Zobrazenie a odpovedanie na žiadosť o schôdzu v Outlooku 2016 pomocou čítačky obrazovky

Zobrazenie a odpovedanie na žiadosť o schôdzu v Outlooku 2016 pomocou čítačky obrazovky

V aplikácii Outlook 2016 si môžete pomocou klávesových skratiek a čítačky obrazovky rýchlo prečítať žiadosti o schôdze a odpovedať na ne.

Poznámka: Táto téma predpokladá, že používatelia JAWS vypli funkciu virtuálnej ponuky na páse s nástrojmi.

Prijatie žiadosti o schôdzu zo zoznamu správ

 1. V poli Zoznam správ premiestnite výber na žiadosť o schôdzu.

 2. Ak si chcete prečítať žiadosti o schôdzu, stlačte kláves F6. Výber sa premiestni do tably a začnú sa čítať správy. Klávesy so šípkami umožňujú premiestňovanie sa medzi správami.

 3. Ak chcete prejsť späť na žiadosť o schôdzu v poli Zoznam správ, stlačte kombináciu klávesov Shift + F6.

 4. Stlačte kláves hviezdičky na numerickej klávesnici (alebo Shift + F10). Otvorí sa ponuka skupiny. Ozve sa „Right-click menu, Group menu“ (ponuka po kliknutí pravým tlačidlom myši, ponuka skupiny). Na prijatie alebo odmietnutie použite tieto klávesové skratky:

  • Ak chcete žiadosť prijať, stlačte kláves J a potom kláves Enter.

  • Ak chcete žiadosť odmietnuť, stlačte kláves Ä a kláves Enter.

  • Ak chcete žiadosť prijať nezáväzne, stlačte kláves T a kláves Enter.

 5. Otvorí sa dialógové okno Microsoft Outlook a výber sa premiestni na tlačidlo OK. V závislosti od vášho výberu sa ozve „This meeting has been accepted“ (táto schôdza bola prijatá), „This meeting has been declined“ (táto schôdza bola odmietnutá) alebo „This meeting has been tentatively accepted“ (táto schôdza bola prijatá nezáväzne).

 6. Ak chcete odpoveď pred odoslaním upraviť, odošlite odpoveď teraz (predvolený výber) alebo vyberte možnosť odpoveď neodoslať, a to pomocou týchto klávesových skratiek:

  • Ak chcete odpoveď upraviť pred odoslaním, stlačte kláves E.

  • Ak chcete odpoveď odoslať teraz, stlačte kláves S.

  • Ak si vyberiete možnosť odpoveď neodoslať, stlačte kláves D.

 7. Stláčaním klávesu Tab sa premisetnite na tlačidlo OK a stlačte kláves Enter.

Otvorenie a prijatie žiadostí o schôdzu

 1. V poli Zoznam správ premiestnite výber na žiadosť o schôdzu.

 2. Ak si chcete prečítať žiadosti o schôdzu, stlačte kláves F6. Výber sa premiestni do tably na čítanie a správy sa začnú čítať. Klávesy so šípkami umožňujú premiestňovanie sa medzi správami.

 3. Keď je žiadosť o schôdzu otvorená, stlačte kombináciu klávesov Alt + H. Otvorí sa karta Schôdza a ozve sa „Upper ribbon, Meeting tab“ (horný pás s nástrojmi, karta Schôdza). V Moderátorovi sa ozve „Meeting window“ (okno schôdze).

 4. Na prijatie alebo odmietnutie použite tieto klávesové skratky:

  • Ak chcete žiadosť prijať, stlačte kláves C.

  • Ak chcete žiadosť odmietnuť, stlačte kláves N.

  • Ak chcete žiadosť prijať nezáväzne, stlačte kláves J.

 5. Keď sa ozve „Menu, Edit the response before sending“ (ponuka; upraviť odpoveď pred odoslaním), na výber svojej odpovede použite tieto klávesové skratky:

  • Ak chcete odpoveď upraviť pred odoslaním, stlačte kláves E.

  • Ak chcete odpoveď odoslať bez úpravy, stlačte kláves S.

  • Ak si vyberiete možnosť odpoveď neodoslať, stlačte kláves D.

   Poznámka: Môžete tiež navrhnúť nový čas schôdze.

Ďalšie informácie

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×