridať webovú časť, kliknite na položku Pridať webovú časť.

 4. V dialógovom okne Pridať webové časti začiarknite políčko Zoznam pracovných údajov a kliknite na tlačidlo Pridať.

 5. Z pracovných údajov webovú časť, ktorú ste práve vytvorili, kliknite na ponuku webová časť Ponuka webovej časti a potom kliknite na položku Upraviť zdieľanú webovú časť otvorte tablu s nástrojmi.

 6. V table s nástrojmi v poli Typ kliknite na položku Prehľadávať Vzhľad tlačidla .

 7. V dialógovom okne Typ pracovných údajov vyberte typ pracovných údajov pre pracovnú aplikáciu, s ktorou pracujete, a kliknite na tlačidlo OK.

  Vyberte napríklad položku Produkt. V tomto príklade ako Aplikácia slúži AdventureWorksDWInstance.

 8. Na table s nástrojmi rozbaľte časť vzhľad.

 9. V poli Názov nahraďte Zoznam pracovných údajov vlastným názvom pre webovú časť a kliknite na tlačidlo OK.

  V poli Názov môžete zadať napríklad Zoznam produktov.

 10. Z novo pridanej webovej časti kliknite na položku Upraviť zobrazenie a potom vykonajte nasledovné:

  • V sekcii Položky na načítanie vyberte možnosť Načítať všetky položky.

  • V sekcii Stĺpce vyberte názvy stĺpcov, ktoré chcete zobraziť vo webovej časti.

 11. Kliknite na tlačidlo OK.

Nová webová časť Zoznam pracovných údajov teraz zobrazuje zoznam produktov z databázy obchodnej aplikácie.

Na začiatok stránky

Zobrazenie podrobností o položke pracovných údajov

Použitím webovej časti Položka pracovných údajov môžete zobraziť podrobnosti o pracovnej položke z externej databázy. Môžete napríklad zobraziť podrobnosti o konkrétnom produkte z databázy obchodnej aplikácie.

Zobrazenie údajov vo webovej časti Položka pracovných údajov

 1. Prejdite na stránku na lokalite SharePoint, kde chcete zobraziť podrobnosti o konkrétnej pracovnej položke.

 2. V ponuke Akcie lokality Vzhľad tlačidla kliknite na príkaz Upraviť stránku.

 3. V zóne webových častí, do ktorej chcete pridať webovú časť, kliknite na položku Pridať webovú časť.

 4. V dialógovom okne Pridať webové časti začiarknite políčko Položka pracovných údajov a kliknite na tlačidlo Pridať.

 5. Z pracovných údajov webovú časť, ktorú ste práve vytvorili, kliknite na ponuku webová časť Ponuka webovej časti a potom kliknite na položku Upraviť zdieľanú webovú časť otvorte tablu s nástrojmi.

 6. V table s nástrojmi v poli Typ kliknite na položku Prehľadávať Vzhľad tlačidla .

 7. V dialógovom okne Typ pracovných údajov vyberte typ pracovných údajov pre pracovnú aplikáciu, s ktorou pracujete, a kliknite na tlačidlo OK.

  Vyberte napríklad položku Produkt pre Typ pracovných údajov. V tomto príklade ako Aplikácia slúži AdventureWorksDWInstance.

 8. Vedľa položky poľa, kliknite na položku Prehľadávať Vzhľad tlačidla na výber produktu, ktorý sa má zobraziť.

 9. V dialógovom okne, ktoré sa zobrazí, prvého rozbaľovacieho zoznamu zobrazí filtre, ktoré sú definované pre túto entitu v katalógu pracovných údajov. Kliknite na tlačidlo názov filtra. Do poľa vedľa zadajte kategóriu produktu, napríklad bicykel, ktorý chcete vyhľadať. Kliknite na položku Hľadať Vzhľad tlačidla vyhľadať názvy produktov, ktoré obsahujú kategórie, ktoré ste zadali.

