Zobrazenie alebo zmena vlastností súboru balíka Office

Poznámka: Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

Vlastnosti dokumentu, ktoré sa označujú aj ako metaúdaje, sú podrobnosti o súbore, ktoré ho popisujú alebo identifikujú. Zahŕňajú informácie ako názov, meno autora, predmet a kľúčové slová identifikujúce tému alebo obsah dokumentu.

Ak zahrniete vlastnosti dokumentu pre vaše súbory, môžete ich neskôr jednoducho usporiadať a identifikovať. Dokumenty je tiež možné vyhľadávať na základe ich vlastností. Taktiež je možné vlastnosti vkladať do dokumentov.

Čo vás zaujíma?

Ďalšie informácie o vlastnostiach dokumentu

Zobrazenie a zmena štandardných vlastností aktuálneho súboru

Zobrazenie alebo vytvorenie prispôsobených vlastností aktuálneho súboru

Ďalšie informácie o vlastnostiach dokumentu

Existujú štyri typy vlastností dokumentu:

 • Štandardné vlastnosti – dokumenty balíka Office sú predvolene priradené k množine štandardných vlastností, ako napríklad autor, názov alebo predmet. Usporiadanie a identifikáciu dokumentov je možné zjednodušiť zadaním vlastných textových hodnôt pre tieto vlastnosti. V programe Word je možné použiť napríklad vlastnosť Kľúčové slová (nazývané aj značky) na pridanie kľúčového slova „zákazníci“ k súborom týkajúcich sa predaja. Pomocou tohto kľúčového slova potom môžete vyhľadať všetky súbory týkajúce sa predaja.

 • Automaticky aktualizované vlastnosti – tieto vlastnosti zahŕňajú vlastnosti systému súborov (napríklad veľkosť súboru alebo dátumy vytvorenia alebo poslednej zmeny súboru) a štatistiky uchovávané programami balíka Office (napríklad počet slov alebo znakov v dokumente). Automaticky aktualizované vlastnosti nie je možné zadať ani zmeniť.

  Automaticky aktualizované vlastnosti je možné použiť na identifikáciu alebo hľadanie dokumentov. Môžete napríklad vyhľadať všetky súbory vytvorené po 3. auguste 2015 alebo všetky súbory, ktoré boli naposledy zmenené včera.

 • Vlastné vlastnosti – v dokumentoch balíka Office je možné definovať ďalšie prispôsobené vlastnosti. Vlastným vlastnostiam môžete priradiť text, čas alebo číselnú hodnotu, ako aj hodnoty áno alebo nie. Môžete použiť zoznam a vybrať názov v zozname, alebo môžete zadať vlastný názov.

  Ďalšie informácie sa nachádzajú v časti Zobrazenie alebo vytvorenie vlastných vlastností súboru

 • Vlastnosti knižnice dokumentov – sú to vlastnosti, ktoré sú priradené k dokumentom v knižnica dokumentov na webovej lokalite alebo vo verejnom priečinku. Pri vytváraní novej knižnice dokumentov môžete definovať vlastnosti knižnice dokumentov a nastaviť pravidlá pre ich hodnoty. Keď pridávate dokumenty do knižnice dokumentov, zobrazí sa výzva na zahrnutie hodnôt pre všetky požadované vlastnosti alebo na aktualizáciu všetkých nesprávnych vlastností. Napríklad knižnica dokumentov, v ktorej sa zhromažďujú nápady súvisiace s projektom, môže zobraziť výzvu na zadanie vlastností, ako sú napríklad vlastnosti Odoslal, Dátum, Kategória a Popis. Keď potom otvoríte dokument z knižnice dokumentov v programe Word 2016, Excel 2016 alebo PowerPoint 2016, môžete tieto vlastnosti knižnice dokumentov upraviť alebo aktualizovať kliknutím na položky Súbor > Informácie. Vo Worde 2016, Exceli 2016 a PowerPointe 2016 sú všetky požadované vlastnosti z knižnice dokumentov na karte Informácie vyznačené červeným orámovaním.

  Ďalšie informácie o úprave vlastností knižnice dokumentov v aplikáciách balíka Office 2016 nájdete v téme Kde sa v balíku Office 2016 nachádza informačný panel dokumentu?

Ak chcete niektorú z týchto vlastností vložiť do wordového dokumentu, pozrite si tému Pridanie názvu, dátumu, autora alebo inej vlastnosti dokumentu do hlavičky alebo päty.

Na začiatok stránky

Zobrazenie a zmena štandardných vlastností aktuálneho súboru

 1. Kliknite na kartu Súbor.

 2. Kliknite na položku Informácie.

 3. Kliknite na prepojenie Zobraziť a upraviť vlastnosti databázy v hornej časti stránky.

 4. V dialógovom okne Vlastnosti kliknutím na karty vyberte vlastnosti, ktoré chcete zobraziť alebo aktualizovať.

  Vlastnosti na karte Súhrn

 5. Kliknite na položku OK. Všetky vykonané zmeny sa automaticky uložia.

 6. Opätovným kliknutím na kartu Súbor sa vrátite do databázy.

 1. Kliknite na kartu Súbor.

 2. Kliknutím na položku Informácie zobrazíte vlastnosti zošita.

 3. Ak chcete pridať alebo zmeniť vlastnosti, podržte ukazovateľ nad vlastnosťou, ktorú chcete aktualizovať a zadajte informácie.

 4. Opätovným kliknutím na kartu Súbor sa vrátite do zošita. Všetky vykonané zmeny sa automaticky uložia.

  Voliteľné kroky:

  • Ak chcete zobraziť ďalšie vlastnosti, kliknite na prepojenie Zobraziť všetky vlastnosti v spodnej časti stránky.

  • Ak chcete otvoriť dialógové okno vlastností, kde môžete pridávať alebo upravovať všetky vlastnosti naraz a zobrazovať informácie a štatistiky o dokumente, kliknite na položku Vlastnosti v hornej časti stránky, a potom kliknite na položku Rozšírené vlastnosti.

   Otvorenie rozšírených vlastností

   Na karte Súhrn môžete pridávať alebo upravovať názov, predmet, autora, správcu, spoločnosť, kategóriu, kľúčové slová (nazývané aj značky) a komentáre.

   Vlastnosti na karte Súhrn

 1. Kliknite na kartu Súbor.

 2. Kliknutím na položku Informácie zobrazíte vlastnosti prezentácie.

 3. Ak chcete pridať alebo zmeniť vlastnosti, podržte ukazovateľ nad vlastnosťou, ktorú chcete aktualizovať a zadajte informácie.

