Zobrazenie dôveryhodnosti pridaním digitálneho podpisu

Poznámka: Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

Môžete preukázať, že ste presvedčení, že databáza je bezpečná a že jej obsah možno dôverovať pridaním digitálny podpis do databázy. Pomáha to ľuďom, ktorí používajú databázu, rozhodnúť sa, či ju majú dôverovať a jej obsah.

Proces, ktorý použijete na digitálne podpísanie databázy, závisí od toho, či databáza používa novší formát súboru, ako je napríklad súbor. accdb alebo starší formát, ako je napríklad súbor. mdb. Obidva procesy však vyžadujú, aby ste použili certifikát zabezpečenia.

Môžete použiť komerčný certifikát zabezpečenia alebo si môžete vytvoriť vlastné. V tejto téme je vysvetlené, ako vytvoriť vlastný certifikát zabezpečenia.

Obsah tohto článku

Skôr než začnete

Zbalenie, podpísanie a distribúcia databázy programu Access

Digitálne podpisovanie staršej verzie databázy

Skôr ako začnete

Ak chcete pridať digitálny podpis, musíte najprv získať alebo vytvoriť certifikát zabezpečenia. VyMyslite si certifikát zabezpečenia ako pero, ktoré používate na digitálne podpisovanie, alebo voskové tesnenie, ktoré môžete použiť len vy.

Ak nemáte certifikát zabezpečenia, môžete ho vytvoriť pomocou nástroja SelfCert (zahrnutý v balíku Microsoft Office).

Vytvorenie certifikátu s vlastným podpisom

 1. V systéme Microsoft Windows kliknite na tlačidlo Štart , ukážte na položku všetky programy, na položku Microsoft Office, na položku Nástroje balíka Microsoft Officea potom kliknite na položku digitálny certifikát pre projekty VBA.

  Iná možnosť:

  Prejdite do priečinka obsahujúceho programové súbory balíka Microsoft Office.

  Na vyhľadanie spustiteľného súboru, nástroja SelfCert. exea umiestnenia sa môže líšiť v závislosti od rôznych podmienok, akými sú napríklad ak používate 32bit alebo 64bit operačný systém Windows, alebo ak používate verziu predplatného balíka Office 365.

  Ak používate Office 2019 alebo Office 2016, vyskúšajte niektoré z týchto umiestnení:

  • C:\Program Files\Microsoft Office\Office16

  • C:\Program Files (x86) \Microsoft Office\Office16

  Ak používate Office 365, vyskúšajte niektoré z týchto umiestnení:

  • C:\Program Files\Microsoft Office\root\Office16

  • C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\root\Office16

  Ak používate Office 2013, vyhľadajte priečinok Office15 z uvedených možností. Ak používate Office 2010, vyhľadajte priečinok Office14. Ak používate Office 2007, vyhľadajte priečinok Office12.

  Vyhľadajte správny priečinok a dvakrát kliknite na položku SelfCert. exe.

  Zobrazí sa dialógové okno Vytvorenie digitálneho certifikátu.

 2. Do poľa Názov certifikátu zadajte názov testovacieho certifikátu.

 3. Kliknite dvakrát na tlačidlo OK.

Poznámka: Ak sa nezobrazuje príkaz Digitálny certifikát pre projekty VBA alebo nemožno nájsť súbor SelfCert.exe, pravdepodobne treba nainštalovať nástroj SelfCert.

Inštalácia nástroja SelfCert.exe

 1. Spustite inštalačný disk CD alebo iné inštalačné médium balíka Microsoft Office.

 2. Pri inštalácii kliknite na položku Pridať alebo odstrániť súčasti a potom na tlačidlo Pokračovať.

  Poznámka: Ak pracujete v prostredí, v ktorom balík Microsoft Office nainštalovali na jednotlivé počítače správcovia IT a nejde o inštaláciu z disku CD, použite tento postup:

  1. V systéme Microsoft Windows kliknite na tlačidlo Štart a potom kliknite na položku Ovládací panel.

  2. Dvakrát kliknite na položku Pridať alebo odstrániť programy.

  3. Vyberte verziu balíka Microsoft Office a potom kliknite na položku zmeniť.

   Spustí sa inštalácia.

