Zobrazenie kritickej cesty projektu

Zobrazenie kritickej cesty projektu

Každá úloha je dôležitá, avšak iba niektoré úlohy sú kritické. Kritická cesta je reťazec prepojených úloh, ktoré majú priamy vplyv na koncový dátum projektu. Ak sa ľubovoľná úloha na kritickej ceste oneskorí, oneskorí sa aj celý projekt.

Zobrazenie kritickej cesty v zobrazení Ganttovho grafu

Zobrazenie Ganttovho grafu budete na zobrazenie kritickej cesty pravdepodobne používať najčastejšie.

 1. Kliknite na položky Zobraziť > Ganttov graf.

 2. Kliknite na položku Formát a potom začiarknite políčko Kritické úlohy.

Začiarkavacie políčko Kritické úlohy na páse s nástrojmi a zvýraznené pruhy Ganttovho grafu v Projecte 2013

Úlohy na kritickej ceste majú teraz červené pruhy Ganttovho grafu.

Zobrazenie kritickej cesty v iných zobrazeniach úloh

Kritickú cestu môžete zobraziť v ľubovoľnom zobrazenie úlohy tak, že ju zvýrazníte.

 1. Kliknite na kartu Zobraziť a potom v skupine Zobrazenia úloh vyberte zobrazenie.

 2. Zostaňte na karte Zobraziť a zo zoznamu Zvýrazniť vyberte možnosť Kritické.
  Kritická cesta sa zobrazí žltou farbou.

 3. Ak chcete zobraziť iba úlohy na kritickej ceste, kliknite na šípku Filter a potom vyberte možnosť Kritické.

Zvýraznenie kritickej cesty v Projecte 2013

Tip:  V sieťovom diagrame sa úlohy na kritickej ceste automaticky znázorňujú červenou farbou, nie je potrebné žiadne zvýraznenie.

Zobrazenie kritickej cesty v hlavnom projekte

Keď spravujete hlavný projekt, na kritickej ceste sa nachádzajú celé podprojekty. Či je to tak, zistíte, ak Projectu zadáte, aby podprojekty považoval za súhrnné úlohy.

 1. Kliknite na položky Súbor > Možnosti.

 2. Kliknite na položku Plán a potom sa presuňte nadol do oblasti Možnosti výpočtu pre tento projekt.

 3. Začiarknite políčko Vložené projekty sa vypočítavajú ako súhrnné úlohy.

Tip:  Toto nastavenie nemá vplyv na iné projekty. Znamená to, že sa vzťahuje iba na hlavný projekt, na ktorom pracujete.

Zmena úloh zobrazovaných na kritickej ceste

Kritické úlohy spravidla nemajú žiadnu časovú rezervu. Projectu však môžete zadať, aby na kritickú cestu zaraďoval úlohy s jednodňovou alebo viacdňovou časovou rezervou, aby ste možné problémy dokázali predvídať s väčšou rezervou.

 1. Kliknite na položky Súbor > Možnosti.

 2. Kliknite na položku Rozšírené a potom prejdite do oblasti Možnosti výpočtu pre tento projekt.

 3. Zadajte číslo do poľa Úlohy sú kritické, ak je časová rezerva menšia alebo rovná (dňom).

Na začiatok stránky

Tieto pokyny sa vzťahujú na Microsoft Project 2007.

Ďalšie informácie o kritickej ceste

Kritická cesta je rad úloh (alebo niekedy iba jedna úloha), ktorý riadi vypočítaný počiatočný alebo koncový dátum projektu. Po dokončení poslednej úlohy na kritickej ceste je dokončený aj projekt.

Úlohy, ktoré tvoria kritickú cestu, sú zvyčajne navzájom previazané cez závislosti úloh. Pravdepodobne existuje veľa takýchto sietí úloh v pláne projektu.

Keď zobrazujete kritickú cestu projektu, Project 2007 zobrazuje iba jednu celkovú kritickú cestu, ktorá je jedinou kritickou cestou určujúcou dátum dokončenia projektu.

Plán však môžete nastaviť tak, aby sa zobrazila ďalšia kritická cesta pre každú nezávislú sieť alebo každý rad úloh. Môže to byť pre vás užitočné na sledovanie všetkých podprojektov, ktoré obsahuje hlavný projekt alebo každá fáza či medzník projektu, ktorý je rozdelený do viacerých fáz.

Poznaním a sledovaním kritickej cesty projektu, ako aj zdrojov priradených ku každej kritickej úlohe, môžete identifikovať úlohy, ktoré môžu ovplyvniť dátum dokončenia projektu, a tak zistiť, či sa projekt dokončí podľa plánu.

