Zobrazenie histórie verzií položky alebo súboru v zozname alebo knižnici

Poznámka: Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

Ak je v zozname alebo knižnici služby SharePoint povolená tvorba verzií, môžete ukladať, sledovať a obnovovať položky v zozname a súbory v knižnici vždy, keď sa zmenia. Knižnice môžu sledovať hlavné verzie, napríklad tie, v ktorých bola nová sekcia pridaná do dokumentu, a vedľajšie verzie, napríklad tie, v ktorých bola opravená pravopisná chyba. Zoznamy môžu sledovať len hlavné verzie. Ďalšie informácie o tvorbe verzií nájdete v téme ako funguje tvorba verzií v zozname alebo knižnici SharePointu.

Poznámka: Predvolene je tvorba verzií v knižniciach služby SharePoint zapnutá a v zoznamoch služby SharePoint vypnutá. Ďalšie informácie o nastavení tvorby verzií nájdete v téme Zapnutie a konfigurácia tvorby verzií v zozname alebo knižnici.

Zobrazenie histórie verzií v SharePointe Online, 2016 alebo 2013

 1. Otvorte zoznam alebo knižnicu na paneli Rýchle spustenie.

  Ak sa názov zoznamu alebo knižnice nezobrazuje, kliknite na možnosť Obsah lokality alebo Zobraziť obsah celej lokality a potom kliknite na názov zoznamu alebo knižnice.

 2. Kliknite pravým tlačidlom myši na medzeru medzi názvom a dátumom položky alebo dokumentu a potom v ponuke na položku História verzií. Možno sa budete musieť v ponuke posúvať, aby ste našli položku História verzií.

  Ak sa položka História verzií nezobrazuje, kliknite na tri bodky (...) v dialógovom okne a potom kliknite na položku História verzií.

  Zobrazí sa zoznam verzií súboru.

  Dialógové okno História verzií s 3 verziami.
 3. V dialógovom okne História verzií prejdite kurzorom vedľa verzie, ktorú chcete zobraziť, a kliknutím na šípku nadol na pravej strane zobrazte zoznam možností.

  Možnosti histórie verzií (zobraziť, obnoviť a odstrániť)

  Kliknite na kartu Zobraziť.

  Poznámka: Pre všetky verzie dokumentov okrem najnovších sa zobrazí položka Zobraziť, obnoviťa odstrániť. Pre najnovšiu verziu sa zobrazia iba položky Zobraziť a Obnoviť.

 4. Otvorí sa dialógové okno História verzií s rôznymi akciami, ktoré môžete vybrať.

  Dostupné akcie sa môžu líšiť v závislosti od verzie a atribútov nastavených správcom alebo vlastníkom.

  Dostupné možnosti sa menia podľa toho, či ste vybrali najnovší súbor alebo staršiu verziu.

  Okno História verzií s najnovšou verziou súboru obsahuje akcie na spravovanie, upozorňovanie, vzatie z projektu alebo vytvorenie pracovného postupu.

  Dialógové okno História verzií SharePointu 2016

  Zobrazenie histórie verzií predchádzajúcej verzie súboru zobrazuje možnosť na obnovenie alebo odstránenie tejto verzie.

  Dialógové okno História SharePointu 2016 zobrazujúce predchádzajúcu verziu

Zobrazenie histórie verzií v SharePointe 2010

 1. Prejdite na zoznam alebo knižnicu, ktorá obsahuje položku alebo súbor, ktorý chcete preskúmať.

 2. Ukážte kurzorom na položku alebo súbor, ktorého históriu chcete zobraziť, kliknite na šípku, ktorá sa zobrazí, a z rozbaľovacieho zoznamu vyberte položku História verzií .

  Rozbaľovací zoznam pre súbor SharePointu. Je vybratá položka História verzií.

  Otvorí sa dialógové okno História verzií .

  Poznámka: Ak sa príkaz História verzií nezobrazuje, v zozname alebo knižnici sa nemusia sledovať verzie. Ďalšie informácie nájdete v téme správca alebo vlastník lokality.

  V histórii verzií sa zobrazujú hlavné aj vedľajšie verzie a komentáre

Výber štýlu citácie, ktorý sa má použiť v Publisheri 2013.

Posledná vedľajšia verzia

Zdieľať zošit

Komentár, ktorý naľavo od poslednej osoby, ktorá súbor skontrolovala.

Bublina 3

Prvá verzia súboru. Prvá verzia je vždy očíslovaná 1,0.

Zobrazenie histórie verzií v rámci dokumentu balíka Microsoft Office

Ak pracujete s dokumentom balíka Microsoft Office, ako je napríklad Word, Excel alebo PowerPoint, môžete zobraziť históriu verzií namiesto toho, aby ste sa vrátili do zoznamu alebo knižnice, aby sa zobrazila História.

Nasledujúci príklad je z zobrazenia Backstage súboru programu Microsoft PowerPoint. Zobrazuje hlavnú aj vedľajšiu verziu.

História verzií v oblasti Backstage programu PowerPoint

Nasledujúci príklad pochádza z súboru programu Microsoft Word. V tejto histórii verzií sa zobrazia iba hlavné verzie. Môže to znamenať, že v knižnici dokumentov sú povolené len hlavné verzie, alebo môže to znamenať, že máte len povolenie na zobrazenie hlavných verzií, nie menších.

História verzií v zobrazení Backstage dokumentu programu Microsoft Word

Výber štýlu citácie, ktorý sa má použiť v Publisheri 2013.

Aktuálna verzia súboru

Zdieľať zošit

Verzia s komentárom od osoby, ktorá túto verziu skontrolovala. Ukázaním na ikonu, ktorá sa nachádza vedľa mena autora, zobrazte komentár.

