Zobrazenie, otvorenie alebo uloženie príloh

E-mailové správy obsahujúce prílohy (súbory alebo položky) sú v zozname správ označené ikonou kancelárskej spinky Ikona prílohy . Priamo na table na čítanie môžete zobraziť ukážku rôznych typov príloh. Na table na čítanie alebo v správe môžete otvoriť prílohy pomocou ikony prílohy alebo uložiť jednu a viac príloh do počítača, OneDrivu alebo iného ukladacieho priestoru v cloude.

Outlook umožňuje používať širokú škálu rôznych typov údajov, ale blokuje potenciálne nebezpečné prílohy (vrátane súborov .bat, .exe, .vbs a .js), ktoré môžu obsahovať vírusy.

Poznámka k zabezpečeniu: Aj napriek ochrane pred nebezpečnými prílohami, ktorú Outlook poskytuje, pri otváraní každej prílohy postupujte opatrne, najmä ak pochádza od osoby, ktorú nepoznáte alebo jej nedôverujete. Ak máte pochybnosti, požiadajte odosielateľa o potvrdenie pravosti prílohy. Taktiež pravidelne aktualizujte antivírusový softvér počítača.

Uloženie, otvorenie alebo zobrazenie ukážky prílohy

Vo väčšine prípadov sa priložené súbory zobrazia na table na čítanie priamo pod hlavičkou správy alebo pod predmetom. Niekedy sa prílohy zobrazia v tele správy, najmä ak ide o prijaté obrázky.

Zobrazenie všetkých prijatých príloh na table na čítanie

Ak dvakrát kliknete na ikonu prílohy, príloha sa otvorí. Ak chcete namiesto toho iba zobraziť ukážku prílohy alebo ju uložiť, vyberte rozbaľovaciu šípku napravo od ikony prílohy a zobrazte ponuku príloh.

Vyberte šípku rozbaľovacieho zoznamu napravo od ikony prílohy a zobrazte si ponuku prílohy

 • Ukážka Keď zobrazíte ukážku prílohy, obsah prílohy sa zobrazí na table na čítanie. Nie všetky typy príloh možno zobraziť v okne ukážky. PDF súbory a prílohy uložené v cloude, ako sú napríklad prílohy OneDrivu alebo Dropboxu, nie je možné zobraziť v okne ukážky. Ak sa chcete vrátiť do správy, vyberte položky Prílohy > Správa > Zobraziť správu.

 • Otvoriť Ak chcete prílohu otvoriť, vyberte položku Otvoriť. Ak nemáte nainštalovaný program na otvorenie prílohy, Outlook zobrazí výzvu na výber programu z vášho počítača. Ak chcete zmeniť program používaný na otvorenie prílohy, pozrite si tému Zmena priradenia súboru pre prílohu.

 • Uložiť ako Ak chcete uložiť prílohu do svojho počítača alebo ukladacieho priestoru v cloude, vyberte položku Uložiť ako. Týmto sa uloží iba jedna príloha. Ak chcete uložiť všetky prílohy z jednej správy, vyberte položku Uložiť všetky prílohy. Všetky prílohy sa uložia v rovnakom umiestnení súborov. Predvolené umiestnenie na ukladanie súborov je priečinok Dokumenty. Predvolené umiestnenie na ukladanie zmeniť nemôžete, ale pri každom ukladaní príloh môžete vybrať nové umiestnenie.

Poznámka: Prílohu môžete uložiť aj pomocou presunutia prílohy z e-mailovej správy na pracovnú plochu. Pri presúvaní príloh uložených v cloude sa stiahne a uloží lokálna kópia prílohy.

Riešenie problémov s prílohami

 1. Ako môžem zmeniť miesto, kde sa predvolene ukladajú prílohy? Prílohy sa predvolene ukladajú do priečinka Dokumenty. V Outlooku nie je k dispozícii žiadne nastavenie, ktorým by ste to mohli zmeniť.

 2. Ako uložím upravenú prílohu tak, aby sa moje zmeny priložili k pôvodnému e-mailu? Ak odosielateľ prílohy použil OneDrive alebo inú možnosť ukladacieho priestoru v cloude, všetky zmeny vykonané v prílohe sa uložia automaticky. Ak odosielateľ nepoužil ukladací priestor v cloude, môžete použiť rozbaľovaciu šípku pri ikone prílohy a vybrať položku Uložiť do OneDrivu.

 3. Je možné vypnúť zobrazovanie ukážok príloh? Nie. V Outlooku 2016 a Outlooku2013 nie je možné vypnúť možnosť zobrazovania ukážky príloh.

