Office
Prihlásenie

Zobrazenie a aktualizácia kalendára lokality SharePoint

Poznámka:  Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

Môžete zobrazenie a aktualizácia kalendára lokality SharePoint, rovnako ako kalendára programu Outlook. Použite aplikáciu Microsoft Outlook 2010 na zobrazenie kalendára z lokality SharePoint lokality vedľa seba s kalendára programu Outlook, zobrazenie prekrytia kalendárov, akoby išlo o jeden jeden kalendár a ani kopírovať udalosti z kalendárov.

Poznámka: Funkcie opísané v tomto článku vyžadujú technológie Microsoft SharePoint v prostredí vašej organizácie. Tieto funkcie fungujú najlepšie s SharePoint 2007 alebo novšej verzie. Ak si nie ste istí, ktorú verziu systému Microsoft SharePoint je spustený na serveri, požiadajte správcu služby SharePoint.

Keď prepojíte kalendára lokality SharePoint k programu Outlook; sa zobrazuje v časti Iné kalendáre s priečinkami kalendára.

 1. Vo webovom prehliadači, Otvorte kalendár na lokalite SharePoint.

  Ak nemôžete nájsť v kalendári, kliknite na položku Zobraziť obsah celej lokality a potom kliknite na názov kalendára.

 2. Na karte Kalendár v skupine Akcie kliknite na položku Pripojiť k programu Outlook.

 3. Po zobrazení výzvy na potvrdenie, že chcete webovej lokalite povoliť otváranie programu vo vašom počítači, kliknite na položku Povoliť. Po zobrazení výzvy na potvrdenie, že chcete pripojiť kalendár lokality SharePoint k programu Outlook, kliknite na tlačidlo Áno.

  V programe Outlook v časti Kalendár sa do zoznamu Iné kalendáre na navigačnú tablu pridá kalendár lokality SharePoint.

Z lokality SharePoint kalendármi programu Outlook alebo inými kalendármi lokality SharePoint môžete prekrytia tak, aby sa zobrazovali všetky udalosti naraz.

Na základe predvoleného nastavenia kalendára lokality SharePoint sa otvorí v zobrazení kalendára v časti Iné kalendáre na navigačnej table. Zobrazí sa ako ďalší kalendár vedľa predvoleného kalendára v zobrazení vedľa seba kalendára, ale môžete zrušte začiarknutie políčok pre všetky kalendáre, ktoré chcete zobraziť.

 1. V časti Navigačná tabla zobrazenia Kalendár podľa potreby začiarknite políčka alebo zrušte začiarknutie políčok pre ďalšie kalendáre, kým sa nezobrazia len tie kalendáre, ktoré sa majú prekryť.

  Vybraté kalendáre sa otvoria napravo od posledného otvoreného kalendára.

 2. Na karte kalendára kliknite na šípku Obrázok tlačidla .

  Keď na šípku ukážete alebo na ňu kliknete, farba šípky sa zmení. Keď na šípku kliknete, karta sa posunie doľava. Kalendáre sa teraz zobrazujú v režime prekrytia.

 3. Zopakovaním predchádzajúcich krokov pridáte ďalší kalendár do režimu prekrytia.

Ak chcete odstrániť prekrytý kalendár, kliknite na šípku na karte Kalendár alebo zrušte začiarknutie políčka na navigačnej table.

Do kalendára lokality SharePoint môžete pridávať plánované činnosti a celodenné udalosti rovnako ako do kalendárov programu Outlook.

 1. Otvorenie lokality SharePoint v programe Outlook. Na karte domov v skupine nový kliknite na typ udalosti, ktoré chcete pridať.

  Môžete tiež vytvoriť opakovanými udalosťami aj niektoré vlastné spôsoby opakovania nie sú k dispozícii v kalendári lokality SharePoint.

 2. Zadajte príslušné informácie o udalosti rovnakým spôsobom ako v programe Outlook.

 3. Kliknite na položku Uložiť a zavrieť.

Tip: Položky medzi kalendárom lokality SharePoint a osobným kalendárom programu Outlook môžete presúvať myšou, alebo ich môžete kopírovať a prilepovať.

 1. V zozname Iné kalendáre v časti Navigačná tabla v zobrazení Kalendár vyberte kalendár, ktorý chcete odstrániť.

 2. Kliknite pravým tlačidlom myši na kalendár a potom kliknite na položku Odstrániť názov priečinka kalendára.

 3. Po zobrazení výzvy na potvrdenie odstránenia kliknite na tlačidlo Áno.

Poznámka: Takto sa kalendár odstráni len z programu Outlook, nie z lokality SharePoint.

