Zobrazenie formátovania textu v časti okna s poznámkami

Poznámka: Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

Tabla poznámok je umiestnenia doplnkové informácie, ktoré sa nezobrazí na snímke počas prezentácie. Ak chcete zvýrazniť kľúčové slová v poznámkach tučné písmo, aby ich lepšie vidieť alebo použiť menšiu veľkosť písma, ak máte veľa poznámok.

Tablu s poznámkami môžete zobraziť tučné, kurzíva, podčiarknutie, horný alebo dolný index a Medziznakové medzery. Môžete použiť číslované alebo zoznamy s odrážkami.

Môžete tiež upraviť zarovnanie (vľavo, zarovnané na stred alebo vpravo) a odsadenie od okraja.

Pre tlačenú verziu poznámok môžete prispôsobiť písma a veľkosť písma. Tieto prispôsobenia písma sa zobrazia v strany s poznámkami Tlačená ale nezobrazilo sa na tablu poznámky alebo v zobrazení pre prezentujúceho.

Zapnutie formátovanie na tablu s poznámkami

Aby bolo možné Zobraziť formátovanie textu v časti okna s poznámkami, najskôr je potrebné zapnúť formátovanie:

 1. Na karte Zobraziť vyberte Zobrazenie prehľadu.

 2. Kliknite pravým tlačidlom myši na table prehľadu na ľavej strane a v kontextovej ponuke vyberte položku Zobrazenie formátovania textu.

 3. Na karte Zobraziť prepnite späť na normálne zobrazenie.

Pridanie formátovania do textu v časti okna s poznámkami

Po vykonaní vyššie uvedeného postupu, môžete pridať znak alebo formátovanie odsekov ako zvyčajne by ste očakávali: najprv vyberte text, ktorý chcete použiť formátovanie na, potom platí, že.

Zmena veľkosti písma v zobrazení pre prezentujúceho na obrazovke prezentácie

Zobrazenie pre prezentujúceho zobrazuje poznámky v pravej časti obrazovky, ako sa prezentovať. Sa zobrazí v poznámkach, ale len uvidí publikum snímok. V zobrazení pre prezentujúceho, môžete zväčšiť alebo zmenšiť veľkosť textu do poľa Poznámky.

 1. Na karte prezentácia Skontrolujte, či je vybratá možnosť Použiť zobrazenie pre prezentujúceho.

 2. Na karte prezentácia v skupine Spustiť prezentáciu na ľavej strane vyberte položku Od začiatku.

  Poznámky sa zobrazia na table na pravej strane. Text automaticky zalamoval a zvislý posúvač sa zobrazí, ak je to potrebné.

 3. Ak chcete zväčšiť alebo zmenšiť veľkosť textu v časti okna s poznámkami, použite tlačidlá v ľavom dolnom rohu tably s poznámkami:

  Zmena veľkosti textu na table Poznámky v zobrazení pre prezentujúceho

Získajte ďalšie informácie o zobrazení pre prezentujúceho v článku Spustenie prezentácie a Zobraziť poznámky v zobrazení pre prezentujúceho.

Zmena písma alebo veľkosti písma na vytlačených poznámky

Môžete zmeniť písmo alebo veľkosť písma, ktorá sa používa v tlačených poznámkach. Zmeny vykonané na tablu s poznámkami sa nezobrazia v normálnom zobrazení, ale budete môcť vidieť v Ukážka pred tlačou a pri tlači strán s poznámkami.

Vyberte písmo Tlačená poznámok

 1. Na karte Zobraziť vyberte Predlohu poznámok.

 2. V skupine pozadie vyberte písmo a potom v dolnej časti ponuky vyberte položku Prispôsobiť písma.

  Otvorí sa dialógové okno Vytvoriť nové písma motívu.

 3. Otvorenie zoznamu možností v časti Písmo tela (latinka) a vyberte písmo, ktoré chcete použiť pre tlačené poznámky.

 4. Kliknite na tlačidlo Uložiť.

 5. Na páse s nástrojmi vyberte položku Zavrieť zobrazenie predlohy.

Zmena veľkosti písma na vytlačených poznámky

 1. Na karte Zobraziť vyberte Predlohu poznámok.

  Zobrazí sa "Šablónu" pre rozloženie vytlačené poznámky. Dve primárne polia zobrazujú v rozložení: jeden zobrazuje miniatúru snímky a iné ukazuje, kde sa zobrazia poznámky. Podľa predvoleného nastavenia v tomto zobrazení predlohy, text hovorí Úprava štýlov predlohy textu a zobrazuje viacero úrovní textu v prípade, že používate hierarchické prehľadu poznámok.

 2. Vyberte celý text v poli.

 3. Na karte domov v skupine písmo vyberte požadovanú veľkosť písma. Veľkosť písma na základe predvoleného nastavenia je 12 bodov. Zmena 12 zväčšiť, ak chcete text sa zväčší v tlačených poznámkach.