 4. Opätovným kliknutím na kartu Súbor sa vrátite do prezentácie. Všetky vykonané zmeny sa automaticky uložia.

  Voliteľné kroky:

  • Ak chcete zobraziť ďalšie vlastnosti, kliknite na prepojenie Zobraziť všetky vlastnosti v spodnej časti stránky.

  • Ak chcete otvoriť dialógové okno vlastností, kde môžete pridávať alebo upravovať všetky vlastnosti naraz a zobrazovať informácie a štatistiky o dokumente, kliknite na položku Vlastnosti v hornej časti stránky, a potom kliknite na položku Rozšírené vlastnosti.

   Otvorenie rozšírených vlastností

   Na karte Súhrn môžete pridávať alebo upravovať názov, predmet, autora, správcu, spoločnosť, kategóriu, kľúčové slová (nazývané aj značky) a komentáre.

   Vlastnosti na karte Súhrn

 1. Kliknite na kartu Súbor.

 2. Kliknutím na položku Informácie zobrazíte vlastnosti projektu.

 3. Ak chcete pridať alebo zmeniť vlastnosti, podržte ukazovateľ nad vlastnosťou, ktorú chcete aktualizovať a zadajte informácie.

 4. Opätovným kliknutím na kartu Súbor sa vrátite do projektu. Všetky vykonané zmeny sa automaticky uložia.

  Voliteľné kroky:

  Ak chcete zobraziť ďalšie vlastnosti alebo štatistiky, kliknite na položku Informácie o projekte v hornej časti stránky, a potom kliknite na položku Rozšírené vlastnosti alebo Štatistika projektu.

  Možnosti informácií o projekte

  Na karte Súhrn v dialógovom okne Vlastnosti môžete pridávať alebo upravovať názov, predmet, autora, správcu, spoločnosť, kategóriu, kľúčové slová (nazývané aj značky) a komentáre.

  Vlastnosti na karte Súhrn

 1. Kliknite na kartu Súbor.

 2. Kliknutím na položku Informácie zobrazíte vlastnosti.

 3. Opätovným kliknutím na kartu Súbor sa vrátite do publikácie. Všetky vykonané zmeny sa automaticky uložia.

Voliteľné kroky:

Ak chcete otvoriť dialógové okno vlastností, kde môžete pridávať alebo upravovať všetky vlastnosti naraz a zobrazovať informácie a štatistiky o dokumente, kliknite na položku Vlastnosti publikácie v hornej časti stránky, a potom kliknite na položku Rozšírené vlastnosti.

Otvorenie rozšírených vlastností

Na karte Súhrn môžete pridávať alebo upravovať názov, predmet, autora, správcu, spoločnosť, kategóriu, kľúčové slová (nazývané aj značky) a komentáre.

Vlastnosti na karte Súhrn

 1. Kliknite na kartu Súbor.

 2. Kliknutím na položku Informácie zobrazíte vlastnosti.

 3. Ak chcete pridať alebo zmeniť vlastnosti, podržte ukazovateľ nad vlastnosťou, ktorú chcete aktualizovať a zadajte informácie.

 4. Opätovným kliknutím na kartu Súbor sa vrátite do publikácie. Všetky vykonané zmeny sa automaticky uložia.

  Voliteľné kroky:

  • Ak chcete otvoriť dialógové okno vlastností, kde môžete pridávať alebo upravovať všetky vlastnosti naraz a zobrazovať informácie, kliknite na položku Vlastnosti v hornej časti stránky, a potom kliknite na položku Rozšírené vlastnosti.

   Otvorenie rozšírených vlastností

   Na karte Súhrn môžete pridávať alebo upravovať vlastnosti, ako napríklad názov, predmet, autora, správcu, spoločnosť, kategóriu, kľúčové slová (nazývané aj značky) a komentáre.

   Vlastnosti na karte Súhrn

  • Ak chcete pridať prepojenie na súvisiace dokumenty, kliknite na položku Súvisiace dokumenty v spodnej časti stránky Informácie a vyberte možnosť Pridať prepojenie na súvisiaci dokument.

 1. Kliknite na kartu Súbor.

 2. Kliknutím na položku Informácie zobrazíte vlastnosti dokumentu.

 3. Ak chcete pridať alebo zmeniť vlastnosti, podržte ukazovateľ nad vlastnosťou, ktorú chcete aktualizovať, a zadajte informácie. Všimnite si, že pre určité metaúdaje, ako napríklad autor, budete musieť kliknúť pravým tlačidlom myši na vlastnosť a vybrať položku Odstrániť alebo Upraviť.

 4. Opätovným kliknutím na kartu Súbor sa vrátite do dokumentu. Všetky vykonané zmeny sa automaticky uložia.

  Voliteľné kroky:

  • Ak chcete zobraziť ďalšie vlastnosti, kliknite na prepojenie Zobraziť všetky vlastnosti v spodnej časti stránky.

  • Ak chcete otvoriť dialógové okno vlastností, kde môžete pridávať alebo upravovať všetky vlastnosti naraz a zobrazovať informácie a štatistiky o dokumente, kliknite na položku Vlastnosti v hornej časti stránky, a potom kliknite na položku Rozšírené vlastnosti.

   Otvorenie rozšírených vlastností

   Na karte Súhrn môžete pridávať alebo upravovať názov, predmet, autora, správcu, spoločnosť, kategóriu, kľúčové slová (nazývané aj značky) a komentáre.

   Vlastnosti na karte Súhrn

Zobrazenie alebo vytvorenie prispôsobených vlastností aktuálneho súboru

Vlastné vlastnosti sú vlastnosti, ktoré definujete pre dokument balíka Office. Vlastným vlastnostiam môžete priradiť text, čas alebo číselnú hodnotu, ako aj hodnoty áno alebo nie. Môžete použiť zoznam a vybrať názov v zozname, alebo môžete zadať vlastný názov.

 1. Kliknite na kartu Súbor.

 2. Kliknite na položku Informácie.

 3. Kliknite na položku Vlastnosti v hornej časti stránky a potom na položku Rozšírené vlastnosti.

  Poznámky: 

  • V Accesse kliknite na položku Zobraziť a upraviť vlastnosti databázy

  • V Projecte kliknite na položku Informácie o projekte

  • V Publisheri kliknite na položku Vlastnosti publikácie

 4. Kliknite na kartu Vlastné.

  Použitie karty Vlastnosti dokumentu na pridanie alebo úpravu prispôsobených vlastností dokumentu
  • Do poľa Názov zadajte názov prispôsobenej vlastnosti alebo ho vyberte zo zoznamu.

