Zobrazenie hlásenia o nezhode typu údajov

Zobrazenie hlásenia o nezhode typu údajov

Táto chyba vypovedá o tom, že Access nedokáže nájsť zhodu medzi vloženou hodnotou a typom údajov, ktorý pre hodnotu očakáva. Ak napríklad Accessu zadáte textový reťazec, keď očakáva číslo, zobrazí sa chyba nezhody typu údajov.

Ak chcete riešiť problém, na ktorý poukazuje táto správa, skúste nasledujúce postupy:

  • Ak ste práve zmenili predvolenú hodnotu pre pole v tabuľke a pri pokuse o vloženie nových záznamov sa vám zobrazí správa o nezhode typu údajov, otvorte tabuľku v návrhovom zobrazení a skontrolujte, či výraz, ktorý používate pre predvolenú hodnotu poľa, predstavuje rovnaký typ údajov ako príslušné pole. Ak má pole napríklad zvolený typ údajov Číslo, skontrolujte, či ste výraz predvolenej hodnoty neohraničili úvodzovkami (napr. výraz „1“ by sa vyhodnotil ako text, nie ako číslo).

  • Overte si, či sa kritériá pre stĺpec zhodujú s typom údajov podkladového poľa stĺpca. Ak špecifikujete textové kritériá pre numerické pole alebo pole dátum a čas, zobrazí sa táto chyba.

    Ak napríklad zadáte kritériá „50“ alebo „12/13/12“, zobrazí sa správa o chybe, pretože Access hodnoty v úvodzovkách vyhodnotí ako text, nie ako čísla. Preto nezabudnite odstrániť úvodzovky. Budete vedieť, kedy máte zadať platné údaje do poľa Kritériá, pretože znaky # sa zobrazia okolo dátumu, napríklad #12/13/12#.

Medzi ďalšie situácie, ktoré spôsobujú konflikt typu údajov, patria nasledujúce prípady:

  • Špecifikujete kritériá pre vyhľadávacie pole a tieto kritériá využívajú hodnoty, ktoré sú uvedené (ako názov) v zozname vyhľadávania namiesto na ne naviazaných hodnôt cudzieho kľúča (ako ID). Keďže hodnoty cudzieho kľúča sú hodnoty reálne uložené v podkladovej tabuľke, mali by ste ich použiť, keď špecifikujete kritériá pre pole.

  • Do kritérií špecifikovaných pre pole Mena ste zadali znak dolára ($). Odstráňte znak dolára a potom zobrazte výsledky.

    Skutočnosť, že zadané údaje sa neinterpretujú ako číslo, rozpoznáte na základe toho, že sú v úvodzovkách. Keď zadáte znak $, Access automaticky ohraničí zadaný reťazec úvodzovkami.

  • Overte si, či je typ údajov každej dvojice prepojených polí v dotaze rovnaký. Ak nie je, zmeňte typ údajov jedného z prepojených polí podľa typu údajov druhého poľa, aby nedochádzalo k chybe spôsobenej nezhodou.

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×