Kalendár služby SharePoint môžete nastaviť tak, aby používatelia mohli pridávať položky kalendára odoslaním e-mailu, ak lokalitu a kalendár povolené prijímanie obsahu e-mailom.

Keď do kalendára na lokalite SharePoint odošlete žiadosť o schôdzu, môžete ju spracovať rovnako ako iné udalosti na lokalite SharePoint. Kalendáre na lokalitách SharePoint však po vykonaní zmien neodosielajú účastníkom automatické aktualizácie. Ak napríklad dôjde k zmene miesta konania schôdze, účastníkov je nutné upozorniť na túto zmenu.

Ak chcete odoslať položku kalendára, odošlite žiadosť o schôdzu alebo plánovanú činnosť pomocou programu Outlook ako zvyčajne. Do poľa na Komu alebo kópia žiadosti o schôdzu pridajte adresu kalendára lokality SharePoint. Alebo ak skupina lokality SharePoint už zahŕňa kalendár, pridajte namiesto toho e-mailovú adresu skupiny lokality SharePoint.

Kalendáre môžete nastaviť aj prijímať prílohy položiek e-mailom. Ak chcete pridať prílohu spolu s položky zoznamu, súbor priložte k žiadosti o schôdzu ako zvyčajne.

Pred odoslaním e-mailu do kalendára, musíte vedieť, či kalendár je nastavený na prijímanie e-mailov, a ak ide o prípad, získať adresu.

Vykonajte niektoré z nasledujúcich získať e-mailovú adresu kalendára:

 • Vyhľadávanie v adresári. Ak e-mailová adresa nie je k dispozícii, môžete získať od osoby, ktorá nastavovala kalendára. Potom môžete pridať ju do zoznamu kontaktov tak, aby ju mohli neskôr ľahko nájsť.

 • Pozrite si popis kalendára, ktorý sa zobrazuje pod názvom kalendára. Vlastník lokality môže pridá e-mailovú adresu kalendára do jeho popisu.

 • Zobrazenie nastavenia e-mailu pre zoznam, ak máte povolenie na zobrazenie nastavenia kalendára:

  1. Vo webovom prehliadači, Otvorte kalendár na lokalite SharePoint.

   Ak sa názov kalendára nezobrazí, kliknite na položku Zobraziť obsah celej lokality a potom kliknite na názov kalendára.

  2. Na karte Kalendár v skupine Nastavenia kliknite na položku Nastavenie zoznamu.

   Ak kalendár povolené prijímanie e-mailov, v časti Informácie o zozname vedľa položky E-mailová adresa zobrazí adresa.

Vaša organizácia môže používať skupiny lokality SharePoint, ktorá umožňuje členom vzájomné odosielanie pošty. Adresa skupiny SharePoint môže obsahovať adresy kalendárov, takže keď odošlete žiadosť o schôdzu členom skupiny, položky sa automaticky pridajú do kalendára lokality SharePoint. V tomto prípade môžete použiť adresa skupiny lokality SharePoint pre kalendár

Kalendár lokality SharePoint je možné zobraziť a aktualizovať podobne ako kalendár programu Outlook.

Kalendár z lokality SharePoint je možné súbežne zobraziť s kalendárom programu Outlook. Tieto kalendáre je možné zobraziť aj tak, aby sa prekrývali, akoby šlo o jeden kalendár, ba dokonca je možné aj kopírovať udalosti z jedného kalendára do druhého.

Keď pripojíte kalendár lokality SharePoint k programu Outlook 2007, zobrazí sa v priečinku Iné kalendáre spolu s priečinkami kalendára. Je možné pripojiť viacero kalendárov súčasne, napríklad kalendár dovoleniek pracovnej skupiny a zároveň aj kalendár plánovania projektu. V závislosti od vašich potrieb je možné vybrať, s ktorými kalendármi chcete pracovať: s jediným kalendárom z lokality SharePoint, s viacerými kalendármi lokality SharePoint (ak ich je viac) alebo s kalendármi programu Outlook.

Kalendár z lokality SharePoint zobrazený v programe Outlook

Ak tím ukladá svoje plány projektov, konferencie alebo dovolenky do kalendára lokality SharePoint, môžete kalendár tímu zobraziť spolu so svojím osobným kalendárom a skontrolovať prípadné konflikty termínov. Okrem toho môžete kopírovať položky z jedného kalendára do druhého aj bez prechodu z okna programu Outlook.

 1. Vo webovom prehľadávači otvorte kalendár na lokalite SharePoint.

  Ak nemôžete nájsť svoj kalendár, kliknite na položku Zobraziť obsah celej lokality a potom kliknite na názov svojho kalendára.

