Zobrazenie možností ochrany osobných údajov v balíku Microsoft Office

Poznámka: Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

Tento článok popisuje možnosti ochrany osobných údajov pri rozličných funkciách, ktoré môžete používať. Niektoré možnosti ochrany osobných údajov určujú, aké informácie a súbory sa sťahujú zo serverov spoločnosti Microsoft alebo sa spoločnosti Microsoft odosielajú. Ďalšie možnosti popísané v tomto článku vám môžu pomôcť chrániť osobné údaje pri zdieľaní súborov s inými používateľmi.

Zákazníci, ktorí hľadajú informácie o kóde Product Key, môžu prejsť na túto tému: Zadanie kódu Product Key pre program balíka Office

Karty uvedené nižšie obsahujú informácie o jednotlivých verziách balíka Microsoft Office.

Ak chcete zobraziť ochrany osobných údajov možnosti v aplikácii balíka Office 365, Office 2016 alebo 2019 balíka Office vo Windowse, postupujte nasledovne:

 1. Kliknite na položky Súbor > Možnosti.

 2. Kliknite na položky Centrum dôveryhodnosti > Nastavenie centra dôveryhodnosti > Možnosti ochrany osobných údajov.

Možnosti ochrany osobných údajov

 • Odoslať do spoločnosti Microsoft osobné údaje na vylepšenie balíka Office

  Začiarknutím tohto políčka pomáhate zlepšiť kvalitu, spoľahlivosť a výkon produktov spoločnosti Microsoft. Microsoft automaticky zhromažďuje informácie z vášho počítača vrátane chybových hlásení a informácií o hardvéri a softvéri. Všetky informácie odoslané spoločnosti Microsoft sú anonymné. Tieto informácie sa nepoužívajú na reklamné ani obchodné účely.

 • Dovoliť balíku Office pripojiť sa k online službám spoločnosti Microsoft a získať funkcie relevantné pre vašu oblasť a preferencie

  Začiarknutím tohto políčka umožníte spoločnosti Microsoft zhromažďovať informácie o tom, ako využívate online služby a lokality poskytované spoločnosťou Microsoft a jej partnermi. Toto nastavenie umožňuje využívať možnosti prekladu dostupné v častiach Zdroje informácií a odkazy.

Špecifické nastavenie dokumentu

 • Odstrániť osobné údaje z vlastností súboru pri ukladaní

  Táto možnosť Automatické odstránenie osobných informácií z vlastností súboru pri ukladaní súboru. Má vypnutá v programe Excel, PowerPoint a Word a zapnutá v Publisheri a SharePoint Designer. Aj keď je možnosť odstrániť osobné údaje automaticky vypnúť, môžete odstrániť osobné údaje na požiadanie spustením Kontrola dokumentov, buď prostredníctvom tlačidla tu v Centre dôveryhodnosti alebo prechodom na položky súbor > informácie > overiť výskyt problémov > Kontrola dokumentu.

 • Pre programy so zapnutou možnosťou možnosť je dostupná iba v prípade, že pracujete s dokumentu vytvoreného v staršej verzii balíka Office a ste použili túto možnosť, ak v tejto verzii odstrániť osobné údaje.

Zdroje informácií a odkazy

 • Možnosti prekladu

  Pomocou dialógového okna Možnosti prekladu môžete vybrať nastavenia pre online dvojjazyčné slovníky a strojový preklad. Možnosti v tomto dialógovom okne sú k dispozícii iba v prípade, že začiarknete políčko Dovoliť balíku Office pripojiť sa k online službám spoločnosti Microsoft a získať funkcie relevantné pre vašu oblasť a preferencie v časti Možnosti ochrany osobných údajov.

 • Zdroje informácií – možnosti

  Použite Zdroje informácií – možnosti môžete aktivovať služby viacjazyčných príručiek a výskum lokality.

Ak chcete zobraziť možnosti ochrany osobných údajov v aplikácii balíka Office 2010 alebo 2013 pre Windows, postupujte nasledovne:

 1. Kliknite na položky Súbor > Možnosti.

 2. Kliknite na položky Centrum dôveryhodnosti > Nastavenie centra dôveryhodnosti > Možnosti ochrany osobných údajov.

Popis jednotlivých možností ochrany osobných údajov

Umožniť balíku Office pripojiť sa na internet

Vzťahuje sa na Office 2013

Keď začiarknete políčko Umožniť balíku Office pripojiť sa na internet, Office bude môcť počas pripojenia na internet použiť online služby a vyhľadať najnovší online obsah.