 4. Prepnúť späť na karte Predloha poznámok a potom kliknite na položku Zavrieť zobrazenie predlohy.

 5. Ak chcete zobraziť ukážku vašich písaných poznámok písma a veľkosti, ktoré ste vybrali, vyberte položky súbor > Tlačiť. V časti nastavenia kliknite na šípku nadol na druhé rozbaľovacie pole a vyberte Strany s poznámkami.

  Tabla Ukážka zobrazuje strane s poznámkami s miniatúru snímky a poznámky, ktoré k tejto snímke.

Zapnutie formátovanie na tablu s poznámkami

 1. Na karte Zobraziť v skupine Zobrazenia prezentácií kliknite na položku Normálne.

 2. Na table, ktorá obsahuje karty Prehľad a snímky, kliknite na kartu obrys
  Tabla, ktorá obsahuje karty Prehľad a Snímky

 3. Kliknite pravým tlačidlom myši na tablu s prehľadom a kontextová ponuka kliknite na položku Zobrazenie formátovania textu. Potom budete môcť vidieť zmeny, ktoré ste vykonali na tablu poznámky na danú snímku. Môžete tiež vykonať ďalšie zmeny a okamžite vidieť tieto zmeny na tablu poznámky.

Pridanie formátovania do textu v časti okna s poznámkami

Po vykonaní vyššie uvedeného postupu, môžete pridať znak alebo formátovanie odsekov ako zvyčajne by ste očakávali: najprv vyberte text, ktorý chcete použiť formátovanie na, potom platí, že.

Zmena veľkosti písma v zobrazení pre prezentujúceho na obrazovke prezentácie

Zobrazenie pre prezentujúceho zobrazuje poznámky v pravej časti obrazovky, ako sa prezentovať. Sa zobrazí v poznámkach, ale len uvidí publikum snímok. V zobrazení pre prezentujúceho, môžete zväčšiť alebo zmenšiť veľkosť textu do poľa Poznámky.

 1. Na karte prezentácia Skontrolujte, či je vybratá možnosť Použiť zobrazenie pre prezentujúceho.

 2. Na karte prezentácia v skupine Spustiť prezentáciu na ľavej strane vyberte položku Od začiatku.

  Poznámky sa zobrazia na table na pravej strane. Text automaticky zalamoval a zvislý posúvač sa zobrazí, ak je to potrebné.

 3. Na zväčšenie alebo zmenšenie veľkosti textu v časti okna s poznámkami, použite tlačidlá priblíženia v ľavom dolnom rohu tably s poznámkami.

Získajte ďalšie informácie o zobrazení pre prezentujúceho v článku Spustenie prezentácie a Zobraziť poznámky v zobrazení pre prezentujúceho.

Zmena písma alebo veľkosti písma na vytlačených poznámky

Môžete zmeniť písmo alebo veľkosť písma, ktorá sa používa v tlačených poznámkach. Zmeny vykonané na tablu s poznámkami sa nezobrazia v normálnom zobrazení, ale budete môcť vidieť v Ukážka pred tlačou a pri tlači strán s poznámkami.

Vyberte písmo Tlačená poznámok

 1. Na karte Zobraziť vyberte Predlohu poznámok.

 2. V skupine pozadie vyberte písmo a potom v dolnej časti ponuky vyberte položku Vytvoriť nové písma motívu.

  Otvorí sa dialógové okno Vytvoriť nové písma motívu.

 3. Otvorenie zoznamu možností v časti Písmo tela dokumentu a vyberte písmo, ktoré chcete použiť pre tlačené poznámky.

 4. Kliknite na tlačidlo Uložiť.

 5. Na páse s nástrojmi vyberte položku Zavrieť zobrazenie predlohy.

Zmena veľkosti písma na vytlačených poznámky

 1. Na karte Zobraziť vyberte Predlohu poznámok.

  Zobrazí sa "Šablónu" pre rozloženie vytlačené poznámky. Dve primárne polia zobrazujú v rozložení: jeden zobrazuje miniatúru snímky a iné ukazuje, kde sa zobrazia poznámky. V tomto zobrazení predlohy predvolene text hovorí kliknite na položky Upraviť predlohu štýly textu zobrazuje viacero úrovní textu v prípade, že používate hierarchické prehľadu poznámok.

 2. Vyberte celý text v poli.

 3. Na karte domov v skupine písmo vyberte požadovanú veľkosť písma. Veľkosť písma na základe predvoleného nastavenia je 12 bodov. Zmena 12 zväčšiť, ak chcete text sa zväčší v tlačených poznámkach.

