Zobrazenie a sledovanie faktorov plánovania

Poznámka: Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

Pomocou programu Microsoft Project úlohy kontroly môžete zistiť, vplyv zmeny na jednu úlohu zvyšok projektu. Môžete ho použiť aj na sledovanie vykonaných zmien plán.

Ak chcete otvoriť nástroj Kontrola úloh, kliknite na položku úlohy. Na karte úloha v skupine úlohy na položku Skontrolovať úlohu. Na table Úlohy kontroly sa zobrazí naľavo od informácií o projekte.

Bezplatná 60-dňová skúšobná verzia balíka Office 2007

Poznámka: Ak používate Microsoft Project 2007, na table úlohy kontroly sa nazýva contenttypes a je prístupná z panela s nástrojmi kliknutím Ovládače úlohy je vybraná úlohy.

Tip: Kliknite na položku iné úlohy bez zatvorenia na table Úlohy kontroly .

Tieto informácie sa zobrazí na table Úloh kontrola podľa potreby.

Nadpis

Popis

Príklad

Skutočný začiatok a úlohy

Ak skutočné údaje boli zadané pre úlohu, skutočný dátum začatia sa zobrazí spolu s údajmi, ktoré začaté úlohy.

Naplánovať úlohy so začiatkom v marci 1 a priradiť im úlohy. Jim začína práce a zostáv 40 hodín skutočnej práci za marec 1 až 5 marec. Nasledujúci týždeň, musíte revidovať plán pre úlohu tak, aby umožňovali neskôr počiatočný dátum. Po vyskúšaní presunúť dátum začatia na neskôr, si pozrieť na table Úloh kontrola zistiť, čo spôsobuje konflikt plánovania. Sú zobrazené Jim priradenia a skutočný dátum začatia.

Sklz vyrovnávania

Ak ste použili vyvažovanie pomôcť vyvážiť pracovnú záťaž zdroja, úloh môže oneskoriť zabrániť preťaženie. Na table Úlohy kontrola zobrazuje časový úsek, ktorý vybratej úlohy sa oneskorí z dôvodu vyvažovania zdrojov.

Vaša úloha je neustále odložiť ako zdroje sú vyvážiť celého projektu. Kontrola na table Úloh kontrola a vidieť, že úlohy oneskorí 10 dní, počas čakania na dostupnosti priradeného zdroja. Na základe rozhodnete priradiť úlohu iného zdroja tak, aby sa úloha môže byť dokončená včasné.

Typ obmedzenia a Dátum

Typ obmedzenia, ktorá je v súčasnosti umiestnená na úlohy, vrátane dátum spojený s obmedzenie.

Dostali ste nedávno novú množinu úloh na správu. Osoba, ktorá predtým spravuje úlohy, ktoré už vložené do projektu. Pri úprave niektorej z úloh tak, aby zodpovedali zmena jedného závislostí úloh, narazíte na vyskytli sa problémy pri pokuse o rozšírenie plán o dva týždne. Kontrola na table Úloh kontrola a zistil, že úloha dokončenie neskôr než obmedzenie, nastavte na dátum, ktorý sa nachádza v strede príponu dvoch týždňov.

Súhrnná úloha

Ak máte obmedzenia umiestnené súhrnnej úlohy, ktoré ovplyvňujú dátumy čiastkové úlohy, súhrnnej úlohy sa zobrazí na table Úlohy kontroly je vybraná čiastkovej úlohy.

Počiatočný dátum projektu je marec 1. Vytvorenie súhrnnej úlohy s viaceré čiastkové úlohy a nastaviť obmedzenia začať skôr než súhrnnú úlohu s dátumom marec 10. Na table Úlohy kontrola zobrazuje súhrnnej úlohy na čiastkové úlohy, pretože obmedzenie začať skôr než súhrnnú úlohu, na rozdiel od počiatočný dátum projektu sa riadia ich dátumy začatia.

Predchádzajúce úlohy

Ak ste prepojenie úloh, zobrazia sa na table Úloh kontrola s ich typy obmedzení a z množstva oneskorenie času alebo predstih ukazovateľov výkonu služby PerformancePoint predchádzajúcich úloh. Môžete kliknúť na názov predchodcu úlohy zobrazíte jeho ovládače.

Úlohy v pláne projektu sú Test a uvoľnite. Môžete nastaviť plán projektu tak, aby zodpovedali, že uvoľniť úlohu začína 5 dní po dokončení testu úlohy, aby sa určitú dobu sledovať pre nezrovnalosti v produkte pred uvoľnením zákazníkom. Pri prezeraní na table Úlohy kontroly pre uvoľniť úlohu, sa zobrazuje prepojenie na Test úlohy, s dokončiť spustite obmedzenia a oneskorenie 5 dní.

Čiastkové úlohy

Ak ste vybrali súhrnnej úlohy, contenttypes zobrazí čiastkových a súhrnných úloh, ktoré sú riadiaci plán.

Váš plán obsahuje súhrnné úlohy, ktoré predstavuje jednotlivé fázy projektu. Pod každou súhrnnou úlohou sú viaceré čiastkové úlohy tak, aby zodpovedali prácu počas jednotlivých fáz. Pri prezeraní na table Úlohy kontroly súhrnnej úlohy, pozrite si tému prepojenie na najskorší čiastkovej úlohy, ktorá riadi počiatočného dátumu pre danú etapu.

Kalendáre

Ak pracovný čas, ktorý je uvedený v kalendári pre vybratú úlohu ovplyvňuje plán úloh, názov kalendára sa zobrazí na table Úlohy kontroly . Kliknutím na názov kalendára sa zobrazujú informácie o jeho pracovnom a mimopracovnom čase.

Plánujete projekt s počiatočný dátum nastavený na marec 1. Plán projektu používa predvolený kalendár, ktorý tvorí len pondelok až piatok ako pracovný čas. Marec 1 pripadajú na sobotu. Pri vytváraní úloh v projekte s použitím predvoleného kalendára sa úlohy, ktoré sú automaticky oneskorené začať prvý pracovný deň v mesiaci marec 3. Zistiť, prečo dátum začatia úlohy je v marci 3 namiesto marec 1, môžete prezrieť na table Úloh kontrola úloh. Prepojenie na predvolený kalendár sa zobrazí.

Manuálne naplánované alebo možnosť automaticky naplánované

Ak ste vybrali manuálne naplánovaná úloha, na table Úloh kontrola poskytuje možnosť automaticky plánovania úloh, čo umožňuje Project vypočíta dátumy na základe prepojení, obmedzení a ďalších faktorov.

Po vytvorení plánu projektu niekoľko úloh nastavíte rečí, pretože nie ste vedeli, ako dlho bude trvať. Teraz už viete, môžete automaticky naplánovať úlohy preto tento projekt nevykoná výpočet za vás. Pomocou Úlohy kontrolatable zobrazíte ako úloha je ovplyvnená inými úlohami.

Poznámky: 

  • Ak ste vložili iného projektu do aktuálneho projektu, musíte najprv rozbaliť súhrnnú úlohu projektu pred zobrazením projektové informácie na table Úlohy kontroly . Ak úlohy nie je rozbalená, zobrazí sa chybové hlásenie.

  • Ak informácie na table Úlohy kontroly je nesprávna alebo si nie ste istí ich presnosti, stlačením klávesu F9 sa prepočítajú projektu a obnovte informácie pomocou aktuálne údaje projektu.

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×