  4. Kliknite na položku Pridať alebo odstrániť súčasti a potom na tlačidlo Pokračovať.

  5. Pokračujte vykonaním týchto krokov.

 3. Rozbaľte uzly Microsoft Office a Zdieľané funkcie balíka Office kliknutím na znamienka plus (+) vedľa týchto uzlov.

 4. Kliknite na položku Digitálny certifikát pre projekty VBA.

 5. Kliknite na položku Spúšťať z tohto počítača.

 6. Kliknutím na tlačidlo Pokračovať nainštalujte súčasť.

Nástroj SelfCert by ste mali použiť len na vytvorenie podpisov na použitie v rámci vlastnej organizácie. Ak chcete digitálne podpísať databázu a následne túto databázu distribuovať komerčne, mali by ste získať komerčné bezpečnostné certifikáty od komerčnej certifikačnej autority (CA).

Zbalenie, podpísanie a distribúcia databázy Access

Access uľahčuje a urýchľuje podpisovanie a distribúciu databázy. Keď vytvárate súbor .accdb alebo .accde, môžete ho zbaliť, použiť na balík digitálny podpis a potom tento podpísaný balík distribuovať iným používateľom. Nástroj Zbaliť a podpísať umiestni databázu do súboru balíka na nasadenie programu Access (.accdc), podpíše ho, a podpísaný balík potom umiestni do zadaného umiestnenia. Používatelia potom môžu extrahovať databázu z balíka a pracovať priamo v databáze, nie v súbore balíka.

Pri ďalšom postupe pamätajte na tieto skutočnosti:

 • Zbalenie databázy a podpísanie balíka sú spôsoby vyjadrenia dôveryhodnosti. Keď databázu zbalíte a podpíšete, váš digitálny podpis potvrdzuje, že nedošlo k zmene databázy po vytvorení balíka.

 • Po extrahovaní databázy z balíka prestane prepojenie medzi podpísaným balíkom a extrahovanou databázou existovať.

 • Nástroj balík a podpis môžete použiť len s databázami uloženými v novších formátoch súborov (. accdb,. ACCDE,...). Access tiež poskytuje nástroje na podpísanie a distribúciu databáz, ktoré majú starší formát súboru. Je nutné používať nástroj digitálneho podpisu, ktorý je vhodný pre používaný formát databázového súboru.

 • Do balíka možno pridať len jednu databázu.

 • V rámci procesu sa digitálne podpíše balík, ktorý obsahuje celú databázu, nielen makrá alebo moduly.

 • V záujme skrátenia času sťahovania sa balík skomprimuje.

 • Môžete extrahovať databázy zo súborov balíka, ktoré sú umiestnené na serveroch s Windows SharePoint Services 3.0 alebo novšou verziou.

Kroky v nasledujúcich častiach popisujú, ako vytvoriť podpísaný súbor balíka a ako extrahovať a používať databázu z popísaného súboru balíka.

Vytvorenie podpísaného balíka

 1. Otvorte databázu, ktorú chcete zbaliť a popísať.

 2. Kliknite na položku súbor _GT_ Uložiť ako > balík a podpísať

  Zobrazí sa dialógové okno Výber certifikátu.

 3. Vyberte digitálny certifikát a kliknite na položku OK.

  Zobrazí sa dialógové okno Vytvorenie PodpísanéHo balíka Microsoft Accessu .

 4. V zozname Uložiť do vyberte umiestnenie pre podpísaný balík databázy.

 5. Do poľa Názov súboru zadajte názov podpísaného balíka a potom kliknite na položku Vytvoriť.

  Access vytvorí súbor .accdc a umiestni ho do vybratého umiestnenia.

Extrahovanie a používanie podpísaného balíka

 1. Kliknite na položky Súbor > Otvoriť > Prehľadávať. Zobrazí sa dialógové okno Otvoriť

 2. Vyberte položku podpísané balíky Microsoft Accessu (*. accdc) ako typ súboru.

 3. Vyhľadajte priečinok, ktorý obsahuje súbor. accdc, vyberte súbor a potom kliknite na tlačidlo Otvoriť.

 4. Vykonajte niektorý z týchto krokov:

  • Ak sa rozhodnete dôverovať certifikátu zabezpečenia, ktorý sa použil na podpísanie balíka na nasadenie, zobrazí sa dialógové okno Extrahovať databázu do. Prejdite na ďalší krok.

  • Ak ste sa ešte nerozhodli dôverovať certifikátu zabezpečenia, zobrazí sa toto hlásenie.

   Informačná správa

   Ak dôverujete databáze, kliknite na položku Otvoriť. Ak dôverujete každému certifikátu od daného poskytovateľa, kliknite na položku Dôverovať všetkému obsahu od vydavateľa. Zobrazí sa dialógové okno Extrahovať databázu do.