 10. Vyberte jednu položku zo zobrazeného zoznamu produktov a potom kliknite na tlačidlo OK. Identifikácia položky, ktorú ste vybrali, sa teraz zobrazuje v poli Položka na table nástrojov.

 11. V časti Polia kliknite na tlačidlo Vybrať.

 12. V dialógovom okne Výber polí vyberte informácie o položke, ktoré chcete zobraziť, a potom kliknite na tlačidlo OK.

 13. Na table s nástrojmi rozbaľte časť vzhľad.

 14. V poli Názov nahraďte názov Položka pracovných údajov vlastným názvom pre webovú časť a kliknite na tlačidlo OK.

  V poli Názov môžete zadať napríklad Vybraný produkt.

Nová webová časť Položka pracovných údajov teraz zobrazuje zoznam podrobnosti o produktoch z databázy obchodnej aplikácie.

Na začiatok stránky

Pripojenie webových častí na konfigurovanie akcií obchodnej aplikácie

Použitím webovej časti Akcie pracovných údajov na vašej lokalite SharePoint môžete pridať akciu k profilu produktu, ktorá vám umožňuje vyhľadávať položku na lokalite MSN bez opustenia aplikácie Office SharePoint Server 2007. Webová časť Akcie pracovných údajov zobrazuje zoznam akcií – vo forme prepojení lebo na paneli s nástrojmi – ktoré súvisia s pracovnou položkou v Katalógu pracovných údajov.

Webová časť Akcie pracovných údajov

Krok 1: Pridanie a pripojenie webovej časti Akcie pracovných údajov

V tomto postupe pridať akciu do webovej časti akcie pracovných údajov a pripojiť webovú časť k webovej časti Zoznam produktov, ktorý ste vytvorili v kroku Zobrazenie súhrnu pracovných údajov v zozname.

Dôležité: Než začnete, váš správca musí prevziať databázu AdventureWorksDW SQL Server 2005 Sample a zaregistrovať ju v Katalógu pracovných údajov. Váš správca musí ďalej definovať akciu pracovných údajov Hľadať na lokalite MSN a pridať ju do aplikácie Office SharePoint Server 2007. Ďalšie informácie o ukážkovej databáze AdventureWorksDW SQL Server 2005 Sample nájdete v sekcii Pozrite tiež.

Poznámka: Pred úpravou webových častí na lokalite SharePoint musíte mať úroveň povolení Úplný prístup alebo Návrh. Prepojenia na ďalšie informácie o úrovniach povolení a povoleniach nájdete v sekcii Pozrite tiež.

 1. Prejdite na stránku na lokalite SharePoint, kde ste vytvorili webovú časť Zoznam produktov.

 2. V ponuke Akcie lokality Vzhľad tlačidla kliknite na príkaz Upraviť stránku.

 3. V zóne webových častí, do ktorej chcete pridať webovú časť, kliknite na položku Pridať webovú časť.

 4. V dialógovom okne Pridať webové časti začiarknite políčko Akcia pracovných údajov a kliknite na tlačidlo Pridať.

 5. Z pracovných údajov webovú časť, ktorú ste práve vytvorili, kliknite na ponuku webová časť Ponuka webovej časti a potom kliknite na položku Upraviť zdieľanú webovú časť otvorte tablu s nástrojmi.

 6. V table s nástrojmi v poli Typ kliknite na položku Prehľadávať Vzhľad tlačidla .

 7. V dialógovom okne Typ pracovných údajov vyberte typ pracovných údajov pre pracovnú aplikáciu, s ktorou pracujete, a kliknite na tlačidlo OK.

  Vyberte napríklad položku Produkt pre Typ pracovných údajov. V tomto príklade ako Aplikácia slúži AdventureWorksDWInstance.