  • V zozname Typ vyberte typ údajov vlastnosti, ktorú chcete pridať.

  • Do poľa Hodnota zadajte hodnotu vlastnosti. Zadaná hodnota musí zodpovedať výberu v zozname Typ. Ak napríklad v zozname Typ vyberiete položku Číslo, do poľa Hodnota musíte zadať číslo. Hodnoty, ktoré nezodpovedajú typu vlastnosti, sa ukladajú ako text.

 5. Kliknite na tlačidlo OK.

Čo vás zaujíma?

Ďalšie informácie o vlastnostiach dokumentu

Zobrazenie a zmena vlastností aktuálneho súboru

Zobrazenie alebo vytvorenie vlastných vlastností súboru

Ďalšie informácie o vlastnostiach dokumentu

Existuje päť typov vlastností dokumentu:

 • Štandardné vlastnosti    – dokumenty balíka Office sú predvolene priradené k množine štandardných vlastností, ako napríklad autor, názov alebo predmet. Usporiadanie a identifikáciu dokumentov je možné zjednodušiť zadaním vlastných textových hodnôt pre tieto vlastnosti. V programe Word je možné použiť napríklad vlastnosť Kľúčové slová (nazývané aj značky) na pridanie kľúčového slova „zákazníci“ k súborom týkajúcich sa predaja. Pomocou tohto kľúčového slova potom môžete vyhľadať všetky súbory týkajúce sa predaja.

 • Automaticky aktualizované vlastnosti     Tieto vlastnosti zahŕňajú vlastnosti systému súborov (napríklad veľkosť súboru alebo dátumy vytvorenia alebo poslednej zmeny súboru) a štatistiky uchovávané programami balíka Office (napríklad počet slov alebo znakov v dokumente). Automaticky aktualizované vlastnosti nie je možné zadať ani zmeniť.

  Automaticky aktualizované vlastnosti je možné použiť na identifikáciu alebo vyhľadávanie dokumentov. Môžete napríklad vyhľadať súbory vytvorené po 3. auguste 2005 alebo všetky súbory, ktoré boli naposledy zmenené včera.

 • Vlastné vlastnosti     V dokumentoch balíka Office je možné definovať ďalšie prispôsobené vlastnosti. Vlastným vlastnostiam môžete priradiť text, čas alebo číselnú hodnotu, ako aj hodnoty áno alebo nie. Môžete použiť zoznam a vybrať názov v zozname, alebo môžete zadať vlastný názov.

 • Vlastnosti pre organizáciu     Ak organizácia prispôsobila panel s informáciami o dokumente, potom vlastnosti dokumentu, ktoré sú priradené k dokumentu, môžu byť špecifické pre danú organizáciu.

 • Vlastnosti knižnice dokumentov    – sú to vlastnosti, ktoré sú priradené k dokumentom v knižnica dokumentov na webovej lokalite alebo vo verejnom priečinku. Pri vytváraní novej knižnice dokumentov môžete definovať vlastnosti knižnice dokumentov a nastaviť pravidlá pre ich hodnoty. Keď pridávate dokumenty do knižnice dokumentov, zobrazí sa výzva na zahrnutie hodnôt pre všetky požadované vlastnosti alebo na aktualizáciu všetkých nesprávnych vlastností. Napríklad knižnica dokumentov, v ktorej sa zhromažďujú nápady súvisiace s projektom, môže zobraziť výzvu na zadanie vlastností, ako sú napríklad vlastnosti Odoslal, Dátum, Kategória a Popis. Keď potom otvoríte dokument z knižnice dokumentov v programe Word, Excel alebo PowerPoint, môžete tieto vlastnosti knižnice dokumentov upraviť alebo aktualizovať na paneli s informáciami o dokumente.

Na začiatok stránky

Zobrazenie a zmena vlastností aktuálneho súboru

 1. Kliknite na kartu Súbor.

 2. Kliknite na položku Informácie.

 3. Kliknite na prepojenie Zobraziť a upraviť vlastnosti databázy v hornej časti stránky.

 4. V dialógovom okne Vlastnosti kliknutím na karty vyberte vlastnosti, ktoré chcete zobraziť alebo aktualizovať.

  Vlastnosti na karte Súhrn

  Poznámka: Ak bol vo vašej organizácii prispôsobený informačný panel dokumentu alebo ak je dokument, ktorého vlastnosti chcete zobraziť, uložený v knižnica dokumentov alebo na serveri na správu dokumentov, môžu byť k dispozícii aj ďalšie zobrazenia vlastností dokumentu.

 5. Kliknite na položku OK. Všetky vykonané zmeny sa automaticky uložia.

 6. Opätovným kliknutím na kartu Súbor sa vrátite do súboru.

 1. Kliknite na kartu Súbor.

 2. Kliknutím na položku Informácie zobrazíte vlastnosti zošita.

 3. Ak chcete pridať alebo zmeniť vlastnosti, podržte ukazovateľ nad vlastnosťou, ktorú chcete aktualizovať a zadajte informácie.

 4. Opätovným kliknutím na kartu Súbor sa vrátite do zošita. Všetky vykonané zmeny sa automaticky uložia.

  Voliteľné kroky:

  • Ak chcete zobraziť ďalšie vlastnosti, kliknite na prepojenie Zobraziť všetky vlastnosti v spodnej časti stránky.

  • Ak chcete otvoriť dialógové okno vlastností, kde môžete pridávať alebo upravovať všetky vlastnosti naraz a zobrazovať informácie a štatistiky o dokumente, kliknite na položku Vlastnosti v hornej časti stránky, a potom kliknite na položku Rozšírené vlastnosti.

   Otvorenie rozšírených vlastností

   Na karte Súhrn môžete pridávať alebo upravovať názov, predmet, autora, správcu, spoločnosť, kategóriu, kľúčové slová (nazývané aj značky) a komentáre.

   Vlastnosti na karte Súhrn

   Ak chcete zobraziť prispôsobené vlastnosti, kliknite na kartu Vlastné.

  • Ak chcete zobraziť vlastnosti na paneli zošita, kliknite na položku Vlastnosti v hornej časti stránky a vyberte možnosť Zobraziť panel dokumentov.

