Zobrazenie alternatívneho kalendára

Táto funkcia sa týka všetkých jazykov, ktoré podporujú alternatívny kalendár: arabčina, angličtina, hebrejčina, hindčina, čínština, japončina, kórejčina a thajčina.

Krátke a dlhé formáty dátumu, napríklad 1.11.2007 alebo 1. november 2007, zodpovedajú formátom dátumu vybratým v nastavení operačného systému. Jazyk názvov mesiacov a dní závisí od krajiny alebo oblasti vybratej v dialógovom okne Miestne a jazykové nastavenie (klasické zobrazenie v systémoch Windows Vista aj Microsoft Windows XP) alebo v dialógovom okne Regional Options (v systéme Microsoft Windows 2000) v ovládacom paneli a od kalendára vybratého v operačnom systéme. Výsledkom sú názvy mesiacov gregoriánsky kalendár v alternatívnom jazyku alebo v slovenčine alebo preložené názvy mesiacov.

Obsah tohto článku

Zobrazenia alternatívneho kalendára

Zobrazenie alternatívneho kalendára

Zobrazenie dvoch kalendárov

Rozloženie kalendára sprava doľava

Zobrazenia alternatívneho kalendára

Zobrazenie mesačného kalendára

Zobrazenie mesačného kalendára je ovplyvnené nastavením kalendára v operačnom systéme.

V tomto zobrazení môžete zobraziť oba formáty kalendára. Ak je vybratá táto možnosť, primárny kalendár sa zobrazí na pravej strane každej bunky a alternatívny kalendár na ľavej strane. V prvej bunke budú oba názvy mesiaca a na začiatku každého mesiaca v jednotlivých formátoch sa zobrazí zodpovedajúci názov mesiaca.

Zobrazenie týždenného kalendára

V nastavení smer kalendára sprava doľava sa prvý deň zobrazí v pravom hornom rohu a posledný deň v ľavom dolnom rohu, teda opačne ako v zobrazení zľava doprava. V tomto príklade je uvedené zobrazenie týždňa s orientáciou sprava doľava, pričom primárnym kalendárom je kalendár Hedžra a alternatívnym kalendárom je gregoriánsky kalendár.

Týždenný kalendár s kalendárom Hedžra ako primárnym a gregoriánskym kalendárom ako sekundárnym

Na začiatok stránky

Zobrazenie alternatívneho kalendára

  1. V ponuke Nástroje kliknite na položku Možnosti a potom kliknite na tlačidlo Možnosti kalendára.

  2. V časti Rozšírené možnosti začiarknite políčko Povoliť alternatívny kalendár.

  3. V zozname vyberte požadovaný jazyk.

  4. V druhom zozname kliknite na požadovanú možnosť kalendára.

Poznámka: Ak už nechcete používať možnosť zobrazovania dvoch kalendárov, zrušte začiarknutie políčka Povoliť alternatívny kalendár.

Na začiatok stránky

Zobrazenie dvoch kalendárov

V zobrazeniach dňa, týždňa a mesiaca priečinka Kalendára môžete zobraziť informácie z dvoch kalendárov. V zobrazeniach týždňa a mesiaca budú v bunkách pre každý deň k dispozícii informácie z oboch kalendárov.

Informácie z primárny kalendár sú zobrazené v pravom hornom rohu buniek pre dni. Informácie z alternatívny kalendár sú zobrazené ako nedostupné v ľavom hornom rohu buniek pre dni.

Poznámky: 

  • Keď primárny kalendár nie je gregoriánsky, formát alternatívneho kalendára závisí od nastavenia krajiny alebo oblasti v dialógovom okne Miestne a jazykové nastavenie (v systémoch Windows Vista a Windows XP) alebo v dialógovom okne Regional Options (v systéme Windows 2000) v okne Ovládací panel. Môže to byť ľubovoľný formát gregoriánskeho kalendára pre danú krajinu alebo oblasť, ktorá je k dispozícii.

  • Pri použití dvoch kalendárov môžete v zobrazeniach dňa, týždňa a mesiaca zobraziť ktorýkoľvek z nich. Niektoré zobrazenia dokážu zobraziť informácie z oboch kalendárov. Informácie o dátume môžu byť navyše v zobrazeniach typu Tabuľka zobrazené pre každý kalendár.

Na začiatok stránky

Rozloženie kalendára sprava doľava

Program Microsoft Outlook podporuje rozloženie kalendára zľava doprava aj sprava doľava. Rozloženie kalendára ovplyvňuje zobrazenie dní, týždňov a mesiacov. V rozložení sprava doľava sa zobrazujú dni v týždenných a mesačných zobrazeniach ako zrkadlový obraz rozloženia kalendára zľava doprava. Prvý deň v týždni sa zobrazí vpravo a smerom doľava sú postupne zobrazené ďalšie dni. Tabuľka dátumov podporuje obidve rozloženia. Keď sú kvôli zobrazeniu viacerých mesiacov vybraté viaceré tabuľky dátumov, rozloženie týchto mesiacov môže byť orientované sprava doľava alebo zľava doprava.

Ďalšie informácie:

Funkcie pre jazyky s orientáciou sprava doľava v časti Tabuľka dátumov

Funkcie pre jazyky s orientáciou sprava doľava a analyzátor dátumu

Funkcie pre jazyky s orientáciou sprava doľava v časti Tabuľka dátumov

Tabuľka dátumov môže byť zobrazená vo viacerých zobrazeniach, ktoré závisia od výberu primárny kalendár a jeho rozloženia.

Gregoriánsky kalendár s rozložením zľava doprava

Tabuľka dátumov s gregoriánsky kalendár kalendárom ako s primárnym kalendárom a s rozložením kalendára zľava doprava.

Kalendár Hedžra s rozložením sprava doľava

Tabuľka dátumov s kalendár Hedžra ako s primárnym kalendárom a s rozložením kalendára sprava doľava.

Program Microsoft Outlook používa v Tabuľke dátumov skratky pre názvy dní v týždni.

Funkcie pre jazyky s orientáciou sprava doľava a analyzátor dátumu

Dátum môžete uviesť vo viacerých formátoch, napríklad pomocou slovenských názvov dní a mesiacov alebo pomocou názvov dní a mesiacov v alternatívnom jazyku. Analyzátor dátumu podporuje nasledujúce názvy mesiacov: arabské, anglické gregoriánsky kalendár, hebrejské a názvy mesiacov kalendár Hedžra len v arabčine. Ak napíšete dátum v číselnom formáte deň, mesiac, rok, analyzátor dátumu prejde na tento dátum v aktuálnom alebo primárny kalendár. Dátum tiež môžete zadať pomocou názvov mesiacov alternatívny kalendár a analyzátor dátumu prejde na tento dátum.

Môžete tiež napísať konkrétny dátum primárneho alebo alternatívneho kalendára, pričom analyzátor dátumu ho bude schopný interpretovať a prejsť v kalendári na tento dátum.

Ak je primárnym kalendárom napríklad gregoriánsky kalendár a sekundárnym kalendárom je kalendár Hedžra a do poľa Dátum v dialógovom okne Prejsť na dátum (ponuka Prejsť, v zobrazení kalendára deň, týždeň, mesiac) napíšete 2.1.99, analyzátor dátumu bude tento dátum interpretovať ako 2. január 1999. Ak je primárnym kalendárom kalendár Hedžra, analyzátor dátumu bude tento dátum interpretovať ako Analyzovaný dátum Hedžra .

Na začiatok stránky

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×