Zobrazenie pomenovanej položky v službách programu Excel

Poznámka:  Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

Po otvorení pracovného zošita programu Microsoft Office Excel v službách programu Excel sa zošit zobrazí jedným z dvoch možných spôsobov:

Zobrazenie pracovného hárka     V tomto zobrazení je možné zobraziť zošit vrátane pracovných hárkov a všetky informácie v týchto hárkoch. Pri uložení zošita sa jeho autor môže rozhodnúť, či sa majú zobraziť všetky pracovné hárky alebo iba niektoré z nich.

Zobrazenie pomenovanej položky     V tomto zobrazení je možné v zošite zobraziť iba pomenované položky. Pomenovanou položkou môže byť graf, tabuľka programu Excel, zostava kontingenčnej tabuľky, zostava kontingenčného grafu alebo pomenovaný rozsah buniek.

Čo chcete urobiť?

Ďalšie informácie o zobrazení pomenovaná položka

Zobrazenie pomenovanej položky v zobrazení pomenovaná položka

Ďalšie informácie o zobrazení pomenovanej položky

Zobrazenie pomenovanej položky je užitočné vtedy, keď chce používateľ alebo autor zošita vykonať nasledujúce činnosti:

  • Zobraziť iba určité pomenované položky zošita, napríklad graf alebo tabuľku programu Excel, pretože sú to jediné údaje, ktoré chce prezerať. Autor zošita napríklad nechce, aby používateľ zobrazil ostatné časti zošita, pretože tieto údaje nepotrebuje, alebo ich autor chce skryť z dôvodu zabezpečenia. Prípadne nechce, aby používateľ zobrazil údaje tvoriace základ grafu alebo kontingenčného grafu, pretože pre ne nie je na informačnej tabuli služieb biznisovej inteligencie dostatok miesta.

  • Vybrať určité pomenované položky z rozbaľovacieho zoznamu Zobraziť na paneli s nástrojmi webovej časti Excel Web Access s cieľom získať viac flexibility pri zobrazovaní informácií v zošite namiesto posúvania a vyhľadávania požadovaných informácií, čo môže byť nepohodlné a časovo náročné. Autor zošita môže ovládať spôsob navigácie používateľa medzi informáciami v zošite. Okrem toho server Excel Services zobrazuje niektoré pomenované položky v zobrazení pomenovanej položky inak ako v zobrazení pracovného hárka, aby sa minimalizovala potreba ovládacích prvkov navigácie.

  • Pripojenie webových častí, napríklad webovými časťami filtra alebo webovej časti Zobrazenie zoznamu k webovej časti Excel Web Access, na tabuľu alebo v inej stránky webových častí. Napríklad, môžete použiť vybratú hodnotu vo webovej časti filtra na zobrazenie grafu, tabuľke programu Excel a pomenovaný rozsah, každá v samostatnej časti Excel Web Access Web. Ďalšie informácie nájdete v téme Pripojenie webovými časťami filtra k webovej časti Excel Web Access.

V zobrazení pomenovanej položky je možné zobraziť nasledujúce pomenované položky:

Pomenovaná položka

Komentár

Tabuľka programu Excel

Graf a kontingenčný graf

Vždy sa zobrazí celý graf alebo kontingenčný graf, nikdy nie je orezaný. Môže sa však zobraziť vodorovný alebo zvislý posúvač.

Zostava kontingenčnej tabuľky

Pomenovaný rozsah

Rozsah musí byť súvislý a voči pracovnému hárku môže byť globálny alebo lokálny (NázovHárka!NázovRozsahu). Pomenovaný rozsah je možné definovať v programe Microsoft Office Excel 2007, alebo ho definuje program Office Excel 2007, ako napríklad oblasť tlače.

Pomenovaný rozsah môže obsahovať ďalšie pomenované položky, grafy, tabuľky programu Excel, kontingenčné tabuľky a kontingenčné grafy.

Poznámky: 

  • Keď je zošit uložený v zobrazení pomenovanej položky, stále je možné zobraziť pracovnú tablu Parameter a nastaviť parametre bez ohľadu na to, či je pomenovaná bunka, ktorá zodpovedá parametru, súčasťou danej pomenovanej položky. Je možné napríklad zobraziť graf a zároveň umožniť používateľovi graf aktualizovať zadaním hodnoty parametra do bunky, ktorá sa v pomenovanej položke nenachádza.