  Poznámka: Ak bol vo vašej organizácii prispôsobený informačný panel dokumentu alebo ak je dokument, ktorého vlastnosti chcete zobraziť, uložený v knižnica dokumentov alebo na serveri na správu dokumentov, môžu byť k dispozícii aj ďalšie zobrazenia vlastností dokumentu.

 1. Kliknite na kartu Súbor.

 2. Kliknutím na položku Informácie zobrazte štatistické informácie o formulári.

 3. Ak chcete zmeniť hodnoty v poli Názov, Identifikácia alebo Popis formulára, kliknite na položku Vlastnosti šablóny formulára a vykonajte požadované zmeny v daných poliach.

 4. Ak chcete formulár zobraziť vo vlastnej kategórii v programe InfoPath Filler, začiarknite políčko Povoliť vlastnú kategóriu a zadajte názov vlastnej kategórie.

 5. Kliknite na tlačidlo OK.

 6. Opätovným kliknutím na kartu Súbor sa vrátite do zošita. Všetky vykonané zmeny sa automaticky uložia.

 1. Kliknite na kartu Súbor.

 2. Kliknutím na položku Informácie zobrazíte vlastnosti prezentácie.

 3. Ak chcete pridať alebo zmeniť vlastnosti, podržte ukazovateľ nad vlastnosťou, ktorú chcete aktualizovať a zadajte informácie.

 4. Opätovným kliknutím na kartu Súbor sa vrátite do prezentácie. Všetky vykonané zmeny sa automaticky uložia.

  Voliteľné kroky:

  • Ak chcete zobraziť ďalšie vlastnosti, kliknite na prepojenie Zobraziť všetky vlastnosti v spodnej časti stránky.

  • Ak chcete otvoriť dialógové okno vlastností, kde môžete pridávať alebo upravovať všetky vlastnosti naraz a zobrazovať informácie a štatistiky o dokumente, kliknite na položku Vlastnosti v hornej časti stránky, a potom kliknite na položku Rozšírené vlastnosti.

   Otvorenie rozšírených vlastností

   Na karte Súhrn môžete pridávať alebo upravovať názov, predmet, autora, správcu, spoločnosť, kategóriu, kľúčové slová (nazývané aj značky) a komentáre.

   Vlastnosti na karte Súhrn

   Ak chcete zobraziť prispôsobené vlastnosti, kliknite na kartu Vlastné.

  • Ak chcete zobraziť vlastnosti na paneli zošita, kliknite na položku Vlastnosti v hornej časti stránky a vyberte možnosť Zobraziť panel dokumentov.

  Poznámka: Ak bol vo vašej organizácii prispôsobený informačný panel dokumentu alebo ak je dokument, ktorého vlastnosti chcete zobraziť, uložený v knižnica dokumentov alebo na serveri na správu dokumentov, môžu byť k dispozícii aj ďalšie zobrazenia vlastností dokumentu.

 1. Kliknite na kartu Súbor.

 2. Kliknutím na položku Informácie zobrazíte vlastnosti projektu.

 3. Ak chcete pridať alebo zmeniť vlastnosti, podržte ukazovateľ nad vlastnosťou, ktorú chcete aktualizovať a zadajte informácie.

 4. Opätovným kliknutím na kartu Súbor sa vrátite do projektu. Všetky vykonané zmeny sa automaticky uložia.

  Voliteľné kroky:

  Ak chcete zobraziť ďalšie vlastnosti alebo štatistiky, kliknite na položku Informácie o projekte v hornej časti stránky, a potom kliknite na položku Rozšírené vlastnosti alebo Štatistika projektu.

  Možnosti informácií o projekte

  Na karte Súhrn v dialógovom okne Vlastnosti môžete pridávať alebo upravovať názov, predmet, autora, správcu, spoločnosť, kategóriu, kľúčové slová (nazývané aj značky) a komentáre.

  Vlastnosti na karte Súhrn

  Ak chcete zobraziť prispôsobené vlastnosti, kliknite na kartu Vlastné v dialógovom okne Vlastnosti.

  Poznámka: Ak bol vo vašej organizácii prispôsobený informačný panel dokumentu alebo ak je dokument, ktorého vlastnosti chcete zobraziť, uložený v knižnica dokumentov alebo na serveri na správu dokumentov, môžu byť k dispozícii aj ďalšie zobrazenia vlastností dokumentu.

 1. Kliknite na kartu Súbor.

 2. Kliknutím na položku Informácie zobrazíte vlastnosti.

 3. Opätovným kliknutím na kartu Súbor sa vrátite do publikácie. Všetky vykonané zmeny sa automaticky uložia.

  Voliteľné kroky:

  Ak chcete otvoriť dialógové okno vlastností, kde môžete pridávať alebo upravovať všetky vlastnosti naraz a zobrazovať informácie a štatistiky o dokumente, kliknite na položku Vlastnosti publikácie v hornej časti stránky, a potom kliknite na položku Rozšírené vlastnosti.

  Otvorenie rozšírených vlastností

  Na karte Súhrn môžete pridávať alebo upravovať názov, predmet, autora, správcu, spoločnosť, kategóriu, kľúčové slová (nazývané aj značky) a komentáre.

  Vlastnosti na karte Súhrn

  Ak chcete zobraziť prispôsobené vlastnosti, kliknite na kartu Vlastné.

  Poznámka: Ak bol vo vašej organizácii prispôsobený informačný panel dokumentu alebo ak je dokument, ktorého vlastnosti chcete zobraziť, uložený v knižnica dokumentov alebo na serveri na správu dokumentov, môžu byť k dispozícii aj ďalšie zobrazenia vlastností dokumentu.

 1. Kliknite na kartu Súbor.

 2. Kliknutím na položku Informácie zobrazíte vlastnosti.

 3. Ak chcete pridať alebo zmeniť vlastnosti, podržte ukazovateľ nad vlastnosťou, ktorú chcete aktualizovať a zadajte informácie.

 4. Opätovným kliknutím na kartu Súbor sa vrátite do publikácie. Všetky vykonané zmeny sa automaticky uložia.

  Voliteľné kroky:

  Ak chcete otvoriť dialógové okno vlastností, kde môžete pridávať alebo upravovať všetky vlastnosti naraz a zobrazovať informácie, kliknite na položku Vlastnosti v hornej časti stránky, a potom kliknite na položku Rozšírené vlastnosti.

  Otvorenie rozšírených vlastností

  Na karte Súhrn môžete pridávať alebo upravovať vlastnosti, ako napríklad názov, predmet, autora, správcu, spoločnosť, kategóriu, kľúčové slová (nazývané aj značky) a komentáre.

