Zobrazenie alebo skrytie mriežky v hárku

Mriežka predstavuje svetlé čiary, ktoré sa zobrazujú medzi bunkami v hárku.

Hárok so zobrazenou mriežkou

Počas práce s mriežkami zohľadnite nasledujúce informácie:

 • Mriežka sa predvolene zobrazuje v hárkoch farbou, ktorú priradí Excel. Farbu mriežky v konkrétnom hárku však môžete zmeniť kliknutím na možnosť Farba mriežky v časti Zobraziť možnosti pre tento hárok (karta Súbor, Možnosti, kategória Rozšírené).

 • Používatelia si často mýlia orámovania a mriežku v Exceli. Mriežku nie je možné prispôsobiť rovnakým spôsobom ako orámovanie. Ak chcete zmeniť šírku alebo iné atribúty čiar orámovania, prečítajte si tému Použitie alebo odstránenie orámovania buniek v hárku.

 • Ak na bunky v hárku použijete farbu výplne, nebudete môcť zobraziť ani vytlačiť mriežku buniek pre tieto bunky. Ak chcete zobraziť alebo vytlačiť mriežku pre tieto bunky, vyberte farbu výplne výberom buniek a potom kliknite na šípku vedľa položky Farba výplne Obrázok tlačidla (kartadomov , skupina písmo ) a ak chcete odstrániť farbu výplne, kliknite na položku bez výplne.

  Poznámka: Farbu výplne je potrebné odstrániť úplne. Ak zmeníte farbu výplne na bielu, mriežka ostane skrytá. Ak chcete zachovať farbu výplne a zachovať zobrazenie čiar, ktoré oddeľujú bunky, namiesto mriežky môžete použiť orámovania. Ďalšie informácie nájdete v téme Použitie alebo odstránenie orámovania buniek v hárku.

 • Mriežka sa vždy používa v celom hárku alebo zošite a nie je možné ju použiť iba v rámci špecifických buniek alebo rozsahov. Ak chcete selektívne použiť čiary okolo špecifických buniek alebo rozsahov buniek, použite orámovanie (namiesto mriežky alebo spolu s ňou). Ďalšie informácie nájdete v téme Použitie alebo odstránenie orámovania buniek v hárku.

Mriežku môžete skryť, ak to návrh zošita vyžaduje:

Hárok so skrytou mriežkou

 1. Vyberte jeden alebo viac hárkov.

  Tip: Ak vyberiete viaceré hárky, v záhlaví okna v hornej časti hárka sa zobrazí položka [skupina]. Ak chcete zrušiť výber viacerých hárkov v zošite, kliknite na ľubovoľný nevybratý hárok. Ak sa nezobrazuje žiadny nevybratý hárok, kliknite pravým tlačidlom myši na kartu vybratého hárka a potom kliknite na položku Oddeliť hárky.

 2. V programe Excel 2007: Na karte Zobraziť v skupine Zobraziť zrušte začiarknutie políčka Mriežka.

  Začiarkavacie políčko Mriežka v skupine Zobraziť

  V ostatných verziách Excelu: Na karte Zobraziť v skupine Zobraziť zrušte začiarknutie políčka Mriežka.

  Možnosti v skupine Zobraziť na karte Zobraziť

Ak je mriežka v hárku skrytá, na jej zobrazenie môžete použiť tento postup.

 1. Vyberte jeden alebo viac hárkov.

  Tip: Ak vyberiete viaceré hárky, v záhlaví okna v hornej časti hárka sa zobrazí položka [skupina]. Ak chcete zrušiť výber viacerých hárkov v zošite, kliknite na ľubovoľný nevybratý hárok. Ak sa nezobrazuje žiadny nevybratý hárok, kliknite pravým tlačidlom myši na kartu vybratého hárka a potom kliknite na položku Oddeliť hárky.

 2. Excel 2007: Na karte Zobraziť v skupine Zobraziť začiarknite políčko Mriežka.

  Ostatné verzie Excelu: Na karte Zobraziť v skupine Zobraziť začiarknite políčko Mriežka.