 8. V časti Akcie kliknite na položku Vybrať.

 9. V dialógovom okne Výber akcií začiarknite políčko Zobraziť pre akciu Hľadať na lokalite MSN a potom kliknite na tlačidlo OK.

  Poznámka: Začiarkavacie políčko Zobraziť profil by malo byť predvolene začiarknuté. Akcia Zobraziť profil sa automaticky vytvorí pre každú entitu (alebo pracovnú položku) definovanú v Katalógu pracovných údajov. Táto akcia vám umožní zobraziť podrobnosti o danej entite. Keďže akcie sú spojené s entitami, akcie s zobrazia vždy, keď je entita zobrazená na lokalite SharePoint.

 10. Na table nástrojov konfigurujte podľa potreby webovú časť v sekciách Vzhľad, Rozloženie a Rozšírené a potom kliknutím na tlačidlo OK zavrite tablu nástrojov.

 11. Akcie webovej časti pracovných údajov, ktorý ste práve vytvorili, kliknite na ponuku webová časť Ponuka webovej časti , ukážte na položku pripojenia, ukážte na položku Získať z položky a potom kliknite na položku Zoznam produktov.

Poznámka: Ak sa pod webovou časťou Akcie produktov zobrazí hlásenie informujúce o konflikte pri pripojení webovej časti Akcie produktov k webovej časti Zoznam produktov, overte, či obe webové časti používajú ukážkovú databázu AdventureWorksDWInstance.

Krok 2: Overenie, či sú webové časti správne pripojené a konfigurované

 1. Ak webová časť Zoznam produktov nezobrazuje žiadne údaje, kliknite na položku Načítať údaje Načítať údaje .

 2. Vyberte položku zo zoznamu kliknutím na prepínač vedľa kódu produktu.

 3. V sekcii lokality Akcie produktov kliknite na položku Hľadať na lokalite MSN. Zobrazí sa nové okno s výsledkami vyhľadávania pre vybratú položku.

Na začiatok stránky

Pripojenie webových častí na zobrazenie súvisiacich pracovných položiek

Webovú časť Zoznam súvisiaci s pracovnými údajmi môžete použiť v kombinácii s webovou časťou Zoznam pracovných údajov na zobrazenie dvoch zoznamov súvisiacich pracovných položiek z obchodnej aplikácie. Tieto dve webové časti môžete pripojiť napríklad na zobrazenie všetkých objednávok pre konkrétneho zákazníka.

Objednávky sa zobrazujú pre vybratého zákazníka vo webovej časti Zoznam súvisiaci s pracovnými údajmi

1. Webová časť Zoznam pracovných údajov

2. Webová časť Zoznam súvisiaci s pracovnými údajmi

Dôležité: V nasledujúcom postupe sa používajú fiktívne údaje o zákazníkovi z ukážkovej databázy AdventureWorks SQL Server 2000 Sample, ktorú je najprv potrebné prevziať a zaregistrovať v Katalógu pracovných údajov. Ďalšie informácie o ukážkovej databáze AdventureWorks SQL Server 2000 Sample nájdete v sekcii Pozrite tiež.

Krok 1: Vytvorenie webovej časti na zobrazenie súhrnného zoznamu

Prvým krokom pri zobrazení súvisiacich údajov z externej databázy je vytvorenie webovej časti Zoznam pracovných údajov na zobrazenie súhrnného zoznamu zákazníkov.

 1. Prejdite na stránku na lokalite SharePoint, kde chcete zobraziť objednávky pre konkrétneho zákazníka v databáze.

 2. V ponuke Akcie lokality Vzhľad tlačidla kliknite na príkaz Upraviť stránku.

 3. V zóne webových častí, do ktorej chcete pridať webovú časť, kliknite na položku Pridať webovú časť.

 4. V dialógovom okne Pridať webové časti začiarknite políčko Zoznam pracovných údajov a kliknite na tlačidlo Pridať.

 5. Z pracovných údajov webovú časť, ktorú ste práve vytvorili, kliknite na ponuku webová časť Ponuka webovej časti a potom kliknite na položku Upraviť zdieľanú webovú časť otvorte tablu s nástrojmi.