 4. Prepnúť späť na karte Predloha poznámok a potom kliknite na položku Zavrieť zobrazenie predlohy.

 5. Ak chcete zobraziť ukážku vašich písaných poznámok písma a veľkosti, ktoré ste vybrali, vyberte položky súbor > Tlačiť. V časti nastavenia kliknite na šípku nadol na druhé rozbaľovacie pole a vyberte Strany s poznámkami.

  Tabla Ukážka zobrazuje strane s poznámkami s miniatúru snímky a poznámky, ktoré k tejto snímke.

Zapnutie formátovanie na tablu s poznámkami

 1. Na table, ktorá obsahuje karty Prehľad a snímky, kliknite na kartu Prehľad.

 2. Kliknite pravým tlačidlom myši na tablu s prehľadom a kontextová ponuka kliknite na položku Zobrazenie formátovania textu.

  Zoznam skratiek

Pridanie formátovania do textu v časti okna s poznámkami

Po vykonaní vyššie uvedeného postupu, môžete pridať znak alebo formátovanie odsekov ako zvyčajne by ste očakávali: najprv vyberte text, ktorý chcete použiť formátovanie na, potom platí, že.

Zmena veľkosti písma v zobrazení pre prezentujúceho na obrazovke prezentácie

Zobrazenie pre prezentujúceho zobrazuje poznámky v pravej časti obrazovky, ako sa prezentovať. Sa zobrazí v poznámkach, ale len uvidí publikum snímok. V zobrazení pre prezentujúceho, môžete zväčšiť alebo zmenšiť veľkosť textu do poľa Poznámky.

 1. Na karte prezentácia Skontrolujte, či je vybratá možnosť Použiť zobrazenie pre prezentujúceho.

 2. Na karte prezentácia v skupine Spustiť prezentáciu na ľavej strane vyberte položku Od začiatku.

  Poznámky sa zobrazia na table na pravej strane. Text automaticky zalamoval a zvislý posúvač sa zobrazí, ak je to potrebné.

 3. Na zväčšenie alebo zmenšenie veľkosti textu v časti okna s poznámkami, použite tlačidlá priblíženia v ľavom dolnom rohu tably s poznámkami.

Získajte ďalšie informácie o zobrazení pre prezentujúceho v článku Spustenie prezentácie a Zobraziť poznámky v zobrazení pre prezentujúceho.

Zmena písma alebo veľkosti písma na vytlačených poznámky

Môžete zmeniť písmo alebo veľkosť písma, ktorá sa používa v tlačených poznámkach. Zmeny vykonané na tablu s poznámkami sa nezobrazia v normálnom zobrazení, ale budete môcť vidieť v Ukážka pred tlačou a pri tlači strán s poznámkami.

Vyberte písmo Tlačená poznámok

 1. Na karte Zobraziť vyberte Predlohu poznámok.

 2. V skupine pozadie vyberte písmo a potom v dolnej časti ponuky vyberte položku Vytvoriť nové písma motívu.

  Otvorí sa dialógové okno Vytvoriť nové písma motívu.

 3. Otvorenie zoznamu možností v časti Písmo tela dokumentu a vyberte písmo, ktoré chcete použiť pre tlačené poznámky.

 4. Kliknite na tlačidlo Uložiť.

 5. Na páse s nástrojmi vyberte položku Zavrieť zobrazenie predlohy.

Zmena veľkosti písma na vytlačených poznámky

 1. Na karte Zobraziť vyberte Predlohu poznámok.

  Zobrazí sa "Šablónu" pre rozloženie vytlačené poznámky. Dve primárne polia zobrazujú v rozložení: jeden zobrazuje miniatúru snímky a iné ukazuje, kde sa zobrazia poznámky. V tomto zobrazení predlohy predvolene text hovorí kliknite na položky Upraviť predlohu štýly textu zobrazuje viacero úrovní textu v prípade, že používate hierarchické prehľadu poznámok.

 2. Vyberte celý text v poli.

 3. Na karte domov v skupine písmo vyberte požadovanú veľkosť písma. Veľkosť písma na základe predvoleného nastavenia je 12 bodov. Zmena 12 zväčšiť, ak chcete text sa zväčší v tlačených poznámkach.

 4. Prepnúť späť na karte Predloha poznámok a potom kliknite na položku Zavrieť zobrazenie predlohy.

 5. Ak chcete zobraziť ukážku vašich písaných poznámok písma a veľkosti, ktoré ste vybrali, vyberte Tlačidlo Office > Tlačiť. V časti Čo tlačiť, vyberte možnosť Strany s poznámkami a kliknite na tlačidlo OK. Potom vyberte Tlačidlo Office > Ukážka pred tlačou.

  Tabla Ukážka zobrazuje strane s poznámkami s miniatúru snímky a poznámky, ktoré k tejto snímke.

Pozrite tiež

Vytvorenie a tlač strán s poznámkami

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×