Po pripojení na internet pripojiť na lokalitu Office.com a získať aktualizovaný obsah

Vzťahuje sa na Office 2010.

Keď začiarknete políčko Po pripojení na internet pripojiť na lokalitu Office.com a získať aktualizovaný obsah, získate aktualizovaný obsah Pomocníka, ktorý stiahnete do počítača z lokality Office.com. Ak chcete stiahnuť obsah, musíte byť pripojení na internet. Nestiahne sa celý systém Pomocníka, iba článok Pomocníka, na ktorý kliknete v poli Výsledky hľadania.

Pravidelne sťahovať súbor, pomocou ktorého možno určiť systémové problémy

Keď začiarknete políčko Pravidelne sťahovať súbor, pomocou ktorého možno určiť systémové problémy:

 • umožníte stiahnutie súboru z lokality Office.com do počítača, takže ak sa naruší stabilita počítača alebo počítač zlyhá, automaticky sa spustia diagnostické nástroje balíka Microsoft Office, ktoré vám pomôžu diagnostikovať a vyriešiť problém,

 • umožníte spoločnosti Microsoft požiadať vás o zasielanie správ o chybe pre určité typy chýb, ktoré môžu nastať; ak správu pošlete, údaje môžu pomôcť spoločnosti Microsoft pochopiť a vyriešiť problém,

 • umožníte spoločnosti Microsoft, aby vám poskytla najnovší obsah Pomocníka, ktorý vám pomôže vyriešiť problém na vašom počítači.

Ďalšie informácie nájdete v téme Zmena nastavenia diagnostických nástrojov balíka Office.

Zaregistrovať sa v programe zvyšovania spokojnosti zákazníkov

Ak začiarknete políčko Zaregistrovať sa v programe zvyšovania spokojnosti zákazníkov, pomáhate zlepšiť kvalitu, spoľahlivosť a výkon balíka Microsoft Office.

 • Ak sa chcete zúčastniť, nemusíte už urobiť nič iné. Nemusíte vyplniť žiadny formulár či dotazník ani odpovedať telefonicky.

 • Spoločnosť Microsoft automaticky zhromažďuje informácie z vášho počítača vrátane chybových hlásení, času ich vzniku, druhu počítačového vybavenia, ktoré používate, informácií o tom, či má počítač problémy pri spúšťaní softvéru od spoločnosti Microsoft a či hardvér a softvér reaguje správne a podávajú požadovaný výkon. Vo všeobecnosti sa tieto informácie zhromažďujú raz denne.

 • Všetky informácie odoslané spoločnosti Microsoft sú anonymné. Tieto informácie sa nepoužívajú na reklamné ani obchodné účely.

Automatická detekcia nainštalovaných aplikácií balíka Office s cieľom zlepšiť výsledky vyhľadávania na lokalite Office.com

Vzťahuje sa na Office 2010.

Keď začiarknete políčko Automatická detekcia nainštalovaných aplikácií balíka Office s cieľom zlepšiť výsledky vyhľadávania na lokalite Office.com, zlepší sa vyhľadávanie na lokalite Office.com pre programy balíka Office, ktoré máte nainštalované.

Skontrolovať dokumenty Microsoft Office, ktoré pochádzajú alebo sú prepojené na podozrivé webové lokality

Vzťahuje sa na tieto programy balíka Office 2010: Access, Excel, InfoPath, OneNote, PowerPoint, Project, Publisher, Visio, Word, Excel Starter a Word Starter.

Ak začiarknete políčko Skontrolovať dokumenty Microsoft Office, ktoré pochádzajú alebo sú prepojené na podozrivé webové lokality, zapnete detekciu falošných webových lokalít, ktorá vám pomôže pri ochrane pred podvodnými praktikami. Keď Office nájde prepojenie na webovú lokalitu s falošným názvom domény, zobrazí sa upozornenie zabezpečenia. Kontrola falošných webových lokalít sa vykonáva lokálne v počítači. Táto funkcia neodosiela žiadne informácie spoločnosti Microsoft. Ďalšie informácie nájdete v téme Zapnutie a vypnutie upozornení zabezpečenia na prepojenia na podozrivé webové lokality a na súbory z podozrivých webových lokalít.