   Poznámka: Ak použijete na podpísanie balíka databázy certifikát s vlastným podpisom a potom pri otvorení tohto balíka kliknete na položku Dôverovať všetkému obsahu od vydavateľa, balíky podpísané vašimi certifikátmi s vlastným podpisom sa budú vždy považovať za dôveryhodné.

 5. Podľa potreby v zozname Uložiť do vyberte umiestnenie pre extrahovanú databázu a potom v poli Názov súboru zadajte iný názov extrahovanej databázy.

  Tip: Ak extrahujete databázu do dôveryhodného umiestnenia, jej obsah sa automaticky povolí pri každom jej otvorení. Ak vyberiete nedôveryhodné umiestnenie, niektorý obsah databázy sa môže predvolene zakázať.

 6. Kliknite na tlačidlo OK.

Ak si nie ste istí, či dôverovať niektorému certifikátu, článok Zisťovanie dôveryhodnosti digitálneho podpisu obsahuje všeobecné informácie o kontrole platnosti certifikátu na náklade kontroly dátumov a iných položiek v danom certifikáte.

Na začiatok stránky

Digitálne podpisovanie staršej verzie databázy

Dôležité: Postup v tejto časti sa nevzťahuje na databázy, v ktorých sa používa niektorý z nových formátov súborov.

V prípade databáz používajúcich formáty súborov. mdb alebo. mde môžete použiť digitálny podpis na súčasti databázy. Digitálny podpis potvrdzuje, že všetky makrá, moduly kódu a iné spustiteľné súčasti v databáze pochádzajú od signatára a od podpísania databázy neboli zmenené.

Na podpísanie databázy potrebujete najprv digitálny certifikát. Ak vytvárate databázy na komerčnú distribúciu, je potrebné získať certifikát od komerčnej certifikačnej autority (CA). Certifikačné autority vykonávajú kontroly na pozadí na overenie dôveryhodnosti ľudí, ktorí vytvárajú obsah (napríklad databázy).

Ak chcete použiť databázu pre osobné alebo obmedzené scenáre pracovnej skupiny, Access poskytuje nástroj na vytvorenie certifikátu s vlastným podpisom. Kroky v nasledujúcich častiach vysvetľujú, ako nainštalovať a používať nástroj SelfCert.exe na vytvorenie certifikátu s vlastným podpisom.

Podpísanie kódu databázy

Poznámka: Nezabudnite, že tieto kroky sa používajú len v prípade, že používate databázy, ktoré používajú jeden zo starších formátov databázového súboru, ako je napríklad súbor. mdb. Ak chcete podpísať novšie databázy, prečítajte si časť zbalenie, podpísanie a distribúcia databázy programu Access.

 1. Otvorte databázu, ktorú chcete podpísať.

 2. Na karte Databázové nástroje kliknite v skupine Makro na položku Visual Basic, čím sa spustí program Visual Basic Editor.

  Klávesová skratka Stlačte klávesy ALT + F11.

 3. V okne Prieskumník projektu vyberte databázu alebo projekt VBA (Visual Basic for Applications), ktorý chcete podpísať.

 4. V ponuke Nástroje kliknite na položku Digitálny podpis.

  Zobrazí sa dialógové okno Digitálny podpis.

 5. Ak chcete vybrať testovací certifikát, kliknite na položku Vybrať.

  Zobrazí sa dialógové okno Výber certifikátu.

 6. Vyberte certifikát, ktorý chcete použiť.

  Ak ste postupovali podľa krokov v predchádzajúcej časti, vyberte certifikát, ktorý ste vytvorili pomocou nástroja SelfCert.

 7. Kliknutím na tlačidlo OK zatvoríte dialógové okno Výber certifikátu a opätovnÝm kliknutím na tlačidlo OK zatvoríte dialógové okno digitálny podpis .

Tipy na podpisovanie starších verzií databáz

 • Ak chcete projekt VBA zabezpečiť pred náhodnou úpravou a zrušením platnosti vášho podpisu používateľmi pri používaní vášho riešenia, pred podpísaním projekt VBA zamknite.

  Poznámka: Uzamknutím projektu VBA však nezabránite inému používateľovi v nahradení digitálneho podpisu iným podpisom. Správcovia systémov spoločností môžu opätovným podpísaním šablón a doplnkov presne kontrolovať, čo môžu používatelia spúšťať v počítačoch.

 • Pri digitálnom podpisovaní projektu VBA sa odporúča získať časovú pečiatku, aby si ostatní používatelia mohli overiť váš podpis aj po uplynutí platnosti certifikátu použitého pre podpis.

Na začiatok stránky

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×