  Vlastnosti na karte Súhrn

  Poznámky: 

  • Ak chcete pridať prepojenie na súvisiace dokumenty, kliknite na položku Súvisiace dokumenty v spodnej časti stránky Informácie a vyberte možnosť Pridať prepojenie na súvisiaci dokument.

  • Ak bol vo vašej organizácii prispôsobený informačný panel dokumentu, alebo ak je dokument, ktorého vlastnosti chcete zobraziť uložený v knižnica dokumentov alebo na serveri na správu dokumentov, môžu byť k dispozícii aj ďalšie zobrazenia vlastností dokumentu.

 1. Kliknite na kartu Súbor.

 2. Kliknutím na položku Informácie zobrazíte vlastnosti dokumentu.

 3. Ak chcete pridať alebo zmeniť vlastnosti, podržte ukazovateľ nad vlastnosťou, ktorú chcete aktualizovať a zadajte informácie.

 4. Opätovným kliknutím na kartu Súbor sa vrátite do dokumentu. Všetky vykonané zmeny sa automaticky uložia.

  Voliteľné kroky:

  • Ak chcete zobraziť ďalšie vlastnosti, kliknite na prepojenie Zobraziť všetky vlastnosti v spodnej časti stránky.

  • Ak chcete otvoriť dialógové okno vlastností, kde môžete pridávať alebo upravovať všetky vlastnosti naraz a zobrazovať informácie a štatistiky o dokumente, kliknite na položku Vlastnosti v hornej časti stránky, a potom kliknite na položku Rozšírené vlastnosti.

   Otvorenie rozšírených vlastností

   Na karte Súhrn môžete pridávať alebo upravovať názov, predmet, autora, správcu, spoločnosť, kategóriu, kľúčové slová (nazývané aj značky) a komentáre.

   Vlastnosti na karte Súhrn

   Ak chcete zobraziť prispôsobené vlastnosti, kliknite na kartu Vlastné.

  • Ak chcete zobraziť vlastnosti na paneli zošita, kliknite na položku Vlastnosti v hornej časti stránky a vyberte možnosť Zobraziť panel dokumentov.

  Poznámka: Ak bol vo vašej organizácii prispôsobený informačný panel dokumentu alebo ak je dokument, ktorého vlastnosti chcete zobraziť, uložený v knižnica dokumentov alebo na serveri na správu dokumentov, môžu byť k dispozícii aj ďalšie zobrazenia vlastností dokumentu.

Zobrazenie alebo vytvorenie vlastných vlastností súboru

Vlastné vlastnosti sú vlastnosti, ktoré definujete pre dokument balíka Office. Vlastným vlastnostiam môžete priradiť text, čas alebo číselnú hodnotu, ako aj hodnoty áno alebo nie. Môžete použiť zoznam a vybrať názov v zozname, alebo môžete zadať vlastný názov.

 1. Kliknite na kartu Súbor.

 2. Kliknite na položku Informácie.

 3. Kliknite na prepojenie Zobraziť a upraviť vlastnosti databázy v hornej časti stránky.

 4. Kliknite na kartu Vlastné.

  • Do poľa Názov zadajte názov vlastnej vlastnosti alebo ho vyberte zo zoznamu.

  • V zozname Typ vyberte typ údajov vlastnosti, ktorú chcete pridať.

  • Do poľa Hodnota zadajte hodnotu vlastnosti. Zadaná hodnota musí zodpovedať výberu v zozname Typ. Ak napríklad v zozname Typ vyberiete položku Číslo, do poľa Hodnota treba zadať číslo. Hodnoty, ktoré nezodpovedajú typu vlastnosti, sa uložia ako text.

 5. Kliknite na tlačidlo Pridať a potom na tlačidlo OK.

 6. Opätovným kliknutím na kartu Súbor sa vráťte do zošita.

 1. Kliknite na kartu Súbor.

 2. Kliknite na položku Informácie.

 3. Kliknite na položku Vlastnosti v hornej časti stránky a potom na položku Rozšírené vlastnosti.

 4. Kliknite na kartu Vlastné.

  • Do poľa Názov zadajte názov vlastnej vlastnosti alebo ho vyberte zo zoznamu.

  • V zozname Typ vyberte typ údajov vlastnosti, ktorú chcete pridať.

  • Do poľa Hodnota zadajte hodnotu vlastnosti. Zadaná hodnota musí zodpovedať výberu v zozname Typ. Ak napríklad v zozname Typ vyberiete položku Číslo, do poľa Hodnota treba zadať číslo. Hodnoty, ktoré nezodpovedajú typu vlastnosti, sa uložia ako text.

 5. Kliknite na tlačidlo Pridať a potom na tlačidlo OK.

 6. Opätovným kliknutím na kartu Súbor sa vrátite do zošita.

 1. Kliknite na kartu Súbor.

 2. Kliknite na položku Informácie.

 3. Kliknite na položku Vlastnosti v hornej časti stránky a potom na položku Rozšírené vlastnosti.

 4. Kliknite na kartu Vlastné.

  • Do poľa Názov zadajte názov vlastnej vlastnosti alebo ho vyberte zo zoznamu.

  • V zozname Typ vyberte typ údajov vlastnosti, ktorú chcete pridať.

  • Do poľa Hodnota zadajte hodnotu vlastnosti. Zadaná hodnota musí zodpovedať výberu v zozname Typ. Ak napríklad v zozname Typ vyberiete položku Číslo, do poľa Hodnota treba zadať číslo. Hodnoty, ktoré nezodpovedajú typu vlastnosti, sa uložia ako text.

 5. Kliknite na tlačidlo Pridať a potom na tlačidlo OK.

 6. Opätovným kliknutím na kartu Súbor sa vrátite do prezentácie.

 1. Kliknite na kartu Súbor.

 2. Kliknite na položku Informácie.

 3. Kliknite na položku Informácie o projekte v hornej časti stránky a potom na položku Rozšírené vlastnosti.

 4. Kliknite na kartu Vlastné.

  • Do poľa Názov zadajte názov vlastnej vlastnosti alebo ho vyberte zo zoznamu.

  • V zozname Typ vyberte typ údajov vlastnosti, ktorú chcete pridať.

  • Do poľa Hodnota zadajte hodnotu vlastnosti. Zadaná hodnota musí zodpovedať výberu v zozname Typ. Ak napríklad v zozname Typ vyberiete položku Číslo, do poľa Hodnota treba zadať číslo. Hodnoty, ktoré nezodpovedajú typu vlastnosti, sa ukladajú ako text.