  • V jednej relácii nie je možné prepnúť zo zobrazenia pomenovanej položky do zobrazenia pracovného hárka alebo naopak.

  • Rozbaľovací zoznam Zobraziť neobsahuje jednotlivé pracovné hárky.

Na začiatok stránky

Zobrazenie pomenovanej položky v zobrazení pomenovanej položky

Existujú dva spôsoby zobrazenia pomenovaných položiek v zobrazení pomenovanej položky: použitím rozbaľovacieho zoznamu Zobraziť alebo nastavením vlastnosti Zobraziť v rozbaľovacom zozname pomenovaných položiek.

Poznámky: 

  • Pomenované položky sú v zozname vždy uvedené v abecednom poradí.

  • Zobrazenie rozbaľovacieho zoznamu sa zobrazí len vybraná autor zošita obsahuje jednu alebo viac pomenovaných položiek v dialógovom okne Možnosti programu Excel Services pred uložením ju, Navigácia v zošite, Používať celý zošit a Pomenované položky rozbaľovacieho zoznamu vlastnosti sa vyberú a sa zobrazí panel s nástrojmi webovej časti Excel Web Access. Ďalšie informácie nájdete v téme prispôsobené vlastnosti webovej časti Excel Web Access a Pomocník programu Microsoft Office Excel 2007.

V rozbaľovacom zozname rozbaľovacieho zoznamu zobrazenie

  • Keď je webová časť Excel Web Access v zobrazení pomenovanej položky, na paneli s nástrojmi webovej časti Excel Web Access kliknite na šípku vedľa rozbaľovacieho zoznamu Zobraziť a potom vyberte pomenovanú položku.

Nastavte vlastnosť s názvom položky rozbaľovacieho zoznamu

Webová časť autor môžete zobraziť konkrétnej pomenované položky v zobrazení pomenované položky tak, že nastavíte vlastnosť s názvom položky rozbaľovacieho zoznamu pre všetky zadané autor zošita v dialógovom okne Možnosti programu Excel Services, pred uložením zošitu pomenovanej položky. Nastavenie tejto vlastnosti je užitočné, napríklad v tabule (dashboard), ak chcete zobraziť konkrétny pomenovanej položky vo webovej časti Excel Web Access, ale nechcete, aby sa používateľovi vybrať iné pomenované položky. Ďalšie informácie nájdete v téme prispôsobené vlastnosti webovej časti Excel Web Access.

Tip: Autor webovej časti nemusí byť zároveň autorom zošita, alebo nemusí mať k zošitu prístup. Ak neviete, ktorú pomenovanú položku zadať do vlastnosti Rozbaľovací zoznam Pomenovaná položka, buď otvorte zošit v programe Excel 2007 a zobrazením dialógového okna Možnosti služby programu Excel zobrazte zoznam pomenovaných položiek, alebo zobrazte webovú časť Excel Web Access so zrušeným začiarknutím políčka vlastnosti Zobraziť v rozbaľovacom zozname pomenovaných položiek a potom si poznamenajte pomenované položky z rozbaľovacieho zoznamu Zobraziť.

Poznámka: Ak do vlastnosti Rozbaľovací zoznam Pomenovaná položka zadáte hodnotu a webová časť Excel Web Access je zobrazená v zobrazení pomenovanej položky, daná hodnota bude predvolenou zobrazenou pomenovanou položkou.

Problém: Vlastnosti S názvom položky rozbaľovacieho zoznamu sa zachovajú aj po môžem odstrániť pripojenie webovej časti Zobrazenie zoznamu

Keď pripojíte vo webovej časti Zobrazenie zoznamu k webovej časti Excel Web Access výberom príkazu Poskytnúť riadok na ponuke pripojenia webovej časti Zobrazenie zoznamu je alebo Získať s názvom objekt zo príkazu v ponuke pripojenia Excel Web Access webovej časti , vlastnosť s názvom položky rozbaľovacieho zoznamu je tiež nastaviť na hodnotu pripojenia môžete prejsť. Neskôr, ak odstránite pripojenie webových častí, zostáva túto hodnotu vo vlastnosti s názvom položky rozbaľovacieho zoznamu, a sa môže zobraziť upozornenie na správu o tom, pomenovanej položky nie je možné zobraziť. Na vyriešenie tohto problému, vymažte vlastnosť s názvom položky rozbaľovacieho zoznamu. Ďalšie informácie nájdete v téme prispôsobené vlastnosti webovej časti Excel Web Access.

Na začiatok stránky

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×