 6. V table s nástrojmi v poli Typ kliknite na položku Prehľadávať Vzhľad tlačidla .

 7. V dialógovom okne Typ pracovných údajov vyberte typ pracovných údajov pre pracovnú aplikáciu, s ktorou pracujete, a kliknite na tlačidlo OK.

  Vyberte napríklad položku Zákazník pre Typ pracovných údajov. V tomto príklade ako Aplikácia slúži AdventureWorksDWInstance.

 8. Na table s nástrojmi rozbaľte časť vzhľad.

 9. Do poľa názov nahraďte Zoznam pracovných údajovzákazníci z databázy AdventureWorksa kliknite na tlačidlo OK.

Krok 2: Vytvorenie a pripojenie webovej časti na zobrazenie súvisiacich položiek

Po vytvorení webovej časti Zoznam pracovných údajov, ktorá môže zobraziť zákazníkov z ukážkovej databázy AdventureWorks SQL Server 2000 Sample, môžete vytvoriť webovú časť Zoznam súvisiaci s pracovnými údajmi, ktorá sa pripojí k prvému zoznamu. Výsledok vám umožní vybrať položku zo zoznamu zákazníkov a zobraziť zoznam objednávok pre daného zákazníka vo webovej časti Zoznam súvisiaci s pracovnými údajmi.

 1. Na stránke, na ktorej ste vytvorili webovú časť Zoznam pracovných údajov, kliknutím na položku Pridať webovú časť vytvorte novú webovú časť na danej stránke.

 2. V dialógovom okne Pridať webové časti začiarknite políčko Zoznam súvisiaci s pracovnými údajmi a kliknite na tlačidlo Pridať.

 3. Z pracovných údajov webovú časť, ktorú ste práve vytvorili, kliknite na ponuku webová časť Ponuka webovej časti a potom kliknite na položku Upraviť zdieľanú webovú časť otvorte tablu s nástrojmi.

 4. V table s nástrojmi v poli Typ kliknite na položku Prehľadávať Vzhľad tlačidla .

 5. V dialógovom okne Typ pracovných údajov vyberte typ pracovných údajov pre pracovnú aplikáciu, s ktorou pracujete, a kliknite na tlačidlo OK.

  Vyberte napríklad položku Objednávka pre Typ pracovných údajov. V tomto príklade ako Aplikácia slúži AdventureWorksDWInstance.

 6. V rozbaľovacom zozname Vzťah vyberte položku CustomerToSalesOrder.

 7. Na table s nástrojmi rozbaľte časť vzhľad.

 8. Do poľa názov nahraďte Zoznam súvisiaci s pracovnými údajmiObjednávky pre zákazníkaa potom kliknite na tlačidlo OK.

 9. Pre webovú časť, ktorú ste práve vytvorili, kliknite na ponuku webová časť Ponuka webovej časti , ukážte na položku pripojenia, ukážte na Načítať súvisiacu položku z a potom kliknite na položku zákazníci z databázy AdventureWorks.

Krok 3: Overenie, či sú webové časti správne pripojené a konfigurované

 1. Na tej istej strane, ktorá obsahuje webovú časť zoznamu a súvisiace webovej časti zoznamu, ktorý ste práve vytvorili, ak sa nezobrazuje žiadne údaje zákazníci z databázy AdventureWorks webovej časti Zoznam súvisiaci, kliknite na položku Načítať údaje Načítať údaje .

 2. Vyberte zákazníka zo zoznamu kliknutím na prepínač vedľa mena zákazníka. Všetky objednávky súvisiace s vybratým zákazníkom sa zobrazia vo webovej časti Objednávky pre zákazníka.

Na začiatok stránky

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×