Povoliť pracovnej table Zdroje informácií skontrolovať a nainštalovať nové služby

Keď začiarknete políčko Povoliť pracovnej table Zdroje informácií skontrolovať a nainštalovať nové služby, povolíte programu balíka Office vyhľadať a nainštalovať novú službu zdrojov informácií.

Povoliť odosielanie súborov na vylepšenie overovania súborov

Vzťahuje sa iba na Word a Word Starter.

Keď začiarknete políčko Povoliť odosielanie súborov na vylepšenie overovania súborov, umožníte tým spoločnosti Microsoft zhromažďovať informácie o súboroch, ktorých overovanie zlyhalo. Dialógové okno predvolene vyzýva používateľa na odoslanie súborov do spoločnosti Microsoft.

Povoliť personalizáciu reklám v programe Microsoft Office Starter

Vzťahuje sa iba na Excel Starter a Word Starter

Keď začiarknete políčko Povoliť personalizáciu reklám v programe Microsoft Office Starter, umožníte tým spoločnosti Microsoft zhromažďovať údaje o používaní služieb a lokalít online, ktoré poskytuje spoločnosť Microsoft a jej partneri. Tieto informácie sa používajú na predbežné stanovenie reklám, ktoré by vás mohli zaujímať.

Upozorniť pred tlačou, uložením alebo odoslaním súboru obsahujúceho sledované zmeny alebo komentáre

Vzťahuje sa iba na Word a Word Starter.

Ak začiarknete políčko Upozorniť pred tlačou, uložením alebo odoslaním súboru obsahujúceho sledované zmeny alebo komentáre , zobrazí sa upozornenie v prípade, že sa pokúsite vytlačiť, uložiť alebo odoslať dokument, ktorý obsahuje sledované zmeny.

Zvýšiť presnosť kombinácie uložením náhodných čísel

Vzťahuje sa iba na Word.

Ak začiarknete políčko Zvýšiť presnosť kombinácie uložením náhodných čísel, zvýšite možnosť dosiahnutia optimálnych výsledkov pri zlúčení sledovaných zmien od viacerých recenzentov.

Umožniť zobrazovanie skrytých značiek pri otváraní a ukladaní

Vzťahuje sa iba na Word a Word Starter.

Ak začiarknete políčko Umožniť zobrazovanie skrytých značiek pri otváraní a ukladaní, budú sa zobrazovať všetky sledované zmeny, ktoré naďalej ostávajú v dokumente po jeho otvorení alebo uložení. Takto môžete odstrániť všetky nežiaduce sledované zmeny, kým dokument odošlete na recenziu.

Odstrániť osobné údaje z vlastností súboru pri ukladaní

Vzťahuje sa na tieto programy balíka Office: Excel, PowerPoint, Publisher, SharePoint Designer, Word, Excel Starter a Word Starter.

Možnosť Odstrániť osobné údaje z vlastností súboru pri ukladaní je vypnutá v programoch Excel, PowerPoint a Word a zapnutá v programoch Publisher a SharePoint Designer.

V programoch, kde je táto možnosť zapnutá, je dostupná iba vtedy, ak pracujete s dokumentom vytvoreným v staršej verzii balíka Office a ak ste v danej verzii používali túto možnosť na odstránenie osobných informácií. Ak chcete odstrániť osobné informácie z tohto dokumentu, kliknite na tlačidlo Kontrola dokumentov.

Kontrola dokumentov

Ak chcete odstrániť osobné informácie a iné skryté údaje zo súborov vytvorených v programoch Excel, PowerPoint a Word, kliknite na tlačidlo Kontrola dokumentov. Ďalšie informácie o kontrole dokumentov nájdete v týchto článkoch:

Spôsob prístupu k možnostiam ochrany osobných údajov sa mierne líši v závislosti od používaného produktu. Z rozbaľovacej ponuky ovládacieho prvku vyberte produkt, o ktorom sa chcete dozvedieť viac, potom sa posuňte nadol a prečítajte si popisy konkrétnych možností ochrany osobných údajov.