 4. Ako otvorím prílohy vo formáte PDF alebo zobrazím ich ukážky? Ak používate Microsoft Edge ako predvolený prehliadač, Edge by mal dokázať otvoriť prílohy vo formáte PDF. Ak chcete na otvorenie použiť Adobe Acrobat Reader alebo iný zobrazovač PDF súborov, pozrite si tému Zmena priradenia súboru pre prílohu.

 5. Ako zmením prehliadač používaný na otvorenie príloh alebo zobrazenie ich ukážky? Outlook použije váš predvolený prehliadač na otvorenie mnohých typov príloh alebo zobrazenie ich ukážky. Ak chcete predvolený prehliadač zmeniť, pozrite si tému Zmena predvoleného prehliadača vo Windowse 10.

Zmena priradenia súboru pre prílohu

Mnohé typy súborov môžete otvoriť pomocou viacerých programov. Fotografiu môžete napríklad otvoriť pomocou programu Fotografie alebo Skicár, prípadne iných. Ak chcete zmeniť predvolený program, ktorý Windows používa na otvorenie každého typu súboru, použite nasledujúci postup.

 1. Vo Windowse 7, Windowse 8 a Windowse 10 vyberte tlačidlo Štart a potom zadajte spojenie ovládací panel.

 2. Vyberte položky Programy > Nastaviť typ súboru tak, aby sa vždy otváral v určitom programe. Ak sa položka Programy nezobrazuje, vyberte položky Predvolené programy > Priradiť typ súboru alebo protokol k programu.

 3. V nástroji Nastaviť priradenia vyberte typ súboru, pre ktorý chcete zmeniť program, a potom vyberte položku Zmeniť program.

 4. Po výbere nového programu, ktorý sa má použiť na otvorenie tohto typu súboru, vyberte položku OK.

Otvorenie prílohy

Prílohu môžete otvoriť na table na čítanie alebo v správe. V oboch prípadoch prílohu otvoríte dvojitým kliknutím.

 • Ak chcete prílohu otvoriť zo zoznamu správ, kliknite pravým tlačidlom myši na správu s prílohou, kliknite na položku Zobraziť prílohy a potom kliknite na názov prílohy.

Ukážku príloh zo správ v HTML formáte alebo správ s obyčajným textom môžete zobraziť na table na čítanie alebo v otvorených správach. Ukážka pre prílohy v správach vo formáte RTF nie je k dispozícii.

 1. Ak chcete zobraziť ukážku prílohy, kliknite na prílohu. Zobrazí sa na mieste v tele správy.

 2. Ak sa chcete vrátiť do správy, na karte Nástroje prílohy v skupine Správa kliknite na položku Zobraziť správu.

Po otvorení a zobrazení prílohy ju môžete uložiť na diskovú jednotku. Ak správa obsahuje viacero príloh, môžete ich uložiť naraz ako skupinu alebo každú samostatne.

Uloženie jednej alebo viacerých príloh

 1. Kliknite na prílohu na table na čítanie alebo v otvorenej správe.

 2. Na karte Prílohy v skupine Akcie kliknite na položku Uložiť ako. Na prílohu môžete tiež kliknúť pravým tlačidlom myši a potom kliknúť na položku Uložiť ako. Podržaním klávesu Ctrl a súčasným kliknutím na prílohy môžete vybrať viacero príloh. Ak chcete uložiť všetky prílohy, vyberte položku Uložiť všetky prílohy.

  Príkaz Uložiť ako na páse s nástrojmi

  Poznámka: Ak je správa vo formáte RTF, na table na čítanie alebo v otvorenej správe kliknite pravým tlačidlom myši na prílohu a potom kliknite na položku Uložiť ako.

 3. Kliknite na umiestnenie priečinka a potom kliknite na položku Uložiť.

Zobrazenie (ukážka) prílohy bez jej otvorenia

Ukážka prílohy, nová funkcia pre systém Microsoft Office 2007, umožňuje zobraziť ukážku niektorých typov súborov bez toho, aby ste ich museli otvoriť. Informácie o odosielaní príloh v e-mailovej správe nájdete v téme Priloženie súboru alebo inej položky do e-mailovej správy.

Keď v správe dostanete prílohu a chcete si rýchlo pozrieť jej obsah bez toho, aby ste ju otvorili, môžete zobraziť ukážku prílohy. Ukážku prílohy môžete zobraziť na table na čítanie alebo v otvorenej správe. Zobrazovače ukážok príloh, ktoré obsahuje Office, verzia 2007, sú predvolene zapnuté.