 1. Prejdite do knižnice dokumentov na lokalite, ktorá obsahuje súbor, ktorý chcete otvoriť.

 2. Ukážte na názov súboru, kým sa nezobrazí šípka rozbaľovacieho zoznamu a potom kliknite na položku Upraviť v <application name>. Vo vyššie uvedenom príklade by ste v programe Microsoft Wordvybrali možnosť upraviť.

  Poznámka: Ak vaša knižnica vyžaduje vzatie súborov z projektu, alebo ak chcete súbor vziať z projektu, musíte ho pred otvorením skontrolovať.

 3. V aplikácii vyberte kartu súbor a vystavte zobrazenie Backstage. História verzií sa zobrazí vedľa tlačidla spravovať verzie , ako je znázornené v týchto dvoch príkladoch.

 4. V zozname vyberte verziu, ktorú chcete zobraziť. Táto verzia sa otvorí, aby ste ju mohli zobraziť

  Zobrazenie histórie verzií súboru programu Microsoft Word v zobrazení Backstage. Vybratá je verzia 4.

  Súbor môžete jednoducho zobraziť alebo, ak je otvorený, môžete ho nastaviť ako aktuálnu verziu kliknutím na položku obnoviť v žltom titulku v hornej časti súboru alebo môžete porovnať vybratú verziu s aktuálnou verziou kliknutím na položku Porovnať.

  Žltý pruh v hornej časti súboru aplikácie obsahuje dve tlačidlá slúžiace buď na porovnanie verzie s aktuálnou verziou, alebo na jej obnovenie na aktuálnu verziu.

 5. Po dokončení zobrazenia zaTvorte vybratú verziu. V okne S hlásením sa zobrazí výzva, či chcete súbor uložiť, alebo nie. Môžete ho uložiť na lokálnu jednotku alebo kliknúť na položku neuložiť.

 6. Ak chcete pokračovať v práci v súbore, ktorý ste pôvodne otvorili, vyberte jednu z ďalších kariet v hornej časti dokumentu, napríklad domov.

Zobrazenie histórie verzií v SharePointe 2007

Číslovanie verzií v knižnici

História verzií obsahuje aj zmeny vlastností, ktoré sa niekedy označujú ako metaúdaje, ako napríklad keď niekto zmení meno osoby, ktorej je položka zoznamu priradená, alebo kedy má byť súbor dokončený.

Knižnice môžu sledovať hlavné verzie, napríklad tie, v ktorých bola nová sekcia pridaná do dokumentu, a vedľajšie verzie, napríklad tie, v ktorých bola opravená pravopisná chyba. Zoznamy môžu sledovať len hlavné verzie.

Ak chcete zobraziť históriu verzií, musíte mať povolenie na čítanie položiek v zozname alebo knižnici. Všimnite si, že správca môže použiť vlastné povolenia.

 1. Ak zoznam alebo knižnica ešte nie je otvorená, kliknite na daný názov na paneli Rýchle spustenie.

  Ak sa názov zoznamu alebo knižnice nezobrazuje, kliknite na možnosť Zobraziť obsah celej lokality a potom na názov zoznamu alebo knižnice.

 2. Ukážte na položku alebo súbor, ktorého históriu chcete zobraziť, kliknite na šípku, ktorá sa zobrazí, a potom kliknite na položku História verzií.

  Verzie sú číslované a uvedené v opačnom poradí s najnovšou verziou ako prvou.

  Poznámka: Ak sa príkaz História verzií nezobrazuje, v zozname alebo knižnici sa nemusia sledovať verzie. Ďalšie informácie nájdete v téme správca alebo vlastník lokality.

 3. Ak sa chcete vrátiť do zoznamu alebo knižnice, kliknite na jej názov v navigácii s navigáciou v hornej časti stránky.

Tip: V histórii verzií môžete zobraziť, obnoviť alebo odstrániť verziu tak, že ukážete na jej názov, kliknete na šípku a potom kliknete na príslušný príkaz.

Predvolene je tvorba verzií v knižniciach služby SharePoint zapnutá a v zoznamoch služby SharePoint vypnutá. Je potrebné zapnúť tvorbu verzií, aby sa zobrazila možnosť História verzií v ponukách alebo na páse s nástrojmi. Ak chcete zapnúť históriu verzií, pozrite si tému Zapnutie a konfigurácia spravovania verzií pre zoznam alebo knižnicu.

Pri nastavovaní tvorby verzií nastavujete maximálny počet verzií, ktoré sa majú uložiť. Po uložení maximálneho počtu verzií SharePoint odstráni najstaršie, aby sa prispôsobili novším verziám. SharePoint môžete nastaviť tak, aby ukladalo ďalšie verzie až do limitu systému. Ďalšie informácie nájdete v téme ako funguje tvorba verzií v zozname alebo knižnici SharePointu.

Áno, predchádzajúce verzie môžete zobraziť v počítačových aplikáciách balíka Office. Ďalšie informácie nájdete v téme Obnovenie predchádzajúcej verzie súboru vo OneDrive.

Ďalšia pomoc a zdroje informácií

Tu je niekoľko prepojení na ďalšie informácie týkajúce sa tvorby verzií a súvisiacich tém:

Váš názor nás zaujíma.

Aktualizované 6. júla 2017

Bol tento článok užitočný? Ak áno, môžete nám o tom dať vedieť na konci tejto stránky. Ak nebol užitočný, dajte nám vedieť, čo vám robilo problém alebo čo vám chýbalo. Zahrňte informáciu o verzii služby SharePoint, operačného systému a prehliadača. Na základe vašich pripomienok skontrolujeme skutočnosti, pridáme informácie a aktualizujeme tento článok.

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×