Access, Excel, PowerPoint alebo Word

 1. Kliknite na tlačidlo Microsoft Office Obrázok tlačidla Office a potom vyberte položku Možnosti programu (napríklad Možnosti programu Word.)

 2. Kliknite na položku Centrum dôveryhodnosti, potom na položku Nastavenie centra dôveryhodnosti a nakoniec na položku Možnosti ochrany osobných údajov.

Galéria médií, OneNote, SharePoint Designer alebo Project

V ponuke Pomocník kliknite na položku Možnosti ochrany osobných údajov.

InfoPath, Outlook, Publisher alebo Visio

V ponuke Nástroje kliknite na položku Centrum dôveryhodnosti a potom kliknite na položku Možnosti ochrany osobných údajov.

Prečítajte si popis jednotlivých možností ochrany osobných údajov

Po pripojení na Internet vyhľadať obsah Pomocníka v lokalite Microsoft Office Online

Vzťahuje sa na všetky programy balíka Office 2007.

Keď začiarknete políčko Po pripojení na Internet vyhľadať obsah Pomocníka v lokalite Microsoft Office Online, získate najaktuálnejší obsah Pomocníka, ktorý sa stiahne z webovej lokality Microsoft Office Online do počítača. Tento obsah sa stiahne, len ak budete pripojení na internet. Nestiahne sa celý systém Pomocníka, iba článok Pomocníka, na ktorý kliknete v poli Výsledky hľadania.

Aktualizovať najvýznamnejšie prepojenia z lokality Microsoft Office Online

Vzťahuje sa na tieto programy balíka Office 2007: Access, Excel, PowerPoint, Word a Visio.

Po začiarknutí políčka Aktualizovať najvýznamnejšie prepojenia z lokality Microsoft Office Online sa vám do počítača budú sťahovať najnovšie titulky a najvýznamnejšie šablóny z webovej lokality Microsoft Office Online. Ak chcete stiahnuť obsah, musíte byť pripojení na internet.

Pravidelne prevziať súbor, pomocou ktorého možno určiť systémové problémy

Vzťahuje sa na všetky programy balíka Office 2007.

Keď začiarknete políčko Pravidelne prevziať súbor, pomocou ktorého možno určiť systémové problémy alebo zrušíte jeho začiarknutie, stane sa toto:

 • Umožníte stiahnutie súboru z lokality Office Online do počítača, takže ak sa naruší stabilita počítača alebo počítač zlyhá, automaticky sa spustia diagnostické nástroje balíka Microsoft Office, ktoré vám pomôžu diagnostikovať a vyriešiť problém.

 • Umožníte spoločnosti Microsoft požiadať vás o odosielanie správ o chybe pre určité typy chýb, ktoré môžu nastať. Ak správu odošlete, údaje môžu pomôcť spoločnosti Microsoft pochopiť a vyriešiť problém.

 • Umožníte spoločnosti Microsoft, aby vám poskytla najnovší obsah Pomocníka, ktorý vám pomôže vyriešiť problém vo vašom počítači.

Ďalšie informácie o tejto funkcii nájdete v téme Diagnostika a oprava zlyhávajúcich programov balíka Office pomocou diagnostických nástrojov balíka Office.

Prihlásiť sa do programu zvyšovania spokojnosti zákazníkov

Vzťahuje sa na všetky programy balíka Office 2007.

Ak začiarknete políčko Prihlásiť sa do programu zvyšovania spokojnosti zákazníkov, budete pomáhať zlepšovať kvalitu, spoľahlivosť a výkon balíka Microsoft Office.

 • Ak sa chcete zúčastniť, nemusíte už urobiť nič iné. Nemusíte vyplniť žiadny formulár či dotazník ani odpovedať telefonicky.

 • Spoločnosť Microsoft automaticky zhromažďuje informácie z vášho počítača vrátane chybových hlásení, ktoré sa vám zobrazujú spolu s  časom ich vzniku, druhu počítačového vybavenia, ktoré používate, informácií o tom, či má počítač problémy pri spúšťaní softvéru od spoločnosti Microsoft a či hardvér a softvér reaguje správne a podávajú požadovaný výkon. Vo všeobecnosti sa tieto informácie zhromažďujú raz denne.

 • Všetky informácie odoslané spoločnosti Microsoft sú anonymné. Tieto informácie sa nepoužívajú na reklamné ani obchodné účely.