Ak je dôležité, aby sa váš projekt dokončil podľa plánu, venujte pozornosť úlohám na kritickej ceste, ako aj zdrojom priradeným k týmto úlohám. Všetky tieto prvky majú vplyv na to, či bude projekt načas dokončený.

Majte na pamäti, že počas postupovania cez plán projektu sa kritická cesta môže zmeniť z jedného radu úloh na iný rad. Ak sú kritické úlohy splnené alebo ak sa úlohy v ďalšom rade úloh oneskoria, kritická cesta sa môže zmeniť. Novou kritickou cestou sa okamžite stáva ten rad úloh, ktorý pozorne sledujete s cieľom zabezpečiť dokončenie v požadovaný deň alebo skôr.

Zobrazenie kritickej cesty projektu

Ak chcete overiť, či úpravy vykonávané v pláne projektu nepriaznivo neovplyvnia kritickú cestu, môžete kritickú cestu a kritické úlohy viacerými spôsobmi zrevidovať.

Poznámka: Predvolene Project 2007 kritickú cestu projektu nezobrazuje.

Úloha

Vykonajte nasledujúce kroky

Zobrazenie kritickej cesty v rámci všetkých úloh

V ponuke Zobrazenie kliknite na položky Viac zobrazení, Podrobný Ganttov graf a potom na položku Použiť.

Zobraziť iba kritické úlohy

V ponuke Zobraziť kliknite na položku Ganttov graf. Kliknite na tlačidlo Kritické v zozname Filter Pole Filter na paneli s nástrojmi.

Na opätovné zobrazenie všetkých úloh kliknite v zozname Filter na paneli s nástrojmi na položku Všetky úlohy.

Všetky kritické úlohy môžete tiež zoskupiť. V ponuke Projekt ukážte kurzorom na položku Zoskupiť podľa a následne kliknite na položku Kritické.

Zobrazenie kritickej cesty pomocou Sprievodcu Ganttovým grafom

V ponuke Zobraziť kliknite na položku Ganttov graf a potom na položku Sprievodca Ganttovým grafom Vzhľad tlačidla na paneli s nástrojmi Formátovanie. Postupujte podľa pokynov sprievodcu Ganttovým grafom na formátovanie kritickej cesty.

Predvolene sa pruhy a čiary prepojenia Ganttovho grafu pre kritické úlohy zobrazujú červenou farbou. Touto zmenou formátu sa prepíše každá zmena priameho formátovania, ktorá sa uskutočnila v minulosti na štýloch pruhov alebo na jednotlivých pruhoch.

Všimnite si, že toto formátovanie kritických úloh sa vzťahuje len na aktuálne zobrazenie Ganttovho grafu v aktuálnom súbore. Ak chcete použiť rovnaké formátovanie v inom súbore, môžete použiť Organizátor (ponuka Nástroje) a skopírovať naformátované Ganttove grafy do iných súborov.

Zobrazenie viacerých kritických ciest v jednom projekte

V ponuke Nástroje kliknite na položku Možnosti, na kartu Výpočet a potom začiarknite políčko Vypočítať viac kritických ciest.

Zobrazenie celkovej kritickej cesty v rámci viacerých projektov

Dôležité: Tento postup je efektívny iba pri zlúčenom projekte. Ak nemáte k dispozícii zlúčený projekt, najskôr ho musíte vytvoriť.

V ponuke Nástroje kliknite na položku Možnosti, na kartu Výpočet a potom začiarknite políčko Vložené projekty sa vypočítavajú ako súhrnné úlohy.

Toto je nastavenie na úrovni projektu. Všetky projekty, ktoré sa vložia do tohto projektu, sa vypočítavajú ako súhrnné úlohy.

Zmena definovania kritických úloh

V programe Project 2007 má kritická úloha nula dní časová rezerva (rezerva). Túto predvolenú hodnotu však môžete zmeniť a ako kritickú definovať takú úlohu, ktorá má napríklad jeden alebo dva dni časovej rezervy.

 1. V ponuke Nástroje kliknite na položku Možnosti a potom na kartu Výpočet.

 2. Do poľa Úlohy sú kritické, ak je časová rezerva menšia alebo rovná zadajte maximálne množstvo časovej rezervy v dňoch, ktoré chcete použiť na definovanie kritických úloh.

 3. Ak chcete mať túto hodnotu predvolenú pre všetky svoje projekty, kliknite na položku Nastaviť ako predvolené.

Informácie o tom, ako nájsť časovú rezervu úlohy, nájdete v téme Nájdenie časovej rezervy (rezerva) v pláne.

Pokyny na zmenu časovej rezervy úlohy nájdete v  téme Nastavenie predstihu alebo oneskorenia (rezervy) medzi úlohami.

Na začiatok stránky

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×