Poznámka: Ak chcete zobraziť ukážku priloženého súboru vytvoreného v aplikácii balíka systém Microsoft Office 2007, musíte mať v počítači nainštalovanú aplikáciu balíka Office 2007. Ak chcete napríklad zobraziť ukážku prílohy programu Word 2007, musíte mať nainštalovaný Word 2007. Ak chcete zobraziť ukážku prílohy Excelu, musíte mať nainštalovaný Excel.

Ukážka prílohy je podporovaná v správach, ktoré sú vo formáte HTML, a v správach s obyčajným textom, ale nie v správach, ktoré sú vo formáte RTF. Ukážka prílohy je k dispozícii len pri prezeraní prijatých správ, a nie pri vytváraní novej správy.

Zobrazenie ukážky prílohy

 1. V zozname správ vyberte správu obsahujúcu prílohu, ktorej ukážku chcete zobraziť.

 2. Na table na čítanie kliknite na prílohu. Ak máte viacero príloh, požadovanú prílohu možno budete musieť vyhľadať tak, že sa budete posúvať vodorovným smerom.

  Poznámka: V ukážke sa nemusí zobraziť najaktuálnejší obsah súboru. Ak chcete zobraziť úplný a aktuálny obsah, otvorte súbor. Môžete napríklad dvakrát kliknúť na prílohu .docx a otvoriť ju v Microsoft Worde.

 3. Ak sa chcete vrátiť do tela správy, kliknite na tlačidlo Správa.

Informácie o zobrazovaní ukážky príloh vo formáte PDF v programe Outlook 2007 nájdete v téme Zobrazenie ukážky príloh vo formáte PDF.

Zobrazovače ukážok príloh, ktoré obsahuje Office, verzia 2007, sú predvolene zapnuté. Ak zobrazovače ukážok príloh používať nechcete, použite tento postup a vypnite ich.

 1. V ponuke Nástroje kliknite na položku Centrum dôveryhodnosti a potom kliknite na položku Spracovanie prílohy.

 2. Použite jeden z nasledovných postupov:

  • Ak chcete vypnúť všetky zobrazovače ukážok príloh, kliknite na položku Vypnúť ukážku prílohy.

  • Ak chcete vypnúť konkrétny zobrazovač ukážok príloh, kliknite na položku Zobrazovače príloh a dokumentov, zrušte začiarknutie políčka pri zobrazovači, ktorý chcete vypnúť, a potom kliknite na položku OK.

Ak chcete zobrazovače zapnúť, kliknutím vyberte položku Vypnúť ukážku prílohy alebo možnosti konkrétneho zobrazovača ukážok príloh.

Ďalšie informácie o zobrazovačoch ukážok príloh nájdete v téme Vyhľadanie zobrazovačov ukážok príloh.

Otvorenie prílohy

Prílohy môžete otvoriť na table na čítanie, v správe zo zoznamu správ, ako je napríklad priečinok Doručená pošta, alebo v otvorenej správe.

 1. V zozname správ vyberte správu, ktorá obsahuje prílohu.

 2. Na table na čítanie dvakrát kliknite na prílohu. Na správu s prílohou môžete kliknúť pravým tlačidlom myši a potom vybrať položku Zobraziť prílohy.

  Poznámka: Ak máte k dispozícii možnosť výberu medzi otváraním a ukladaním prílohy, je vhodné najprv súbor uložiť a potom ho ešte pred otvorením skontrolovať pomocou antivírusového programu.

Uloženie prílohy

Po otvorení a zobrazení prílohy ju môžete uložiť na jednotku pevného disku. Ak správa obsahuje viacero príloh, môžete ich uložiť naraz ako skupinu alebo každú samostatne.

Uloženie jednej prílohy zo správy

 1. V otvorenej správe alebo správe zobrazenej v okne ukážky kliknite pravým tlačidlom myši na prílohu, ktorú chcete uložiť.

 2. V kontextovej ponuke kliknite na položku Uložiť ako.

 3. Vyberte umiestnenie priečinka a potom kliknite na položku Uložiť.

Uloženie všetkých príloh z otvorenej správy

 1. V otvorenej správe kliknite na karte Správa v skupine Akcie na položku Iné akcie a potom kliknite na položku Uložiť prílohy.

 2. Kliknite na položku OK, vyberte umiestnenie priečinka a potom znova kliknite na položku OK.

Uloženie všetkých príloh zo zoznamu správ

 1. V zozname správ vyberte správu, ktorá obsahuje prílohu.

 2. V ponuke Súbor ukážte na položku Uložiť prílohy a potom kliknite na položku Všetky prílohy.

 3. Kliknite na položku OK, vyberte umiestnenie priečinka a potom znova kliknite na položku OK.

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×