 5. Kliknite na položku Pridať a potom na položku OK.

 6. Opätovným kliknutím na kartu Súbor sa vrátite do projektu.

 1. Kliknite na kartu Súbor.

 2. Kliknite na položku Informácie.

 3. Kliknite na položku Vlastnosti publikácie v hornej časti stránky a potom na položku Rozšírené vlastnosti.

 4. Kliknite na kartu Vlastné.

  • Do poľa Názov zadajte názov vlastnej vlastnosti alebo ho vyberte zo zoznamu.

  • V zozname Typ vyberte typ údajov vlastnosti, ktorú chcete pridať.

  • Do poľa Hodnota zadajte hodnotu vlastnosti. Zadaná hodnota musí zodpovedať výberu v zozname Typ. Ak napríklad v zozname Typ vyberiete položku Číslo, do poľa Hodnota musíte zadať číslo. Hodnoty, ktoré nezodpovedajú typu vlastnosti, sa ukladajú ako text.

 5. Opätovným kliknutím na kartu Súbor sa vrátite do publikácie.

 1. Kliknite na kartu Súbor.

 2. Kliknite na položku Informácie.

 3. Kliknite na položku Vlastnosti v hornej časti stránky a potom na položku Rozšírené vlastnosti.

 4. Kliknite na kartu Vlastné.

  • Do poľa Názov zadajte názov vlastnej vlastnosti alebo ho vyberte zo zoznamu.

  • V zozname Typ vyberte typ údajov vlastnosti, ktorú chcete pridať.

  • Do poľa Hodnota zadajte hodnotu danej vlastnosti. Zadaná hodnota musí zodpovedať výberu v zozname Typ. Ak v zozname Typ vyberiete napríklad položku Číslo, do poľa Hodnota je tiež nutné zadať číslo. Hodnoty, ktoré nezodpovedajú typu vlastnosti, sa uložia ako text.

 5. Opätovným kliknutím na kartu Súbor sa vrátite do dokumentu.

Čo vás zaujíma?

Ďalšie informácie o vlastnostiach dokumentu

Zobrazenie vlastností dokumentu po otvorení alebo uložení súboru

Zobrazenie vlastností aktuálneho dokumentu

Zmena vlastností aktuálneho súboru

Vytvorenie vlastných vlastností dokumentu

Ďalšie informácie o vlastnostiach dokumentu

Vlastnosti dokumentu, ktoré sa označujú aj ako metaúdaje, sú podrobnosti o súbore, ktoré ho popisujú alebo identifikujú. Vlastnosti dokumentu zahŕňajú informácie ako názov, meno autora, predmet a kľúčové slová identifikujúce tému alebo obsah dokumentu.

Ak zadáte príslušné hodnoty do polí s vlastnosťami dokumentu, môžete si dokumenty ľahko usporiadať a v budúcnosti ich jednoduchšie identifikovať. Dokumenty môžete vyhľadávať aj na základe ich vlastností. V programoch Microsoft Office Word 2007, Microsoft Office Excel 2007 a Microsoft Office PowerPoint 2007 môžete jednoducho zobraziť alebo upraviť vlastnosti dokumentu počas práce na obsahu dokumentu pomocou informačného panela dokumentu, ktorý sa zobrazuje v programe balíka Office v hornej časti dokumentu.

Existuje päť typov vlastností dokumentu:

 • Štandardné vlastnosti    – dokumenty balíka Microsoft Office sú predvolene priradené k množine štandardných vlastností, ako napríklad autor, názov alebo predmet. Usporiadanie a identifikáciu dokumentov je možné zjednodušiť zadaním vlastných textových hodnôt pre tieto vlastnosti. V programe Word je možné použiť napríklad vlastnosť Kľúčové slová (nazývané aj značky) na pridanie kľúčového slova „zákazníci“ k súborom týkajúcich sa predaja. Pomocou tohto kľúčového slova môžete vyhľadať všetky súbory týkajúce sa predaja.

 • Automaticky aktualizované vlastnosti     Tieto vlastnosti zahŕňajú vlastnosti systému súborov (napríklad veľkosť súboru alebo dátumy vytvorenia alebo poslednej zmeny súboru) a štatistiky uchovávané programami balíka Office (napríklad počet slov alebo znakov v dokumente). Automaticky aktualizované vlastnosti nie je možné zadať ani zmeniť.

  Automaticky aktualizované vlastnosti je možné použiť na identifikáciu alebo vyhľadávanie dokumentov. Môžete napríklad vyhľadať súbory vytvorené po 3. auguste 2005 alebo všetky súbory, ktoré boli naposledy zmenené včera.

 • Vlastné vlastnosti     V dokumentoch balíka Office je možné definovať ďalšie prispôsobené vlastnosti. Vlastným vlastnostiam môžete priradiť text, čas alebo číselnú hodnotu, ako aj hodnoty áno alebo nie. Môžete použiť zoznam a vybrať názov v zozname, alebo môžete zadať vlastný názov.

 • Vlastnosti pre organizáciu     Ak organizácia prispôsobila panel s informáciami o dokumente, potom vlastnosti dokumentu, ktoré sú priradené k dokumentu, môžu byť špecifické pre danú organizáciu.

 • Vlastnosti knižnice dokumentov    – sú to vlastnosti, ktoré sú priradené k dokumentom v knižnica dokumentov na webovej lokalite alebo vo verejnom priečinku. Pri vytváraní novej knižnice dokumentov môžete definovať vlastnosti knižnice dokumentov a nastaviť pravidlá pre ich hodnoty. Keď používatelia pridávajú dokumenty do knižnice dokumentov, zobrazí sa výzva na špecifikovanie hodnôt pre všetky uvedené vlastnosti. Napríklad knižnica dokumentov, v ktorej sa zhromažďujú nápady súvisiace s projektom, môže zobraziť výzvu na zadanie vlastností, ako sú napríklad vlastnosti Odoslal, Dátum, Kategória a Popis. Keď potom otvoríte dokument z knižnice dokumentov v programe Office Word 2007, Office Excel 2007 alebo Office PowerPoint 2007, môžete tieto vlastnosti knižnice dokumentov upraviť alebo aktualizovať na paneli s informáciami o dokumente.

Na začiatok stránky

Zobrazenie vlastností dokumentu po otvorení alebo uložení súboru

Vlastnosti dokumentu súboru môžete zobraziť v dialógovom okne Otvoriť alebo Uložiť ako.