 2. V ponuke akcie Obrázok ponuky , kliknite na položku pripojiť k programu Outlook.

  Pripojenie kalendára z lokality SharePoint k programu Outlook

 3. Keď sa zobrazí výzva na potvrdenie požadovaného pripojenia kalendára lokality SharePoint k programu Outlook, kliknite na tlačidlo Áno.

  Kalendár lokality SharePoint sa pridá do zoznamu Iné kalendáre v zobrazení Kalendár programu Outlook. Ak sú začiarknuté políčka pre kalendár lokality SharePoint a predvolený kalendár Outlook, oba kalendáre sa zobrazia vedľa seba.

Ak prekryjete kalendár lokality SharePoint kalendármi programu Outlook alebo inými kalendármi lokality SharePoint, môžete zobraziť všetky udalosti naraz. Takto napríklad môžete vidieť, či niektoré termíny dovoleniek členov tímu v kalendári dovoleniek lokality SharePoint nekoliduje so schôdzou, ktorú chcete naplánovať v kalendári programu Outlook.

Na prekrytie kalendára lokality SharePoint iným kalendárom je najprv potrebné pripojiť tento kalendár k programu Outlook. Ďalšie informácie nájdete v časti Pripojenie kalendára lokality SharePoint k programu Outlook v tomto článku.

Kalendár lokality SharePoint sa v predvolenom nastavení otvára na navigačnej table v zobrazení Kalendár v zozname Iné kalendáre. Zobrazí sa ako ďalší kalendár vedľa predvoleného kalendára v zobrazení kalendárov vedľa seba, a používateľ má možnosť zrušiť začiarknutie políčok pre všetky kalendáre, ktoré nechce zobraziť.

 1. V časti Navigačná tabla zobrazenia Kalendár podľa potreby začiarknite políčka alebo zrušte začiarknutie políčok pre ďalšie kalendáre, kým sa nezobrazia len tie kalendáre, ktoré sa majú prekryť.

  Každý ďalší vybratý kalendár sa otvorí napravo od práve zobrazeného kalendára.

 2. Na karte Kalendár Karta kalendára z lokality SharePoint kliknite na šípku Obrázok tlačidla .

  Keď na šípku ukážete alebo na ňu kliknete, farba šípky sa zmení. Keď na šípku kliknete, karta sa posunie doľava. Kalendáre sa teraz zobrazujú v režime prekrytia.

  Karty dvoch kalendárov v režime prekrytia

 3. Zopakovaním predchádzajúcich krokov pridáte ďalší kalendár do režimu prekrytia.

Poznámka: Vždy musí byť zobrazený aspoň jeden kalendár.

Tip: Ak chcete odstrániť určitý kalendár z režimu prekrytia, kliknite na šípku na karte v prekrytých kalendároch. Šípka prestane smerovať na prekryté kalendáre.

Do kalendára lokality SharePoint je možné pridávať plánované činnosti a celodenné udalosti podobným spôsobom, akým ich pridávate do kalendárov programu Outlook. Prepojenia na všeobecné informácie o plánovaných činnostiach a celodenných udalostiach je možné nájsť v sekcii Pozrite tiež .

Poznámka: Žiadosti o schôdzu v kalendári lokality SharePoint nefungujú. Napríklad žiadosti o schôdzu v kalendári lokality SharePoint sa účastníkom neodosielajú automaticky aktualizácie pri každej zmene udalosti v kalendári aplikácie SharePoint.

Ak chcete pridať udalosť do kalendára lokality SharePoint pomocou programu Outlook 2007, je najprv potrebné pripojiť kalendár k programu Outlook. Ďalšie informácie nájdete v sekcii Pripojenie kalendára lokality SharePoint k programu Outlook v tomto článku.

Kalendár lokality SharePoint sa v predvolenom nastavení otvára na navigačnej table v zobrazení Kalendár v zozname Iné kalendáre. Zobrazuje sa ako ďalší kalendár vedľa predvoleného kalendára v zobrazení kalendárov vedľa seba, používateľ však má možnosť zrušiť začiarknutie políčok pre kalendáre, ktoré nechce zobraziť.

 1. Ak sa požadovaný kalendár nezobrazuje, kliknite na položku Kalendár v časti Navigačná tabla.

 2. V zozname Iné kalendáre, overte, či je začiarknuté políčko pre kalendár lokality SharePoint.

 3. Ak sa kalendár lokality SharePoint zobrazuje v paralelnom zobrazení s kalendárom programu Outlook, kliknite na ľubovoľnú bunku v kalendári lokality SharePoint, ak tento kalendár nie je aktívny.

