Zobrazenie a správa dotazov v zošite (Power Query)

Zobrazenie a správa dotazov v zošite (Power Query)

Poznámka: Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

Poznámka: Power Query sa v Exceli 2016 nazýva Získať a transformovať. Informácie uvedené v tejto téme sa týkajú oboch funkcií. Ďalšie informácie nájdete v téme Množina funkcií Získať a transformovať v Exceli 2016.

Môžete spravovať svoje dotazy Power Query na table Excel Dotazy zošita .

Začíname

Je to užitočné najmä vtedy, keď máte v excelovom zošite príliš veľa dotazov a nechcete hľadať požadovaný dotaz prechádzaním hárkami v zošite. Na table Dotazy v zošite môžete s dotazmi zošita vykonávať aj iné akcie, napríklad upraviť, duplikovať, zlúčiť, pripojiť, zdieľať a odstrániť dotaz a vytvoriť naň odkaz.

Zobrazenie a správa dotazov v zošite:

 1. Otvorte excelový zošit, ktorý obsahuje dotazy.

 2. Ak chcete zdieľať niektoré dotazy v zošite, prihláste sa do služby Power BI. V opačnom prípade tento krok vynechajte a prejdite na ďalší. Ak sa chcete prihlásiť do služby Power BI, kliknite na karte POWER QUERY na položku Prihlásiť sa. V dialógovom okne Prihlásenie kliknite na položku Prihlásiť sa a zadajte informácie o konte pridelenom vašou organizáciou, ktoré sa použilo na registráciu do služby Power BI.

 3. V časti Spravovať dotazy na karte POWER QUERY vyberte položku Zošit.

 4. Na table Dotazy v zošite sa zobrazia všetky dotazy v zošite. Dotazy sú zoradené podľa dátumu a času zdieľania alebo poslednej úpravy, pričom v hornej časti zoznamu sa nachádza najnovší dotaz.

 5. Kliknutím na názov dotazu zobrazte údaje, na ktoré odkazuje príslušný dotaz v zošite.

 6. Na table Dotazy v zošite môžete vykonať rôzne akcie s dotazom niektorým z týchto dvoch spôsobov:

  1. Na table Dotazy v zošite kliknite pravým tlačidlom myši na dotaz a potom vyberte v kontextovej ponuke požadovanú možnosť. Pomocou kontextovej ponuky môžete

   .
  2. Na table Dotazy v zošite ukážte myšou na názov dotazu a na rozbaľovacej obrazovke ukážky vyberte požadovanú možnosť. Možnosti Duplikovať, Vytvoriť odkaz, Zlúčiť, Pripojiť a Vlastnosti sú k dispozícii v kontextovej ponuke, ktorá sa zobrazí pri kliknutí na tri bodky () vedľa možnosti ODOSLAŤ DO KATALÓGU ÚDAJOV na rozbaľovacej obrazovke ukážky.

   Správa dotazov zošita

 7. S dotazmi zošita môžete vykonať tieto akcie:

  • Upraviť: umožňuje upraviť dotaz v Editore dotazov.

  • Duplikovať: Vytvorí kópiu dotazu k určitému bodu v čase. Predvolene je názov nového dotazu názov pôvodného dotazu s pripojeným celým číslom v zátvorkách, ktoré sa automaticky zvyšuje pri každom duplikovaní pôvodného dotazu. Ak napríklad duplikujete Dotaz1, vytvorí sa nový dotaz s rovnakými krokmi dotazu s názvom Dotaz1 (2). Na jednoduchú identifikáciu môžete názov nového dotazu zmeniť. Následné zmeny pôvodného dotazu neovplyvnia nový dotaz.

  • Vytvoriť odkaz: Vytvorí nový dotaz, ktorý odkazuje na výstup pôvodného dotazu. Pre nový dotaz sa používa podobná konvencia pomenovania ako pri duplikovaní dotazu. Na jednoduchú identifikáciu môžete názov nového dotazu zmeniť. Následné zmeny pôvodného dotazu ovplyvnia nový dotaz, ak sa zmení výstup.

  • Odstrániť: Odstráni dotaz.

  • Zlúčiť a Pripojiť: Umožňuje zlúčiť a pripojiť stĺpce v dotaze so zhodnými stĺpcami v iných dotazoch v zošite. Ďalšie informácie o zlúčení a pripojení dotazov v doplnku Power Query nájdete v téme Kombinovanie viacerých dotazov.

  • Odoslanie do katalógu údajov: zdieľanie dotazu. Ďalšie informácie nájdete v téme Zdieľanie dotazov. Táto možnosť je dostupná iba v prípade, že sa prihlásite do Power BI.

  • Premiestniť do skupiny: Vytvorenie novej skupiny alebo premiestnenie dotazu do skupiny.

  • Vlastnosti: Úprava názvu a popisu.

Súvisiace témy

Čo je Power BI správy?

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×