 1. V dialógovom okne Otvoriť alebo Uložiť ako vyberte dokument, pre ktorý chcete zobraziť vlastnosti.

 2. Kliknite na šípku vedľa položky Zobrazenia a vykonajte niektorý z týchto krokov:

  • Ak chcete zobraziť vlastnosti ako veľkosť súboru a dátum poslednej zmeny, kliknite na položku Podrobnosti.

  • Ak chcete zobraziť všetky vlastnosti dokumentu, kliknite na položku Vlastnosti.

Zobrazenie vlastností aktuálneho dokumentu

 1. Kliknite na tlačidlo Microsoft Office Obrázok tlačidla Office , ukážte na položku Spravovať a potom kliknite na položku Vlastnosti databázy.

 2. V dialógovom okne Vlastnosti názvu súboru kliknutím na karty vyberte vlastnosti, ktoré chcete zobraziť.

Na zobrazenie alebo zmenu vlastností dokumentu použite panel s informáciami o dokumente.

 1. Kliknite na tlačidlo Microsoft Office Obrázok tlačidla Office , ukážte na položku Pripraviť a potom kliknite na položku Vlastnosti.

 2. Na paneli s informáciami o dokumente kliknite na šípku vedľa položky Vlastnosti dokumentu a vyberte množinu vlastností, ktorá sa má zobraziť (napríklad množina vlastností Rozšírené vlastnosti).

  Poznámky: 

  • Prispôsobené vlastnosti zobrazíte kliknutím na položku Rozšírené vlastnosti.

  • Ak bol vo vašej organizácii prispôsobený informačný panel dokumentu alebo ak je dokument, ktorého vlastnosti chcete zobraziť, uložený v knižnica dokumentov alebo na serveri na správu dokumentov, môžu byť k dispozícii aj ďalšie zobrazenia vlastností dokumentu.

Na zobrazenie alebo zmenu vlastností dokumentu použite panel s informáciami o dokumente.

 1. Kliknite na tlačidlo Microsoft Office Obrázok tlačidla Office , ukážte na položku Pripraviť a potom kliknite na položku Vlastnosti.

 2. Na paneli s informáciami o dokumente kliknite na šípku vedľa položky Vlastnosti dokumentu a vyberte množinu vlastností, ktorá sa má zobraziť (napríklad množina vlastností Rozšírené vlastnosti).

  Poznámky: 

  • Prispôsobené vlastnosti zobrazíte kliknutím na položku Rozšírené vlastnosti.

  • Ak bol vo vašej organizácii prispôsobený informačný panel dokumentu alebo ak je dokument, ktorého vlastnosti chcete zobraziť, uložený v knižnica dokumentov alebo na serveri na správu dokumentov, môžu byť k dispozícii aj ďalšie zobrazenia vlastností dokumentu.

 1. V ponuke Súbor kliknite na položku Vlastnosti.

 2. V dialógovom okne Vlastnosti publikácie kliknutím na karty vyberte vlastnosti, ktoré chcete zobraziť.

 1. Kliknite na tlačidlo Microsoft Office Obrázok tlačidla Office , ukážte na položku Pripraviť a potom kliknite na položku Vlastnosti.

 2. Na paneli s informáciami o dokumente kliknite na šípku vedľa položky Vlastnosti dokumentu a vyberte množinu vlastností, ktorá sa má zobraziť (napríklad množina vlastností Rozšírené vlastnosti).

  Poznámky: 

  • Prispôsobené vlastnosti zobrazíte kliknutím na položku Rozšírené vlastnosti.

  • Ak bol vo vašej organizácii prispôsobený informačný panel dokumentu alebo ak je dokument, ktorého vlastnosti chcete zobraziť, uložený v knižnica dokumentov alebo na serveri na správu dokumentov, môžu byť k dispozícii aj ďalšie zobrazenia vlastností dokumentu.

Zmena vlastností aktuálneho súboru

 1. Kliknite na tlačidlo Microsoft Office Obrázok tlačidla Office , ukážte na položku Spravovať a potom kliknite na položku Vlastnosti databázy.

 2. V dialógovom okne Vlastnosti názvu súboru na karte Súhrn zadajte hodnoty štandardných vlastností, ako napríklad Názov a Autor.

Na zobrazenie alebo zmenu vlastností dokumentu použite panel s informáciami o dokumente.

 1. Kliknite na tlačidlo Microsoft Office Obrázok tlačidla Office , ukážte na položku Pripraviť a potom kliknite na položku Vlastnosti.

 2. Na paneli s informáciami o dokumente kliknite na šípku vedľa položky Vlastnosti dokumentu a vyberte množinu vlastností, ktorá sa má zmeniť (napríklad množina vlastností Rozšírené vlastnosti).

  Poznámka: Ak bol vo vašej organizácii prispôsobený informačný panel dokumentu alebo ak je dokument, ktorého vlastnosti chcete zmeniť, uložený v knižnica dokumentov alebo na serveri na správu dokumentov, môžu byť k dispozícii aj ďalšie zobrazenia vlastností dokumentu.

 3. Na informačnom paneli dokumentu zadajte do každého poľa vlastností požadované informácie.

  Poznámka: Všetky polia vlastností, ktoré sú označené červenou hviezdičkou, sú povinné polia a pred uložením dokumentu ich bude potrebné vyplniť.

Na zobrazenie alebo zmenu vlastností dokumentu použite panel s informáciami o dokumente.

 1. Kliknite na tlačidlo Microsoft Office Obrázok tlačidla Office , ukážte na položku Pripraviť a potom kliknite na položku Vlastnosti.

 2. Na paneli s informáciami o dokumente kliknite na šípku vedľa položky Vlastnosti dokumentu a vyberte množinu vlastností, ktorá sa má zmeniť (napríklad množina vlastností Rozšírené vlastnosti).

  Poznámka: Ak bol vo vašej organizácii prispôsobený informačný panel dokumentu alebo ak je dokument, ktorého vlastnosti chcete zmeniť, uložený v knižnica dokumentov alebo na serveri na správu dokumentov, môžu byť k dispozícii aj ďalšie zobrazenia vlastností dokumentu.

 3. Na informačnom paneli dokumentu zadajte do každého poľa vlastností požadované informácie.

  Poznámka: Všetky polia vlastností, ktoré sú označené červenou hviezdičkou, sú povinné polia a pred uložením dokumentu ich bude potrebné vyplniť.

