Zobrazenie informácií o projekte bez programu Project 2010

Nemáte v počítači nainštalovaný jeden z najlepších programov na riadenie projektov? Žiaden problém. Existujú ďalšie možnosti na zobrazenie informácií programu Microsoft Project 2010 bez toho, aby ste mali v počítači nainštalovaný program Project 2010. Pozrime sa na niektoré možnosti.

Poznámka:  Majte na pamäti, že v programe Project 2010 sa nenachádza zobrazovač, ktorý by umožňoval otvoriť súbor projektu na počítači, v ktorom nie je nainštalovaný program Project 2010.

Čo chcete urobiť?

Zobrazenie súboru programu Project 2010 pomocou programu Project 2007

Zobrazenie informácií o projekte, ak v počítači nie je nainštalovaná žiadna verzia programu Project

Zobrazenie súboru programu Project 2010 pomocou programu Project 2007

Je nepríjemné dostať prostredníctvom e-mailu dokument a dozvedieť sa, že sa nedá otvoriť. Ak vám niekto pošle projekt naformátovaný v programe Project 2010 a vy máte v počítači nainštalovaný iba program Project 2007, požiadajte odosielateľa o opätovné uloženie projektu vo formáte programu Project 2007. Prípadne prevezmite skúšobnú verziu programu Project 2010, pomocou ktorej môžete daný dokument otvoriť a zobraziť. Následne projekt uložte vo formáte programu Project 2007.

Ak je súbor programu Project 2010 uložený vo formáte súboru programu Project 2007, pravdepodobne bude potrebné skonvertovať údaje v tých oblastiach programu Project 2010, ktorých funkcie boli rozšírené. Ďalšie informácie sa nachádzajú v téme Používanie programu Project 2010 pomocou predchádzajúcich verzií programu.

Poznámka:  Konvertory na otvorenie súborov programu Project 2010 z programu Project 2007 nie sú k dispozícii.

Na začiatok stránky

Zobrazenie informácií o projekte, ak v počítači nie je nainštalovaná žiadna verzia programu Project

Ak nemáte nainštalovaný program Project, plán projektu môžete zobraziť pomocou nasledujúcich možností.

  • Služba Project Web Access    Ak sa vo vašej organizácii používa aplikácia Microsoft Project Web App, požiadajte projektového manažéra, aby projekt publikoval a udelil vám povolenie na jeho zobrazenie. Následne môžete projekt zobraziť v aplikácii Project Web App.

  • Skúšobná verzia programu    Ak nedisponujete aplikáciou Project Web App a nemáte možnosť kontaktovať tvorcu súboru, môžete získať skúšobnú verziu programu Project 2010. Následne môžete projekt otvoriť prostredníctvom skúšobnej verzie programu.

  • Kopírovanie obrázka    Tvorca projektu môže pomocou funkcie Kopírovanie obrázka vytvoriť kópiu plánu projektu vo forme obrázka s príponou .GIF. Obrázok s príponou .GIF je následne možné odoslať e-mailom, vytlačiť alebo pridať na webovú stránku.

  • Kopírovanie do inej aplikácie balíka Office    ProgramProject 2010 obsahuje vylepšené funkcie na kopírovanie a priliepanie informácií o projekte so zachovaním formátovania a informácií v nadpisoch stĺpcov. Tvorca projektu môže tieto informácie skopírovať z programu Project 2010 a prilepiť ich do aplikácií ako Word, Excel, PowerPoint alebo Outlook. Informácie o projekte môžete následne zobraziť v týchto aplikáciách balíka Office.

  • Vizuálne zostavy    Tvorca projektu môže k projektu vytvoriť aj vizuálnu zostavu, ktorá je určená na importovanie do programov Excel alebo Visio a následné zobrazenie v týchto programoch.

  • Lokalita SharePoint    Tvorca zostavy môže túto zostavu uložiť na lokalite SharePoint bez toho, aby bolo potrebné použiť aplikáciu Project Web App. Na lokalite SharePoint následne môžete zobraziť a upravovať informácie o úlohách a prostriedkoch súvisiacich s projektom. Informácie o projekte, ktoré boli upravené na lokalite SharePoint, sa automaticky skopírujú do pôvodného projektu.

  • Kopírovanie zobrazenia časovej osi    Zobrazenie časovej osi v programe Project 2010 je možné kopírovať a prilepiť do e-mailovej správy alebo do ľubovoľnej aplikácie balíka Office. Následne je možné rýchlo zobraziť priebeh projektu na časovej osi.

Na začiatok stránky

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×