Zobrazenie alebo skrytie formátovacích značiek

Formátovacie značky ako bodky (…) pre medzery alebo šípky (→) pre znaky tabulátora sa v programe Word používajú na zobrazenie rozloženia textu dokumentov. Tieto formátovacie značky sa vám môžu zísť pri navrhovaní obsahu, ktorému chcete vytvoriť špecifický vzhľad.

Poznámka: Publisher používa niekoľko formátovacích značiek.

Formátovacie značky sú množinou symbolov, ktoré sú vizuálnou prezentáciou konkrétneho formátovania v dokumente.

Stále zobrazenie alebo skrytie symbolov formátovania

Znaky tabulátora    
Zobrazte znaky tabulátora ako šípky.

Medzery    
Zobrazte medzery medzi slovami ako bodky.

Značky odsekov    
Zobrazte konce odsekov pomocou symbolu odseku.

Skrytý text    
Zobrazte bodkovanú čiaru pod textom, ktorý je formátovaný ako skrytý.

Voliteľné spojovníky    
Zobrazte spojovníky označujúce, kde rozdeliť slovo na konci riadka. Voliteľné spojovníky sa nevytlačia, pokiaľ sa slovo skutočne na konci riadka nerozdelí. V prípade rozdelenia slova na konci riadka sa voliteľný spojovník vytlačí ako bežný spojovník.

Ukotvenia objektov    
Zobrazte ukotvenia objektov označujúce, že objekt je pripojený k určitému odseku.

Voliteľné zlomy   
Určite, kde sa má slovo alebo fráza rozdeliť, ak sa nachádzajú na konci riadka. Ak používate Word s východoázijským jazykom, táto možnosť vám zabráni v nesprávnom zalamovaní textu. Táto možnosť je dostupná iba v prípade, že úprava textu je povolená v niektorom z východoázijských jazykov.

Tlačidlo Zobraziť alebo skryť je ako prepínač, ktorý vám umožní zapnúť alebo vypnúť zobrazenie.

 • Na karte Domov vyberte v skupine Odsek položku Zobraziť alebo skryť.

  Ikona Zobraziť alebo skryť zvýraznená na karte Domov.

Poznámka: V prípade zapnutia je pozadie tlačidla Zobraziť alebo skryť podfarbené.

Môžete určiť, ktoré formátovacie značky sa budú vždy zobrazovať na obrazovke bez ohľadu na to, či je tlačidlo Zobraziť alebo skryť zapnuté alebo vypnuté. Môžete napríklad vždy zobraziť odseky a medzery, no skryť znaky tabulátora a skrytý text, keď je tlačidlo Zobraziť alebo skryť vypnuté.

Poznámka: V prípade zapnutia je pozadie tlačidla Zobraziť alebo skryť podfarbené.

 1. Na karte Súbor vyberte položky Možnosti > Zobraziť.

 2. V časti Značky, ktoré sa budú neustále zobrazovať na obrazovke začiarknite políčka pre všetky formátovacie značky, ktoré sa majú zobrazovať bez ohľadu na to, či je tlačidlo Zobraziť alebo skryť zapnuté alebo vypnuté.

  Stále zobrazenie alebo skrytie symbolov formátovania

 1. Na karte Súbor kliknite v časti Pomocník na položky Možnosti > Zobraziť.

 2. V časti Značky, ktoré sa budú neustále zobrazovať na obrazovke začiarknite políčka pre všetky formátovacie značky, ktoré sa majú zobrazovať bez ohľadu na to, či je tlačidlo Zobraziť alebo skryť zapnuté alebo vypnuté.

  Stále zobrazenie alebo skrytie symbolov formátovania

 1. Kliknite na tlačidlo Microsoft Office Obrázok tlačidla Office a potom kliknite na položku Možnosti programu Word.

 2. Kliknite na položku Zobraziť.

 3. V časti Značky, ktoré sa budú neustále zobrazovať na obrazovke začiarknite políčka pre všetky formátovacie značky, ktoré sa majú zobrazovať bez ohľadu na to, či je tlačidlo Zobraziť alebo skryť zapnuté alebo vypnuté.

  Stále zobrazenie alebo skrytie symbolov formátovania

Začiarknutie formátovacích značiek, ktoré sa majú vždy zobrazovať na obrazovke, môžete zrušiť. Po zrušení začiarknutia políčok formátovacích značiek sa už tieto značky nebudú neustále zobrazovať na obrazovke, či už bude tlačidlo Zobraziť alebo skryť zapnuté alebo vypnuté.

 1. Na karte Súbor vyberte položky Možnosti > Zobraziť.

 2. V časti Značky, ktoré sa budú neustále zobrazovať na obrazovke zrušte začiarknutie políčok pre formátovacie značky, ktoré sa nemajú neustále zobrazovať na obrazovke.

  Stále zobrazenie alebo skrytie symbolov formátovania

 1. Na karte Súbor kliknite v časti Pomocník na položky Možnosti > Zobraziť.

 2. V časti Značky, ktoré sa budú neustále zobrazovať na obrazovke zrušte začiarknutie políčok pre formátovacie značky, ktoré sa nemajú neustále zobrazovať na obrazovke.

  Stále zobrazenie alebo skrytie symbolov formátovania

 1. Kliknite na tlačidlo Microsoft Office Obrázok tlačidla Office a potom kliknite na položku Možnosti programu Word.

 2. Kliknite na položku Zobraziť.

 3. V časti Značky, ktoré sa budú neustále zobrazovať na obrazovke zrušte začiarknutie políčok pre formátovacie značky, ktoré sa nemajú neustále zobrazovať na obrazovke.

  Stále zobrazenie alebo skrytie symbolov formátovania

Červené vlnité čiary v programe Word označujú možné pravopisné alebo gramatické chyby. Modré vlnité čiary označujú slová, ktoré sú pravdepodobne nesprávne vzhľadom na kontext, napríklad slovné spojenie „pór topánok“ namiesto „pár topánok“ alebo „tam zostavám“ namiesto „tým zostavám“.

 1. Na karte Súbor kliknite na položky Možnosti > Kontrola pravopisu a gramatiky.

 2. V časti Počas opravy pravopisu a gramatiky vo Worde zrušte začiarknutie políčok vedľa položky, ktorú chcete vypnúť.

 1. Kliknite na tlačidlo Microsoft Office Obrázok tlačidla Office a potom kliknite na položku Možnosti programu Word.

 2. Kliknite na položku Kontrola pravopisu a gramatiky .

 3. V časti Počas opravy pravopisu a gramatiky vo Worde zrušte začiarknutie políčok vedľa položky, ktorú chcete vypnúť.

 1. Na karte Súbor kliknite na položky Možnosti > Kontrola pravopisu a gramatiky.

 2. V časti Počas opravy pravopisu a gramatiky vo Worde zrušte začiarknutie políčok vedľa položiek, ktoré chcete vypnúť.

Červené vlnité čiary v programe Publisher indikujú potenciálne pravopisné chyby.

 1. Na karte Súbor kliknite na položky Možnosti > Kontrola pravopisu a gramatiky.

 2. V časti Pri oprave pravopisu v programe Publisher zrušte začiarknutie políčka Automatická kontrola pravopisu.

 1. V ponuke Nástroje kliknite na položky Pravopis > Možnosti pravopisu.

 2. V časti Pri oprave pravopisu v programe Publisher zrušte začiarknutie políčka Automatická kontrola pravopisu.

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×