 1. V ponuke Súbor kliknite na položku Vlastnosti.

 2. V dialógovom okne Vlastnosti publikácie na karte Súhrn zadajte hodnoty štandardných vlastností, ako napríklad Názov a Autor.

Na zobrazenie alebo zmenu vlastností dokumentu použite panel s informáciami o dokumente.

 1. Kliknite na tlačidlo Microsoft Office Obrázok tlačidla Office , ukážte na položku Pripraviť a potom kliknite na položku Vlastnosti.

 2. Na paneli s informáciami o dokumente kliknite na šípku vedľa položky Vlastnosti dokumentu a vyberte množinu vlastností, ktorá sa má zmeniť (napríklad množina vlastností Rozšírené vlastnosti).

  Poznámka: Ak bol vo vašej organizácii prispôsobený informačný panel dokumentu alebo ak je dokument, ktorého vlastnosti chcete zmeniť, uložený v knižnica dokumentov alebo na serveri na správu dokumentov, môžu byť k dispozícii aj ďalšie zobrazenia vlastností dokumentu.

 3. Na informačnom paneli dokumentu zadajte do každého poľa vlastností požadované informácie.

  Poznámka: Všetky polia vlastností, ktoré sú označené červenou hviezdičkou, sú povinné polia a pred uložením dokumentu ich bude potrebné vyplniť.

Vytvorenie vlastných vlastností dokumentu

Vlastné vlastnosti sú vlastnosti, ktoré definujete pre dokument balíka Office. Vlastným vlastnostiam môžete priradiť text, čas alebo číselnú hodnotu, ako aj hodnoty áno alebo nie. Môžete použiť zoznam a vybrať názov v zozname, alebo môžete zadať vlastný názov.

 1. Kliknite na tlačidlo Microsoft Office Obrázok tlačidla Office , ukážte na položku Spravovať a potom kliknite na položku Vlastnosti databázy.

 2. Kliknite na kartu Vlastné.

 3. Do poľa Názov zadajte názov vlastnej vlastnosti alebo ho vyberte zo zoznamu.

 4. V zozname Typ vyberte typ údajov vlastnosti, ktorú chcete pridať.

 5. Do poľa Hodnota zadajte hodnotu vlastnosti. Zadaná hodnota musí zodpovedať výberu v zozname Typ. Ak napríklad v zozname Typ vyberiete položku Číslo, do poľa Hodnota musíte zadať číslo. Hodnoty, ktoré nezodpovedajú typu vlastnosti, sa ukladajú ako text.

 6. Kliknite na tlačidlo Pridať.

 1. Kliknite na tlačidlo Microsoft Office Obrázok tlačidla Office , ukážte na položku Pripraviť a potom kliknite na položku Vlastnosti.

 2. Na informačnom paneli dokumentu, kliknite na šípku vedľa položky Vlastnosti dokumentu, a potom kliknite na položku Rozšírené vlastnosti.

 3. V dialógovom okne Vlastnosti dokumentu kliknite na kartu Vlastné.

 4. Do poľa Názov zadajte názov prispôsobenej vlastnosti alebo ho vyberte zo zoznamu.

 5. V zozname Typ vyberte typ údajov vlastnosti, ktorú chcete pridať.

 6. Do poľa Hodnota zadajte hodnotu vlastnosti. Zadaná hodnota musí zodpovedať výberu v zozname Typ. Ak napríklad v zozname Typ vyberiete položku Číslo, do poľa Hodnota musíte zadať číslo. Hodnoty, ktoré nezodpovedajú typu vlastnosti, sa ukladajú ako text.

 7. Kliknite na tlačidlo Pridať.

 1. Kliknite na tlačidlo Microsoft Office Obrázok tlačidla Office , ukážte na položku Pripraviť a potom kliknite na položku Vlastnosti.

 2. Na informačnom paneli dokumentu, kliknite na šípku vedľa položky Vlastnosti dokumentu, a potom kliknite na položku Rozšírené vlastnosti.

 3. V dialógovom okne Vlastnosti dokumentu kliknite na kartu Vlastné.

 4. Do poľa Názov zadajte názov prispôsobenej vlastnosti alebo ho vyberte zo zoznamu.

 5. V zozname Typ vyberte typ údajov vlastnosti, ktorú chcete pridať.

 6. Do poľa Hodnota zadajte hodnotu vlastnosti. Zadaná hodnota musí zodpovedať výberu v zozname Typ. Ak napríklad v zozname Typ vyberiete položku Číslo, do poľa Hodnota musíte zadať číslo. Hodnoty, ktoré nezodpovedajú typu vlastnosti, sa ukladajú ako text.

 7. Kliknite na tlačidlo Pridať.

 1. V ponuke Súbor kliknite na položku Vlastnosti.

 2. Kliknite na kartu Vlastné.

 3. Do poľa Názov zadajte názov vlastnej vlastnosti alebo ho vyberte zo zoznamu.

 4. V zozname Typ vyberte typ údajov vlastnosti, ktorú chcete pridať.

 5. Do poľa Hodnota zadajte hodnotu vlastnosti. Zadaná hodnota musí zodpovedať výberu v zozname Typ. Ak napríklad v zozname Typ vyberiete položku Číslo, do poľa Hodnota musíte zadať číslo. Hodnoty, ktoré nezodpovedajú typu vlastnosti, sa ukladajú ako text.

 6. Kliknite na tlačidlo Pridať.

 1. Kliknite na tlačidlo Microsoft Office Obrázok tlačidla Office , ukážte na položku Pripraviť a potom kliknite na položku Vlastnosti.

 2. Na informačnom paneli dokumentu, kliknite na šípku vedľa položky Vlastnosti dokumentu, a potom kliknite na položku Rozšírené vlastnosti.

 3. V dialógovom okne Vlastnosti dokumentu kliknite na kartu Vlastné.

 4. Do poľa Názov zadajte názov prispôsobenej vlastnosti alebo ho vyberte zo zoznamu.

 5. V zozname Typ vyberte typ údajov vlastnosti, ktorú chcete pridať.

 6. Do poľa Hodnota zadajte hodnotu vlastnosti. Zadaná hodnota musí zodpovedať výberu v zozname Typ. Ak napríklad v zozname Typ vyberiete položku Číslo, do poľa Hodnota musíte zadať číslo. Hodnoty, ktoré nezodpovedajú typu vlastnosti, sa ukladajú ako text.

 7. Kliknite na tlačidlo Pridať.

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×