Poznámka: Mriežka sa predvolene nevytlačí. Ak chcete, aby vytlačená strana obsahovala mriežku, na karte Rozloženie strany v skupine Možnosti hárka začiarknite políčko Tlačiť v časti Mriežka.

 1. Vyberte hárok.

 2. Kliknite na kartu Rozloženie strany.

 3. Ak chcete Zobraziť mriežku: v časti mriežka začiarknite políčko Zobraziť .

  Ak chcete skryť mriežku: v časti mriežka zrušte začiarknutie políčka Zobraziť .

Ak chcete zobraziť alebo skryť mriežku, postupujte podľa týchto krokov.

 1. Kliknite na hárok.

 2. Ak chcete Zobraziť mriežku: na karte rozloženie v časti Zobraziťzačiarknite políčko mriežka .

  Poznámka: Mriežka sa nedá prispôsobiť. Ak chcete zmeniť šírku, farbu alebo iné atribúty riadkov okolo buniek, použite Formátovanie orámovania.

  Ak chcete skryť mriežku: na karte rozloženie v časti Zobraziťzrušte začiarknutie políčka mriežka .

Mriežky sa používajú na rozlíšenie buniek v hárku. Počas práce s mriežkami zohľadnite nasledujúce informácie:

 • Podľa predvoleného nastavenia je mriežka zobrazená v hárkoch a farbou priradenou Excelom. V prípade potreby môžete v konkrétnom hárku farbu mriežky zmeniť.

 • Ľudia si v Exceli často mýlia orámovanie s mriežkou. Na rozdiel od orámovania mriežku nie je možné prispôsobiť.

 • Ak v zošite použijete farbu na výplň buniek, mriežky v týchto bunkách nebudú zobrazené ani vytlačené. Ak chcete zobraziť alebo vytlačiť mriežku týchto buniek, musíte odstrániť farbu výplne. Majte na pamäti, že výplne je potrebné odstrániť úplne. Ak ste iba zmenili farbu výplne na bielu, mriežka ostane skrytá. Ak chcete zachovať farbu výplne a zároveň vidieť čiary, ktoré oddeľujú bunky, použite namiesto mriežky orámovania.

 • Mriežka sa vždy použije v celom hárku alebo zošite a nedá sa použiť na konkrétne bunky alebo rozsahy. Ak chcete selektívne použiť čiary okolo špecifických buniek alebo rozsahov buniek, použite orámovanie (namiesto mriežky alebo spolu s ňou).

Ak ste v Exceli oboznámení s používaním mriežky, možno sa čudujete, ako ich Zobraziť alebo skryť v hárku Excel pre web. Napriek tomu, že webová aplikácia dokáže zobraziť alebo skryť existujúce mriežky, zatiaľ neposkytuje spôsob ich zobrazenia alebo skrytia.

Hárok bez mriežok

Mriežky v hárku z počítačovej aplikácie Excel môžete buď zobraziť, alebo skryť.

 1. Ak máte počítačovú aplikáciu Excel, kliknite na položku Otvoriť v programe Excel.

 2. V Exceli kliknite na položku Zobraziť a začiarknutím položky Mriežky zobrazte mriežky. Zrušením začiarknutia ich skryte.

  Hárok s mriežkami.

Po dokončení úprav hárka ho uložte a automaticky sa uloží na miesto, kde ste ho otvorili v Excel pre web.

Excel pre web funguje bezproblémovo s kancelárskymi programami balíka Office. Vyskúšajte alebo Kúpte si najnovšiu verziu balíka Office teraz.

Ak chcete zistiť aktualizácie funkcií aplikácie Excel Web App, navštívte blog o Microsoft Exceli.

Pozrite tiež

Zobrazenie alebo skrytie mriežky vo Worde, PowerPointe a Exceli

Tlač mriežky v hárku

Poznámka:  Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Môžete nám dať vedieť, či boli tieto informácie pre vás užitočné? Tu nájdete anglický článok ako referenciu.

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office