Upozorniť pred tlačou, uložením alebo odoslaním súboru obsahujúceho sledované zmeny alebo komentáre

Vzťahuje sa iba na Office Word 2007.

Ak kliknete na možnosť Upozorniť pred tlačou, uložením alebo odoslaním súboru obsahujúceho sledované zmeny alebo komentáre, v prípade, že sa pokúsite vytlačiť, uložiť alebo odoslať dokument, ktorý obsahuje sledované zmeny, zobrazí sa hlásenie s upozornením. Ďalšie informácie o sledovaných zmenách nájdete v téme Odstránenie sledovaných zmien.

Zvýšiť presnosť kombinácie uložením náhodného čísla

Vzťahuje sa iba na Office Word 2007.

Ak kliknete na možnosť Zvýšiť presnosť kombinácie uložením náhodného čísla, zvýšite možnosť dosiahnutia optimálnych výsledkov pri zlúčení sledovaných zmien od viacerých recenzentov. Ďalšie informácie nájdete v téme Zlúčenie komentárov a zmien od viacerých recenzentov do jedného dokumentu.

Umožniť zobrazovanie skrytých značiek pri otváraní a ukladaní

Vzťahuje sa iba na Office Word 2007.

Ak kliknete na možnosť Umožniť zobrazovanie skrytých značiek pri otváraní a ukladaní, budú sa zobrazovať všetky sledované zmeny, ktoré naďalej ostávajú v dokumente po jeho otvorení alebo uložení. Takto môžete odstrániť všetky nežiaduce sledované zmeny predtým, než dokument odošlete na recenziu. Ďalšie informácie nájdete v téme Odstránenie sledovaných zmien.

Odstrániť osobné údaje z vlastností súboru pri ukladaní (vypnuté)

Vzťahuje sa iba na Office Word 2007.

Možnosť Odstrániť osobné údaje z vlastností súboru pri ukladaní je dostupná iba vtedy, ak pracujete s dokumentom vytvoreným v staršej verzii balíka Office a ak ste v danej verzii použili túto možnosť na odstránenie osobných informácií. Ak chcete odstrániť osobné informácie z tohto dokumentu, kliknite na tlačidlo Kontrola dokumentov.

Kontrola dokumentov

Vzťahuje sa iba na Office Word 2007.

Ak chcete z dokumentov vytvorených v balíku Office Word 2007 a starších verziách odstrániť skryté údaje, kliknite na položku Kontrola dokumentov. Ďalšie informácie o používaní Kontroly dokumentov nájdete v téme Odstránenie skrytých údajov a osobných informácií z dokumentov balíka Office.

Skontrolovať dokumenty Office, ktoré pochádzajú alebo sú prepojené na podozrivé webové lokality

Vzťahuje sa na tieto programy balíka Office 2007: Access, Excel, InfoPath, PowerPoint, Visio a Word.

Ak začiarknete políčko Skontrolovať dokumenty Office, ktoré pochádzajú alebo sú prepojené na podozrivé webové lokality, zapnete detekciu falošných webových lokalít, ktorá vám pomôže pri ochrane pred podvodnými praktikami. Keď balík Office, verzia 2007, nájde prepojenie na webovú lokalitu s falošným názvom domény, zobrazí sa upozornenie zabezpečenia. Kontrola falošných webových lokalít sa vykonáva lokálne v počítači. Táto funkcia neodosiela žiadne informácie spoločnosti Microsoft. Ďalšie informácie nájdete v téme Zapnutie a vypnutie upozornení na prepojenia na podozrivé webové lokality a na súbory z podozrivých webových lokalít.

Vyhlásenie spoločnosti Microsoft o ochrane osobných údajov

Ak si chcete prečítať naše vyhlásenie o ochrane osobných údajov, prejdite na stránku Vyhlásenie o ochrane osobných údajov spoločnosti Microsoft

Váš názor nás zaujíma

Tento článok aktualizoval Ben 20. júna 2017 na základe vašich komentárov. Ak boli pre vás tieto informácie užitočné, no najmä ak neboli, použite ovládacie prvky pre pripomienky uvedené nižšie a dajte nám vedieť, ako ich môžeme vylepšiť.

Pozrite tiež

Zobrazenie možností a nastavení v Centre dôveryhodnosti

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×