  Názov aktívneho kalendára sa zobrazuje v tmavšom odtieni než názvy ostatných kalendárov.

 4. V ponuke Akcie kliknite na typ udalosti, ktorú chcete pridať, ako napríklad Nová plánovaná činnosť alebo Nová celodenná udalosť.

  Môžete vytvoriť aj opakujúce sa udalosti, hoci v kalendári lokality SharePoint nie sú niektoré vlastné spôsoby opakovania k dispozícii.

 5. Zadajte informácie o udalosti tak, ako ich zadávate v programe Outlook.

 6. Kliknite na položku Uložiť a zavrieť.

Tip: Položky medzi kalendárom lokality SharePoint a osobným kalendárom programu Outlook môžete presúvať myšou, alebo ich môžete kopírovať a prilepovať.

 1. V zozname Iné kalendáre v časti Navigačná tabla v zobrazení Kalendár vyberte kalendár, ktorý chcete odstrániť.

 2. Kliknite pravým tlačidlom myši na kalendár a potom v kontextovej ponuke kliknite na položku Odstrániť názov priečinka kalendára.

 3. Po zobrazení výzvy na potvrdenie odstránenia kliknite na tlačidlo Áno.

  Poznámka: Takto sa kalendár odstráni len z programu Outlook, nie z lokality SharePoint.

Kalendáre lokality SharePoint je možné nastaviť tak, aby používatelia mohli pridávať položky kalendára odoslaním e-mailu, ak je pre lokalitu a kalendár povolené prijímanie obsahu e-mailom.

Keď do kalendára na lokalite SharePoint odošlete žiadosť o schôdzu, môžete ju spracovať rovnako ako iné udalosti na lokalite SharePoint. Kalendáre na lokalitách SharePoint však po vykonaní zmien neodosielajú účastníkom automatické aktualizácie. Ak napríklad dôjde k zmene miesta konania schôdze, účastníkov je nutné upozorniť na túto zmenu.

Pred odoslaním e-mailu do kalendára je potrebné zistiť, či je kalendár nastavený na prijímanie e-mailu, a ak je takto nastavený, je potrebné získať adresu kalendára.

 1. Ak chcete získať e-mailovú adresu kalendára, skúste vykonať niektoré z nasledovných krokov:

  • Pozrite sa do Adresára. Ak sa tam e-mailová adresa nenachádza, môžete ju získať od osoby, ktorá kalendár inštalovala. Potom ju môžete pridať do zoznamu kontaktov, kde ju môžete neskôr jednoducho vyhľadať.

  • Pozrite si popis kalendára, ktorý sa nachádza hneď pod názvom kalendára. Majiteľ lokality mohol pridať e-mailovú adresu kalendára do jeho popisu.

  • Pozrite si nastavenie e-mailu pre zoznam, ak máte povolenie na zobrazenie nastavenia kalendára:

   1. Vo webovom prehliadači, Otvorte kalendár na lokalite SharePoint.
    Názov kalendára nezobrazuje, kliknite na položku Zobraziť obsah celej lokality a potom kliknite na názov kalendára.

   2. Na Nastavenie ponuky Settings menu , kliknite na položku Nastavenia zoznamu.
    Ak má kalendár povolené prijímanie e-mailov, v časti Informácie o zozname vedľa položky E-mailová adresa zobrazí adresa.

  • Použite e-mailovú adresu skupina služby SharePoint a odošlite položku kalendára, ako je napríklad žiadosť o schôdzu alebo plánovaná činnosť, e-mailom. Organizácia môže mať svoj vlastný e-mailový zoznam, ktorý sa označuje ako skupina lokality SharePoint a umožňuje jej členom, aby si navzájom mohli odosielať poštu. Adresa skupiny lokality SharePoint môže obsahovať adresu kalendára, takže keď odošlete žiadosť o schôdzu členom skupiny, položky sa automaticky pridajú do kalendára lokality SharePoint.

 2. Ak chcete odoslať položku kalendára, odošlite žiadosť o schôdzu alebo plánovanú činnosť pomocou programu Outlook tak, ako zvyčajne.

  Kalendáre je možné nastaviť tak, aby prostredníctvom e-mailu prijímali aj prílohy položiek. Ak chcete prílohu zahrnúť do zoznamu, priložte k svojej žiadosti o schôdzu aj súbor tak, ako zvyčajne.

 3. Do textového poľa Komu alebo Kópia žiadosti o schôdzu pridajte adresu kalendára. Ak skupina lokality SharePoint už zahŕňa kalendár, pridajte namiesto toho e-mailovú adresu skupiny lokality SharePoint.

 4. Kliknite na tlačidlo Odoslať.

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×